Odabir SmartArt grafike

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka:

Stvari o kojima treba voditi računa prilikom odabira izgleda za SmartArt grafiku

Vrste izgleda

Sve

Popis

Postupak

Ciklički

Hijerarhija

Odnos

Matrica

Piramida

Slika

Office.com

Ostalo

Stvari o kojima treba voditi računa prilikom odabira izgleda SmartArt grafike

Prije odabira izgleda SmartArt grafike zapitajte se što njome želite izraziti i želite li da se informacije prikazuju na točno određen način. Budući da možete brzo i jednostavno mijenjati izglede, isprobajte različite izglede (u različitim vrstama) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustrira vašu poruku. Vrsta je slična kategoriji koja vam olakšava brz odabir prikladnog izgleda za vaše informacije. Eksperimentirajte s različitim vrstama koristeći tablicu u nastavku teksta kao početnu točku.

Napomena : Tablica je osmišljena da vam pojednostavni prve korake te nije zamišljena kao iscrpan popis.

Radnja

Koristite ovu vrstu

Prikaz nedosljednih informacija.

Popis

Prikaz koraka u postupku ili vremenskoj skali.

Postupak

Prikaz neprekinutog postupka.

Ciklički

Stvaranje organizacijskog grafikona

Hijerarhija

Prikaz stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustracija veza.

Odnos

Prikaz kako su dijelovi povezani s cjelinom.

Matrica

Prikaz proporcionalnog odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Prenošenje značenja ili naglašavanje sadržaja putem slika

Slika

Uzmite u obzir i količinu teksta, jer količina teksta utječe na izgled i broj oblika koje trebate i izgled. Ima li nekoliko točaka s podređenim točkama? Jesu li detalji istaknutiji od sažetaka ili obratno? Općenito, SmartArt grafika je najučinkovitija kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne točke. Veće količine teksta mogu zasmetati vizualnoj privlačnosti SmartArt grafike i time otežati vizualni prijenos poruke. Međutim, neki izgledi, kao što je izgled Trapezoidni popisu vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Za svaku vrstu SmartArt grafike dostupno je mnogo jedinstvenih izgleda. Neki izgledi imaju rezervirana mjesta za slike. Neki su napravljeni od odvojenih oblika za svaku informaciju, uključujući podređene točke. Drugi izgledi kombiniraju podređene točke s točkama sažetka. Razmotrite položaj sažetka u odnosu na detalje da biste lakše utvrdili koje će informacije privući najviše pažnje publike. Provjerite jesu li najvažniji podaci na položajima na kojima će privući najviše pažnje.

Neki izgledi za SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, izgled Strelica ravnoteže u vrstu odnosa osmišljene da bi se prikazala dvaju suprotnih ideja ili koncepta. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a izgled se ne možete promijeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored s ograničen broj oblika, to možete prepoznati koji sadržaj neće se pojaviti u SmartArt grafici jer se crveni X (umjesto grafičke oznake) pojavit će se pokraj te stavke u tekstnom oknu.

Tekstno okno s crvenim znakovima X

izgled strelica ravnoteže

Ako morate prenijeti više od dvije ideje, prijeđite na drugi izgled SmartArt grafike koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je izgled Osnovna piramida u vrsti Piramida. Imajte na umu da promjena izgleda ili vrste može promijeniti smisao informacija. Na primjer, izgled sa strelicama koje pokazuju udesno, kao što je izgled Osnovni postupak u vrsti Postupak, ima različito značenje od SmartArt grafike koja sadrži strelice raspoređene u krug, npr. u izgledu Neprekinuti ciklus u vrsti Ciklički.

Kada promijenite izgled SmartArt grafike, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi izgled.

Ili sadržaj možete ponovo evaluirati svoj sadržaj kako biste vidjeli je li neka informacija manje vitalna za poruku. SmartArt grafike s manje koncepata i manje riječi često su najučinkovitije.

Ako ne možete pronaći željeni izgled, dodavanjem i uklanjanjem oblika u SmartArt grafici prilagodite strukturu izgleda. Izgled Osnovni postupak u vrsti Postupak, primjerice, pojavljuje se s tri oblika, a za proces bi mogla biti potrebna samo dva ili čak pet oblika. Kako dodajete i uklanjate oblike ili oblikujete i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta unutar njih automatski se ažuriraju, čime se održava izvorni dizajn i obrub izgleda SmartArt grafike.

Kada odaberete novi izgled, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (kao što je [Tekst]). Tekst rezerviranog mjesta ne ispisuje se i ne prikazuje tijekom prezentacije programa PowerPoint. Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Ako mijenjate izglede dok je prikazan tekst rezerviranog mjesta, možete vidjeti tekst rezerviranog mjesta u novom izgledu. Imajte na umu da se, ako ih ne izbrišete, oblici uvijek prikazuju i ispisuju.

Uzmite u obzir i veličinu prostora gdje ćete smjestiti SmartArt grafiku. Na primjer, ako imate visok, tanak prostor, odaberite okomiti izgled kao što je Nestalan postupak u vrsti Postupak, umjesto vodoravnog izgleda kao što je Strelice postupka u vrsti Postupak.

Neki izgledi imaju nepromjenjive proporcije pa možda neće zauzeti cijeli prostor. Proporcije se odnose na omjer visine i širine. Na primjer, ako stavite izgled Matrica rešetke u vrsti Matrica u prostor koji je širi nego viši, SmartArt grafika neće iskoristiti cijelu širinu praznog prostora. Da biste promijenili proporcije, možete promijeniti izgled svog slajda ili dokumenta, promijeniti veličinu prostora u koji smještate SmartArt grafiku (i time promijeniti izgled SmartArt grafike) ili prijeći na drugi izgled SmartArt grafike s drukčijim proporcijama.

Vrh stranice

Vrste izgleda

Svaki izgled pruža drugi način za izražavanje vašeg sadržaja i poboljšavanja vaše poruke. Neki izgledi jednostavno dodaju sjaj na popis s grafičkim oznakama, a drugi izgledi (kao što su organizacijski grafikoni i Vennovi dijagrami) dizajnirani su za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

Galerija Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne izglede podijeljene u jedanaest različitih vrsta – Sve, Popis, Postupak, Ciklički, Hijerarhija, Odnos, Matrica, Piramida, Slika, Office.com i Ostalo (vrsta Office.com pokazuje dodatne rasporede dostupne na web-mjestu Office.com, a vrsta Ostalo pojavljuje se samo ako dodajete prilagođenu SmartArt grafiku, a ne dodate ih u neku od ostalih vrsta). Opisi koji predlažu koja je vrsta informacije prikladna za dani raspored pojavljuju se pod velikom slikom s jedne strane galerije Odabir SmartArt grafike. Popis naziva i opisa rasporeda potražite u članku Opisi SmartArt grafike.

Vrh stranice

Sve

Svi dostupni izgledi za SmartArt grafiku pojavljuju se u vrsti Sve.

Kad odabirete izgled, imajte sljedeće na umu:

  • Izgledi koji sadrže strelice ukazuju na tijek ili napredak u određenom smjeru.

  • Izgledi koji sadrže poveznice umjesto strelica ukazuju na veze, ali ne nužno tijek ili napredak.

  • Izgledi koji ne sadrže poveznice ili strelice prikazuju zbirku objekata i ideja bez čvrste međusobne veze.

Za popis naziva i opisa izgleda pogledajte Opisi SmartArt grafika.

Vrh stranice

Popis

Ako želite da se tekst s grafičkim oznakama ističe, lako možete prebaciti tekst u oblike koje možete bojiti, određivati im dimenzije i naglašavati ih vizualnim efektima ili animacijom. Koristeći izgled u vrsti Popis, vaše glavne točke zadobivaju vidljivost i učinak u šarenim oblicima što naglašava njihovu važnost. Izgledi vrste Popis grupiraju informacije koje ne slijede korak po korak ili uzastopni postupak. Za razliku od izgleda vrste Postupak, izgledi vrste Popis obično nemaju strelice ili usmjereni tijek.

Kako primjer dolje ilustrira, popis s grafičkim oznakama može biti puno dramatičniji kad ga pretvorite u SmartArt grafiku.

Popis s grafičkim oznakama i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki izgledi popisa uključuju oblike slike tako da možete naglasiti tekst pomoću male slike ili crtežnog. Iako su oblici rezerviranih mjesta za slike dizajnirani za prikaz slika, možete dodati sliku kao ispunu bilo koji oblik.

Izgled Okomiti popis isticanja slike
Izgled Okomiti popis isticanja slike s rezerviranim mjestima za sliku (mali krugovi s lijeve strane)

Savjet : Umjesto stavljanja velike količine teksta u SmartArt grafiku, u SmartArt grafiku stavite samo glavne točke, a onda na drugi slajd ili dokument stavite razjašnjenja svojih glavnih točaka.

Vrh stranice

Postupak

Za razliku od izgleda vrste Popis, izgledi u vrsti Postupak obično imaju usmjereni tijek i koriste se za ilustriranje koraka ili faza u postupku ili tijeku rada, kao što su uzastopni koraci za završavanje zadatka, opće faze u razvoju proizvoda ili vremenska os ili raspored. Koristite izglede vrste Postupak kad želite pokazati kako koraci ili faze slijede jedna drugu da bi proizveli rezultat. Izgledi vrste Postupak dostupni su pokazujući postupak u okomitim koracima, vodoravnim koracima ili kombinaciji zaobilaženja.

Raspored Okomiti postupak
Izgled Okomiti postupak

Raspored Osnovni postupak

Izgled Osnovni postupak (vodoravni)

Slika rasporeda postupka kružnog zaobilaženja

Izgled Postupak kružnog zaobilaženja (i okomiti i vodoravni)

Izglede vrste Postupak možete koristiti za pokazivanje glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenske osi s oznakama prekretnica.

Raspored Osnovna vremenska crta
Izgled Osnovna vremenska traka

Još jedan izgled koji dobro radi za pokazivanje datuma ili numeriranih koraka je izgled Strelice postupka. Brojeve i datume možete smjestiti u osnovne oblike (krugove), a tekst za korake u popratne oblike strelice.

Raspored Strelice postupka
Izgled Strelice postupka

Savjet : Da biste stvorili dijagram tijeka, koristite izgled kao što je Postupak okomitog zaobilaženja, a zatim zamijenite oblike dijagrama tijeka različitim oblicima.

Raspored Postupak okomitog zaobilaženja
Izgled Postupak okomitog zaobilaženja

Vrh stranice

Ciklički

Iako za prijenos informacija korak po korak možete koristiti izglede vrste Postupak, izgledi vrste Ciklički često ilustriraju kružne ili ponavljajuće postupke. Izglede vrste Ciklički možete upotrebljavati za pokazivanje ciklusa proizvoda ili životinjskog života, cikluse učenja, ponavljajuće ili tekuće postupke (kao to je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja web-stranice), ili godišnji ciklus postavljanja ciljeva zaposlenika i ciklus pregleda izvedbe.

Raspored Osnovni ciklus
Izgled Osnovni ciklus

Vrh stranice

Hijerarhija

Možda je najuobičajenija upotreba rasporeda u vrsti Hijerarhija organizacijski grafikon tvrtke. No rasporedi vrste Hijerarhija mogu se koristiti i za pokazivanje stabala odluka, obiteljskih stabala ili serija proizvoda.

Raspored Vodoravna označena hijerarhija
Izgled Vodoravno označena hijerarhija

Savjet : Ako želite stvoriti organizacijski grafikon, koristite raspored Organizacijskog grafikona , naziv naslov raspored organizacijskog grafikona i ili raspored Organizacijski grafikon sa slikama . Kada koristite te rasporede, dodatne funkcionalnosti, kao što su oblik pomoćnika i viseći izgledi postane dostupna.

Raspored Organizacijski grafikon
Izgled Organizacijski grafikon

Raspored organizacijskog grafikona s imenom i funkcijom

Filtrirani složeni stupčasti grafikoni u značajci Power View

Raspored organizacijskog grafikona sa slikama

Izgled Organizacijski grafikon sa slikama

Vrh stranice

Odnos

Izgledi u vrsti Odnos pokazuju neprogresivne, nehijerarhijske odnose među dijelovima (kao što su isprepleteni ili preklapajući koncepti) i u pravilu opisuju konceptualne odnose ili veze između dvije ili više grupa stvari. Dobri su primjer izgleda vrste Odnos Vennovi dijagrami koji pokazuju kako se preklapaju područja ili koncepti i kako se spajaju u središtu presjeka; izgledi cilja koji pokazuju zaustavljanja; i radijalni izgledi koji pokazuju odnos prema središnjoj jezgri ili konceptu.

Raspored Osnovni Vennov dijagram
Izgled Osnovni Vennov dijagram

Raspored Osnovni cilj

Izgled Osnovni cilj

Raspored Osnovno radijalno

Izgled Osnovno radijalno

Radijalni izgledi mogu se također koristiti za prikazivanje kako dijelovi idu zajedno i oformljuju jednu glavnu ili središnju ideju.

Raspored Radijalno skupljanje
Izgled Radijalno skupljanje

Vrh stranice

Matrica

Izgledi u vrsti Matrica obično klasificiraju informacije i dvodimenzionalni su. Koriste se za pokazivanje odnosa dijelova prema cjelini ili središnjem konceptu. Izgledi matrice dobar su odabir ako imate četiri ili manje ključnih točki i velike količine teksta.

Raspored Osnovna matrica
Izgled Osnovna matrica

Vrh stranice

Piramida

Izglede vrste piramida Prikaz proporcionalnog ili hijerarhijske odnose koji pravilu grade prema gore. Najbolje rade s informacijama koje želite pokazati odozgo prema dolje ili odozdo prema gore. Ako želite da bi se prikazala vodoravna hijerarhija, trebali biste odabrati raspored.

Raspored Osnovna piramida
Izgled Osnovna piramida

Za prijenos konceptualnih informacija također možete koristiti izglede vrste Piramida, kao što je izgled Popis piramida koji vam dopušta da upišete tekst u oblike izvan piramide.

Raspored Piramidni popis
Izgled Popis piramida

Vrh stranice

Slika

Izglede u vrsti Slika koristite kada želite poruku prenijeti slikom s objašnjenjem ili bez njega ili kada želite koristiti slike da biste dopunili popis ili postupak.

Raspored SmartArt grafike Slika uokvirenog teksta
Izgled Slika uokvirenog teksta

Slika izgleda popisa opisa slike

Izgled Popis opisa slike

Raspored SmartArt grafike Uzlazni postupak isticanja slike

Izgled Uzlazni postupak isticanja slike

Vrh stranice

Office.com

Ostali rasporedi na web-mjestu Office.com prikazani su u vrsti Office.com. Ta će se vrsta redovito ažurirati novim rasporedima.

Vrh stranice

Ostalo

Ova se vrsta može koristiti za prilagođene SmartArt grafike koje ne pristaju ni u jednu od gore opisanih vrsta.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×