Odabir SmartArt grafike

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Svaki SmartArt izgled pruža drugi način za izražavanje vašeg sadržaja i pojačavanje poruke. Neki izgledi jednostavno dodaju sjaj na popis s grafičkim oznakama, a drugi izgledi (kao što su Organizacijski grafikoni i dijagrami Vennov dijagram) dizajnirani su za prikazivanje određene vrste podataka.

Savjet : Kliknite naslovu sljedeće dodatne informacije o svaku temu.

Prije odabira rasporeda SmartArt grafike zapitajte se što njome želite izraziti i želite li da se informacije prikazuju na točno određen način. Budući da možete brzo i jednostavno mijenjati rasporede, isprobajte različite rasporede (u različitim vrstama) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustrira vašu poruku. Vrsta je slična kategoriji koja vam olakšava brz odabir prikladnog rasporeda za vaše podatke. Eksperimentirajte s različitim vrstama koristeći tablicu u nastavku teksta, koja iako nije iscrpna, može poslužiti kao početna točka.

Radnja

Vrsta

Prikaz nedosljednih informacija

Popis

Prikaz koraka procesa ili vremenske crte; stvaranje dijagrama toka.

Postupak

Prikaz neprekinutog postupka

Ciklički

Stvaranje organizacijskog grafikona

Hijerarhija

Prikaz stabla odluke

Hijerarhija

Ilustracija veza

Odnos

Prikaz odnosa dijelova i cjeline

Matrica

Prikaz proporcionalnog odnosa s najvećom komponentom na vrhu ili dnu

Piramida

Prenošenje značenja ili naglašavanje sadržaja putem slika

Slika

Preporučuje se i količinu teksta, jer količina teksta utječe na izgled i broj oblika koje su vam potrebne u rasporedu. Postoje li nekoliko točaka s podređenim točkama? Ne na Detalji istaknutiji od sažetaka ili obratno? Općenito govoreći, SmartArt grafike su učinkovitijeg kada broj oblika i količina teksta ograničeni su na važne stavke. Veće količine teksta možete odvlačiti pažnju s vizualne privlačnosti SmartArt grafike i teže vizualno prenijeli poruku. Međutim, neki izgledi, kao što je izgled Trapezoidni popis u vrsti popis dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Za svaku vrstu SmartArt grafike dostupno je mnogo jedinstvenih izgleda. Neki izgledi imaju rezervirana mjesta za slike. Neki su napravljeni od odvojenih oblika za svaku informaciju, uključujući podređene točke. Drugi izgledi kombiniraju podređene točke s točkama sažetka. Razmotrite položaj sažetka u odnosu na detalje da biste lakše utvrdili koje će informacije privući najviše pažnje gledatelja. Provjerite jesu li najvažniji podaci na položajima na kojima će privući najviše pažnje.

Neki rasporedi SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, raspored Strelica ravnoteže u vrsti Odnos osmišljena je za prikaz dviju suprotnih ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a raspored se ne može promijeniti za prikaz više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored s ograničenim brojem oblika, možete odrediti koji se sadržaj neće pojaviti u SmartArt grafici jer će se crveni znak X (češće nego točka grafičke oznake) pojaviti pored ovih stavki u tekstnom oknu.

Tekstno okno s crvenim znakom X

izgled strelica ravnoteže

Ako morate prenijeti više od dvije ideje, prijeđite na drugi izgled SmartArt grafike koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je izgled Osnovna piramida u vrsti Piramida. Imajte na umu da promjena izgleda ili vrste može promijeniti smisao informacija. Na primjer, izgled sa strelicama koje pokazuju udesno, kao što je izgled Osnovni postupak u vrsti Postupak, ima različito značenje od SmartArt grafike koja sadrži strelice raspoređene u krug, npr. u izgledu Neprekinuti ciklus u vrsti Ciklički.

Kada promijenite izgled SmartArt grafike, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi izgled.

Ili sadržaj možete ponovo evaluirati svoj sadržaj kako biste vidjeli je li neka informacija manje vitalna za poruku. SmartArt grafike s manje koncepata i manje riječi često su najučinkovitije.

Ako ne možete pronaći željeni izgled, dodavanjem i uklanjanjem oblika u SmartArt grafici prilagodite strukturu izgleda. Izgled Osnovni postupak u vrsti Postupak, primjerice, pojavljuje se s tri oblika, a za proces bi mogla biti potrebna samo dva ili čak pet oblika. Kako dodajete i uklanjate oblike ili oblikujete i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta unutar njih automatski se ažuriraju, čime se održava izvorni dizajn i obrub izgleda SmartArt grafike.

Kada odaberete novi izgled, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (kao što je [Tekst]). Tekst rezerviranog mjesta ne ispisuje se i ne prikazuje tijekom prezentacije programa PowerPoint. Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Ako mijenjate izglede dok je prikazan tekst rezerviranog mjesta, možete vidjeti tekst rezerviranog mjesta u novom izgledu. Imajte na umu da se, ako ih ne izbrišete, oblici uvijek prikazuju i ispisuju.

Uzmite u obzir i veličinu prostora gdje ćete smjestiti SmartArt grafiku. Na primjer, ako imate visok, tanak prostor, odaberite okomiti izgled kao što je Nestalan postupak u vrsti Postupak, umjesto vodoravnog izgleda kao što je Strelice postupka u vrsti Postupak.

Neki izgledi imaju nepromjenjive proporcije pa možda neće zauzeti cijeli prostor. Proporcije se odnose na omjer visine i širine. Na primjer, ako stavite izgled Matrica rešetke u vrsti Matrica u prostor koji je širi nego viši, SmartArt grafika neće iskoristiti cijelu širinu praznog prostora. Da biste promijenili proporcije, možete promijeniti izgled svog slajda ili dokumenta, promijeniti veličinu prostora u koji smještate SmartArt grafiku (i time promijeniti izgled SmartArt grafike) ili prijeći na drugi izgled SmartArt grafike s drukčijim proporcijama.

Galerija za Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne rasporede podijeljene u eleven različitih vrsta – sve, popisa, postupak, ciklusa, hijerarhije, odnos, matrice, Piramidalni, slike, Office.comi druge. (Upišite Office.com prikazuje dodatne izgledi dostupni su web-mjesta Office.com. Druga vrsta pojavit će se samo ako dodajete prilagođene SmartArt grafike i dodati ih u neku od drugih vrsta.) Opisi koji predlažu koju vrstu podataka nije prikladna za dani izgled pojavljuju se u odjeljku veće slike na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike .

Popis naziva i opisa rasporeda potražite u odjeljku Opisi SmartArt grafike.

Odabir izgleda

Svi dostupni izgledi za SmartArt grafiku prikazuju se u vrsti Sve.

Kad odabirete izgled, imajte na umu sljedeće:

  • Izgledi koji sadrže strelice impliciraju tijek ili napredak u određenom smjeru.

  • Izgledi koji sadrže povezne crte umjesto strelica impliciraju veze, ali ne nužno tijek ili napredak.

  • Izgledi koji ne sadrže povezne veze ili strelice prikazuju zbirku objekata i ideja bez čvrste međusobne veze.

Popis naziva i opisa rasporeda potražite u odjeljku Opisi SmartArt grafike.

Ako želite da se tekst s grafičkim oznakama ističe, lako možete prebaciti tekst u oblike koje možete bojiti, određivati im dimenzije i naglašavati ih vizualnim efektima ili animacijom. Koristeći izgled u vrsti Popis, vaše glavne točke zadobivaju vidljivost i učinak u šarenim oblicima što naglašava njihovu važnost. Izgledi vrste Popis grupiraju informacije koje ne slijede korak po korak ili uzastopni postupak. Za razliku od izgleda vrste Postupak, izgledi vrste Popis obično nemaju strelice ili usmjereni tijek.

Kako ilustrira donji primjer, popis s grafičkim oznakama može biti puno dojmljiviji kada ga pretvorite u SmartArt grafiku.

Popis s grafičkim oznakama i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki rasporedi vrste Popis sadrže slikovne oblike pa svoj tekst možete naglasiti malom slikom ili crtežom. Iako su oblici rezerviranih mjesta za slike osmišljeni za prikaz slika, u sve oblike možete dodati sliku kao ispunu .

Izgled Okomiti popis isticanja slike
Izgled Okomiti popis isticanja slike s rezerviranim mjestima za sliku (mali krugovi s lijeve strane)

Savjet : Umjesto da u SmartArt grafiku postavljate velike količine teksta, stavite samo glavne točke, a onda na drugi slajd ili dokument ponudite razjašnjenja svojih glavnih točaka.

Dodatne informacije: Opisi vrste popisa SmartArt grafika

Za razliku od izgleda vrste Popis, izgledi u vrsti Postupak obično imaju usmjereni tijek i koriste se za ilustriranje koraka ili faza u postupku ili tijeku rada, kao što su uzastopni koraci za završavanje zadatka, opće faze u razvoju proizvoda ili vremenska os ili raspored.Koristite izglede vrste Postupak kad želite pokazati kako koraci ili faze slijede jedna drugu da bi proizveli rezultat. Izgledi vrste Postupak dostupni su pokazujući postupak u okomitim koracima, vodoravnim koracima ili kombinaciji zaobilaženja.

raspored okomiti postupak
Izgled Okomiti postupak

raspored osnovni postupak

Izgled Osnovni postupak (vodoravni)

slika rasporeda postupka kružnog zaobilaženja

Izgled Postupak kružnog zaobilaženja (i okomiti i vodoravni)

Izglede vrste Postupak možete koristiti za prikaz glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenske osi s oznakama najvažnijih točaka.

Raspored Osnovna vremenska crta
Izgled Osnovna vremenska traka

Još jedan izgled koji dobro radi za pokazivanje datuma ili numeriranih koraka je izgled Strelice postupka. Brojeve i datume možete smjestiti u osnovne oblike (krugove), a tekst za korake u popratne oblike strelice.

raspored strelice postupka
Izgled Strelice postupka

Napomena : Za stvaranje dijagrama toka koristite raspored kao što je Postupak okomitog zaobilaženja, a zatim zamijenite različite oblike za oblike toka.

Raspored Postupak okomitog zaobilaženja
Izgled Postupak okomitog zaobilaženja

Dodatne informacije: Postupak Opisi SmartArt grafike

Iako za prijenos informacija korak po korak možete koristiti izglede vrste Postupak, izgledi vrste Ciklički često ilustriraju kružne ili ponavljajuće postupke. Izglede vrste Ciklički možete upotrebljavati za pokazivanje ciklusa proizvoda ili životinjskog života, cikluse učenja, ponavljajuće ili tekuće postupke (kao to je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja web-stranice), ili godišnji ciklus postavljanja ciljeva zaposlenika i ciklus pregleda izvedbe.

Raspored Osnovni ciklus
Izgled Osnovni ciklus

Dodatne informacije: Opis cikličke vrste SmartArt grafika

Možda je najuobičajenija upotreba rasporeda u vrsti Hijerarhija organizacijski grafikon tvrtke. No rasporedi vrste Hijerarhija mogu se koristiti i za pokazivanje stabala odluka, obiteljskih stabala ili serija proizvoda.

Raspored Vodoravna označena hijerarhija
Izgled Vodoravno označena hijerarhija

Napomena : Ako želite stvoriti organizacijski grafikon, koristite raspored Organizacijskog grafikona , naziv naslov raspored organizacijskog grafikona i ili raspored Organizacijski grafikon sa slikama . Kada koristite te rasporede, dodatne funkcionalnosti, kao što su oblik pomoćnika i viseći izgledi postane dostupna. Dodatne informacije o stvaranju organizacijskih grafikona tako da pročitate Stvaranje organizacijskog grafikona pomoću SmartArt grafike.

Raspored Organizacijski grafikon
Izgled Organizacijski grafikon

Filtrirani složeni stupčasti grafikoni u značajci Power View

Filtrirani složeni stupčasti grafikoni u značajci Power View

Raspored organizacijskog grafikona sa slikama

Raspored organizacijskog grafikona sa slikama

Dodatne informacije: Opis hijerarhijske vrste SmartArt grafike

Izglede vrste odnosa prikaz neprogresivne, nehijerarhijske odnose između dijelova (kao što su isprepleteni ili Preklapajući koncepti) i u pravilu opisuju konceptualne odnose ili veze između dva ili više skupova stvari. Dobar Primjeri odnos rasporeda su Vennovih dijagrama koji pokazuju kako područja ili koncepti preklapaju i zajedno u središtu presjeka; Izgledi cilja koji pokazuju zaustavljanja; i radijalne izglede koji pokazuju odnos središnje core ili pojam. Dodatne informacije o stvaranju Vennovih dijagrama tako da pročitate Stvaranje Vennov dijagram.

Raspored Osnovni Vennov dijagram
Izgled Osnovni Vennov dijagram

raspored osnovni cilj

Izgled Osnovni cilj

Raspored Osnovno radijalno

Izgled Osnovno radijalno

I radijalne izglede možete koristiti da biste prikazali kako se dijelovi slažu i oformljuju jednu glavnu ili središnju ideju.

Raspored Radijalno skupljanje
Izgled Radijalno skupljanje

Dodatne informacije: Odnos Opisi SmartArt grafike

Izgledi u vrsti Matrica obično klasificiraju informacije i dvodimenzionalni su. Koriste se za pokazivanje odnosa dijelova prema cjelini ili središnjem konceptu. Izgledi matrice dobar su odabir ako imate četiri ili manje ključnih točki i velike količine teksta.

raspored osnovna matrica
Izgled Osnovna matrica

Dodatne informacije: Opis matrične vrste SmartArt grafika

Rasporedi u vrsti Piramida pokazuju proporcionalne ili hijerarhijske odnose koji se u pravilu grade prema gore. Najprikladniji su za podatke koje želite pokazati odozgo prema dolje ili odozdo prema gore. Ako želite pokazati vodoravnu hijerarhiju, odaberite raspored Hijerarhija.

raspored osnovna piramida
Izgled Osnovna piramida

Za prijenos konceptualnih informacija također možete koristiti izglede vrste Piramida, kao što je izgled Popis piramida koji vam dopušta da upišete tekst u oblike izvan piramide.

Raspored Piramidni popis
Izgled Popis piramida

Dodatne informacije: Opis piramidne vrste SmartArt grafika

Izglede u vrsti Slika koristite kada želite poruku prenijeti slikom s objašnjenjem ili bez njega ili kada želite koristiti slike da biste dopunili popis ili postupak.

Raspored SmartArt grafike Slika uokvirenog teksta
Izgled Slika uokvirenog teksta

slika izgleda popisa opisa slike

Izgled Popis opisa slike

Raspored SmartArt grafike Uzlazni postupak isticanja slike

Izgled Uzlazni postupak isticanja slike

Dodatne informacije: Opis slikovne vrste SmartArt grafika

Ostali rasporedi na web-mjestu Office.com prikazani su u vrsti Office.com. Ta će se vrsta redovito ažurirati novim rasporedima.

Dodatne informacije: Office.com Opisi SmartArt grafike

Ova se vrsta može koristiti za prilagođene SmartArt grafike koje ne pristaju ni u jednu od gore opisanih vrsta.

Nakon što ste odabrali SmartArt grafiku koja vam najviše odgovara, možete uređivati i prilagoditi ga da biste dodatno natjecanjima vašim potrebama. Potražite u sljedećim člancima da biste saznali više o radu sa SmartArt grafikom koje stvarate:

Vidi također

Zamjena teksta s grafičkim oznakama privlačnim grafičkim popisom

Pretvaranje slika sa slajda u SmartArt grafiku

Pretvaranje teksta sa slajda u SmartArt grafiku

Kada koristiti SmartArt grafiku, a kada koristiti grafikon?

Svaki SmartArt izgled pruža drugi način za izražavanje vašeg sadržaja i pojačavanje poruke. Neki izgledi jednostavno dodaju sjaj na popis s grafičkim oznakama, a drugi izgledi (kao što su Organizacijski grafikoni i dijagrami Vennov dijagram) dizajnirani su za prikazivanje određene vrste podataka.

Sadržaj članka

Što treba uzeti u obzir prilikom odabira rasporeda SmartArt grafike

Vrste rasporeda

Stvari o kojima treba voditi računa prilikom odabira rasporeda SmartArt grafike

Prije nego što odaberete izgled za SmartArt grafiku, zapitajte se ono što želite da biste prenijeli i želite li da se prikazuju na određen način informacije. Budući da možete brzo i jednostavno izglede, isprobajte različite izglede (kroz vrste) dok ne Traži ovo te najbolje ilustrira vašu poruku. Vrsta je slična kategoriji kojih možete brzo odabrati odgovarajući raspored za vaše informacije. Eksperimentirajte s različitim vrstama koristeći tablicu u nastavku teksta kao početnu točku.

Napomena : Tablice je namijenjen vam pomoći da započnete, a nije iscrpan popis.

Radnja

Vrsta

Prikaz nedosljednih informacija

Popis

Prikaz koraka procesa ili vremenske crte

Postupak

Prikaz neprekinutog postupka

Ciklički

Stvaranje organizacijskog grafikona

Hijerarhija

Prikaz stabla odluke

Hijerarhija

Ilustracija veza

Odnos

Prikaz odnosa dijelova i cjeline

Matrica

Prikaz proporcionalnog odnosa s najvećom komponentom na vrhu ili dnu

Piramida

Uzmite u obzir i količinu teksta, jer količina teksta utječe na izgled i broj oblika koje trebate i izgled. Ima li nekoliko točaka s podređenim točkama? Jesu li detalji istaknutiji od sažetaka ili obratno? Općenito, SmartArt grafika je najučinkovitija kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne točke. Veće količine teksta mogu zasmetati vizualnoj privlačnosti SmartArt grafike i time otežati vizualni prijenos poruke. Međutim, neki izgledi, kao što je izgled Trapezoidni popisu vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Za svaku vrstu SmartArt grafiku, dostupne su mnogo jedinstvenih izgleda. Neki izgledi se sastoje od zasebne oblike za svaku stavku informacije, uključujući i podređene točke. Drugi izgledi kombiniraju podređene točke s točkama sažetka. Pogled na smještaj sažete informacije u odnosu na pojedinosti pomaže ćete saznati koji dijelovi informacija privući najviše pažnje publici. Provjerite nalazi li se najvažnije podatke u položaj maksimalnog pozornost.

Neki izgledi za SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, izgled Strelica ravnoteže u vrsti odnos osmišljene da bi se prikazala dviju suprotnih ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a izgled se ne možete promijeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored s ograničen broj oblika, možete odrediti koji sadržaj neće se pojaviti u SmartArt grafici jer se crveni X (umjesto grafičke oznake) prikazat će se pokraj te stavke u tekstnom oknu.

Tekstno okno s crvenim znakom X

izgled strelica ravnoteže

Ako je potrebno prenijeti više od dvije ideje, prijeđite na drugi raspored koji sadrži više od dva oblika za tekst, kao što je izgled Osnovna piramida u vrsti piramida . Imajte na umu da promjena izgleda ili vrste može promijeniti smisao vaših podataka. Ako, na primjer, izgled sa strelicama koje pokazuju nadesno, kao što su Osnovni postupak u vrsti postupka ima različito značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što su Neprekinuti ciklus u vrsti ciklus .

Kada promijenite izgled, većina teksta i drugih sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi izgled.

Ili sadržaj možete ponovo evaluirati svoj sadržaj kako biste vidjeli je li neka informacija manje vitalna za poruku. SmartArt grafike s manje koncepata i manje riječi često su najučinkovitije.

Ako ne možete pronaći točan izgled koji želite, možete dodavati i uklanjati oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukture raspored. Ako, na primjer, s tri oblika, pojavit će se izgled Osnovni postupak u vrsti postupak , ali postupak može zahtijevati samo dva oblika ili trebati pet oblika. Kao što je dodavanje ili uklanjanje oblika i uređivati tekst, raspored oblika i količina teksta unutar oblika automatski ažurira – održavanje originalni dizajn i obrub izgleda SmartArt grafike.

Kada odaberete novi raspored, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (kao što su [tekst]). Tekst rezerviranog mjesta se ne ispisuje, a ne pojavi tijekom prezentacije Microsoft Office PowerPoint 2007 . Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Ako promijenite izgled sa zamjenskim tekstom koji se pojavljuje, vidjet ćete tekst rezerviranog mjesta u novom rasporedu. Imajte na umu da oblika uvijek se prikazuju i ispisuju osim ako ih izbrisati.

Uzmite u obzir i veličinu prostora gdje ćete smjestiti SmartArt grafiku. Na primjer, ako imate visok, tanak prostor, odaberite okomiti izgled kao što je Nestalan postupak u vrsti Postupak, umjesto vodoravnog izgleda kao što je Strelice postupka u vrsti Postupak.

Neki izgledi imaju nepromjenjiv razmjer proporcija tako da ih mogu zauzeti cijeli prostor. Razmjer proporcija odnosi se na omjer visine i širine. Ako, na primjer, ako ste postavili izgleda Matrice rešetke u vrsti Matrica u prostor koji je šire od visine, SmartArt grafiku će ne koristiti sve prazan prostor širine. Da biste promijenili proporcije, možete promijeniti izgled slajda ili dokument, promjena veličine prostora gdje su stavljanje SmartArt grafiku (Time se promjena izgleda SmartArt grafike) ili prijeđite na raspored s različitim proporcije.

Vrh stranice

Vrste rasporeda

Svaki izgled pruža drugi način za izražavanje vašeg sadržaja i poboljšavanja vaše poruke. Neki izgledi jednostavno dodaju sjaj na popis s grafičkim oznakama, a drugi izgledi (kao što su organizacijski grafikoni i Vennovi dijagrami) dizajnirani su za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

Galerija za Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne izglede podijeljene u devet različitih vrsta – sve, popisa, postupak, ciklusa, hijerarhije, odnos, Matricapiramida , i drugi. ( Druga vrsta pojavljuje samo ako dodajete prilagođene SmartArt grafike i dodati ih u neku od drugih vrsta). Opisi koji predlažu koju vrstu podataka nije prikladna za dani izgled pojavljuju se u odjeljku veće slike na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike . Popis naziva i opisa rasporeda, potražite u odjeljku Opisi SmartArt grafike.

Sve

Svi dostupni izgledi za SmartArt grafiku prikazuju se u vrsti Sve.

Kad odabirete izgled, imajte na umu sljedeće:

  • Izgledi koji sadrže strelice impliciraju tijek ili napredak u određenom smjeru.

  • Izgledi koji sadrže povezne crte umjesto strelica impliciraju veze, ali ne nužno tijek ili napredak.

  • Izgledi koji ne sadrže povezne veze ili strelice prikazuju zbirku objekata i ideja bez čvrste međusobne veze.

Popis naziva i opisa rasporeda, potražite u odjeljku Opisi SmartArt grafike.

Popis

Ako želite da se tekst s grafičkim oznakama ističe, lako možete prebaciti tekst u oblike koje možete bojiti, određivati im dimenzije i naglašavati ih vizualnim efektima ili animacijom. Koristeći izgled u vrsti Popis, vaše glavne točke zadobivaju vidljivost i učinak u šarenim oblicima što naglašava njihovu važnost. Izgledi vrste Popis grupiraju informacije koje ne slijede korak po korak ili uzastopni postupak. Za razliku od izgleda vrste Postupak, izgledi vrste Popis obično nemaju strelice ili usmjereni tijek.

Kako ilustrira donji primjer, popis s grafičkim oznakama može biti puno dojmljiviji kada ga pretvorite u SmartArt grafiku.

Popis s grafičkim oznakama i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki izgledi popisa uključuju oblike slike tako da možete naglasiti tekst pomoću male slike ili crtežnog. Iako su oblici rezerviranih mjesta za slike dizajnirani za prikaz slika, možete dodati sliku kao ispunubilo koji oblik.

Izgled Okomiti popis isticanja slike
Izgled Okomiti popis isticanja slike s rezerviranim mjestima za sliku (mali krugovi s lijeve strane)

Savjet : Umjesto da u SmartArt grafiku postavljate velike količine teksta, stavite samo glavne točke, a onda na drugi slajd ili dokument ponudite razjašnjenja svojih glavnih točaka.

Postupak

Za razliku od izgleda vrste Popis, izgledi u vrsti Postupak obično imaju usmjereni tijek i koriste se za ilustriranje koraka ili faza u postupku ili tijeku rada, kao što su uzastopni koraci za završavanje zadatka, opće faze u razvoju proizvoda ili vremenska os ili raspored.Koristite izglede vrste Postupak kad želite pokazati kako koraci ili faze slijede jedna drugu da bi proizveli rezultat. Izgledi vrste Postupak dostupni su pokazujući postupak u okomitim koracima, vodoravnim koracima ili kombinaciji zaobilaženja.

raspored okomiti postupak
Izgled Okomiti postupak
raspored osnovni postupak
Izgled Osnovni postupak (vodoravni)
slika rasporeda postupka kružnog zaobilaženja
Izgled Postupak kružnog zaobilaženja (i okomiti i vodoravni)

Izglede vrste Postupak možete koristiti za prikaz glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenske osi s oznakama najvažnijih točaka.

Raspored Osnovna vremenska crta
Izgled Osnovna vremenska traka

Još jedan izgled koji dobro radi za pokazivanje datuma ili numeriranih koraka je izgled Strelice postupka. Brojeve i datume možete smjestiti u osnovne oblike (krugove), a tekst za korake u popratne oblike strelice.

raspored strelice postupka
Izgled Strelice postupka

Savjet : Za stvaranje dijagrama toka koristite raspored kao što je Postupak okomitog zaobilaženja, a zatim zamijenite različite oblike za oblike dijagram toka.

Raspored Postupak okomitog zaobilaženja
Izgled Postupak okomitog zaobilaženja

Ciklički

Iako za prijenos informacija korak po korak možete koristiti izglede vrste Postupak, izgledi vrste Ciklički često ilustriraju kružne ili ponavljajuće postupke. Izglede vrste Ciklički možete upotrebljavati za pokazivanje ciklusa proizvoda ili životinjskog života, cikluse učenja, ponavljajuće ili tekuće postupke (kao to je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja web-stranice), ili godišnji ciklus postavljanja ciljeva zaposlenika i ciklus pregleda izvedbe.

Raspored Osnovni ciklus
Izgled Osnovni ciklus

Hijerarhija

Možda najčešćih upotreba izgleda u hijerarhiji vrsta je organizacijski grafikon tvrtke. Ali hijerarhijske izglede možete koristiti i da biste prikazali odlukama ili obitelji proizvoda.

Raspored Vodoravna označena hijerarhija
Izgled Vodoravno označena hijerarhija

Savjet : Ako želite stvoriti organizacijski grafikon, koristite raspored Organizacijskog grafikona . Kada koristite ovaj izgled, dodatne funkcionalnosti, kao što su oblik pomoćnika i viseći izgledi postane dostupna.

Raspored Organizacijski grafikon
U raspored organizacijskog grafikona

Odnos

Izgledi u vrsti Odnos pokazuju neprogresivne, nehijerarhijske odnose među dijelovima (kao što su isprepleteni ili preklapajući koncepti) i u pravilu opisuju konceptualne odnose ili veze između dvije ili više grupa stvari. Dobri su primjer izgleda vrste Odnos Vennovi dijagrami koji pokazuju kako se preklapaju područja ili koncepti i kako se spajaju u središtu presjeka; izgledi cilja koji pokazuju zaustavljanja; i radijalni izgledi koji pokazuju odnos prema središnjoj jezgri ili konceptu.

Raspored Osnovni Vennov dijagram
Izgled Osnovni Vennov dijagram
raspored osnovni cilj
Izgled Osnovni cilj
Raspored Osnovno radijalno
Izgled Osnovno radijalno

I radijalne izglede možete koristiti da biste prikazali kako se dijelovi slažu i oformljuju jednu glavnu ili središnju ideju.

Raspored Radijalno skupljanje
Izgled Radijalno skupljanje

Matrica

Izgledi u vrsti Matrica obično klasificiraju informacije i dvodimenzionalni su. Koriste se za pokazivanje odnosa dijelova prema cjelini ili središnjem konceptu. Izgledi matrice dobar su odabir ako imate četiri ili manje ključnih točki i velike količine teksta.

raspored osnovna matrica
Izgled Osnovna matrica

Piramida

Izglede vrste piramida Prikaz proporcionalnog ili hijerarhijskih odnosa koje obično izraditi prema gore. Najbolje rade s informacijama koje želite pokazati odozgo prema dolje ili odozdo prema gore. Ako želite da bi se prikazala vodoravna hijerarhija, trebali biste odabrati u izgled hijerarhijskog.

raspored osnovna piramida
Izgled Osnovna piramida

Za prijenos konceptualnih informacija također možete koristiti izglede vrste Piramida, kao što je izgled Popis piramida koji vam dopušta da upišete tekst u oblike izvan piramide.

Raspored Piramidni popis
Izgled Popis piramida

Ostalo

Ova se vrsta može koristiti za prilagođene SmartArt grafike koje ne pristaju ni u jednu od gore opisanih vrsta.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×