Obrezivanje slike

Alata za obrezivanje sustava Office koristite da biste obrezali i uklonili neželjene dijelove slika. Da biste uklonili pozadinu slike, pročitajte Uklanjanje pozadine slike. Uz standardno obrezivanje slike, slike možete obrezivati i u posebne oblike te obrezivati ispune slike unutar oblika u sustavu Office za Mac te Office 2010 i novije verzije.

Napomena : Alati za obrezivanje nisu dostupni u sustavu Office Online. Ako koristite Office za stolna računala, u programu za stolna računala kliknite Otvori u programu [naziv programa] da biste otvorili dokument i koristili alate za obrezivanje. Ako nemate Office za stolna računala, odmah isprobajte ili kupite najnoviju verziju.

Napomena : Alati za obrezivanje nisu oblikovani za oblike, ali u sustavu Office 2010 i novijim verzijama možete promijeniti veličinu oblika i koristiti alat Uredi točke da biste postigli efekt sličan obrezivanju ili prilagodili oblik. Dodatne informacije potražite u nastavku u odjeljku Obrezivanje radi prilagođavanja obliku ili ispunjavanja oblika.

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Kliknite Alati za slike > Oblik, a u grupi Veličina kliknite Obreži.

  Gumb Obreži na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomena : Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik). Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste obrezali jednu stranu, povucite središnju ručicu za obrezivanje na toj strani prema unutra

  • Da biste istovremeno obrezali dvije susjedne strane, ručicu za obrezivanje u kutu povucite prema unutra.

  • da biste istovremeno jednako obrezali s obje strane, pritisnite i držite CTRL dok središnju ručicu za obrezivanje s bilo koje strane povlačite prema unutra

  • da biste istovremeno jednako obrezali sa sve četiri strane, pritisnite i držite CTRL dok kutnu ručicu za obrezivanje povlačite prema unutra

 4. Da biste odredili položaj obrezane slike, pomaknite područje obrezivanja (povlačenjem rubova obrezanog pravokutnika) ili sliku.

 5. Kad završite, pritisnite ESC.

  Napomena : Da biste proširili sliku ili oko nje dodali margina, povucite ručice za obrezivanje od središta slike prema van.

Napomena : Nakon obrezivanje slike, obrezani dijelovi ostaju kao dio slikovne datoteke. Da biste trajno uklonili obrezani dio i smanjili veličinu slike, pročitajte Brisanje obrezanih područja slike.

Oblik slike možete brzo promijeniti ako je obrežete na određeni oblik. Kad obrezujete na određeni oblik, slika se automatski reže tako da ispuni geometriju tog oblika, a zadržavaju se proporcije slike.

 1. Odaberite slike koje želite obrezati na određeni oblik.

  Ako obrezujete više slika, morate ih obrezati na isti oblik. Da biste ih obrezali na različite oblike, obrezujte slike pojedinačno.

 2. Kliknite Alati za slike > Oblik, a u grupi Veličina kliknite strelicu ispod mogućnosti Obreži.

  Gumb Obreži koji se nalazi na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomena : Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik). Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Kliknite Obreži na oblik, a zatim kliknite oblik na koji želite obrezati.

Savjet : Ako želite istu sliku u više oblika, kopirajte sliku, a zatim svaku sliku pojedinačno obrežite na željeni oblik.

Sliku možda želite obrezati na uobičajenu veličinu fotografije ili razmjer da bi se jednostavno uklopila u standardni okvir za sliku. To je ujedno i dobar način da vidite proporcije slike prilikom obrezivanja.

 1. Odaberite sliku koju želite obrezati na uobičajen omjer slike.

 2. Kliknite Alati za slike > Oblik, a u grupi Veličina kliknite strelicu ispod mogućnosti Obreži.

  Gumb Obreži koji se nalazi na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomena :  Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik). Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Pokažite Proporcije, a zatim kliknite željene proporcije.

 4. Kad završite, pritisnite ESC.

Možete dodati sliku kao ispunu oblika, a zatim urediti ili obrezati oblik.

Dodavanje slike u oblik

 1. Dodajte oblik dokumentu (upute potražite u članku Dodavanje oblika), a zatim kliknite oblik da iste ga odabrali.

 2. U odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite Ispuna oblika > Slika, a zatim odaberite željeni prijelaz.

  Dodavanje slike kao ispune oblika

Napomena : Ako se kartice Alati za crtanje i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

Promjena veličine oblika

Da biste promijenili dimenzije oblika i zadržali osnovni oblik, jednostavno odaberite oblik i povucite bilo koju ručicu dok oblik ne poprimi željenu veličinu i dimenzije.

Odaberite kako slika stane u oblik

Ako je slika iskrivljena, odrezana ili ne ispunjava oblik na željeni način, upotrijebite alate Prilagodi i Ispuna da biste precizno prilagodili. Da biste uklonili (ili „obrezali”) dio slike, ali i dalje želite ispuniti cijeli oblik, odaberite Ispuna. Ako želite da cijela slika stane unutar oblika, Prilagodi. Održat će se omjer originalne slike, ali unutar oblika moglo bi ostati praznog prostora.

 1. Kliknite sliku koju želite staviti u oblik.

 2. Kliknite Alati za slike > Oblik, a u grupi Veličina kliknite strelicu ispod mogućnosti Obreži.

  Gumb Obreži koji se nalazi na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomena :  Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Kliknite Ispuna ili Prilagodi.

  • Ispuna postavlja veličinu slike na visinu ili širinu oblika, ovisno o tome što je veće. Na taj će način slika ispuniti oblik slikom i ukloniti sve izvan oblika.

   Slika na koju je primijenjena naredba Obreži za ispunu

  • Prilagodi postavlja veličinu slike tako da širina i visina slike odgovaraju granicama oblika. Na taj će način što veći mogući dio slike stati u oblik. Neki dijelovi oblika mogu ostati prazni.

   naredba obreži prema veličini prikazana na slici

   Sliku možete povući da biste promijenili dio slike koji se prikazuje unutar oblika.

 4. Kad završite, pritisnite ESC.

Korištenje točki uređivanja radi uređivanja ili obrezivanja oblika

Iako alati za obrezivanje nisu dostupni za oblike, alat Točke uređivanja možete koristiti radi ručnog uređivanja oblika:

 1. Odaberite oblik koji želite promijeniti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje na kartici Oblikovanje kliknite Uređivanje oblika slika gumba Uredi oblik , a zatim Uredi točke.

  Napomena : Ako se kartice Alati za crtanje i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Točke vrha (crne točke) povlačite dok oblik ne bude onakav kakav želite. Točke možete dodavati ili brisati ako pritisnete tipku Ctrl kada kliknete konturu oblika.

Čak i nakon što obrezivanje dijelove slike, obrezani dijelovi ostaju u datoteci slike. Veličinu datoteke možete smanjiti ako uklonite obrezane dijelove iz datoteke slike. To je korisno i ako ne želite da drugi vide dijelove slike koje ste uklonili.

Važno :  Ako izbrišete obrezane dijelove pa se predomislite, kliknite Poništi Migracija poštanskih sandučića u Office 365 faznom metodom da biste vratili obrezane dijelove. No ako spremite datoteku nakon brisanja obrezanih dijelova, promjene nije moguće vratiti. Datoteku spremite tek kada budete sigurni da ste izveli sva željena obrezivanja i promjene.

 1. Odaberite slike iz kojih želite izbrisati obrezana područja.

 2. U odjeljku Alati za slike na kartici Oblik u grupi Prilagodi kliknite Komprimiraj sliku.

  Gumb Komprimiranje slike na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomene : Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik. Ako je zaslon smanjen, možda ćete vidjeti samo ikonu Sažimanje slika.

  Ikona Komprimiranje slike bez oznake

 3. U odjeljku Mogućnosti kompresije potvrdite okvir Izbriši obrezana područja slika.

  Da biste uklonili obrezana područja samo iz odabranih slika, a ne i svih slika u datoteci, potvrdite okvir Primijeni samo na ovu sliku.

Savjet : Dodatne informacije o smanjivanju veličine datoteka slika i njihovu komprimiranju potražite u odjeljku Smanjivanje veličine datoteke slike.

Obrezivanje slike

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Kliknite Alati za slike > Oblik, a u grupi Veličina kliknite Obreži.

  Gumb Obreži na kartici Alati za slike, Oblikovanje

  Napomena : Ako se kartice Alati za slike i Oblik ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik). Možda ćete morati dvokliknuti sliku da biste je odabrali i otvorili karticu Oblik.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste obrezali jednu stranu, povucite središnju ručicu za obrezivanje na toj strani prema unutra

  • Da biste istovremeno obrezali dvije susjedne strane, ručicu za obrezivanje u kutu povucite prema unutra.

   Napomena : Da biste proširili sliku ili oko nje dodali margina, povucite ručice za obrezivanje od središta slike prema van.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Na kartici Oblikovanje slike kliknite strelicu uz mogućnost Obrezivanje.

  Gumb Obreži na kartici Oblikovanje slike

  Napomena : Ako ne vidite karticu Obrezivanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik).

 3. Kliknite Obrezivanje.

  PPT za Mac, Izbornik Obrezivanje
 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste obrezali jednu stranu, povucite središnju ručicu za obrezivanje na toj strani prema unutra

  • da biste istovremeno jednako obrezali s obje strane, pritisnite i držite tipke SHIFT + OPTION dok središnju ručicu za obrezivanje s bilo koje strane povlačite prema unutra

  • da biste istovremeno jednako obrezali sve četiri strane, pritisnite i držite tipke SHIFT + OPTION dok središnju ručicu za obrezivanje s bilo koje strane povlačite prema unutra

 5. Kliknite izvan slike da biste vidjeli obrezanu sliku.

Napomena : Nakon obrezivanje slike, obrezani dijelovi ostaju kao dio slikovne datoteke. Da biste trajno uklonili obrezani dio i smanjili veličinu slike, pročitajte Brisanje obrezanih područja slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Na kartici Oblikovanje slike kliknite strelicu uz mogućnost Obrezivanje.

  Gumb Obreži na kartici Oblikovanje slike

  Napomena : Ako ne vidite karticu Obrezivanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik).

 3. Pokažite na Obreži na oblik, a zatim kliknite oblik na koji želite obrezati.

  PPT za Mac, Izbornik Obrezivanje

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Kada dodate sliku u oblik, možete odabrati kako slika odgovara u oblik pomoću alata Prilagodi i Ispuna radi precizne prilagodbe. Da biste uklonili (ili „obrezali”) dio slike, ali i dalje želite ispuniti cijeli oblik, odaberite Ispuna. Ako želite da cijela slika stane unutar oblika, Prilagodi. Održat će se omjer originalne slike, ali unutar oblika moglo bi ostati praznog prostora.

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite unutar oblika.

 2. Na kartici Oblikovanje slike kliknite strelicu uz mogućnost Obrezivanje.

  Gumb Obreži na kartici Oblikovanje slike

  Napomena : Ako ne vidite karticu Obrezivanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik).

 3. Kliknite Prilagodi ili Ispuna, a zatim kliknite izvan slike.

  PPT za Mac, Izbornik Obrezivanje

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Čak i nakon što obrezivanje dijelove slike, obrezani dijelovi ostaju u datoteci slike. Veličinu datoteke možete smanjiti ako uklonite obrezane dijelove iz datoteke slike. To je korisno i ako ne želite da drugi vide dijelove slike koje ste uklonili.

Važno : Brisanje obrezanih područja ne može se poništiti. Izvršite je tek kad ste sigurni da ste obavili sva željena obrezivanja i promjene.

 1. Kliknite slike iz kojih želite izbrisati obrezana područja.

 2. Na kartici Alati za slike u grupi Prilagodi kliknite Komprimiraj sliku gumb sažmi slike .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Obrezivanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku.

 3. Potvrdite okvir Izbriši obrezana područja slika.

  Da biste uklonili obrezana područja samo iz odabranih slika, a ne i svih slika u datoteci, odaberite Samo odabrane slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje slike.

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik).

 3. U odjeljku Prilagodba kliknite Obrezivanje, povucite ručice za obrezivanje na željeno mjesto, a zatim kliknite izvan slike.

  Jednadžba

  Savjet : Možete odrediti položaj obrezane slike pomicanjem područja obrezivanja (povlačenjem rubova obrezanog pravokutnika) ili sliku.

Napomena : Nakon obrezivanje slike, obrezani dijelovi ostaju kao dio slikovne datoteke. Da biste trajno uklonili obrezani dio i smanjili veličinu slike, pročitajte Brisanje obrezanih područja slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Oblik slike možete brzo promijeniti ako je obrežete na određeni oblik. Kad obrezujete na određeni oblik, slika se automatski reže tako da ispuni geometriju tog oblika, a zadržavaju se proporcije slike.

 1. U datoteci odaberite sliku koju želite obrezati na određeni oblik.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje slike.

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku (a ne oblik).

 3. U odjeljku Prilagodba kliknite strelicu uz mogućnost Obrezivanje, pokažite na Maske za oblikovanje, pokažite na vrstu oblika, a zatim kliknite oblik u koji želite obrezati sliku.

  Jednadžba

 4. Kada završite, kliknite izvan slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Kada dodate sliku u oblik, možete odabrati kako slika odgovara u oblik pomoću alata Obrezivanje radi prilagođavanja i Obrezivanje radi ispune radi precizne prilagodbe. Da biste uklonili (ili „obrezali”) dio slike, ali i dalje želite ispuniti cijeli oblik, odaberite Obrezivanje radi ispune. Ako želite da cijela slika stane unutar oblika, Obrezivanje radi prilagođavanja. Održat će se omjer originalne slike, ali unutar oblika moglo bi ostati praznog prostora.

 1. Kliknite sliku koju želite staviti u oblik.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje slike.

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku.

 3. U odjeljku Prilagodba kliknite strelicu uz mogućnost Obrezivanja, kliknite Obrezivanje radi ispune ili Obrezivanje radi prilagođavanja, a zatim kliknite izvan slike.

 4. Kad završite, pritisnite ESC.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Čak i nakon što obrezivanje dijelove slike, obrezani dijelovi ostaju u datoteci slike. Veličinu datoteke možete smanjiti ako uklonite obrezane dijelove iz datoteke slike. To je korisno i ako ne želite da drugi vide dijelove slike koje ste uklonili.

Važno : Brisanje obrezanih područja ne može se poništiti. Izvršite je tek kad ste sigurni da ste obavili sva željena obrezivanja i promjene.

 1. Kliknite slike iz kojih želite izbrisati obrezana područja.

 2. Kliknite karticu Oblikovanje slike.

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali sliku.

 3. U odjeljku Prilagodba kliknite Komprimiranje, a zatim potvrdite okvir Uklanjanje područja obrezane slike.

Vidi također

Umetanje slika

Smanjivanje veličine datoteke slike

Promjena veličine slike, oblika, tekstnog okvira ili WordArt stila

Zakretanje tekstnog okvira, oblika, WordArt grafike i slike

Korištenje mogućnosti izgleda u programu Word radi premještanja slike

Prelamanje teksta oko slika u programu Word

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×