Oblikovanje slike (okno Boja slike)

Napomene : 

  • Nakon što promijenite mogućnosti u ovom dijaloškom okviru, promjene se odmah primjenjuju na sliku, što vam omogućuje jednostavan pregled promjena na slici bez zatvaranja dijaloškog okvira. No s obzirom na to da se promjene primjenjuju odmah, u dijaloškom okviru nije moguće kliknuti Odustani. Da biste uklonili promjene, za svaku promjenu koju želite ukloniti morate kliknuti Poništi Slika gumba na alatnoj traci za brzi pristup.

  • Ako ste u nekoj mogućnosti dijaloškog okvira unijeli više promjena, možete ih istodobno poništiti pod uvjetom da u međuvremenu niste unijeli promjene u drugoj mogućnosti dijaloškog okvira.

  • Trebali biste premjestiti dijaloški okvir tako da u isto vrijeme možete vidjeti i sliku i dijaloški okvir.

Zasićenost boje

Zasićenost je intenzitet boje. Veća zasićenost čini sliku življom, dok manja zasićenost boje čini sličnijima sivoj.

Zadane postave     Da biste odabrali neku od najčešćih prilagodbi za Zasićenost, kliknite Zadane postave, a zatim kliknite željenu minijaturu.

Zasićenost     Pomičite klizač Zasićenost ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Što je postotak veći, to je boja slike življa.

Nijansa boje

Ako fotoaparat netočno mjeri temperature boja, na slici se mogu pojaviti tragovi boja (previše jedne boje koja dominira slikom), što je čini previše plavom ili previše narančastom. To možete prilagoditi povećavanjem ili smanjivanjem temperature boje da biste poboljšali detalje i popravili sliku.

Zadane postave     Da biste odabrali neku od najčešćih ugrađenih temperatura, kliknite Zadane postave, a zatim kliknite željenu mogućnost.

Temperatura     Pomičite klizač Temperatura ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Što je broj veći, na sliku se dodaje više narančaste boje. Što je broj niži, na sliku se dodaje više plave boje.

Ponovno bojanje

Zadane postave     Da biste odabrali ugrađeni stilizirani efekt, npr. sive tonove ili sepiju, kliknite Zadane postave, a zatim kliknite željenu minijaturu.

Savjet : Da biste uklonili efekt ponovnog bojanja, ali zadržali ostale promjene na slici, kliknite prvi efekt Bez ponovnog bojanja.

Vrati izvorno

Uklanja sve promjene boje primijenjene iz ovog okna dijaloškog okvira.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×