Novosti u značajci Power View u programu Excel 2013 i sustavu SharePoint Server

Važno: Power View i Power Pivot dostupni su u izdanjima Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus te u samostalnom izdanju programa Excel 2013. Pročitajte radne knjige programa excel 2010 uz Power pivot ne funkcioniraju u nekim verzijama programa excel 2013. Želite li vidjeti koju verziju sustava Office koristite?

Power View u programu Excel 2013 i u sustavu SharePoint Server omogućuje interaktivno istraživanje i vizualizaciju podataka te prezentiranje za korisnike svih razina predznanja. Objedinite podatke u tablicama, matricama, kartama i cijelom nizu grafikona u interaktivnom prikazu koji udahnjuje život vašim podacima. Mnoge značajke koje su sada prisutne u značajci Power View programa Excel 2013 postojale su još u značajci Power View sustava SharePoint 2010, a sada su objema verzijama dodane nove mogućnosti.

Power View možete stvoriti u izvješćima sustava SharePoint Server na temelju multidimenzionalnih modela sustava SQL Server Analysis Services.

Možete i objavljivati radne knjige programa Excel pomoću listova značajke Power View na servisu Power bi. Power BI sprema listove dodatka Power View u radnoj knjizi kao izvješće dodatka Power BI. Još ne koristite Power BI? Prijavite se za besplatan račun za Power bi.

Doznajte što još možete raditi u dodatku Power View.

Sadržaj članka

Power View u programu Excel 2013: nove značajke

Listove u dodatku Power View moguće je povezati s različitim modelima podataka u jednoj radnoj knjizi

Izmjena internog modela podataka bez pomicanja s lista dodatka Power View

Dodatak Power View u komponenti Excel Services, web-aplikaciji Excel Web App te sustavu Office 365

Power View u programu Excel 2013 i sustavu SharePoint Server: nove značajke

Tortni grafikoni

Karte

Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI-ovi).

Hijerarhije

Dubinska analiza prema gore i prema dolje

Oblikovanje izvješća pomoću stilova, tema i promjene veličine teksta

Pozadine i slike pozadine

Hiperveze

Ispis

Podrška za jezike koji se pišu zdesna nalijevo

U dodatku Power View promijenjen je način rukovanja cijelim brojevima

Kompatibilnost dodatka Power View s prethodnim i novim verzijama

Power View i modeli podataka

Power View i Excel Services

Power View u sustavu SharePoint Server

Izvješća značajke Power View u multidimenzionalnim modelima

Power View u programu Excel 2013: nove značajke

Power View u programu Excel 2013 sadrži sve nove značajke u sljedećem odjeljku, Power View u programu excel 2013 i SharePoint Server: nove značajke. Sadrži i sljedeće značajke koje Power View u sustavu SharePoint nema.

Listove u dodatku Power View moguće je povezati s različitim modelima podataka u jednoj radnoj knjizi

U programu Excel 2013 svaka radna knjiga može sadržavati interni podatkovni model koji možete izmijeniti u programu Excel, dodatku PowerPivot, pa čak i na listu značajke Power Pivot u programu Excel. Radna knjiga može sadržavati samo jedan interni model podataka, a list programa Power View možete utemeljiti na modelu podataka u toj radnoj knjizi ili na vanjskom izvoru podataka. Jedna radna knjiga programa Excel može sadržavati više listova dodatka Power View, a svaki se list može temeljiti na drugom modelu podataka.

Svaki list dodatka Power View sadrži vlastite grafikone, tablice i druge vizualizacije. Možete kopirati i zalijepiti grafikon ili drugu vizualizaciju s jednog lista na drugu, no samo ako se oba lista temelje na istom modelu podataka.

Dodatne informacije o stvaranju lista značajke Power View povezanog s vanjskim podatkovnim modelom u programu Excel.

Izmjena internog modela podataka bez pomicanja s lista dodatka Power View

Sada možete stvoriti listove dodatka Power View i interni model podataka u radnoj knjizi programa Excel 2013, pa ako list dodatka Power View temeljite na internom modelu podataka, možete ga promijeniti dok se nalazite na listu dodatka Power View. Na primjer:

  • Na popisu polja u dodatku Power View u programu Excel možete stvarati odnose između različitih tablica u radnoj knjizi.

  • Ako model podataka u programu Excel sadrži izračunata polja, možete stvarati indikatore ključnog učinka (KPI) na temelju tih polja i dodavati ih u izvješće programa Power View.

Power View u komponenti Excel Services i Excel Online te u sustavu Office 365

Kada stvorite listove dodatka Power View u programu Excel, možete ih prikazati i interaktivno koristiti na lokaciji u komponenti Excel Services i u paketu Office 365. Listove dodatka Power View možete uređivati samo u programu Excel 2013 na klijentskom računalu.

U sustavu Office 365 prikazujete listove dodatka Power View s Excel Online podatkovnim centrom, dijelom sustava SharePoint Online, a ne u programu Excel Services.

Dodatne informacije o značajci Power View u programu Excel te sustavima SharePoint Server 2013 i SharePoint Online u sustavu Office 365.

Napomene: 

  • Listove dodatka Power View ne možete prikazati na servisu OneDrive.

  • Ako u galeriju dodatka Power Pivot spremite radnu knjigu programa Excel s listovima značajke Power View, listovi značajke Power View u radnoj knjizi neće se prikazivati u galeriji, ali i dalje će biti u datoteci. Vidjet ćete ih kada otvorite radnu knjigu.

  • Pročitajte o softverskim preduvjetima za poslovnu inteligenciju (SharePoint 2013).

  • Kada objavite radne knjige programa Excel pomoću listova značajke Power View na Power bi. Power BI sprema listove dodatka Power View u radnoj knjizi kao izvješće dodatka Power BI. Prijavite se za besplatan račun za Power bi.

Power View u programu Excel 2013 i sustavu SharePoint Server: nove značajke

Tortni grafikoni

Tortni grafikoni u programu Power View mogu biti jednostavni ili detaljni. Možete načiniti tortni grafikon koji će pretražiti kroz razine naniže kada dvokliknete njegov dio ili tortni grafikon koji prikazuje poddijelove unutar većih dijelova u boji. Ne možete unakrsno filtrirati tortni grafikon drugim grafikonom. Recimo da ste kliknuli traku na trakastom grafikonu. Dio tortnog grafikona koji se odnosi na tu traku bit će istaknut, a ostatak torte bit će zasivljen.

Tortni grafikon programa Power View koji prikazuje prodaju po kontinentima s odabranim podacima za 2007. godinu

Dodatne informacije o tortnim grafikonima u značajci Power View.

Karte

Karte u programu Power View koriste pločice karata sa servisa Bing, pa ih možete zumirati i pomicati lijevo i desno kao i bilo koju drugu kartu sa servisa Bing. Točke na karti predstavljaju lokacije i polja: što je vrijednost veća, to je i točka veća. Kada dodate niz s više vrijednosti, dobivate tortne grafikone na karti.

Karta Sjedinjenih Država u dodatku Power View s tortnim grafikonima

Dodatne informacije o kartama u značajci Power View.

Ključni indikatori učinka (KPI-jevi)

Ključne indikatore učinka (KPI-jeve) možete dodati u izvješće dodatka Power View radi prikaza napretka prema ciljevima ako se model podataka izvješća dodatka Power View temelji na ciljevima ili ih sadrži.

Tablica dodatka Power View s KPI-jima koji pokazuju odgode letova

Dodatne informacije o ključnim pokazateljima performansi (KPI-jevi) u dodatku Power pivot.

Hijerarhije

Ako vaš model podataka sadrži hijerarhiju, možete ga koristiti u dodatku Power View. Model podataka, primjerice, može sadržavati hijerarhiju koja se zove Mjesto, a sastoji se od polja Kontinent > Država/Regija > Država/Županija > Grad. U dodatku Power View na površinu dizajna možete dodati jedno po jedno polje ili možete dodati mjesto i dohvatiti sva polja u hijerarhiji odjedanput.

Ako vaš model podataka ne sadrži hijerarhiju, možete je stvoriti u dodatku Power View. Polja možete postaviti u hijerarhiju bilo kojim redoslijedom.

Možete koristiti i hijerarhije iz tabličnih modela servisa SQL Server Analysis Services.

Dodatne informacije o hijerarhijama u značajci Power View.

Dubinska analiza prema gore i prema dolje

Dodajte pretraživanje kroz razine naviše/naniže u grafikon ili matricu u dodatku Power View da istovremeno prikazuje samo jednu razinu. Čitači izvješća pretražuju naniže i traže detalje ili naviše kada traže sažete podatke.

Kada matrica sadrži više polja u recima ili stupcima, možete je postaviti tako da pokazuje razine, a time se matrica sažima radi prikaza samo gornje, odnosno krajnje vanjske razine. Dvokliknite jednu vrijednost na toj razini da biste je proširili i aktivirali prikaz vrijednosti ispod nje u hijerarhiji. Kliknite prema gore okrenutu strelicu da biste nastavili pretraživati naviše.

Traka, stupac i tortni grafikoni funkcioniraju na isti način. Ako grafikon sadrži više polja u okviru Os, postavite tako da prikazuje razine i vidjet ćete samo jednu, počevši od najviše razine. Gore okrenuta strelica u kutu vratit će vas na prethodnu razinu.

Stupčasti grafikon Power View s mogućnošću pretraživanja kroz razine naniže do države/regije u Europi

Napomena: Pretraživanje naniže u grafikonu ili matrici djeluje kao filtar na taj objekt. U okviru Filtar vidjet ćete da filtrira vrijednosti u objektu kada pretražujete naniže te da uklanja filtar kada pretražujete naviše.

Dodatne informacije o dubinskoj analizi prema gore ili prema dolje na grafikonu ili u matrici značajke Power View.

Oblikovanje izvješća pomoću stilova, tema i promjene veličine teksta

Power View ima nove teme izvješća. Kada promijenite temu, nova se tema primjenjuje na sve prikaze značajke Power View u izvješću ili na listove u radnoj knjizi.

Prikaz Power View za SharePoint Server 2010 odlikuje se s osam osnovnih tema pomoću kojih upravljate bojama grafikona.

Power View u programu Excel 2013 i u sustavu SharePoint Server 2013 nudi 39 dodatnih tema s raznovrsnijim paletama grafikona, fontova i boje pozadine.

Možete promijeniti i veličinu teksta za sve elemente izvješća.

Dodatne informacije o oblikovanju izvješća značajke Power View.

Pozadine i slike pozadine

Pozadinu svakog prikaza možete promijeniti iz bijele u crnu, a dostupne su i brojne nijanse. Na tamnim se pozadinama tekst mijenja iz crne u bijelu boju te se tako više ističe.

Svakom listu ili prikazu možete dodati i pozadinske slike. Potražite slikovnu datoteku na lokalnom računalu ili nekom drugom mjestu i primijenite je kao pozadinsku sliku lista ili prikaza. Potom je možete postaviti tako da je prilagodite prikazu, rastegnete je, stvorite pločice ili centrirate, a prozirnost postavite u rasponu od 0% (nevidljiva) do 100% (potpuno neprozirna). Radna knjiga ili izvješće pohranjuju kopiju slike.

Možete kombinirati pozadinu i slike radi postizanja različitih efekata.

Saznajte više o korištenju slika u dodatku Power View.

Hiperveze

Dodajte hipervezu u tekstni okvir u listu ili prikazu. Ako polje u modelu podataka sadrži hipervezu, dodajte polje u list ili prikaz. Može se povezati s bilo kojom internetskom adresom ili adresom e-pošte

U prikazu Power View u programu Excel te u načinu uređivanja izvješća u sustavu SharePoint slijedite hipervezu tako da je kliknete, a istovremeno pritisnite i držite tipku Ctrl.

Samo kliknite vezu na radnu knjigu programa Excel u servisu Excel Services ili sustavu Office 365 ili na Power View u izvješću sustava SharePoint u načinima za čitanje i prikaz na cijelom zaslonu.

Ispis

Listove programa Power View možete ispisati u programu Excel, a prikaze u sustavu SharePoint. U oba slučaja ispis je jednak sadržaju na listu ili u prikazu koji pošaljete na pisač. Ako list ili prikaz sadrže područje s klizačem, ispisana stranica sadrži dio područja koji je vidljiv na zaslonu. Ako list ili prikaz sadrže područje s pločicama, ispisuje se odabrana pločica.

Podrška za jezike koji se pišu zdesna nalijevo

Power View sada i u programu Excel i u sustavu SharePoint podržava jezike koji se pišu zdesna ulijevo.

Power View u sustavu SharePoint    ima mogućnosti za postavljanje zadanog smjera za nove prikaze i smjer za određeni postojeći prikaz. Osim ako ne promijenite smjer, on je jednak smjeru u sustavu SharePoint.

Power View u programu Excel    postavku zadanog usmjerenja preuzima iz programa Excel. Te postavke možete promijeniti. U programu Excel idite na Datoteka > Mogućnosti > Napredno i potražite Zadani smjer. U istom dijaloškom okviru možete promijeniti i smjer određenog lista bez promjene zadanog smjera.

Dodatne informacije o podršci za jezike s pismima koja se pišu zdesna nalijevo u programu Excel i sustavu Office 2013.

U značajci Power View promijenjen je način rukovanja cijelim brojevima

Da biste u programu Power View tablicu pretvorili u grafikon, morate zbrojiti barem jedan podatkovni stupac.

Power View za SharePoint 2010 po zadanom zbraja decimalne brojeve, ali cijele brojeve obrađuje kao kategorije pa ih ne zbraja. Dizajner modela podataka u dodatku Power Pivot ili podatkovnim alatima za SQL Server može postaviti zadane vrijednosti za cijele brojeve, ali to je zadano ponašanje.

Značajka Power View u programu Excel 2013 i sustavu SharePoint Server po zadanom zbraja decimalne brojeve i cijele brojeve. Pomoću dizajnera podatkovnog modela možete odrediti i neko drugo zadano ponašanje, ali ovo je prvotno zadano.

Dodatne informacije o numeričkim i nenumeričkim poljima u značajci Power View.

Kompatibilnost dodatka Power View s prethodnim i novim verzijama

RDLX datoteke značajke Power View u sustavu SharePoint kompatibilne su s prethodnim verzijama, što znači da ako ste spremili datoteku značajke Power View pomoću dodatka SQL Server 2012 Reporting Services, možete je otvoriti i spremiti u značajci Power View sustava SharePoint 2010 ili SharePoint 2013 s dodatkom SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services. No obrnuto ne vrijedi: noviju verziju RDLX datoteke značajke Power View ne možete otvoriti u verziji sustava SharePoint sa starijim dodatkom SQL Server Reporting Services.

Power View i modeli podataka

Modeli podataka u dodatku Power View i komponenti SQL Server Analysis Services međusobno su kompatibilni s prethodnim i novijim verzijama:

Datoteku značajke Power View u sustavu SharePoint 2010 s dodatkom SQL Server 2012 Reporting Services možete temeljiti na podatkovnom modelu programa Excel 2013 ili tabličnom modelu servisa SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services i obrnuto. No značajke poput hijerarhija i KPI-jeva dostupne su samo ako izvješće značajke Power View u sustavu SharePoint 2013 s dodatkom SQL Server 2012 SP1 Reporting Services temeljite na podatkovnom modelu programa Excel 2013 ili na tabličnom modelu servisa SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View i Excel Services

Power View i Excel Services kompatibilni su s prethodnim verzijama, ali ne i novijim:

  • Sustav SharePoint 2013 kompatibilan je s prethodnim verzijama radnih knjiga dodatka Power Pivot za Excel 2010. Ako radnu knjigu dodatka Power Pivot za Excel 2010 prenesete u SharePoint 2013, možete je otvoriti u komponenti Excel Services te na njoj temeljiti izvješće značajke Power View.

  • Sustav SharePoint 2010 nije kompatibilan s novijim verzijama modela podataka radne knjige programa Excel 2013. Ako radnu knjigu programa Excel 2013 s modelom podataka prenesete u SharePoint 2010, možda neće ispravno funkcionirati u komponenti Excel Services te na njoj ne možete temeljiti izvješće dodatka Power View.

Dodatne informacije o nadogradnji podatkovnih modela dodatka Power Pivot iz prethodne verzije

Power View u sustavu SharePoint Server

Izvješća značajke Power View u multidimenzionalnim modelima

Pomoću značajke Power View u sustavu SharePoint Server možete interaktivno istraživati podatke i stvarati dinamične vizualizacije iz multidimenzionalnih modela servisa Analysis Services.

Objekti multidemnzionalnog modela u značajci Power View

Istraživanje multidimenzionalnog modela Adventure Works pomoću značajke Power View

Napomena:  Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Jesu li vam te informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.​

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×