Novosti u programu SharePoint Designer 2010

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 na platformi sustava SharePoint možete sastaviti potpune, obogaćene aplikacije usmjerene na procese koje je moguće ponovno koristiti, a koje integriraju vanjske podatke. SharePoint Designer 2010 omogućuje sastavljanje složenih aplikacija konfiguriranjem ili dizajniranjem komponenti kao što su izvori podataka, popisi, vrste sadržaja, prikazi, obrasci, tijekovi rada i vrste vanjskog sadržaja, a sve to bez pisanja programskog koda. Nadalje, SharePoint Designer 2010 sada sadrži alate za sve važne komponente rješenja utemeljenog na sustavu SharePoint, a da biste sastavili vlastito rješenje, ne morate napustiti SharePoint Designer.

Sadržaj članka

Ponovno dizajnirano korisničko sučelje

Tijekovi rada

Prikazi i obrasci

Vrste vanjskog sadržaja i servisi za poslovno povezivanje

Određivanje načina na koji korisnici koriste SharePoint Designer 2010 i mjesta na kojem ga koriste

Ponovno dizajnirano korisničko sučelje

Korisničko sučelje programa SharePoint Designer 2010 u potpunosti je ispočetka dizajnirano da bi SharePoint Designer bio sličniji sustavu SharePoint. Sada je na web-mjestu ili u rješenju jednostavno pronaći sve važne komponente, na primjer popise i vrste sadržaja, prikaze i obrasce, tijekove rada, izvore podataka i vanjske vrste sadržaja, izglede stranica i glavne stranice. Jednostavno je i uočiti međusobni odnos komponenti. Primjerice, kada na stranici sažetka gledate popis, na jednostavan način možete vidjeti sve njegove prikaze, obrasce, tijekove rada, vrste sadržaja i prilagođene akcije.

Kartica Datoteka

Kada pokrenete SharePoint Designer 2010, nova kartica Datoteka olakšava početak rada. Pomoću nje možete otvoriti postojeća web-mjesta ili stvoriti nova web-mjesta. Možete otvoriti i zadnje stranice ili web-mjesta s kojima ste radili te na trenutno web-mjesto dodati nove komponente kao što su popisi i tijekovi rada.

Stranica sa sažetkom web-mjesta

Svako web-mjesto sadrži stranicu sa sažetkom na kojoj možete promijeniti postavke ili pomoću koje možete upravljati raznim aspektima web-mjesta. Primjerice, sada dozvolama možete upravljati izravno iz programa SharePoint Designer 2010. Kao i na svakoj stranici sa sažetkom, i na stranici sa sažetkom web-mjesta prikazuju se povezane komponente. Na primjer, pomoću nje možete jednostavno vidjeti sva web-podmjesta trenutnog web-mjesta te jednostavno do njih doći.

Navigacijsko okno

Navigacijsko okno olakšava pronalaženje važnih komponenti na web-mjestu koje koristite za sastavljanje rješenja te odlazak do njih. Bilo da oblikujete podatke te stoga morate raditi s popisima i vrstama sadržaja, bilo da dizajnirate tijekove rada da biste logički povezali svoje rješenje, potrebne komponente možete pronaći u navigacijskom oknu.

Stranice galerija

Stranice galerija olakšavaju pronalaženje i uređivanje svih važnih komponenti rješenja. U navigacijskom oknu klikom na bilo koju komponentu prikazuje se galerija svih takvih komponenti koje trenutno web-mjesto sadrži. Primjerice, na jednostavan način možete vidjeti sve tijekove rada ili popise na web-mjestu. Da biste uredili neku komponentu, jednostavno je kliknite na stranici galerije.

Stranice sa sažetkom

Stranica sa sažetkom sadrži cjelovit prikaz svih dijelova neke komponente. Na primjer, stranica sa sažetkom za određenu vrstu sadržaja prikazuje njegove obrasce i tijekove rada. Stranica sa sažetkom za popis prikazuje njegove prikaze, obrasce, vrste sadržaja, prilagođene akcije i tijekove rada. Pomoću stranice sa sažetkom možete urediti postavke te komponente, na primjer naziv i dozvole, a možete urediti i samu komponentu.

Uređivači popisa i vrste sadržaja

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete urediti sve važne komponente od kojih se rješenje zasnovano na sustavu SharePoint sastoji, uključujući popise i vrste sadržaja. Popise i vrste sadržaja koristite da biste oblikovali podatke pa su te komponente često temelj rješenja. SharePoint Designer 2010 sadrži uređivač za cijelu stranicu za popise i vrste sadržaja. Stupce i postavke popisa ili vrste sadržaja možete brzo urediti na jednom mjestu, a da se pritom ne morate prebacivati s jedne stranice na drugu kao u pregledniku.

Navigacijska traka

Tijekom navigacije komponentama na web-mjestu pomoću navigacijske trake možete vidjeti gdje se na web-mjestu nalazite te pogledati međusobnu vezu raznih komponenti. Navigacijska traka prikazuje hijerarhiju navigacije pomoću koje možete vidjeti gdje se nalazite u hijerarhiji web-mjesta. Traka sadrži i gumbe Naprijed i Natrag, padajući izbornik Nedavno korištene stranice koji prikazuje najnoviju povijest navigacije i padajuće izbornike svakog pojedinog čvora koji prikazuju sve podređene elemente svake stranice ili komponente u hijerarhiji.

Vrpca

Vrpca omogućuje učinkovitiji i produktivniji rad s programom SharePoint Designer 2010 jer ovisno o kontekstu prikazuje sve važne značajke koje su vam potrebne za ono na čemu radite. Na primjer, ako s prikazom podataka radite u uređivaču stranice, na vrpci se prikazuju kontekstne kartice koje sadrže sve alate i mogućnosti za rad s prikazima podataka kao što su uvjetno oblikovanje, filtriranje i sortiranje, dodavanje ili uklanjanje stupaca, asinkrona ažuriranja i još mnoge značajke koje su dostupne jednim klikom.

Zumiranje na sadržaj

Stranica sustava SharePoint može sadržavati mnoštvo raznih elemenata, kao što su rezervirana mjesta za sadržaj, zone web-dijelova, kontrole i ostali elementi stranice. Kada radite sa stranicom sustava SharePoint, često ćete se morati usredotočiti na jedan element, npr. na GlavnoRezerviranoMjesto, zonu web-dijela ili prikaz podataka. Sada možete odabrati neki od tih elemenata, a zatim na vrpci kliknuti Zumiraj na sadržaj. Nakon što zumirate sadržaj, u prikazu dizajna i prikazu koda prikazat će samo onaj element s kojim želite raditi pa vam ostali elementi ili kod na ostatku stranice neće odvraćati pozornost.

Prikaz svih datoteka

Novo korisničko sučelje u programu SharePoint Designer 2010 usmjereno je na prikaz svih važnih komponenti u rješenjima zasnovanima na sustavu SharePoint. Ako ste u starijim verzijama programa SharePoint Designer koristili popis mapa, za rad s datotekama i mapama i dalje možete koristiti isto korisničko sučelje putem prikaza svih datoteka.

Vrh stranice

Tijekovi rada

Tijekovi rada u programu SharePoint Designer 2010 osjetno su poboljšani. Sada možete brzo dizajnirati tijekove rada koji olakšavaju širok raspon procesa vezanih uz poslovanje i ljudske resurse. Mnogo novih sastavnih blokova omogućuje fleksibilnije i naprednije tijekove rada te modeliranje složenije poslovne logike i procesa.

Tijekovi rada koji se ponovno koriste

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete stvarati tijekove rada koje je jednostavno ponovno koristiti. Tijek rada koji se ponovno koristi možete stvoriti na najvišoj razini web-mjesta u zbirci web-mjesta i taj će se tijek rada moći ponovno koristiti na globalnoj razini, što znači da ga je moguće pridružiti bilo kojem popisu i biblioteci u zbirci web-mjesta. Tijek rada koji se ponovno koristi možete stvoriti i na bilo kojem web-podmjestu u zbirci web-mjesta te će se taj tijek rada moći ponovno koristiti na tom određenom web-podmjestu.

Izvoz tijekova rada

Tijek rada koji se ponovno koristi sada možete izvesti iz jedne zbirke web-mjesta, a zatim ga prenijeti u drugu i u njoj aktivirati. SharePoint Designer 2010 podržava izvoz tijeka rada u obliku paketa rješenja ili .wsp datoteke.

Stupci pridruživanja

Ako je za vaš tijek rada koji se ponovno koristi potrebno da popis ili biblioteka kojima je pridružen sadrži određene stupce, dodajte ih u obliku stupaca pridruživanja. Stupci pridruživanja automatski se dodaju na popis ili u biblioteku kada se tijek rada koji se ponovno koristi pridruži tom popisu ili biblioteci.

Pridruživanje tijekova rada vrstama sadržaja

Kada stvorite tijek rada koji se ponovno koristi, možete ga filtrirati prema određenoj vrsti sadržaja. Zatim ga u pregledniku možete pridružiti toj određenoj vrsti sadržaja ili bilo kojoj drugoj vrsti sadržaja koja preuzima njezine postavke. Ako neki tijek rada pridružite vrsti sadržaja web-mjesta, on postaje dostupan za sve stavke te vrste sadržaja na svakom popisu i u svakoj biblioteci u koju je dodana ta vrsta sadržaja web-mjesta.

Tijekovi rada web-mjesta

Tijek rada web-mjesta možete zamisliti kao jedan opći proces na cijelom web-mjestu. Tijek rada pridružen je web-mjestu, a ne popisu, biblioteci ni vrsti sadržaja. Zbog toga se većina tijekova rada ne izvodi na određenoj stavci popisa. U pregledniku možete pokrenuti tijek rada web-mjesta ili na izborniku Akcije web-mjesta klikom na Tijekovi rada web-mjesta pogledati status pokrenutih tijekova rada web-mjesta.

Uređivanje tijekova rada koje sadrži SharePoint Server

Tri najpopularnija tijeka rada u sustavu SharePoint Server – odobrenje, prikupljanje povratnih informacija i prikupljanje potpisa – sastavljena su sasvim otpočetka pa su sada deklarativni tijekovi rada, što znači da ih je u programu SharePoint Designer 2010 moguće u potpunosti prilagoditi. Ti su tijekovi rada usmjereni na događaje, a svi važni događaji u tijeku rada prikazuju se u uređivaču tijeka rada i za pojedini zadatak u procesu i za proces u cjelini. Na primjer, da biste definirali što se događa prilikom dodjele, isteka ili dovršetka pojedinog zadatka, možete jednostavno dodati uvjete i akcije.

Osmišljavanje prilagođenog procesa odobravanja

SharePoint Designer 2010 sadrži tri nove akcije odobravanja: dodjela stavke za odobrenje, dodjela stavke za povratne informacije i općeniti proces zadatka. Tri glavna tijeka rada koje sadrži SharePoint Server 2010 sadrži – odobrenje, prikupljanje povratnih informacija i prikupljanje potpisa – sadrže te akcije. Akcije odobravanja prikazuju sve važne događaje u procesu odobravanja, čime se olakšava osmišljavanje procesa tijekova rada povezanih s ljudskim resursima koji korisnicima omogućuju interakciju i suradnju na određenom dokumentu.

Koraci oponašanja

U starijoj verziji programa SharePoint Designer tijek rada uvijek je oponašao korisnika koji ga je pokrenuo te se izvodio s dozvolama tog korisnika. Sada u programu SharePoint Designer 2010 možete koristiti korake oponašanja da bi tijek rada izveo akcije oponašajući autora tijeka rada, a ne osobu koja ga je pokrenula. Koraci oponašanja vrlo su korisni prilikom odobravanja scenarija za objavljivanje ako osobe koje sadržaj šalju na odobrenje i osobe koje sadržaj odobravaju imaju različite dozvole.

Integracija s programom Visio

Pretpostavimo da vaša tvrtka ili ustanova ima poslovnog analitičara koji najbolje razumije proces koji tijek rada treba predstavljati. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 i Visio Professional 2010 poslovni analitičar u programu Visio može grafički skicirati tijek rada. Visio Professional 2010 sadrži predložak tijeka rada sustava Microsoft SharePoint koji sadrži oblike za sve uvjete i akcije tijeka rada. S radom možete započeti u programu Visio, a zatim rezultat izvesti u SharePoint Designer. Rad možete započeti i u programu SharePoint Designer, a zatim ga izvesti u Visio. Možete se i prebacivati iz jednog u drugi program koliko god puta želite, a da pritom ne izgubite postavke tijeka rada.

Vizualizacija tijeka rada

Status bilo kojeg tijeka rada koji se izvodi možete jednostavno vidjeti na stranici sa statusom tijeka rada. Pomoću vizualizacije tijeka rada dijagram programa Visio automatski se stvara i prikazuje u web-dijelu programa Visio na stranici sa statusom tijeka rada. Vizualizacija tijeka rada u prikazu uživo prikazuje točno mjesto u određenom tijeku rada. Za vizualizacije tijeka rada potrebno je na računalo instalirati Visio Professional 2010, a na poslužitelju mora biti pokrenuta komponenta Visio Graphics Services.

Obrasci programa InfoPath

Ako na poslužitelju postoji SharePoint Server 2010, a ne samo SharePoint Foundation 2010, svi obrasci tijeka rada, kao što su obrazac za pridruživanje, obrazac za pokretanje i obrazac zadataka, sada su obrasci programa InfoPath 2010. Promjena izgleda i rasporeda obrazaca programa InfoPath jednostavna je, a možete im i dodati pravila za provjeru valjanosti. Da biste obrazac tijeka rada uredili pomoću programa InfoPath 2010, jednostavno kliknite obrazac, a InfoPath će se otvoriti izravno iz programa SharePoint Designer 2010.

Potkoraci i nove akcije tijeka rada

SharePoint Designer 2010 sadrži razne nove sastavne blokove kao što su potkoraci i nove akcije tijeka rada. Na primjer, ako je tijek rada pridružen biblioteci dokumenata ili ako je filtriran prema vrsti sadržaja dokumenta, prikazat će se grupa kontekstnih akcija skupa dokumenata. Skup dokumenata nova je značajka u programu SharePoint Server 2010 zahvaljujući kojoj se grupa dokumenata smatra jednom jedinicom, zbog čega će se akcija tijeka rada za skup dokumenata iterativno izvršiti na svim stavkama tog skupa dokumenata. Ostale nove akcije tijeka rada obuhvaćaju pomoćne akcije za rukovanje nizovima znakova i datumima, novu relacijsku akciju koja pomoću servisa Active Directory pronalazi nadređenog neke osobe i novi popis akcija koje tijek rada može koristiti za postavljanje dozvola za stavku popisa.

Vrh stranice

Prikazi i obrasci

Ovo izdanje sustava SharePoint uvodi važne nove mogućnosti prikaza i obrazaca za popise: web-dio prikaza XSLT popisa i obrasce programa InfoPath. Korištenje prikaza i obrazaca u rješenju omogućuje veću fleksibilnost prilikom određivanja načina na koji korisnici rukuju podacima.

Web-dio prikaza XSLT popisa

Svi standardni prikazi popisa u proizvodima sustava SharePoint 2010 sada su objedinjeni u prikazu podataka, točnije, web-dijelu prikaza XSLT popisa (XLV). To znači da u programu SharePoint Designer 2010 na jednostavan način možete prilagoditi svaki standardni prikaz popisa. Na primjer, uvjetno oblikovanje možete dodati u bilo koji prikaz popisa. Nakon što u programu SharePoint Designer 2010 prilagodite prikaz popisa, i dalje možete mijenjati taj prikaz pomoću svih mogućnosti preglednika, na primjer dodavanjem ili uklanjanjem stupaca ili pak filtriranjem i sortiranjem. XLV je moguće u potpunosti prilagoditi u programu SharePoint Designer i u pregledniku.

Zajednički XSLT predlošci omogućuju jasniji kod i bolje performanse

Web-dio prikaza XSLT popisa (XLV) koristi zajedničke XSLT listove stilova koji se nalaze na poslužitelju u direktoriju _layouts. Svi standardni prikazi popisa na cijelom poslužitelju koriste isti skup zajedničkih XSLT predložaka. XLV koristi jedan predložak za oblikovanje određenog polja (ili stupca), jedan predložak za oblikovanje retka i jedan predložak za oblikovanje tablice. Prilagodbom izgleda XLV-a generirate XSL predloške koji nadjačavaju samo predloške koje mijenjate. Primjerice, isticanjem polja generirate XSLT koji nadjačava samo zajednički predložak tog određenog polja. To znači da je s XLV-om jednostavnije raditi u prikazu koda te da prikaz te stranice u pregledniku ima bolje performanse.

Jednostavno poništavanje prilagodbe vraćanjem XSLT-a

Ako prilagodite web-dio prikaza XSLT popisa i kasnije odlučite da želite poništiti te promjene ili ako pak u XSL-u naiđete na pogreške koje ne možete ispraviti, izgled XLV-a uvijek možete vratiti na onaj kakav je bio prije promjena. Kada za XLV vratite XSLT, XLV ponovno koristi zajedničke XSLT predloške s poslužitelja. Možete vratiti cijeli prikaz ili samo određene XSLT predloške, na primjer predložak stavke.

Stvaranje prikaza podataka pomoću vrpce

Prikaz podataka napredna je značajka za pregled i uređivanje podataka iz raznih izvora podataka, što obuhvaća podatke na popisima sustava SharePoint i podatke koji se ne nalaze u sustavu SharePoint. Vrpca olakšava umetanje prikaza podataka uz samo dva klika. Podatkovni prikaz zatim možete dodatno prilagoditi koristeći bilo koju mogućnost u odjeljcima Alati za prikaz popisa (za XLV-ove) ili Alati za prikaz podataka (za web-dio obrasca podataka) na vrpci.

Primjena uvjetnog oblikovanja putem vrpce

Pomoću uvjetnog oblikovanja prikaze podataka možete učiniti efektnijima tako da istaknete informacije koje su ključne za vaš tim. Pravila uvjetnog oblikovanja sada možete na prikaze podataka primijeniti izravno s vrpce.

Zajedničko korištenje stilova prikaza i njihova primjena putem vrpce

Prilagođene stilove za prikaze popisa (XLV-ove) u zbirci web-mjesta možete jednostavno zajednički koristiti s drugima tako da u zbirci web-mjesta stilove (.XLS datoteke) prenesete u biblioteku stilova na web-mjestu najviše razine. Svi s odgovarajućim dozvolama zatim pomoću programa SharePoint Designer 2010 te prilagođene stilove mogu primijeniti na svoje prikaze popisa pomoću samo jednog klika.

Prikazi podataka podržavaju AJAX

Prikazi podataka sadrže razne značajke koje olakšavaju rad s podacima. Te značajke obuhvaćaju označavanje stranica, filtriranje i sortiranje zaglavlja stupaca te izravno uređivanje. Asinkrona ažuriranja sada je moguće uključiti za svaki prikaz pa ni za jednu od tih značajki više u pregledniku nije potrebno osvježavanje na razini cijele stranice, već se osvježavaju samo prikazi podataka. Možete i navesti vremenski interval u kojem se podaci u prikazu automatski osvježavaju, a u prikaz podataka dodati gumb koji korisnici mogu kliknuti da bi ručno osvježili prikaz.

Prikazi povezanih stavki

SharePoint Designer 2010 olakšava stvaranje stranica u obliku nadzorne ploče koja prikazuje sve podatke koji se odnose na određenu stavku. Najprije se pomoću stupaca za pretraživanje stvara odnos podređenog i nadređenog podatka na dva različita popisa, zahvaljujući tome što sada u proizvodima sustava SharePoint 2010 pomoću mogućnosti stupca za pretraživanje možete nametnuti referencijalni integritet između ta dva popisa, čime se sprječava da neka podređena stavka nema nadređenu stavku. Zatim na vrpci u programu SharePoint Designer 2010 na jednostavan način stvorite prikaze povezanih podataka koji prikazuju sve podređene stavke s jednog popisa koji se odnose na određenu nadređenu stavku na drugom popisu.

Prilagođene akcije

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 korisnicima možete olakšati primjenu važnih akcija na nekoj stavci. Primjerice, na izbornik s popisom stavki nekog popisa možete dodati prilagođenu akciju da bi korisnici tijek rada mogli na stavci popisa pokrenuti izravno putem izbornika. Prilagođene akcije možete dodati i kao gumbe na vrpci za stranice obrazaca i prikaza popisa. Prilagođene akcije korisnicima olakšavaju korištenje rješenja jer im odgovarajuće akcije nude u ispravnom kontekstu.

Obrasci programa InfoPath

U programu SharePoint Server 2010 popisi sada za svoje obrasce Nova stavka, Prikaz stavke i Uređivanje stavke mogu koristiti obrasce programa InfoPath. InfoPath olakšava potpunu promjenu rasporeda i izgleda obrazaca. Uz to, obrasci programa InfoPath nude korisne značajke kao što su pravila oblikovanja i pravila provjere valjanosti. Rad je fleksibilan jer svaka vrsta sadržaja pridružena popisu može sadržavati svoj vlastiti skup obrazaca. Kada obrasce želite dizajnirati u programu InfoPath, InfoPath 2010 možete pokrenuti izravno s vrpce programa SharePoint Designer 2010.

Vrh stranice

Vrste vanjskog sadržaja i servisi za poslovno povezivanje

Proizvodi sustava SharePoint 2010 i Office 2010 sadrže nove mogućnosti za jaču integraciju vanjskih poslovnih podataka i procesa u korisničko sučelje u sustavima Office i SharePoint. Te mogućnosti obuhvaćaju nove značajke, servise i alate na platformi sustava SharePoint. Servisi za poslovno povezivanje (BCS) omogućuju povezivanje s vanjskim podacima sustava Microsoft SQL Server, web-servisima ili .NET platformama. S tim vanjskim podacima možete se povezati iz klijenta ili s poslužitelja bilo da ste povezani s internetom ili radite izvanmrežno, a podatke na tim vanjskim izvorima podataka možete i stvarati, čitati i ažurirati te ih s njih brisati.

Vanjske vrste podataka

U starijoj verziji sustava SharePoint koristio se koncept entiteta poslovnih podataka, vrste vanjskih poslovnih podataka dostupnih u katalogu poslovnih podataka. Entitet je, primjerice, mogao biti korisnik ili narudžba. Sada se entitet naziva vrstom vanjskog sadržaja (ECT). Vrste sadržaja u sustavu SharePoint mogu obavljati funkciju kao što je tijek rada ili pravilnik koji je s njim povezan. Na sličan način vrstama vanjskog sadržaja mogu biti pridružene funkcije operacija. Operacija nije tijek rada ni pravilnik. Ona određuje smiju li korisnici stvarati, čitati, ažurirati, brisati i tražiti instance te vrste vanjskog sadržaja. To je zajedničko vrstama sadržaja i vrstama vanjskog sadržaja. Oni ne definiraju samo shemu podataka (polja i vrste polja), već i funkcije ili operacije koje su pridružene podacima.

Stvaranje vrsta vanjskog sadržaja u programu SharePoint Designer 2010

Prošla verzija sustava SharePoint nije podržavala stvaranje definicije aplikacije u katalogu poslovnih podataka. Sada SharePoint Designer 2010 sadrži alate za povezivanje s vanjskim podacima radi stvaranja vrsta vanjskog sadržaja, za objavljivanje tih vrsta vanjskog sadržaja u katalogu poslovnih podataka na poslužitelju te za automatsko generiranje vanjskih popisa i svih obrazaca koji su potrebni tom vanjskom popisu. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete prikazati vanjske podatke putem sustava za poslovnu djelatnost tvrtke, kao što su SAP ili Siebel u sustavu SharePoint, a da pritom ne napišete nijedan redak koda.

Vanjski popisi

Vanjski je popis ključan sastavni blok rješenja servisa za poslovno povezivanje. Vanjski popis izgleda i funkcionira gotovo kao i bilo koji popis sustava SharePoint, ali sadrži podatke iz vanjskih izvora. Vanjski popis olakšava korisnicima čitanje i zapisivanje vanjskih podataka u poznatom sučelju sličnom popisu sustava SharePoint. Vanjski popis i njegove obrasce možete stvoriti izravno u programu SharePoint Designer 2010. Stvaranjem vanjskog popisa stvaraju se i prikazi (pomoću web-dijela prikaza XSLT popisa), obrasci (pomoću web-dijela obrasca XSLT popisa) za preglednik, obrazac programa Outlook 2010 koji je moguće prilagoditi te obrazac programa InfoPath 2010. Obrazac programa InfoPath može se koristiti za prikaz i uređivanje podataka na vanjskom popisu u pregledniku umjesto zadanih XSLT prikaza i obrazaca, a obrazac programa Outlook koristi se za prikaz vanjskih podataka u programu Outlook 2010.

Vanjski popisi u radnom prostoru sustava SharePoint

Nakon što stvorite vanjski popis, na vrpci možete jednostavno kliknuti gumb Poveži se s programom SharePoint Workspace da biste taj vanjski popis učinili dostupnim u programu SharePoint Workspace 2010. U programu SharePoint Workspace vanjske podatke možete prikazati i urediti izravno iz klijenta bilo da ste povezani s internetom, bilo da radite izvanmrežno. Servisi za poslovno povezivanje sadrže predmemoriju i mehanizam sinkronizacije koji je instaliran na klijentskom računalu i koji održava ažurnost podataka te ih sinkronizira s pozadinskim sustavima. SharePoint Workspace omogućuje i ispravljanje pogrešaka te rješavanje sukoba. Kada vanjski popis povežete s programom SharePoint Workspace, obrasci programa InfoPath 2010 za prikaz i uređivanje podataka u programu SharePoint Workspace automatski se generiraju.

Vanjski popisi u programu Outlook

Vanjski popis možete povezati i s programom Outlook 2010. Prilikom stvaranja vrste vanjskog sadržaja u programu SharePoint Designer 2010 možete je mapirati u nativnu vrstu stavke sustava Office, kao što su kontakt ili zadatak, da bi vanjski podaci izgledali i funkcionirali kao i stavka kontakta ili zadatka u programu Outlook. Na primjer, pretpostavimo da su vaši vanjski podaci popis korisnika te da te vanjske podatke želite prikazati u programu Outlook. Budući da su podaci o korisnicima vrlo slični kontaktima u programu Outlook, tu vrstu vanjskih podataka možete mapirati u stavku kontakata u programu Outlook. Nakon što vanjski popis povežete s programom Outlook, možete stvarati, ažurirati i brisati vanjske podatke izravno iz programa Outlook kao što biste stvorili i ažurirali nativne kontakte programa Outlook.

Stupci s poslovnim podacima, tijek rada i Word

Nakon što stvorite vrstu vanjskog sadržaja, na popis ili u biblioteku možete dodati stupac poslovnih podataka. Stupci poslovnih podataka pridruženi su vrsti vanjskog sadržaja i predstavljaju polje te vrste vanjskog sadržaja. Ako biblioteka dokumenata kao predložak koristi dokument programa Word, predložak možete urediti u programu Word dodavanjem brzih dijelova, tj. kontrola sadržaja koje su vezane uz stupce poslovnih podataka. Kada korisnici stvore novi dokument utemeljen na tom predlošku programa Word, vanjski se podaci u dokumentu prikazuju u kontrolama sadržaja. Kontrole sadržaja automatski omogućuju odabir i razrješavanje funkcija za vanjske podatke. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete stvoriti i tijek rada koji je pridružen toj biblioteci dokumenata te koji zapisuje podatke na vanjski popis i s njega ih čita. U programu SharePoint Designer uobičajene akcije popisa tijeka rada poboljšane su te podržavaju rad s vanjskim podacima.

Vrh stranice

Određivanje načina na koji korisnici koriste SharePoint Designer 2010 i mjesta na kojem ga koriste

Ako ste IT stručnjak koji u svojoj tvrtki administrira SharePoint, SharePoint Designer 2010 možete implementirati u cijeloj tvrtki i sasvim se pouzdati u potpunu kontrolu određivanja mjesta i načina na koji korisnici u vašoj tvrtki mogu koristiti SharePoint Designer. Osim toga, novo sučelje za uređivanje stranica u programu SharePoint Designer 2010 znači da prema zadanim postavkama prilagodba stranica (naziva se i “unghosting”) nije ni moguća ni potrebna da bi se sastavile upečatljive stranice i nadzorne ploče.

Administracijske stranice za web-aplikacije i zbirke web-mjesta

Ako ste administrator poslužitelja, središnja administracija sadrži novu stranicu posebno namijenjenu postavkama programa SharePoint Designer 2010. Ako ste administrator zbirke web-mjesta, postavke web-mjesta sadrže sličnu stranicu na najvišoj razini web-mjesta u zbirci web-mjesta. Za svaku web-aplikaciju ili zbirku web-mjesta korisnicima sada možete dopustiti korištenje programa SharePoint Designer, prilagodbu stranica, prilagodbu osnovnih stranica i izgleda stranica te korištenje prikaza Sve datoteke.

Prilagodba stranica prema zadanim postavkama uz veće dozvole

Za prilagodbu stranica (naziva se i “unghosting”) sada su potrebne veće dozvole nego u starijoj verziji: prema zadanim postavkama samo administratori zbirke web-mjesta mogu prilagođavati stranice, osnovne stranice i izglede stranica te koristiti prikaz Sve datoteke. To znači da u navigacijskom oknu većina korisnika neće vidjeti čvorove Osnovne stranice, Izgled stranice i Sve datoteke. Umjesto njega korisnici će sastavljati rješenja stvaranjem stranica web-dijelova u biblioteci stranica web-mjesta i njihovim pohranjivanjem u toj biblioteci. Zbog toga je jednostavno postići dosljednost robne marke i rasporeda elemenata na razini cijele web-aplikacije ili zbirke web-mjesta.

Novo sučelje za uređivanje stranica: usporedba zadanog i naprednog načina

U programu SharePoint Designer 2010 naglasak je na stvaranju i konfiguriranju komponenti, npr. na prikazu podataka, obrascima i tijekovima rada, a manje na uređivanju HTML-a i ostalih zadataka koji se odnose na web-dizajn. Zbog toga je zadani način uređivanja stranica web-dijelova jednostavniji i intuitivniji. Zadani je način zapravo vrlo sličan dodavanju sadržaja na wiki-stranicu. Korisnici mogu umetati prikaze podataka i obrasce, upisivati tekst te dodavati ostali sadržaj u glavno rezervirano mjesto za sadržaj (GlavnoRezerviranoMjesto), ali ostatak stranice zaključan je i nije ga moguće uređivati. U tom načinu sav prilagođeni sadržaj nalazi se u skrivenom web-dijelu pa prilagodba (“unghosting”) stranice u zadanom načinu nije moguća. Za razliku od toga načina, u naprednom načinu stranicu možete u potpunosti prilagoditi uređivanjem bilo kojeg elementa stranice. Prema zadanim postavkama samo administratori zbirke web-mjesta mogu uređivati stranice u naprednom načinu rada.

Stranice web-mjesta

U starijoj vas je verziji možda brinulo hoće li korisnici datoteke spremiti u korijenski direktorij web-mjesta ili promijeniti strukturu mapa web-mjesta. U programu SharePoint Designer 2010 prema zadanim postavkama većina korisnika web-mjesta nema dozvolu pristupa prikazu Sve datoteke. Sve nove stranice stvorene na web-mjestu nalaze se u biblioteci dokumenata Stranice web-mjesta. Biblioteka stranica web-mjesta omogućuje pojednostavljen način na koji korisnici mogu pohranjivati datoteke koje su im potrebne za njihovo rješenje.

Jednostavno vraćanje stranica web-mjesta na prethodnu verziju

Biblioteka stranica web-mjesta koristi značajku rada s verzijama pa ako slučajno stranicu učinite neupotrebljivom, jednostavno se možete vratiti na prethodnu verziju. U programu SharePoint Designer 2010 svaka stranica sustava SharePoint sadrži stranicu sa sažetkom na kojoj je prikazana povijest verzija te stranice. Na stranici sa sažetkom prethodnu verziju možete vratiti izravno putem vrpce.

Jednostavnije buduće nadogradnje

Prilagođene stranice mogu proces nadogradnje učiniti složenim. Na primjer, prilikom nadogradnje na Office SharePoint Server 2007 prilagođene stranice nisu automatski preuzimale novi izgled pa ste često morali ručno ponovno prilagođavati nove verzije stranica. U programu SharePoint Designer 2010 korisnici mogu iskoristiti prednost svih mogućnosti sastavljanja aplikacija i prilagodbe, a da pritom ne moraju prilagoditi nijednu stranicu. Zbog toga SharePoint Designer 2010 možete implementirati u cijeloj tvrtki i biti sigurni da buduće nadogradnje sustava SharePoint neće biti složene usprkos velikom broju prilagođenih stranica.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×