Novosti u programu Microsoft Access

U programu Microsoft Access 2010 možete sastavljati web-baze podataka te ih objaviti na web-mjestu sustava SharePoint.

“Odmah započnite sa suradnjom.”

Posjetitelji web-mjesta sustava SharePoint aplikaciju baze podataka mogu koristiti u web-pregledniku uz dozvole sustava SharePoint da bi odredili kome će se što prikazivati. Započnite s predloškom da biste odmah započeli suradnju. Mnoga druga poboljšanja podržavaju tu novu mogućnost objavljivanja na webu te nude pogodnosti u radu s klasičnim bazama podataka za stolna računala.

Promijenjeno je i korisničko sučelje programa Access 2010. Ako niste upoznati s programom Office Access 2007, vjerojatno se još niste susreli s vrpcom i navigacijskim oknom. Vrpca zamjenjuje izbornike i alatne trake iz starijih verzija. Navigacijsko okno zamjenjuje i proširuje funkcije prozora baze podataka. Nova funkcija programa Access 2010, prikaz Backstage, dodjeljuje vam pristup svim naredbama koje su primjenjive na čitavu bazu podataka, kao što su sažimanje i popravak ili naredbe s izbornika Datoteka.

U ovom se članku opisuju značajke uvedene u programima Office Access 2007 i Access 2010. Ako vam je potreban opći uvod u Access, potražite članak Prvi koraci u programu Access 2010.

U ovom članku

Pregled

Novo korisničko sučelje

Moćniji alati za stvaranje objekata

Nove podatkovne vrste i kontrole

Poboljšana prezentacija podataka

Poboljšana zaštita

Bolji način rješavanja problema

Poboljšani alati za provjeru pravopisa

Pregled

Ako imate pristup web-mjestu sustava SharePoint i konfiguriran Access Services, web-bazu podataka možete stvoriti koristeći Access 2010. Korisnici mogu koristiti tu bazu u prozoru web-preglednika, no da biste promijenili dizajn, morate imati Access 2010. Iako se neke značajke baze podataka s radne površine ne prevode na web, mnoge radnje možete izvršavati pomoću novih značajki, kao što su izračun polja i makronaredbe podataka.

Zajedničko korištenje baze podataka na webu

 • Korištenje predloška    S programom Access 2010 dobivate pet predložaka: Kontakti, Imovina, Projekti, Događaji i Dobrotvorni prilozi. Sve predloške možete mijenjati prije ili nakon što ih objavite.

 • Započinjanje ispočetka    Prilikom stvaranja nove prazne baze podataka možete izabrati standardnu bazu ili web-bazu podataka. O tom izboru ovise značajke i naredbe koje će se prikazivati da bi se jednostavno omogućila kompatibilnost aplikacije s webom.

 • Pretvaranje postojeće baze podataka u web-bazu podataka    Postojeću aplikaciju možete objaviti na webu. Web ne podržava sve značajke baze podataka radne površine, stoga ćete možda morati prilagoditi neke značajke aplikacije.

  Napomena: Pokrenite novi alat za provjeru kompatibilnosti s webom da biste pronašli i otklonili poteškoće s kompatibilnošću.

 • Intranet ili internet    Objavljivati možete na vlastitom poslužitelju sustava SharePoint ili pak možete koristiti rješenje hostirano na poslužitelju sustava SharePoint.

Dodatne informacije o web-bazama podataka potražite u članku Sastavljanje baze podataka radi zajedničkog korištenja na webu.

Novi sastavljač makronaredbi

Access 2010 ima novi sastavljač makronaredbi koji koristi IntelliSense te pregledno i jednostavno sučelje.

sastavljač makronaredbi

1. Odaberite akciju s popisa...

2. ...ili dvokliknite akciju u katalogu akcija da biste je dodali u makronaredbu.

3. Tijekom rada s makronaredbom prikazuje se kartica Dizajn.

Kada dodate akciju, u sastavljaču makronaredbi pojavljuju se dodatne mogućnosti. Tako će vam se, kada dodate akciju "ako", prikazati:

makronaredba s akcijom ako

U novom sastavljaču makronaredbi uz stvaranje klasičnih makronaredbi možete koristiti i novu značajku za stvaranje makronaredbi podataka.

Makronaredbe podataka: promjena podataka na temelju događaja

Podatkovne makronaredbe daju podršku za zbrojeve u web-bazama podataka te omogućuju način implementacije "okidača" u svim bazama podataka programa Access 2010.

Pretpostavimo da imate polja PostotakDovršenosti i Stanje. Makronaredbe podataka možete koristiti da biste postavili PostotakDovršenosti na 100 kada Stanje postavite na Dovršeno, a 0 kada Stanje postavite na Nije započeto.

Poboljšani sastavljač izraza

Sastavljač izraza sada sadrži značajku IntelliSense da bi vam se mogućnosti prikazivale tijekom pisanja. Značajka prikazuje i pomoć za trenutno odabranu vrijednost izraza u prozoru sastavljača izraza. Ako, na primjer, odaberete funkciju obrezivanja, sastavljač izraza prikazuje:

Obrezivanje(niz) Vraća varijantu vrste niza koja sadrži kopiju navedenog niza bez razmaka na početku i kraju.

Izračunata polja

Možete stvoriti polje koje prikazuje rezultate izračuna. Izračun mora upućivati na ostala polja u istoj tablici. Sastavljač izraza koristi se za stvaranje izračuna.

Pravila provjere valjanosti tablica

Napomena: Ta je značajka uvedena u programu Access 2007.

Možete stvoriti pravilo kojim sprječavate unos podataka ako bi promijenjeni zapis potvrđivao navedeno pravilo. Za razliku od pravila provjere valjanosti polja, pravilo provjere valjanosti tablica može provjeravati vrijednost u više polja. Da biste stvorili pravilo provjere valjanosti, koristite sastavljač izraza.

Predlošci baza podataka za izgradnju potpunih aplikacija

Access 2010 obuhvaća paket profesionalno dizajniranih predložaka baze podataka za praćenje kontakata, zadataka, događaja, učenika i imovine, uz ostale vrste podataka. Možete ih odmah koristiti ili ih poboljšati i precizirati da biste pratili informacije na način koji vam odgovara.

Dostupni predlošci u prikazu Backstage

Svaki je predložak potpuna aplikacija za praćenje koja sadrži unaprijed definirane tablice, obrasce, izvješća, upite, makronaredbe i odnose. Predlošci su dizajnirani da biste ih mogli odmah koristiti i brzo pokrenuti. Ako dizajn predloška zadovoljava vaše potrebe, možete započeti. Ako to nije slučaj, predložak možete iskoristiti kao osnovu za stvaranje baze podataka u skladu s vašim potrebama.

Web-baza podataka o sredstvima

Uz predloške koji su dio programa Access 2010 možete se povezati i s web-mjestom Office.com te preuzeti dodatne predloške.

Dijelovi aplikacije namijenjeni dodavanju funkcija postojećoj bazi podataka

U postojeće baze podataka jednostavno možete dodavati funkcije pomoću dijela aplikacije. Novost u programu Access 2010, dio aplikacije, jest predložak koji čini dio baze podataka – primjerice, unaprijed oblikovana tablica ili tablica s povezanim obrascem i izvješćem. Ako u bazu podataka, primjerice, dodate dio aplikacije Zadaci, dobit ćete tablicu Zadaci, obrazac Zadaci i mogućnost povezivanja tablice s drugom tablicom u bazi podataka.

Dijelovi aplikacije na kartici Stvaranje

Poboljšani prikaz podatkovnog lista

Tablicu možete stvoriti i početi je koristiti bez prethodnog definiranja polja  – samo kliknite Tablica na kartici Stvaranje i započnite unos podataka na novi podatkovni list koji će se pojaviti. Access 2010 automatski određuje najprikladniju vrstu podataka za svako polje pa možete odmah započeti s radom. U stupcu Kliknite da biste dodali prikazano je mjesto na koje dodajete novo polje, a ako morate promijeniti vrstu podataka ili oblik prikaza novog ili postojećeg polja, upotrijebite naredbe na vrpci na kartici Polja. Podatke iz tablica programa Microsoft Excel također možete zalijepiti na novi podatkovni list – Access 2010 stvara sva polja i automatski prepoznaje vrste podataka.

Stupac Kliknite da biste dodali u prikazu podatkovnog lista

Okno Popis polja

Okno Popis polja, uvedeno u programu Access 2007, omogućuje vam dodavanje polja iz drugih tablica. Polja možete povući iz tablice u izvoru zapisa, iz povezanih tablica ili iz tablica koje nisu povezane. Ako je potreban odnos između tablica, stvara se automatski ili dobivate upute tijekom postupka stvaranja.

Okno Popis polja

Prikaz izgleda ubrzava dizajniranje obrazaca i izvješća

Pomoću prikaza izgleda izvršite promjene dizajna tijekom prikaza podataka u obrascu ili izvješću.

Prikaz izgleda uvodi nekoliko poboljšanja u odnosu na Access 2007, a potreban vam je ako dizajnirate obrazac ili izvješće za web.

Obrazac u prikazu izgleda s trenutnim podacima

Tako polje možete dodati u dizajn rešetke povlačeći ga iz okna Popis polja ili možete promijeniti svojstva pomoću lista svojstava.

Korištenje izgleda kontrola radi preglednosti

Izgledi predstavljeni u programu Office Access 2007 grupe su kontrola koje možete premještati i mijenjati im veličinu kao jedinicama. U programu Access 2010 izgledi su poboljšani da bi omogućili fleksibilniji razmještaj kontrola na obrascima i izvješćima. Ćelije možete vodoravno ili okomito dijeliti i spajati, što vam omogućuje da s lakoćom preuređujete polja, stupce i retke.

Za dizajniranje web-baza podataka morate koristiti prikaz izgleda, no on i dalje ostaje dostupan za rad s dizajnom baze podataka radne površine.

Vrh stranice

Novo korisničko sučelje

Novo korisničko sučelje, koje je prvi put uvedeno u programu Office Access 2007, a poboljšano u programu Access 2010 , stvoreno je s ciljem pojednostavnjenja traženja naredbi i značajki koje su prije bile "zakopane" na složenim izbornicima i alatnim trakama.

Vrpca

Vrpca je zbirka kartica koje sadrže grupe naredbi organiziranih prema značajkama i funkcijama. Vrpca je zamjena za slojeve izbornika i alatnih traka iz starijih verzija programa Access.

Ključne značajke vrpce:

 • Kartice naredbi – kartice koje prikazuju naredbe koje se obično zajedno koriste kako biste ih pronašli upravo u trenutku u kojem su vam potrebne.

 • Kartice kontekstualnih naredbi, kartica naredbi koja se pojavljuje ovisno o kontekstu, objektu na kojem radite ili zadatku koji izvodite. Kartica kontekstualne naredbe sadrži naredbe koje će se najvjerojatnije odnositi na ono što radite.

 • Galerije  – nove kontrole koje prikazuju pretpregled stila ili mogućnosti da biste vidjeli rezultate prije donošenja odluke.

Prikaz Backstage

Prikaz Backstage, novost u programu Access 2010, sadrži naredbe koje primjenjujete na čitavu bazu podataka, kao što su sažimanje i popravak ili otvaranje nove baze podataka. Naredbe su raspoređene po karticama na lijevoj strani zaslona i svaka kartica sadrži grupu srodnih naredbi ili veza. Ako, na primjer, kliknite Novo, prikazat će vam se skup gumbi koji vam omogućuju da stvorite novu bazu podataka ispočetka ili da je odaberete iz biblioteke profesionalno dizajniranih predložaka baze podataka.

Mnoge naredbe koje možete pronaći u prikazu Backstage dostupne su na izborniku Datoteka u starijim verzijama programa Access, uz baze podataka koje ste nedavno otvorili i (ako ste povezani s internetom) veze s člancima na web-mjestu office.com.

Kartica Novo u prikazu Backstage

Navigacijsko okno

Navigacijsko okno, predstavljeno u programu Access 2007, navodi i nudi jednostavan pristup svim objektima u bazi podataka koja je trenutno otvorena. Putem navigacijskog okna organizirajte objekte prema vrsti, datumu stvaranja, datumu izmjene, srodnim tablicama (na temelju zavisnosti objekta) ili u prilagođenim grupama koje stvarate. Potrebno vam je više prostora za rad na dizajnu obrasca? Možete jednostavno sažeti navigacijsko okno kako ne bi zauzimalo mnogo prostora, ali da i dalje bude dostupno. Navigacijsko okno zamjenjuje prozor baze podataka korišten u verzijama programa Access koje su prethodile verziji Access 2007.

Navigacijsko okno Northwind 2007

Označeni objekti

Vaše tablice, upiti, obrasci, izvješća i makronaredbe prema zadanom su prikazani kao označeni objekti u prozoru programa Access.

Napomena: Tu postavku možete promijeniti u bazi podataka te koristiti prozore objekata umjesto kartica.

Označeni objekti u programu Access 2007

Klikom oznake objekta jednostavno se možete prebacivati između različitih objekata.

Prozor pomoći

Access 2010 nudi jednostavan način pristupa pomoći za Access te postavkama sadržaja referenci za razvojne programere u istom prozoru pomoći. Jednostavno možete mijenjati raspon pretraživanja, primjerice, samo na sadržaj referenci za razvojne programere. Bez obzira na postavke u prozoru pomoći, čitav sadržaj pomoći za Access i sadržaj referenci za razvojne programere uvijek je dostupan i na mreži, na web-mjestima Office.com i MSDN.

Vrh stranice

Moćniji alati za stvaranje objekata

Access 2010 nudi intuitivno okruženje za stvaranje objekata baze podataka.

Kartica "Stvori"

Koristite karticu Stvori da biste brzo stvorili nove obrasce, izvješća, tablice, upite i druge objekte baze podataka. Ako ste u navigacijskom oknu odabrali tablicu ili upit, jednim klikom naredbe Obrazac ili Izvješće možete stvoriti novi obrazac ili izvješće na temelju objekta.

Novi obrasci i izvješća stvoreni ovim postupkom koriste ažurirani dizajn da bi postigli veću vizualnu atraktivnost te da bi se odmah mogli koristiti. Automatski generirani obrasci i izvješća imaju profesionalni dizajn sa zaglavljima koja obuhvaćaju logotip i naslov. Osim toga, automatski generirana izvješća sadrže i informacije o datumu i vremenu te podatke u podnožju i zbirnim stavkama.

Prikaz izvješća i prikaz izgleda

Ovi prikazi, predstavljeni u programu Office Access 2007, a poboljšani u programu Access 2010, omogućuju interaktivni rad s obrascima i izvješćima. Prikazom izvješća možete pregledavati točan izvod izvješća bez potrebe za ispisom ili prikazom u pretpregledu ispisa. Da biste se usredotočili na određene zapise, upotrijebite značajku filtra ili postupak traženja da biste pronašli odgovarajući tekst. Možete koristiti naredbu Kopiraj da biste kopirali tekst u međuspremnik ili pak kliknuti aktivne hiperveze prikazane u izvješću da biste slijedili vezu iz preglednika.

Prikaz izgleda omogućuje promjenu dizajna tijekom pregleda podataka. Prikaz izgleda možete koristiti za većinu uobičajenih promjena dizajna tijekom pregleda podataka na obrascu ili u izvješću. Možete, na primjer, dodavati polja povlačenjem njihova naziva iz novog okna Popis polja ili pak promijeniti svojstva pomoću lista svojstava.

Prikaz izgleda sada pruža poboljšane izglede dizajna – grupe kontrola kojima možete upravljati kao da je samo jedna te na taj način jednostavno razmještati polja, stupce, retke ili cijele izglede. U prikazu izgleda možete i jednostavno uklanjati polja ili dodavati oblikovanja.

Izvješće u Prikazu izgleda

Pojednostavljeno grupiranje i sortiranje u izvješćima

Office Access 2007 predstavlja bolji i pristupačniji način grupiranja i sortiranja u izvješćima te dodavanje ukupnih zbrojeva. Sučelje je jednostavnije za navigaciju i intuitivnije, a kada se koristi s novim prikazom izgleda, možete odmah vidjeti učinak svojih promjena.

Okno Grupa, Sortiranje i Zbroj

Pretpostavimo da u izvješću želite vidjeti ukupnu prodaju prema regiji. Koristite prikaz rasporeda i okno Grupiranje, sortiranje i ukupni zbroj da biste dodali razinu grupe i zatražili ukupni zbroj – gledajte promjene uživo u izvješću. Redak ukupnog zbroja olakšava dodavanje zbroja, prosjeka, broja, maksimuma ili minimuma u zaglavlje ili podnožje izvješća. Za jednostavan ukupni zbroj više nije potrebno ručno stvaranje izračunatog polja. Sada na njega jednostavno pokažite i kliknite.

Stvaranje zbroja u izvješću

Poboljšani izgledi kontrola za lakše stvaranje dotjeranih obrazaca i izvješća

Obrasci i izvješća često sadrže tablične informacije, kao što je stupac koji sadrži imena kupaca ili redak koji sadrži sva polja za kupca. Kontrole možete grupirati u izgled kojim ćete lako upravljati kao jednom jedinicom, uključujući natpis.

Naredbe u grupi Kontrolni izgled na kartici Rasporedi

Budući da možete odabrati kontrole iz različitih odjeljaka, poput oznake u odjeljku zaglavlja ili podnožja na raspolaganju imate značajnu fleksibilnost. Jednostavno možete:

 • Premjestiti ili promijeniti veličinu izgleda. Na primjer, premjestiti stupac ulijevo ili udesno.

 • Oblikovati izgled. Na primjer, podesiti slova u stupcu s nazivom kupca na podebljano kako bi bila uočljivija.

 • Dodati stupac (polje) izgledu.

 • Izbrisati stupac (polje) iz izgleda.

 • Spajanje i podjela ćelija (samo u programu Access 2010)

Premještanje stupca u prikazu izgleda

Izgledi se spremaju s dizajnom pa stoga ostaju dostupni.

Podjela obrazaca za brže pregledavanje podataka

Napomena: Ta je značajka uvedena u programu Access 2007.

Podijeljeni obrazac koristite za stvaranje obrasca koji kombinira prikaz podatkovnog lista i prikaz obrasca. Možete postaviti svojstvo koje će programu Access odrediti mjesto za podatkovni list – na vrhu, na dnu, slijeva ili zdesna.

Podijeljeni obrazac

Napomena: Podijeljeni obrasci nisu dostupni u web-bazama podataka.

Ugrađene makronaredbe u obrascima i izvješćima

Ugrađene makronaredbe uvedene su u programu Office Access 2007.

Ugrađene makronaredbe koristite da biste izbjegli pisanje koda. Ugrađena makronaredba pohranjuje se u svojstvu i dio je objekta kojem pripada. Dizajn ugrađene makronaredbe možete promijeniti, a da ne morate pritom voditi računa o ostalim kontrolama koje će možda koristiti tu makronaredbu – svaka je ugrađena makronaredba nezavisna. Ugrađene makronaredbe pouzdane su jer automatski sprječavaju izvođenje potencijalno opasnih postupaka.

Dodjeljivanje makronaredbe na događaju dvoklika

Vrh stranice

Nove podatkovne vrste i kontrole

Izračunata polja, novost u programu Access 2010, omogućuju pohranu rezultata izračuna. Office Access 2007 uvodi sljedeće nove i poboljšane vrste podataka i kontrola:

 • Polja s više vrijednosti

 • Vrsta podataka privitka

 • Poboljšana polja dopisa

 • Kontrola ugrađenog kalendara za polja datuma/vremena

Izračunata polja

Možete stvoriti polje koje prikazuje vrijednost izračunatu iz drugih podataka u istoj tablici. Da biste stvorili izračun, koristite sastavljač izraza te pogodnosti značajke IntelliSense i jednostavan pristup pomoći za vrijednosti izraza.

Podaci iz drugih tablica ne mogu se koristiti kao izvor za izračunate podatke. Izračunata polja ne podržavaju neke izraze.

Polja s više vrijednosti

Polja s više vrijednosti, uvedena u programu Office Access 2007, mogu pohraniti više vrijednosti po zapisu. Pretpostavimo da morate dodijeliti zadatak jednom od svojih zaposlenika ili ugovornih radnika, a želite ga dodijeliti većem broju osoba. U većini sustava za upravljanje bazom podataka te u verzijama programa Access koje su prethodile verziji Office Access 2007 morali ste stvoriti više međusobnih odnosa da biste taj postupak odradili ispravno.

Napomena: Access stvara skrivenu tablicu da bi održao nužne višestruke međusobne odnose za sva polja s više vrijednosti.

Polja s više vrijednosti osobito su prikladna ako radite s popisom sustava SharePoint koji sadrži neku vrstu polja s više vrijednosti koja se koriste u programu Windows SharePoint Services. Access 2010 kompatibilan je s tim vrstama podataka.

Polje s višestrukom vrijednošću

Polja privitaka za datoteke

Podatkovna vrsta privitka omogućuje jednostavnu pohranu svih vrsta dokumenata i binarnih datoteka u bazu podataka, bez suvišnog povećanja baze podataka. Kad je moguće, Access automatski sažima privitke da bi minimizirao potreban prostor. Želite li zapisu priložiti dokument programa Word ili spremiti niz digitalnih slika u bazu podataka? Pomoću privitaka to je mnogo lakše. Jednom zapisu možete dodati i više privitaka.

Dijaloški okvir Privitak

Napomena: U web-bazama podataka možete koristiti polja s privicima, ali svaka web-tablica može imati najviše jedno polje s privitkom.

Polja dopisa sad pohranjuju bogat tekst i podržavaju pregled povijesti

Zahvaljujući poljima dopisa s obogaćenim tekstom, uvedenima u programu Office Access 2007, više niste ograničeni na običan tekst u zapisima. Tekst možete oblikovati mogućnostima (kao što su podebljano i ukošeno uz različite fontove i boje te ostale uobičajene načine oblikovanja) te ga pohraniti u bazu podataka. Tekst s obogaćenim oblikovanjem pohranjuje se u polju dopisa u obliku koji se temelji na HTML-u, a kompatibilan je s vrstom podataka obogaćenog teksta u programu Windows SharePoint Services. Novo svojstvo OblikTeksta postavljate ili na ObogaćeniTekst ili na ObičniTekst, a informacije se nakon toga ispravno oblikuju u kontrolama tekstnog okvira u prikazu podatkovnog lista.

Polja dopisa korisna su za pohranu velikih količina informacija. Da biste zadržali povijest svih promjena u polju dopisa, konfigurirajte svojstvo Dodaj samo. Nakon toga možete vidjeti povijest tih promjena. Ta značajka podržava i značajku praćenja u programu Windows SharePoint Services pa, zahvaljujući programu Access, možete vidjeti povijest sadržaja na popisu sustava SharePoint.

Kalendar za odabir datuma

Napomena: Ta je značajka uvedena u programu Access 2007.

Polja i kontrole koje koriste vrstu podataka Datum/vrijeme automatski dobivaju podršku za ugrađeni interaktivni kalendar uveden u programu Access 2007. Gumb kalendara automatski se pojavljuje desno od datuma. Želite saznati koji je datum ovaj petak? Kliknite gumb i kalendar će se automatski pojaviti da biste pronašli i odabrali datum. Možete odabrati isključivanje kalendara za polje ili kontrolu pomoću svojstva.

Vrh stranice

Poboljšana prezentacija podataka

Nove značajke prezentacije podataka omogućuju brže stvaranje objekata baze podataka te jednostavniju analizu podataka.

Poboljšani alati sortiranja i filtriranja

Pretpostavimo da morate brzo pronaći odgovarajuću vrijednost ili sortirati stupac podataka. Značajkom automatskog filtra, uvedenom u programu Office Access 2007, proširuju se već napredne mogućnosti filtriranja da biste se brzo usredotočili na potrebne podatke. Možete jednostavno odabrati jedinstvene vrijednosti u stupcu, što je korisno u situacijama kada se ne možete sjetiti naziva koji vam je potreban, ili pak možete sortirati vrijednosti pomoću mogućnosti kontekstnog izbornika i jednostavno se izražavajući, npr. Sortiraj od najstarijih do najnovijih ili Sortiraj od najmanjeg do najvećeg.

Automatsko filtriranje

Najčešće mogućnosti filtra lako su uočljive na izborniku s naredbama, a možete upotrijebiti i brze filtre da biste ograničili informacije na temelju unesenih podataka. Mogućnosti brzog filtra automatski se mijenjaju prema vrsti podataka pa ćete moći vidjeti logične odabire za tekst, datum i brojčane podatke.

Izbornik filtriranja datuma

Zbrojevi i promjenjive pozadinske boje na podatkovnim listovima

Prikaz podatkovnog lista omogućuje redak ukupnog zbroja u kojem možete prikazati zbroj, broj, prosjek, maksimum, minimum, standardnu devijaciju ili varijancu. Nakon što dodate redak ukupnog zbroja, pokažite na strelicu u ćeliji stupca i odaberite željeni izračun.

Redak zbroja na podatkovnom listu

Podatkovni listovi, izvješća i kontinuirani obrasci podržavaju promjenjivu boju pozadine za retke, koju možete konfigurirati neovisno o zadanoj boji pozadine. Sjenčanje svakog drugog retka jednostavno je te možete odabrati boju.

Podatkovni list sa zamjenskom bojom retka

Uvjetno oblikovanje

Access 2010 dodaje nove značajke uvjetnog oblikovanja omogućujući postizanje određenih stilova oblikovanja koji su dostupni u programu Excel. Tako sada možete dodavati podatkovne trake da bi stupac s brojevima bio čitkiji, kao što je prikazano na sljedećoj slici:

Uvjetno oblikovanje u izvješću programa Access

Napomena: Uvjetno oblikovanje nije dostupno u web-bazama podataka.

Vrh stranice

Poboljšana zaštita

Poboljšane sigurnosne značajke i uska integracija s programom Windows SharePoint Services omogućuju učinkovitije upravljanje te pridonose zaštiti aplikacija za praćenje informacija. Pohranom podataka aplikacije za praćenje na popise u programu Windows SharePoint Services omogućuje vam se nadgledanje povijesti pregleda, oporavljanje izbrisanih informacija i konfiguriranje dozvola za pristup podacima.

Office Access 2007 uvodi novi sigurnosni model prenesen u Access 2010 i u njemu poboljšan. Objedinjene odluke o pouzdanosti integrirane su u centru za pouzdanost sustava Microsoft Office. Pouzdana mjesta omogućuju pouzdanost svih baza podataka u zaštićenim mapama. Neku aplikaciju programa Office Access 2007 koja ima kod ili onemogućene makronaredbe možete učitati u svrhu sigurnijeg rada u načinu memorije za testiranje (što znači da nije moguće korištenje naredbi koje nisu sigurne). Pouzdane makronaredbe pokreću se u načinu memorije za testiranje.

Vrh stranice

Prikupljanje podataka pomoću obrazaca programa InfoPath i Outlook

Značajka prikupljanja podataka, uvedena u programu Office Access 2007, omogućuje vam prikupljanje povratnih informacija putem programa Outlook i, ako želite, InfoPath. Možete automatski generirati obrazac programa InfoPath ili HTML obrazac te ga ugraditi u tijelo poruke e-pošte. Zatim ga možete poslati svim primateljima odabranima s popisa kontakata iz programa Outlook ili imenima primatelja koja su pohranjena u polju baze podataka programa Access.

Upotreba poruke e-pošte za prikupljanje podataka

Vi odlučujete želite li prikupljati nove informacije ili ažurirati postojeće. Primatelji nakon toga ispunjavaju obrazac i šalju ga natrag. Outlook prepoznaje dolazne obrasce i automatski sprema podatke u bazu podataka programa Access – nije potrebno prepisivati podatke.

Izvoz u PDF i XPS

U programu Access 2010 podatke možete izvoziti u obliku PDF (Portable Document Format) datoteka ili XPS (XML Paper Specification) datoteka za ispis, objavljivanje ili slanje e-pošte, pod uvjetom da najprije instalirate dodatak objavi kao PDF ili XPS. Izvoz obrasca, izvješća ili podatkovne tablice u .pdf ili .xps datoteku omogućuje prikupljanje informacija u obliku koji se lako distribuira i koji zadržava sve značajke oblikovanja, a ne traži da ostali imaju na računalima instaliran Access da bi mogli ispisati ili pregledati izlaznu datoteku.

 • Portable Document Format    PDF je elektronički datotečni oblik fiksnog izgleda koji zadržava oblikovanje dokumenta i olakšava zajedničko korištenje datoteke. PDF format omogućuje da datoteka prilikom pregledavanja na mreži ili ispisa ostane u točno onom obliku koji vam je potreban te da se podaci i datoteke ne mogu jednostavno kopirati i mijenjati. PDF oblik koristan je i za dokumente koji će se reproducirati metodama komercijalnog tiska.

 • XML Paper Specification    XPS je elektronički datotečni oblik koji zadržava oblikovanje dokumenta i omogućuje zajedničko korištenje datoteka. Oblik XPS omogućuje da datoteka prilikom pregleda na mreži ili prilikom ispisa ostane u točno onom obliku koji želite te da se podaci i datoteke ne mogu jednostavno kopirati i mijenjati.

Jednostavniji način rada s vanjskim podacima

Sada se možete povezati s web-servisom kao vanjskim izvorom podataka. Za to će vam biti potrebna datoteka s definicijama web-servisa koju dobivate od administratora web-servisa. Nakon što je instalirate, možete se povezati s podacima web-servisa kao s povezanom tablicom.

Nove značajke, uvedene u programu Office Access 2007, pojednostavljuju uvoz i izvoz podataka. Operacije uvoza i izvoza možete spremiti, a zatim ih ponovno koristiti kada idući put morate izvesti isti zadatak. Čarobnjak za uvoz proračunskih tablica omogućuje nadjačavanje vrste podataka koje je odabrao Access pa možete uvoziti, izvoziti i povezivati se s datotekama koje su u datotečnom obliku programa Office Excel 2007 ili novije verzije.

Vrh stranice

Bolji način rješavanja problema

Dijagnostika sustava Microsoft Office, uvedena u programu Office Access 2007, niz je dijagnostičkih testova koji vam omogućuju da otkrijete razloge rušenja računala. Dijagnostički testovi mogu izravno riješiti neke poteškoće ili prepoznati načine za rješavanje drugih poteškoća. Dijagnostika sustava Microsoft Office zamjenjuje sljedeće značajke sustava Microsoft Office 2003: značajku otkrivanja i popravka te značajku oporavka aplikacija sustava Microsoft Office.

Vrh stranice

Poboljšani alati za provjeru pravopisa

Slijede neke od novih značajki za provjeru pravopisa.

 • Alat za provjeru pravopisa sada je dosljedniji za sve programe sustava Office. Primjeri te promjene obuhvaćaju sljedeće:

 • Alat za provjeru pravopisa sadrži rječnik francuskog jezika prema novim pravopisnim pravilima. Taj se dodatak u sustavu Microsoft Office 2003 morao posebno instalirati. Dodatne informacije potražite u članku Odabir načina rada provjere pravopisa i gramatike.

 • Rječnik izuzetaka stvara se automatski pri prvom korištenju nekog jezika. Uz pomoć rječnika izuzetaka alat za provjeru pravopisa označava riječi koje želite izbjeći, što je praktično kad želite izbjeći riječi koje su opscene ili koje ne odgovaraju stilu teksta. Dodatne informacije potražite u članku Određivanje željenog načina pisanja riječi pomoću rječnika izuzetaka.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×