Nove funkcije u programu Excel 2013

Važno : Izračunati rezultati formula i neke funkcije radnih listova programa Excel mogu se malo razlikovati ako se koriste na PC-ju sa sustavom Windows i arhitekturom x86 ili x86-64 i na PC-ju sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Na popisu u nastavku kliknite naziv funkcije da biste vidjeli detaljnu pomoć za tu funkciju.

Naziv funkcije

Vrsta i opis

ACOT

Matematika i trigonometrija:    vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

ARABIC

Matematika i trigonometrija:    pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

BASE

Matematika i trigonometrija:    pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

BINOM.DIST.RANGE

Statistika:    vraća vjerojatnost pokusnog rezultata pomoću binomne distribucije.

BITAND

Inženjering:    raća operator "Bitwise And" dvaju brojeva.

BITLSHIFT

Inženjering:    vraća broj pomaknut ulijevo za iznos_pomaka bitova.

BITOR

Inženjering:    vraća bitovni operator OR dvaju brojeva.

BITRSHIFT

Inženjering:    vraća broj pomaknut udesno za iznos_pomaka bitova.

BITXOR

Inženjering:    vraća bitovni operator "Exclusive Or" dvaju brojeva.

CEILING.MATH

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj do najbližeg cijelog broja ili do najbližeg višekratnika značajnosti.

COMBINA

Matematika i trigonometrija:   
prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COT

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolni kosinus broja.

COTH

Matematika i trigonometrija:    vraća kotangens kuta.

CSC

Matematika i trigonometrija:    vraća kosekantu kuta.

CSCH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

DAYS

Datum i vrijeme:    vraća broj dana između dvaju datuma.

DECIMAL

Matematika i trigonometrija:    pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

ENCODEURL

Web:    vraća niz kodiran URL-om

FILTERXML

Web:    vraća konkretne podatke iz XML sadržaja pomoću navedenog izraza XPath

FLOOR.MATH

Matematika i trigonometrija:    zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FORMULATEXT

Traženje i referenca:    vraća formulu dane reference kao tekst.

GAMMA

Statistika:    vraća vrijednost funkcije Gamma.

GAUSS

Statistika:    vraća 0,5 manje od standardne normalne kumulativne distribucije.

IFNA

Logika:    vraća vrijednost koju navedete ako je rezultat izraza #N/A, a u suprotnom vraća rezultat izraza.

IMCOSH

Inženjering:    vraća hiperbolni kosinus kompleksnog broja.

IMCOT

Inženjering:    vraća kotangens kompleksnog broja.

IMCSC

Inženjering:    vraća kosekantu kompleksnog broja.

IMCSCH (funkcija)

Inženjering:    vraća hiperbolnu kosekantu kompleksnog broja.

IMSEC

Inženjering:    vraća sekantu kompleksnog broja.

IMSECH

Inženjering:    vraća hiperbolnu sekantu kompleksnog broja.

IMSINH

Inženjering:    vraća hiperbolni sinus kompleksnog broja.

IMTAN

Inženjering:    vraća tangens kompleksnog broja.

ISFORMULA

Informacije:    vraća vrijednost TRUE ako postoji referenca na ćeliju koja sadrži formulu.

ISOWEEKNUM (funkcija)

Datum i vrijeme:    vraća ISO broj tjedna za godinu za navedeni datum.

MUNIT

Matematika i trigonometrija:    vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

NUMBERVALUE

Tekst:    pretvara tekst u broj neovisno o regionalnim postavkama.

PDURATION (funkcija)

Financije:    vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.

PERMUTATIONA

Statistika:    vraća broj permutacija za dani broj objekata (s ponavljanjima) koje je moguće odabrati iz ukupnih objekata.

PHI

Statistika:    vraća vrijednost funkcije gustoće za standardnu normalnu distribuciju.

RRI

Financije:    vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.

SEC

Matematika i trigonometrija:    vraća sekantu kuta.

SECH

Matematika i trigonometrija:    vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SHEET

Informacije    vraća broj lista za referentni list.

SHEETS

Informacije:    vraća broj listova u referenci.

SKEW.P

Statistika:    vraća asimetriju distribucije na temelju populacije – to je karakterizacija stupnja asimetrije distribucije oko aritmetičke sredine.

UNICHAR

Tekst:    vraća Unicode znak koji referencira dana numerička vrijednost.

UNICODE

Tekst:    vraća broj (kodnu točku) koji odgovara prvom znaku teksta.

WEBSERVICE

Web:    vraća podatke iz web-servisa.

XOR

Logika:    vraća logičku isključivu vrijednost OR svih argumenata.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×