Napredna kategorija (Mogućnosti programa Access)

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Uređivanje

 • Premještanje nakon unosa   

  • Nemoj premjestiti    Ostavlja pokazivač u trenutnom polju nakon što pritisnete ENTER.

  • Sljedeće polje    Premješta pokazivač na sljedeće polje nakon što pritisnete ENTER. Po zadanome, sljedeće polje se nalazi na desno ili na lijevo od trenutnog polja, ovisno o tome kako ste postavili smjer teksta.

  • Sljedeći zapis    Premješta pokazivač na trenutno polje sljedećeg zapisa nakon što pritisnete ENTER. Sljedeći zapis je zapis odmah ispod trenutnog zapisa.

 • Ponašanje polja unosa   

  Mogućnosti u ovoj sekciji mijenjaju ponašanje tipki ENTER, TAB i tipki strelica kada ih koristite za premještanje pokazivača s polja na polje u obrascima i podatkovnim tablicama.

  • Odaberi cijelo polje    Odabire cijelo polje kada pokazivač uđe u to polje.

  • Idi na početak polja    Premješta se na početak polja kada pokazivač uđe u to polje.

  • Idi na kraj polja    Premješta se na kraj polja kada pokazivač uđe u to polje.

 • Funkcija tipke sa strelicom   

  • Sljedeće polje    Premješta pokazivač na sljedeće polje kada pritisnete tipke strelica DESNO ili LIJEVO. Kako biste premjestili pokazivač unutar znakova u označenom polju pritisnite F2.

  • Sljedeći znak    Premješta pokazivač na sljedeći ili prethodni znak u polju nakon što pritisnete tipke strelica DESNO ili LIJEVO.

  • Pokazivač se zaustavlja na prvom/posljednjem polju    Sprječava premještanje pokazivanja s prvog ili posljednjeg polja na prethodni ili sljedeći zapis pritiskom na tipke strelica LIJEVO ili DESNO.

 • Zadano ponašanje traženja/zamijene

  Mogućnosti u ovoj sekciji kontroliraju ponašanje postupaka traženja/zamjena u programu Microsoft Office Access 2007 i primjenjuju se globalno na Office Access 2007.

  • Brzo pretraživanje    Pretražuje trenutno polje i uspoređuje cijelo polje s nizom pretraživanja.

  • Općenito pretraživanje    Pretražuje sva polja i uspoređuje bilo koji dio polja

  • Pretraživanje početka polja    Pretražuje trenutno polje i uspoređuje početne znakove u polju.

 • Potvrđivanje

  • Promjena zapisa    Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada promijenite zapis.

  • Brisanja dokumenata    Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada izbrišete objekt baze podataka.

  • Akcijski upit    Prikazuje poruku potvrđivanja svaki put kada izvedete upit dodavanja, upit ažuriranja, upit s brisanjem ili upit akcije stvori tablicu na bazi podataka programa Access.

 • Zadani smjer

  • Slijeva nadesno    Postavlja nove objekte za prikazivanje u smjeru s lijeva na desno koji je poznat korisnicima engleskog i europskih jezika. Na primjer, ova postavka prikazuje prvo polje u tablici koje počinje u krajnje lijevom stupcu i dodaje nova polja na desno od tog stupca i postavlja okvir broja zapisa i gumbe navigacije u prikazu podatkovne tablice u donji lijevi kut.

  • Zdesna nalijevo     Postavlja nove objekte za prikazivanje u smjeru s desna na lijevo koji je poznat korisnicima blisko-istočnih jezika. Na primjer, ova postavka prikazuje prvo polje u tablici koje počinje u krajnje desnom stupcu i dodaje nova polja na lijevo od tog stupca i postavlja okvir broja zapisa i gumbe navigacije u prikazu podatkovne tablice u donji desni kut.

 • Općenito poravnanje

  • Način sučelja    Usklađuje prikaz znakova s trenutnim jezikom korisničkog sučelja. Na primjer, kada je jezik korisničko sučelja postavljen kao jezik s lijeva na desno (kao što je engleski), znakovi su poravnati lijevo.

  • Način teksta    Poravnava prikazani tekst prema smjeru prvog znaka koji je poseban za jezik. Na primjer, ako je prvi jaki znak (znak koji nije numerički niti poseban) engleski, tekst će se poravnati lijevo.

 • Pokretanje pokazivača

  • Logičko    Postavlja pokretanje pokazivača na kretanje u tekstu s dva smjera prema smjeru jezika na koji je naišao. Na primjer, kada koristite tipke strelica kako biste se kretali kroz arapski, a zatim kroz engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja se premješta na smjer s desna na lijevo kroz arapski tekst, a zatim počinje na krajnje lijevom znaku engleske riječi i nastavlja svoje kretanje u smjeru s lijeva na desno.

  • Vizualni    Postavlja pokretanje pokazivača na kretanje unutar teksta s dva smjera na sljedeći vizualno susjedni znak. Na primjer, kada koristite tipke strelice kako biste se kretali s desna na lijevo kroz arapski, a zatim kroz engleski tekst u istoj rečenici, točka umetanja kreće se u smjeru s desna na lijevo kroz arapski tekst, a zatim nastavlja na krajnje desnom znaku engleske riječi i nastavlja svoje kretanje u smjeru s desna na lijevo.

  • IME kontrola podatkovne tabliceOdaberite kako biste način East Asian IME postavili na "Nema kontrole" kod unosa podataka u podatkovnu tablicu tablice.

  • Korištenje Hidžra kalendaraTemelji podatke u pozadini reference datuma na islamski mjesečev kalendar. Ako nije odabrano, baza podataka koristi gregorijanski kalendar. Access preporuča da odaberete vrstu kalendara kod prvog stvaranja baze podataka i da je nikada ne mijenjate.

Prikaz

 • Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata    Postavite ili promijenite broj nedavno korištenih datoteka koje se prikazuju u oknu za Otvaranje nedavne baze podataka na stranici Uvod u Microsoft Office Access , a zatim na popisu Nedavno korištenih dokumenata koji se pojavljuje kada kliknete Gumb Microsoft Office Slika gumba Office .

 • Traka stanja    Prikazuje traku stanja na dnu Access prozora.

 • Prikaži animacije    Uključuje značajke animacije, kao što su animirano umetanje novih stupaca u podatkovne tablice.

 • Prikaži pametne oznake u podatkovnim tablicama    Prikazuje pametne oznake u vašim podatkovnim tablicama.

 • Prikaži pametne oznake na obrascima i izvještajima    Prikazuje pametne oznake na obrascima i izvještajima.

 • Prikaži u dizajnu makronaredbe   

  • Stupci naziva    Prikazuje stupac Naziv makronaredbe u dizajneru makronaredbe. Možete prikazati ili sakriti ovaj stupac pritiskom na Nazivi makronaredbi u grupi Prikaži/sakrij kartice Dizajn. Zapamtite da će skriveni stupci biti vidljivi ako isključite ovu mogućnost, ali zatim (u prikazu dizajna) otvorite makronaredbu koja sadrži nazive makronaredbi. Ova postavka primjenjuje se na sve baze podataka, ali možete koristiti naredbu Nazivi makronaredbi kako biste isključili ovu postavku za trenutnu makronaredbu.

  • Stupac uvjeta    Prikazuje naredbu Uvjeti u dizajneru makronaredbe. Možete prikazati ili sakriti ovaj stupac pritiskom na Uvjeti u grupi Prikaži/sakrij kartice Dizajn. Zapamtite da će skriveni stupci biti vidljivi ako isključite ovu mogućnost, ali zatim (u prikazu dizajna) otvorite makronaredbu koja sadrži jedan ili više uvjeta. Ova postavka primjenjuje se na sve baze podataka, ali možete koristiti naredbu Uvjeti kako biste isključili ovu postavku za trenutnu makronaredbu.

Ispisivanje

 • Lijeva margina    Mijenja zadanu lijevu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , pokažite na Ispis, kliknite Ispis, a zatim Postavljanje u dijaloškom okviru Ispis .

 • Desna margina    Mijenja zadanu desnu marginu za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim pomoću naredbe Postavljanje stranice .

 • Gornja margina    Promjena zadane Gornja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim pomoću naredbe za Postavljanje stranice .

 • Donja margina    Promjena zadanog Donja margina za podatkovne tablice, module i nove obrasce i izvješća. Možete koristiti vrijednosti u rasponu od nula širina ili visina ispisane stranice. Da biste promijenili margine u postojeće obrasce i izvješća, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , a zatim pomoću naredbe Postavljanje stranice .

Općenito

 • Prikaži pogreške korisničkog sučelja dodatka    Ako ste programer, odaberite ovaj potvrdni okvir kako biste prikazali pogreške u vašem kodu prilagođavanja korisničkog sučelja ili očistite ovaj potvrdni okvir kako biste sakrili pogreške.

 • Pruži povratne informacije sa zvukom    Izvodi dostupne zvukove koji su pridruženi Microsoft Office Professional 2007 događajima programa, kao što su otvaranje, spremanje i ispis datoteka i prikazivanje poruka pogreške. Zvukovi koji su pridruženi različitim događajima mogu se mijenjati u dijaloškom okviru Svojstva zvuka u Windows Nadzornoj ploči. Ako odaberite ili očistite potvrdni okvir Pruži povratne informacije sa zvukom u jednom programu paketa Office, on ostaje uključen ili isključen u svim drugim programima paketa Office. Kako biste promijenili zvuk koji je pridružen događaju, otvorite mapu Zvukovi u Windows Nadzornoj ploči. Vaše računalo mora imati zvučnu karticu kako bi izvelo većinu zvukova.

 • Koristi četveroznamenkasti oblik godine   

  • Ova baza podataka    Postavlja zadani oblik godine za trenutno otvorenu bazu podataka na četiri znamenke (yyyy)

   Napomena : Ta postavka nadjačava postavkusve baze podatakaAza trenutno otvorenu bazu podataka.

  • Sve baze podataka    Postavlja zadani oblik godine za sve baze podataka na četiri znamenke (yyyy)

 • Web mogućnosti    Prikazuje dijaloški okvir Web mogućnosti. Koristite dijaloški okvir Web mogućnosti za objekte baze podataka. Možete postaviti izgled hiperveza i pratiti hiperveze u tablicama, upitima, obrascima i izvještajima.

Napredno

 • Otvori posljednju korištenu bazu podataka kod pokretanja programa Access    Kada je ovo odabrano, Access otvara posljednju korištenu bazu podataka umjesto prikazivanja stranice Uvod u Microsoft Office Access.

 • Zadani način otvaranja

  • Zajedničko    Otvara postojeću bazu podataka za zajedničko korištenje. Ovo je zadana postavka.

  • Isključivo    Otvara postojeću bazu podataka za isključivo korištenje baze podataka od strane jednog korisnika.

 • Zadano zaključavanje zapisa

  • Nema zaključavanja    Ostavlja zapise otvorene za uređivanje.

  • Svi zapisi    Zaključava sve zapise u otvorenim obrascima ili podatkovnim tablicama i zaključava zapise koji su u pozadini tablica. Zapisi ostaju zaključani dok god imate otvoren objekt.

  • Uređeni zapis    Zaključava samo zapis koji uređujete.

 • Otvori baze podataka korištenjem zaključavanja na razini zapisa    Postavlja zaključavanje na razini zapisa kao zadano za trenutno otvorenu bazu podataka. Isključivanje ovog potvrdnog okvira postavlja zaključavanje na razini stranice na zadano za otvorenu bazu podataka. Izbor za koji se odlučite odnosi se na podatke u obrascima, podatkovnim tablicama i kodu koji koristi objekt skupa slogova kako bi prolazio kroz zapise. Ova mogućnost se ne primjenjuje na akcijske upite ili kod koji izvodi skupne postupke korištenjem SQL izraza.

 • OLE/DDE prekoračenje vremena (sek)    Kontrolira interval nakon kojeg Access prekida neuspjeli OLE ili DDE pokušaj. Valjane vrijednosti: 0-300. Zadana vrijednost: 30.

 • Interval osvježenja (sek)    Broj sekundi nakon kojih Access automatski ažurira zapise u prikazima podatkovne tablice ili obrasca. Valjane vrijednosti: 0-32.766. Zadana vrijednost: 60. Vrijednost 0 sprječava ažuriranja.

 • Broj ponovnih pokušaja ažuriranja    Broj pokušaja spremanja promijenjenog zapisa koji je zaključao drugi korisnik. Valjane vrijednosti: 0-10. Zadana vrijednost: 2.

 • ODBC interval osvježenja (sek)    Interval nakon kojeg Access automatski osvježava podatke skupljene kroz ODBC vezu. Ova postavka vrijedi samo kada je baza na zajedničkoj mreži. Valjane vrijednosti: 0-32.766. Zadana vrijednost: 1500. Vrijednost nula sprječava ažuriranja.

 • Interval ponovnog pokušaja ažuriranja (msek)    Broj milisekundi nakon koji Access pokušava spremiti promijenjen zapis koji je zaključao drugi korisnik. Valjane vrijednosti: 0-1.000. Zadana vrijednost: 250.

 • DDE postupci

  • Zanemari DDE zahtjeve    Access zanemaruje DDE zahtjeve drugih aplikacija.

  • Omogući DDE osvježavanje    Omogućava programu Access da ažurira DDE veze po intervalu koji je određen u okviru Interval osvježavanja (sek).

 • Argumenti tekstualnih naredbi    Unesite argumente koji se izvode kada pokrenete Access ili otvorite bazu podataka programa Access.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×