Nadzor oblikovanja prilikom lijepljenja teksta

Kada izrežete ili kopirate tekst, a zatim ga zalijepite u dokument, želite li da izgleda kao izvornik ili želite da izgleda kao okolni tekst na novom mjestu? U nekim situacijama želite jednu mogućnost, a u nekim neku drugu.

Ako, na primjer, umetnete navod s web-stranice u dokument, možda ćete htjeti da izgleda baš kao i na web-stranici. S druge strane, ako kopirate tekst iz jednog od vaših dokumenata u drugi, možda ćete htjeti da kopirani tekst izgleda kao tekst u odredišnom dokumentu.

U programu Word možete odabrati neku od tih mogućnosti svaki put kada lijepite tekst. Ako uglavnom želite jednu od mogućnosti, možete je postaviti kao zadanu za lijepljeni tekst. U ovom se članku opisuje kako to učiniti.

Gumb Mogućnosti lijepljenja uključen je po zadanom. Ako ne vidite gumb, možda je isključen. Pratite sljedeće korake da biste ga uključili.

 1. U programima Word 2010, 2013 i 2016 kliknite Datoteka > Mogućnosti > Napredno.

  U programu Word 2007 kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Word > Napredno.

 2. Kliknite odjeljak Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje,a zatim potvrdite okvir Pokaži gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja.

 3. Kliknite U redu.

Tekst koji premještate ili kopirate može imati primijenjen font ili neku drugu vrstu oblikovanja, na primjer podebljano ili kurziv, koje se razlikuje od dokumenta u koji lijepite tekst. Možete, na primjer, premjestiti ili kopirati podebljani font Times New Roman od 10 točaka i zalijepiti ga u tekst koji je bez oblikovanja fonta Calibri od 11 točaka. Ako želite da zalijepljeni tekst bude Times New Roman, a ne Calibri, možete zadržati njegov izgled.

 1. Odaberite tekst koji želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili tekst ili CTRL + C da biste kopirali tekst.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti tekst, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Kliknite Zadrži izvorno oblikovanje.

  Napomena: Ako lijepite stavke s popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u dokument koji sadrži popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis, možda nećete vidjeti Zadrži izvorno oblikovanje kada kliknete gumb Mogućnosti lijepljenja. Dodatne informacije o lijepljenju popisa potražite u odjeljku Lijepljenje stavki s popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u ovom članku.

Ako lijepite dio odlomka iz drugog dokumenta programa Word, a stilovi kao što su Normalno, Naslov 1 itd., definirani su drugačije u dokumentima, gumb Mogućnosti lijepljenja može prikazati Zadrži izvorno oblikovanje kao odabrano, ali zalijepljeni tekst neće izgledati kao tekst u izvornom dokumentu. To je zato jer oblikom teksta u izvornom dokumentu upravlja njegov stil odlomka. Ako želite zadržati njegovo izvorno oblikovanje, učinite sljedeće:

 1. Kada izrežete ili kopirate izvorni tekst, obavezno uvrstite oznaku odlomka (¶).

  Da biste prikazali oznaku odlomka, na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Pokaži/sakrij ¶.

  Slika vrpce programa Word

 2. Zalijepite tekst.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Izbrišite sve neželjene dijelove teksta ispred kraja odlomka.

Tekst koji premještate ili kopirate može imati primijenjen font ili neku drugu vrstu oblikovanja (na primjer podebljano ili kurziv) koje se razlikuje od dokumenta u koji lijepite tekst. Možete, na primjer, premjestiti ili kopirati podebljani font Times New Roman od 10 točaka i zalijepiti ga u tekst koji je bez oblikovanja fonta Calibri od 11 točaka. Ako želite da zalijepljeni tekst koristi font Calibri da bi odgovarao okolnom tekstu, pratite sljedeće korake.

 1. Odaberite tekst koji želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili tekst ili CTRL + C da biste kopirali tekst.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti tekst, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako tekst koji lijepite obuhvaća dijelove oblikovanja koje želite zadržati, kao što su podebljane riječi ili riječi u kurzivu, kliknite Uskladi s odredišnim oblikovanjem.

  • Ako želite ukloniti cjelokupno izvorno oblikovanje iz teksta koji lijepite, kliknite Zadrži samo tekst.

Ako vaš odabir obuhvaća sadržaj koji nije tekst, mogućnost Zadrži samo tekst odbacit će sadržaj ili pretvoriti ga u tekst. Ako, na primjer, koristite mogućnost Zadrži samo tekst kada lijepite sadržaj koji obuhvaća slike i tablice, slike će biti izostavljene iz zalijepljenog sadržaja, a tablica će se pretvoriti u niz odlomaka.

Ako vaš odabir obuhvaća popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis

Mogućnost Zadrži samo tekst može odbaciti grafičke oznake ili numeriranje, ovisno o zadanoj postavci lijepljenja teksta u programu Word. Da biste zadržali grafičke oznake i brojke, oblikovanje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa možete pretvoriti u odlomke koji počinju grafičkim oznakama ili brojkama.

 1. U programima Word 2010, 2013 i 2016 kliknite Datoteka > Mogućnosti > Napredno.

  U programu Word 2007 kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Pomaknite se do odjeljka Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje.

 3. Potvrdite okvir Pri lijepljenju teksta zadržite grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst.

Ako lijepite stavke s popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u dokument koji sadrži popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis, stavke možete zalijepiti kao dio postojećeg popisa i nastaviti niz numeriranja ili stavke možete zalijepiti kao novi popis.

Da biste saznali više, kliknite sljedeće naslove.

 1. Odaberite stavke popisa koje želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili stavke ili CTRL + C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti stavke, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Kliknite Spoji s postojećim popisom.

 1. Odaberite stavke popisa koje želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili stavke ili CTRL + C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti stavke, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Kliknite Zalijepi kao novi popis ili Zalijepi popis bez spajanja.

Želim zalijepiti numerirane stavke na numerirani popis da bi se stavke koje lijepim numerirale zasebno od okolnog popisa.

Ako želite, na primjer, da stavke koje lijepite budu numerirane brojevima od 1 do 3 kao podstavke broja 2 na postojećem popisu, učinite sljedeće:

 1. Kliknite ispred stavke ili odlomka koji dolazi iza stavke 2, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + V.

 2. Kliknite Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba, a zatim Zalijepi popis bez spajanja.

  Napomena: Ako lijepite s jednog popisa na drugi u istom dokumentu i koristite naredbu Zalijepi popis bez spajanja, možda ćete morati ponovno pokrenuti numeriranje jednog od popisa. Da biste ponovno pokrenuli numeriranje, desnom tipkom miša kliknite stavku koju želite postaviti kao prvu, a zatim na izborniku prečaca kliknite Ponovno pokreni od 1.

 3. Odaberite numerirane stavke koje ste zalijepili, a zatim u grupi Odlomak na kartici Polazno kliknite Povećaj uvlaku.

  Slika vrpce programa Word

 1. Odaberite stavke popisa koje želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili stavke ili CTRL + C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti stavke, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Ako želite stavke s grafičkim oznakama pretvoriti u numerirane stavke na popisu, kliknite Spoji s postojećim popisom. Ako želite da stavke s grafičkim oznakama budu popis s grafičkim oznakama na numeriranom popisu, kliknite Zalijepi popis bez spajanja.

Želim zalijepiti stavke s grafičkim oznakama tako da stvore popis s grafičkim oznakama kao dio stavke na numeriranom popisu.

Ako želite, na primjer, da stavke koje lijepite budu podstavke s grafičkim oznakama broja 2 na postojećem popisu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite stavke popisa koje želite zalijepiti kao podstavke na numeriranom popisu, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili stavke ili CTRL + C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite ispred stavke ili odlomka koji dolazi iza stavke 2, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + V.

 3. Kliknite Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba, a zatim Zalijepi popis bez spajanja.

 4. Ako morate uvući stavke s grafičkim oznakama koje ste zalijepili, odaberite stavke, a zatim u grupi Odlomak na kartici Polazno kliknite Povećaj uvlaku.

  Slika vrpce programa Word

 1. Odaberite stavke popisa koje želite premjestiti ili kopirati, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + X da biste premjestili stavke ili CTRL + C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite mjesto na koje želite zalijepiti stavke, a zatim pritisnite CTRL + V.

 3. Kliknite gumb Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba koji će se pojaviti nakon lijepljenja teksta.

  Ako ne vidite gumb Mogućnosti lijepljenja, pritisnite kombinaciju tipki CTRL + Z da biste poništili lijepljenje, a zatim uključite mogućnost prikaza. Da biste pročitali upute, idite na odjeljak Uključivanje gumba Mogućnosti lijepljenja.

 4. Ako želite numerirane stavke pretvoriti u stavke s grafičkim oznakama na popisu, kliknite Spoji s postojećim popisom. Ako želite da numerirane stavke budu numerirani popis na popisu s grafičkim oznakama, kliknite Zalijepi popis bez spajanja.

Želim zalijepiti numerirane stavke na popisu s grafičkim oznakama tako da stvore numerirani popis kao dio stavke na popisu s grafičkim oznakama.

Ako želite, na primjer, da stavke koje lijepite budu numerirane brojevima od 1 do 3 kao podstavke stavke s grafičkim oznakama na postojećem popisu, učinite sljedeće:

 1. Postavite pokazivač ispred stavke ili odlomka iza stavke gdje želite stvoriti novi numerirani popis, a zatim pritisnite kombinaciju tipki CTRL + V.

 2. Kliknite Mogućnosti lijepljenjaSlika gumba, a zatim Zalijepi popis bez spajanja.

 3. Desnom tipkom miša kliknite stavku koju želite postaviti kao prvu na novom popisu, a zatim na izborniku prečaca kliknite Ponovno pokreni od 1.

 4. Odaberite numerirane stavke koje ste zalijepili, a zatim u grupi Odlomak na kartici Polazno kliknite Povećaj uvlaku.

  Slika vrpce programa Word

Ako često koristite jednu mogućnost lijepljenja, možete konfigurirati Word tako da automatski koristi tu mogućnost lijepljenja. Na taj način nećete trebati svaki put navesti mogućnost koju želite koristiti prilikom lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati svaki put kad lijepite tekst ako odaberete drugačiju mogućnost na izborniku Mogućnosti lijepljenja.

 1. U programima Word 2010, 2013 i 2016 kliknite Datoteka > Mogućnosti > Napredno.

  U programu Word 2007 kliknite gumb Microsoft Office slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Word > Napredno.

 2. Pomaknite se do odjeljka Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje.

 3. Klikajte okvire da biste odabrali željene postavke.

  • Lijepljenje unutar istog dokumenta

  • Lijepljenje između dokumenata

  • Lijepljenje između dokumenata kada su definicije stilova u sukobu

  • Lijepljenje iz drugih programa

  Dodatne informacije o tim mogućnostima potražite u odjeljku Mogućnosti lijepljenja unutar i između dokumenata i iz drugih programa.

 4. Da biste koristili mogućnost pametnog izrezivanja i lijepljenja, potvrdite okvir Korištenje pametnog izrezivanja i lijepljenja, kliknite Postavke, a zatim odaberite željene postavke. Da biste saznali više, pročitajte Postavljanje mogućnosti pametnog izrezivanja i lijepljenja.

 5. Kliknite U redu.

Mogućnosti lijepljenja unutar i između dokumenata i iz drugih programa

Oblikovanje se može spremiti u definicije stila odlomaka, stoga možete precizno prilagođavati način na koji Word lijepi tekst iz različitih izvora.

Lijepljenje unutar istog dokumenta

Kada lijepite sadržaj u isti dokument iz kojega ste kopirali sadržaj, možete odrediti sljedeće zadano ponašanje.

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata

Kada lijepite sadržaj koji je kopiran iz nekog drugog dokumenta u programu Word, možete odrediti sljedeće zadano ponašanje.

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Definicija stila povezana s kopiranim tekstom kopira se u odredišni dokument.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata kada su definicije stilova u sukobu

Kada lijepite sadržaj koji je kopiran iz nekog drugog dokumenta programa Word, a stil primijenjen na kopirani tekst razlikuje se od stila teksta u dokumentu u koji se lijepi, možete odrediti sljedeće zadano ponašanje.

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava naziv stila povezan s kopiranim tekstom, ali se koristi definicija stila koja postoji u dokumentu u koji se tekst lijepi. Kad, primjerice, kopirate tekst stila Naslov 1 iz jednog dokumenta u drugi, u prvom je dokumentu Naslov 1 definiran kao podebljani Arial od 14 točaka, a u dokumentu u koji lijepite tekst definiran je kao podebljani font Cambria od 16 točaka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, na zalijepljeni tekst primijenit će se stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje definicija stila i većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima definiciju stila iz dokumenta u koji se lijepi.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa

Kada lijepite sadržaj koji je kopiran iz nekog drugog programa, možete odrediti sljedeće zadano ponašanje.

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Vraćanje na postavljene zadane postavke programa Word za lijepljenje teksta

Mogućnost za pametno izrezivanje i lijepljenje omogućuje vam automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta.

U dijaloškom okviru Postavke možete odrediti zadano ponašanje prilikom lijepljenja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se prikazuje kad sadržaj iz međuspremnika zalijepite u dokument. Gumb je dostupan samo kad je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

 • Koristi zadane mogućnosti za     Kliknite neku stavku na popisu da biste odabrali neku od konfiguracija mogućnosti u tom dijaloškom okviru. Da biste odabrali vlastitu konfiguraciju mogućnosti, na popisu kliknite Prilagođeno.

 • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

 • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

 • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a tablice dodane u postojeću tablicu prilagođavaju se tako da se podudaraju s postojećom.

 • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

 • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

 • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao objekti programa Word.

 • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×