Načini prilagođavanja okvira obogaćenog teksta

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kad u predložak obrasca umetnete okvir obogaćenog teksta, možete ga prilagoditi promjenom svojstava i postavki u dijaloškom okviru Svojstva okvira obogaćenog teksta. Za otvaranje ovog dijaloškog okvira u predlošku obrasca dvaput pritisnite okvir obogaćenog teksta čija svojstva želite promijeniti.

U sljedećoj tablici opisani su neki od načina na koje možete prilagoditi okvir obogaćenog teksta i predloženi razlozi za njihov odabir. Iako tablica nije namijenjena pružanju detaljnih proceduralnih informacija o mogućnostima u dijaloškom okviru Svojstva okvira obogaćenog teksta, u njoj možete vidjeti raspon dostupnih mogućnosti.

Napomene : 

  • Ako dizajnirate predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, određene značajke u dijaloškom okviru Svojstva okvira obogaćenog teksta nisu dostupne. Na primjer, ne možete selektivno odrediti mogućnosti oblikovanja obogaćenog teksta kao što je oblikovanje znakova ili prijelomi odlomaka.

  • Ako predložak obrasca temelji se na bazu podataka, sheme ili drugih postojećeg izvora podataka, možda neće moći prilagoditi sve aspekte kontrolu. Na primjer, možda ćete moći promijeniti veličinu kontrole, no ne njegov polje ili naziv grupe, koji potječu iz postojećeg izvora podataka.

Kartica

Zadatak

Pojedinosti

Podaci

Promjena pridruženog naziva polja

Prilikom dizajniranja predloška obrasca novi, prazan, možete promijeniti zadano polje ili naziv za kontrolu sadržaja koja je lakše prepoznali kada radite s izvorom podataka grupe. Ako, na primjer, polje pod nazivom "BilješkeSastanka" je razumljivijim nego polje pod nazivom "polje1".

Napomena : Promjena naziva polja ne mijenja povezanost između okvira obogaćenog teksta i polja u izvoru podataka. Ako okvir obogaćenog teksta želite povezati s drugim poljem, desnom tipkom miša pritisnite okvir obogaćenog teksta i zatim u izborniku prečaca pritisnite Promjena povezivanja.

Podaci

Određivanje zadane vrijednosti

Ako želite da se zadani tekst unutar kontrole prilikom otvaranja obrasca, možete upisati tekst u okvir vrijednost . Vam može poslužiti vrijednosti drugog polja u izvoru podataka kao zadanu vrijednost za kontrolu. Zadane vrijednosti se razlikuju od tekst rezerviranog mjesta (koji je opisan u nastavku ovog članka) u tom se uvijek spremili kao podatke u datoteci obrasca (.xml).

Podaci

Dodavanje provjere valjanosti podataka

Kliknite Provjera valjanosti podataka da biste odredili pravila provjere valjanosti podataka za kontrolu. Na primjer, ako vam je potrebna brojeve dijelova koje se unose u određenom obliku – tri, a zatim crticu i zatim dvije dodatne brojeve – Provjera valjanosti podataka možete koristiti da biste bili sigurni da korisnici prilagodio ovaj uzorak.

Prikaz

Omogućavanje prijeloma odlomaka

Prema zadanim postavkama prijelomi odlomaka omogućeni su za okvire obogaćenog teksta kako bi korisnici u okvir obogaćenog teksta mogli upisivati odlomke informacija. Ako korisnike u tome želite spriječiti, isključite potvrdni okvir Prijelomi odlomaka. Omogućavanje prijeloma odlomaka u okvirima obogaćenog teksta ne podržava se u predlošcima obrazaca omogućenima za preglednik.

Prikaz

Omogućavanje oblikovanje znakova

Prema zadanim postavkama oblikovanje znakova omogućeno je za okvire obogaćenog teksta kako bi korisnici mogli oblikovati tekst koji upisuju u okvir obogaćenog teksta. Ako korisnike u tome želite spriječiti, isključite potvrdni okvir Oblikovanje znakova. Omogućavanje oblikovanja znakova u okvirima obogaćenog teksta ne podržava se u predlošcima obrazaca omogućenima za preglednik.

Prikaz

Omogućavanje punog obogaćenog teksta

Potvrdni okvir Puni obogaćeni tekst (slike, tablice itd.) uključen je prema zadanim postavkama za dijaloški okvir Svojstva okvira obogaćenog teksta kako bi korisnici u okvir obogaćenog teksta mogli umetati slike i tablice. Korisnicima možete dopustiti umetanje slika u obrazac čime se spremaju stvarni podaci slike u datoteku temeljnog obrasca (.xml) ili povezivanje slika čime se u .xml datoteku sprema referentna veza sa slikom. U predlošcima obrazaca kompatibilnima s preglednikom neke se postavke ne podržavaju, kao što je omogućavanje povezanih slika u okvirima obogaćenog teksta.

Prikaz

Prikazivanje teksta rezerviranog mjesta

Ako korisnicima želite pružiti informaciju o podacima koje moraju unijeti u okvir obogaćenog teksta, uputu možete upisati u okvir Rezervirano mjesto. Na primjer, želite li da korisnici ispunjavaju okvir obogaćenog teksta na određeni način, upute možete pružiti pomoću teksta rezerviranog mjesta.

Kao što je zadana vrijednost tekst rezerviranog mjesta prikazat će se unutar kontrole za unos teksta prilikom otvaranja obrasca. Međutim, tekst rezerviranog mjesta razlikuje se od zadanih vrijednosti u sljedeća tri načina:

  • Tekst rezerviranog mjesta nikad ne spremaju kao podaci u datoteci obrasca (.xml).

  • Za razliku od zadane vrijednosti, koja se prikazuje kao obični tekst unutar kontrole, tekst rezerviranog mjesta uvijek blijedo.

  • Za razliku od zadane vrijednosti, tekst rezerviranog mjesta nije podržan u predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom.

Prikaz

Postavljanje okvira obogaćenog teksta samo za čitanje

Da biste korisnicima onemogućili Mijenjanje sadržaja kontrole, odaberite na samo za čitanje potvrdni okvir. Ako, na primjer, u jednom prikazu, korisnici mogu upisati podatke u okvir s obogaćenim tekstom. U drugom, sažetom prikazu, korisnici mogu pregledati što su upisali u verziji okvira obogaćenog teksta koja je samo za čitanje. Iako okvir samo za čitanje obogaćenog teksta neće se prikazati zasivljene na obrascu, korisnici neće moći upisati informacije u okvir s obogaćenim tekstom.

Prikaz

Isključivanje provjere pravopisa

Ako korisnike želite spriječiti u provjeravanju pravopisa teksta unutar okvira obogaćenog teksta, možete isključiti potvrdni okvir Omogući provjeru pravopisa koji je prema zadanim postavkama uključen. Na primjer, provjeru pravopisa možete onemogućiti za okvire obogaćenog teksta koji prikazuju vlastita imena.

Prikaz

Sprječavanje prijeloma teksta

Prijelom teksta prema zadanim je postavkama omogućen za okvire obogaćenog teksta. Ako želite spriječiti prijelom teksta, isključite potvrdni okvir Prelomi tekst. Ako je prijelom teksta omogućen, mogućnosti pomicanja možete odabrati na popisu Pomicanje. Na primjer, trake klizača mogu se pojavljivati u okviru obogaćenog teksta kad korisnici u okvir obogaćenog teksta upišu više teksta nego što on prema zadanim postavkama može prikazati. Kako bi mogućnosti pomicanja ispravno radile, okvir obogaćenog teksta moga biti nepromjenjive visine i širine.

Prikaz

Dodavanje uvjetnog oblikovanja

Kliknite Uvjetno oblikovanje da biste otvorili u dijaloškom okviru Uvjetno oblikovanje , gdje možete promijeniti izgled kontrole, uključujući njezinu vidljivost na temelju vrijednosti koje korisnik unese na obrazac. Na primjer, koristite uvjetno oblikovanje da biste sakrili okvira obogaćenog teksta, osim ako ne odaberete određeni potvrdni okvir.

Veličina

Prilagođavanje veličine, udaljenosti od ruba i margina

Ručno možete odrediti veličinu kontrole unosom vrijednosti u okvire Visina i Širina . Možete prilagoditi i razmak unutar i izvan kontrolu promjenom ispune koja je međuspremnik razmak oko kontrole sadržaja, ili margine, što je razmak između kontrole obruba i okolnog teksta ili kontrola u predlošku obrasca.

Veličina

Poravnavanje okvira obogaćenog teksta njegovom oznakom

Za bolje poravnanje teksta u okviru obogaćenog teksta s njegovom oznakom, pritisnite gumb Poravnaj. Prilikom poravnavanja okvira obogaćenog teksta, Microsoft Office InfoPath mijenja postojeću vrijednost u okviru Visina u automatski. Ovime se smanjuje visina okvira obogaćenog teksta kako bi se tekst unutar njega bolje poravnao s okolnim tekstom. Po potrebi, InfoPath mijenja i udaljenost od ruba te postavke margina

Napredno

Navedite zaslonski opis

Da biste objašnjenja bilješke koji se prikazuje kada korisnik postavi pokazivač iznad kontrole, unesite tekst koji želite u okvir zaslonski opis. Pomoćni dodaci pristupačnosti, kao što je zaslon pregledajte uslužni programi koji zaslonski informacije koje su dostupne kao sintetizirani govor ili koje je moguće osvježiti Brailleovim prikaza, često je za te zaslonske opise protumačiti podatke o svojim korisnicima.

Napredno

Promjena redoslijeda indeksa kartice

Možete promijeniti položaj kontrole u predložak obrasca cjelokupan redoslijed tabulatora. Redoslijed tabulatora je redoslijed kojim fokus se premješta u obrascu iz jednog polja ili objekta uz kao korisnici pritišćite tipku TAB ili SHIFT + TAB. Zadane postavke indeksa kartice za sve kontrole u predlošku obrasca 0, no, redoslijed kartica počinje sa 1. To je bilo koja kontrola s brojem 1 u okviru Indeks kartice će biti prva posjećena kada korisnici pritisnite tipku TAB. Bilo koja kontrola s brojem 2 u okviru Indeks kartice će biti posjećena druga itd. Sve kontrole s 0 u okvir Indeks kartice zadnja će u redoslijedu tabulatora. Ako želite preskočiti kontrole u redoslijedu tabulatora, unesite -1 u okviru Indeks kartice .

Napredno

Dodjeljivanje tipkovnog prečaca

U okviru Tipkovni prečac da biste odredili tipkovni prečac možete upisati slovo ili broj. Tipkovni prečaci omogućiti korisnike da otvore u kontrolu pritiskom na kombinaciju tipki umjesto Pomicanjem miša. Ako odlučite koristiti tipkovne prečace u predlošku obrasca, korisnicima mora komunicirati postoji prečace. Ako, na primjer, možete upisati (ALT + S) nakon oznaka tekstnog okvira da bi korisnici znali da postoji tipkovni prečac za prodavača tekstni okvir.

Napredno

Određivanje i prilagođavanje akcija spajanja

Kliknite Spoji postavke da biste odredili kako podatke koje korisnik unese na kontrolu prikazivati kada se spajaju nekoliko obrazaca. Na primjer, odaberite Dodaj prefiks svake stavke iz okvira obogaćenog teksta s određene riječi ili odvojite svaku stavku točkom sa zarezom.

Napredno

Pribavljanje identifikatora ViewContext za okvir obogaćenog teksta

Vrijednost ViewContext možete koristiti da biste odredili kontrolu u kodu. Na primjer, ako znate vrijednost ViewContext, možete je koristiti s metodom ExecuteAction objekta prikaza za programsko izvođenje akcija uređivanja na XML podataka koja je povezana s kontrolu.

Napredno

Određivanje i prilagođavanje opsega ulaza

Kliknite Unos opseg da biste odredili vrstu unosa korisnika koji je namijenjen za kontrolu. To može pridonijeti poboljšanju prepoznavanje rukopisa i govora unos za kontrolu. Ako, na primjer, ako koristite IS_URL opseg ulaza za kontrole programa InfoPath zna da biste zanemarili razmaka između riječi.

Obrasci preglednika

Prilagođavanje postavki za povrat podataka na poslužitelj

Na kartici Obrasci preglednika prikazuje se samo prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom. Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje slanja podataka na poslužitelj kad korisnici promjena podataka u okviru s obogaćenim tekstom.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×