Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Važno    Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Napomena   Verzija oznake označavaju verziji Excela uvedene funkciju. Ove funkcije nisu dostupne u ranijim verzijama. Ako, na primjer, oznake verzije od 2013 označava Ova funkcija je dostupna u Excel 2013 i sve novije verzije.

Funkcija

Opis

ABS (funkcija)

Vraća apsolutnu vrijednost broja.

ACOS (funkcija)

Vraća arkus-kosinus broja.

ACOSH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni kosinus broja.

ACOT (funkcija)
Excel 2013

Vraća arkus-kotangens broja.

ACOTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni arkus-kotangens broja.

AGGREGATE (funkcija)

Vraća agregat u popisu ili bazi podataka.

ARABIC (funkcija)
Excel 2013

Pretvara rimski broj u arapski, kao broj.

ASIN (funkcija)

Vraća arkus-sinus broja.

ASINH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni sinus broja.

ATAN (funkcija)

Vraća arkus-tangens broja.

ATAN2 (funkcija)

Vraća arkus-tangens iz x i y koordinata.

ATANH (funkcija)

Vraća inverzni hiperbolni tangens broja.

BASE (funkcija)
Excel 2013

Pretvara broj u tekstnu reprezentaciju s danim radiksom (bazom).

CEILING (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

CEILING.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži veći cijeli broj ili najbliži značajni višekratnik.

CEILING.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti. Broj se zaokružuje na veći bez obzira na predznak.

COMBIN (funkcija)

Vraća broj kombinacija za dani broj objekata.

COMBINA (funkcija)
Excel 2013

Prikazuje broj kombinacija s ponavljanjima za zadani broj stavki.

COS (funkcija)

Vraća kosinus broja.

COSH (funkcija)

Vraća hiperbolni kosinus broja.

COT (funkcija)
Excel 2013

Vraća kotangens kuta.

COTH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolni kotangens broja.

CSC (funkcija)
Excel 2013

Vraća kosekantu kuta.

CSCH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu kosekantu kuta.

DECIMAL (funkcija)
Excel 2013

Pretvara tekstnu reprezentaciju broja u danoj bazi u decimalni broj.

DEGREES (funkcija)

Pretvara radijane u stupnjeve.

EVEN (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži veći parni cijeli broj.

EXP (funkcija)

Vraća potenciju broja e za dani eksponent.

FACT (funkcija)

Vraća faktorijel broja.

FACTDOUBLE (funkcija)

Vraća dvostruki faktorijel broja.

FLOOR (funkcija)

Zaokružuje broj na manji, prema nuli.

FLOOR.MATH (funkcija)
Excel 2013

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broji ili na najbliži značajni višekratnik.

FLOOR.PRECISE (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broja ili najbliži značajni višekratnik. Broj se zaokružuje na manje bez obzira na predznak.

GCD (funkcija)

Vraća najveći zajednički djelitelj.

INT (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži manji cijeli broj.

ISO.CEILING (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj koji je zaokružen na najbliži veći cijeli broj ili najbliži višekratnik značajnosti.

LCM (funkcija)

Vraća najmanji zajednički množitelj.

LN (funkcija)

Vraća prirodni logaritam broja.

LOG (funkcija)

Vraća logaritam broja za navedenu bazu.

LOG10 (funkcija)

Vraća logaritam broja za bazu 10.

MDETERM (funkcija)

Vraća determinantu matrice polja.

MINVERSE (funkcija)

Vraća inverziju matrice polja.

MMULT (funkcija)

Vraća umnožak matrica dva polja.

MOD (funkcija)

Vraća ostatak dijeljenja.

MROUND (funkcija)

Vraća broj zaokružen na željeni množitelj.

MULTINOMIAL (funkcija)

Vraća multinom skupa brojeva.

MUNIT (funkcija)
Excel 2013

Vraća jediničnu matricu ili navedenu dimenziju.

ODD (funkcija)

Zaokružuje broj na najbliži neparni cijeli broj.

PI (funkcija)

Vraća vrijednost broja pi.

POWER (funkcija)

Vraća rezultat broja na neku potenciju.

PRODUCT (funkcija)

Množi argumente.

QUOTIENT (funkcija)

Vraća cjelobrojni dio dijeljenja.

RADIANS (funkcija)

Pretvara stupnjeve u radijane.

RAND (funkcija)

Vraća slučajni broj između 0 i 1.

RANDBETWEEN (funkcija)

Vraća slučajni broj između navedenih brojeva.

ROMAN (funkcija)

Pretvara arapske brojke u rimske, kao tekst.

ROUND (funkcija)

Zaokružuje broj na određeni broj znamenki.

ROUNDDOWN (funkcija)

Zaokružuje broj naniže, prema nuli.

ROUNDUP (funkcija)

Zaokružuje broj na veći, dalje od nule.

SEC (funkcija)
Excel 2013

Vraća sekantu kuta.

SECH (funkcija)
Excel 2013

Vraća hiperbolnu sekantu kuta.

SERIESSUM (funkcija)

Vraća zbroj niza potencija na temelju formule.

SIGN (funkcija)

Vraća predznak broja.

SIN (funkcija)

Vraća sinus danog kuta.

SINH (funkcija)

Vraća hiperbolni sinus broja.

SQRT (funkcija)

Vraća pozitivni drugi korijen.

SQRTPI (funkcija)

Vraća drugi korijen od vrijednosti (broj * pi).

SUBTOTAL (funkcija)

Vraća podzbroj na popisu ili u bazi podataka.

SUM (funkcija)

Zbraja argumente.

SUMIF (funkcija)

Zbraja ćelije navedene po zadanom kriteriju.

SUMIFS (funkcija)

Zbraja ćelije iz raspona koji zadovoljava više kriterija.

SUMPRODUCT (funkcija)

Vraća zbroj umnožaka odgovarajućih komponenti polja.

SUMSQ (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata argumenata.

SUMX2MY2 (funkcija)

Vraća zbroj razlika kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMX2PY2 (funkcija)

Vraća zbroj zbroja kvadrata odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

SUMXMY2 (funkcija)

Vraća zbroj kvadrata razlike odgovarajućih vrijednosti u dva polja.

TAN (funkcija)

Vraća tangens broja.

TANH (funkcija)

Vraća hiperbolni tangens broja.

TRUNC (funkcija)

Odbacuje decimalni dio broja pretvarajući ga u cijeli broj.

Važno   Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Napomena   Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2007, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2010, Excel 2016, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik