MODE.SNGL (opis funkcije)

Vraća vrijednost koja se najčešće javlja, odnosno ponavlja u zadanom polju ili rasponu podataka.

Sintaksa

MODE.SNGL(broj1,[broj2],...)

Sintaksa funkcije MODE.SNGL sadrži sljedeće argumente:

  • Broj1     Obavezno. Prvi argument za koji želite izračunati mod.

  • Broj2;...     Nije obavezno. Od 2 do 254 argumenata za koje izračunavate mod. Umjesto argumenata odvojenih zarezima možete koristiti i jedno polje vrijednosti ili referencu na polje vrijednosti.

Primjedbe

  • Argumenti mogu biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.

  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.

  • Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve uzrokuju pogreške.

  • Ako zadani skup podataka ne sadrži duplicirane točke podataka, MODE.SNGL vraća pogrešku #N/A.

Napomena   Pomoću funkcije MODE.SNGL određuje mjeru centralne tendencije koja predstavlja mjesto u sredini grupe brojeva u statističkoj raspodjeli. Tri najčešće mjere centralne tendencije jesu:

  • Prosjek     je aritmetička sredina, a računa se zbrajanjem vrijednosti članova grupe i dijeljenjem zbroja s brojem članova grupe. Na primjer, prosjek grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podijeljeno sa 6, što daje 5.

  • Medijan     je vrijednost u sredini grupe brojeva; odnosno, pola brojeva u grupi ima vrijednost veću od medijana, a pola brojeva u grupi ima vrijednost manju od medijana. Na primjer, medijan grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 4.

  • Mod     je broj koji se najčešće pojavljuje u grupi brojeva. Na primjer, mod grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 3.

Kad je raspodjela brojeva u grupi ravnomjerna, ove tri mjere srednjih vrijednosti daju isti rezultat. Kad raspodjela brojeva u grupi nije ravnomjerna, njihovi rezultati mogu biti različiti.

Primjer

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Podaci

5,6

4

4

3

2

4

Formula

Opis

Rezultat

=MODE.SNGL(A2:A7)

Mod ili broj koji se najčešće ponavlja (4)

4

Primjenjuje se na sljedeće:Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik