Korištenje zaglavlja i podnožja u ispisima radnih listova

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Zaglavlja i podnožja možete dodavati na vrh odnosno dno ispisanih radnih listova. Možete, primjerice, stvoriti podnožje koje sadrži brojeve stranica, datum i vrijeme te naziv datoteke.

Zaglavlja i podnožja ne prikazuju se na radnom listu u običnom prikazu, već samo u prikazu izgleda stranice i na ispisanim stranicama. Zaglavlja i podnožja možete umetnuti u prikazu izgleda stranice, gdje ih možete i vidjeti, a ako želite umetnuti zaglavlja ili podnožja za više radnih listova odjedanput, možete koristiti dijaloški okvir Postavljanje stranice. Za ostale vrste listova, npr. listove grafikona, zaglavlja i podnožja možete umetati samo putem dijaloškog okvira Postavljanje stranice.

Što vas zanima?

Dodavanje ili mijenjanje teksta zaglavlja ili podnožja u prikazu izgleda stranice

Dodavanje ili mijenjanje teksta zaglavlja ili podnožja putem dijaloškog okvira Postavljanje stranice

Dodavanje unaprijed definiranih zaglavlja i podnožja

Umetnite određene elemente u zaglavlje ili podnožje.

Određivanje mogućnosti zaglavlja i podnožja

Zatvaranje zaglavlja i podnožja

Uklanjanje teksta zaglavlja ili podnožja sa radnog lista

Dodavanje ili mijenjanje teksta zaglavlja ili podnožja u prikazu izgleda stranice

 1. Kliknite radni list u koji želite dodati zaglavlja ili podnožja ili radni list koji sadrži zaglavlja ili podnožja koja želite promijeniti.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste prikazali taj prikaz, možete kliknuti i Prikaz izgleda stranice Slika gumba na traci stanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali zaglavlje ili podnožje, kliknite lijevi, središnji ili desni tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili dnu stranice radnog lista (ispod odjeljka Zaglavlje ili iznad odjeljka Podnožje).

  • Da biste promijenili zaglavlje ili podnožje, kliknite tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili u dnu stranice radnog lista, a zatim odaberite tekst koji želite promijeniti.

 4. Unesite novi tekst zaglavlja ili podnožja.

  Napomene : 

  • Da biste započeli novi redak teksta u tekstnom okviru zaglavlja ili podnožja, pritisnite tipku ENTER.

  • Da biste izbrisali dio zaglavlja ili podnožja, odaberite dio koji želite izbrisati u tekstnom okviru zaglavlja ili podnožja, a zatim pritisnite tipku DELETE ili BACKSPACE. Možete i kliknuti tekst, a zatim pritisnuti tipku BACKSPACE da biste izbrisali prethodne znakove.

  • Da biste u tekst zaglavlja ili podnožja unijeli znak "&", upišite dva znaka. Da biste u zaglavlje unijeli, primjerice, "Dobavljači & usluge", upišite Dobavljači && usluge.

  • Da biste zatvorili zaglavlja ili podnožja, kliknite bilo gdje na radnom listu. Da biste zatvorili zaglavlja ili podnožja ne spremajući unesene promjene, pritisnite tipku ESC.

Vrh stranice

Dodavanje ili mijenjanje teksta zaglavlja ili podnožja putem dijaloškog okvira Postavljanje stranice

 1. Kliknite jedan ili više radnih listova, list grafikona ili uloženi grafikon u koje želite dodati zaglavlja ili podnožja ili one koji sadrže zaglavlja i podnožja koja želite promijeniti.

  Kako odabrati više radnih listova

  Kako biste odabrali

  Učinite ovo

  Jedan list

  Kliknite karticu lista.

  Kartica Aktivni listovi

  Ne vidite li željenu karticu, pritisnite najprije gumbe za pomicanje po karticama za prikaz kartice, a zatim pritisnite karticu.

  Gumbi za pomicanje po listovima

  Dva ili više susjednih listova

  Kliknite karticu prvog lista. Zatim držite pritisnutu tipku SHIFT i istovremeno kliknite karticu zadnjeg lista koji želite odabrati.

  Dva ili više listova koji nisu susjedni

  Kliknite karticu prvog lista. Zatim držite pritisnutu tipku CTRL i istovremeno klikajte kartice ostalih listova koje želite odabrati.

  Svi listovi u radnoj knjizi

  Desnom tipkom miša kliknite karticu lista, a zatim Odaberi sve listove na izborniku izbornik prečac.

  Savjet    Kada je odabrano više radnih listova, na naslovnoj traci na vrhu radnog lista prikazuje se [Grupa]. Da biste odustali od odabira više radnih listova u radnoj knjizi, kliknite neki radni list koji nije odabran. Ako ni jedan neodabrani radni list nije vidljiv, desnom tipkom miša kliknite karticu odabranog lista, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Razgrupiraj listove.

 2. Na kartici Izgled stranice, u grupi Postavljanje stranice, kliknite pokretač dijaloškog okvira Slika gumba pored odjeljka Postavljanje stranice.

  Slika vrpce programa Excel

  Excel prikazuje dijaloški okvir Postavljanje stranice.

  Ako ste odabrali list grafikona ili ugrađeni grafikon, klikom na stavku Zaglavlje i podnožje u grupi Tekst na kartici Umetanje također se prikazuje dijaloški okvir Postavljanje stranice.

 3. Na kartici Zaglavlje/podnožje kliknite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 4. Kliknite okvir Lijeva sekcija, Središnja sekcija ili Desna sekcija, a zatim kliknite gumbe da biste umetnuli željene podatke zaglavlja i podnožja u tu sekciju.

 5. Da biste dodali ili promijenili tekst zaglavlja ili podnožja, unesite dodatni ili uredite postojeći tekst u okviru Lijeva sekcija, Središnja sekcija ili Desna sekcija.

  • Da biste započeli novi redak u okviru sekcije, pritisnite tipku ENTER.

  • Da biste izbrisali dio zaglavlja ili podnožja, označite dio koji želite izbrisati u okviru sekcije, a zatim pritisnite tipku DELETE ili BACKSPACE. Možete i kliknuti unutar teksta, a zatim pritisnuti BACKSPACE da biste izbrisali prethodne znakove.

  • Da biste u tekst zaglavlja ili podnožja unijeli znak "&", upišite dva znaka. Da biste u zaglavlje unijeli, primjerice, "Dobavljači & usluge", upišite Dobavljači && usluge.

  • Da biste utemeljili prilagođeno zaglavlje ili podnožje na postojećem zaglavlju ili podnožju, kliknite zaglavlje ili podnožje u okviru Zaglavlje ili Podnožje.

Vrh stranice

Dodavanje unaprijed definiranih zaglavlja i podnožja

Sa zaglavljima i podnožjima radnih listova možete raditi u prikazu izgleda stranice. Sa zaglavljima i podnožjima ostalih vrsta listova, kao što su listovi grafikona ili ugrađeni grafikoni, možete raditi u dijaloškom okviru Postavljanje stranice.

Dodavanje unaprijed definiranih zaglavlja i podnožja radnom listu u prikazu izgleda stranice

 1. Kliknite radni list na koji želite dodati unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste prikazali taj prikaz, možete kliknuti i Prikaz izgleda stranice Slika gumba na traci stanja.

 3. Kliknite lijevi, središnji ili desni tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili u dnu stranice radnog lista.

  Klikom na bilo koji tekstni okvir označava se zaglavlje ili podnožje i prikazuje stavka Alati zaglavlja i podnožja s karticom Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite Zaglavlje ili Podnožje, a zatim kliknite željeno unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje.

Dodavanje unaprijed definiranog zaglavlja ili podnožja na grafikon

 1. Kliknite list grafikona ili uloženi grafikon na koji želite dodati unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje dijaloški okvir Postavljanje stranice.

 3. Kliknite unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje koje želite koristiti u okviru Zaglavlje ili Podnožje.

Vrh stranice

Umetnite određene elemente u zaglavlje ili podnožje.

Sa zaglavljima i podnožjima radnih listova možete raditi u prikazu izgleda stranice. Sa zaglavljima i podnožjima ostalih vrsta listova, kao što su listovi grafikona ili ugrađeni grafikoni, možete raditi u dijaloškom okviru Postavljanje stranice.

Umetanje određenih elementa zaglavlja i podnožja za radni list

 1. Kliknite radni list na koji želite dodati određene elemente zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste prikazali taj prikaz, možete kliknuti i Prikaz izgleda stranice Slika gumba na traci stanja.

 3. Kliknite lijevi, središnji ili desni tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili u dnu stranice radnog lista.

  Klikom na bilo koji tekstni okvir označava se zaglavlje ili podnožje i prikazuje stavka Alati zaglavlja i podnožja s karticom Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite željeni element.

Umetanje određenih elementa zaglavlja i podnožja za grafikon

 1. Kliknite list grafikona ili uloženi grafikon na koji želite dodati unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje dijaloški okvir Postavljanje stranice.

 3. Kliknite Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 4. Pomoću gumba u dijaloškom okviru Zaglavlje ili Podnožje umetnite određene elemente zaglavlja ili podnožja.

  Kada na gumb postavite pokazivač miša, zaslonski opis prikazuje naziv elementa koji se umeće tim gumbom.

Vrh stranice

Određivanje mogućnosti zaglavlja i podnožja

Sa zaglavljima i podnožjima radnih listova možete raditi u prikazu izgleda stranice. Sa zaglavljima i podnožjima ostalih vrsta listova, kao što su listovi grafikona ili ugrađeni grafikoni, možete raditi u dijaloškom okviru Postavljanje stranice.

Odabir mogućnosti zaglavlja i podnožja za radni list

 1. Kliknite radni list za koji želite odabrati mogućnosti zaglavlja i podnožja.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste prikazali taj prikaz, možete kliknuti i Prikaz izgleda stranice Slika gumba na traci stanja.

 3. Kliknite lijevi, središnji ili desni tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili u dnu stranice radnog lista.

  Klikom na bilo koji tekstni okvir označava se zaglavlje ili podnožje i prikazuje stavka Alati zaglavlja i podnožja s karticom Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Mogućnosti označite neke od dolje navedenih mogućnosti:

  • Da biste odredili da se zaglavlja i podnožja na neparnim stranicama trebaju razlikovati od onih na parnim stranicama, potvrdite okvir Različite parne i neparne stranice.

  • Da biste uklonili zaglavlja i podnožja s prve ispisane stranice, potvrdite okvir Različita prva stranica.

  • Da biste odredili koriste li zaglavlja i podnožja istu veličinu fonta i mjerilo kao i radni list, potvrdite okvir Skaliranje s dokumentom.

   Savjet : Da biste veličinu fonta i mjerilo zaglavlja i podnožja učinili nezavisnima od skaliranja radnog lista, što pomaže pri stvaranju ujednačenog prikaza niza stranica, poništite taj potvrdni okvir.

  • Da biste poravnali margine zaglavlja i podnožja s lijevom i desnom marginom radnog lista, potvrdite okvir Poravnaj s marginama stranice.

   Savjet : Da biste postavili određenu vrijednost lijeve i desne margine zaglavlja ili podnožja, neovisnu o lijevim i desnim marginama radnog lista, poništite taj potvrdni okvir.

Odabir mogućnosti zaglavlja i podnožja za grafikon

 1. Kliknite list grafikona ili uloženi grafikon na koji želite dodati unaprijed definirano zaglavlje ili podnožje.

 2. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje dijaloški okvir Postavljanje stranice.

 3. Odaberite neke od dolje navedenih mogućnosti:

  • Da biste odredili da se zaglavlja i podnožja na neparnim stranicama trebaju razlikovati od onih na parnim stranicama, potvrdite okvir Različite parne i neparne stranice.

  • Da biste uklonili zaglavlja i podnožja s prve ispisane stranice, potvrdite okvir Različita prva stranica.

  • Da biste odredili koriste li zaglavlja i podnožja istu veličinu fonta i mjerilo kao i radni list, potvrdite okvir Skaliranje s dokumentom.

   Da biste veličinu fonta i mjerilo zaglavlja i podnožja učinili nezavisnima od skaliranja radnog lista, što pridonosi stvaranju ujednačenog prikaza niza stranica, poništite potvrdni okvir Skaliranje s dokumentom.

  • Da biste poravnali margine zaglavlja i podnožja s lijevom i desnom marginom radnog lista, potvrdite okvir Poravnaj s marginama stranice.

   Da biste postavili određenu vrijednost lijeve i desne margine zaglavlja ili podnožja, neovisnu o lijevim i desnim marginama radnog lista, poništite taj potvrdni okvir.

Vrh stranice

Zatvaranje zaglavlja i podnožja

Da biste zatvorili zaglavlje ili podnožje, morate se prebaciti iz prikaza izgleda stranice u normalan prikaz.

 • Na kartici Prikaz u grupi Prikazi radne knjige kliknite Normalno.

  Grupa Ćelije na kartici Polazno

  Možete kliknuti i Normalno Slika gumba na traci stanja.

Uklanjanje teksta zaglavlja ili podnožja sa radnog lista

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst pritisnite Zaglavlje i podnožje.

  Slika vrpce programa Excel

  Napomena    Excel prikazuje radni list u prikazu izgleda stranice. Da biste prikazali taj prikaz, možete kliknuti i Prikaz izgleda stranice Slika gumba na traci stanja.

 2. Kliknite lijevi, središnji ili desni tekstni okvir zaglavlja ili podnožja na vrhu ili u dnu stranice radnog lista.

  Klikom na bilo koji tekstni okvir označava se zaglavlje ili podnožje i prikazuje stavka Alati zaglavlja i podnožja s karticom Dizajn.

 3. Pritisnite DELETE ili BACKSPACE.

 4. Da biste se vratili na normalan prikaz, kliknite Normalno Slika gumba na traci stanja.

  Napomena    Ako želite istovremeno izbrisati zaglavlja ili podnožja nekoliko radnih listova, označite radne listove prema uputama u odjeljku Dodavanje i mijenjanje teksta zaglavlja i podnožja u dijaloškom okviru Postavljanje stranice, a zatim otvorite dijaloški okvir Postavljanje stranice. Da biste istovremeno izbrisali zaglavlja i podnožja, na kartici Zaglavlje/podnožje u okviru Zaglavlje ili Podnožje odaberite (nema).

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×