Korištenje rezača za filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

U starijim verzijama programa Microsoft Excel filtri izvješća koriste se za filtriranje podataka u izvješće zaokretne tablice, no prilikom filtriranja većeg broja stavki nije jednostavno pogledati trenutno stanje filtriranja. U programu Microsoft Excel 2010 postoji mogućnost korištenja rezača za filtriranje podataka. Rezači sadrže gumbe koje možete kliknuti da biste filtrirali podatke u zaokretnoj tablici. Uz brzo filtriranje rezači naznačuju trenutno stanje filtriranja koje pojašnjava što je točno prikazano u filtriranom izvješću zaokretne tablice.

Rezači zaokretne tablice

Kada odaberete stavku, ta se stavka uvrštava u filtar, a podaci za tu stavku prikazat će se u izvješću. Kada, recimo, odaberete Kopač u polju Prodajni predstavnici, prikazuju se samo podaci koji sadrže riječ Kopač u tom polju.

Sadržaj članka

Što su rezači?

Korištenje rezača

Stvaranje rezača u postojećoj zaokretnoj tablici

Stvaranje samostalnog rezača

Oblikovanje rezača

Zajedničko korištenje rezača povezivanjem s drugom zaokretnom tablicom

Prekid veze ili brisanje rezača

Što su rezači?

Rezači su za korištenje jednostavne komponente za filtriranje koje sadrže skup gumba za brzo filtriranje podataka u izvješćima zaokretnih tablica bez otvaranja padajućih popisa, a radi lakšeg pronalaženja stavki koje želite filtrirati.

Kada koristite običan filtar izvješća zaokretne tablice na većem broju stavki, filtar samo naznačuje da je filtriran veći broj stavki, a da biste pronašli detalje o filtriranju, morate otvoriti padajući popis. Rezač, međutim, jasno označava koji se filtar primjenjuje i prikazuje pojedinosti da biste što lakše protumačili podatke koji su prikazani u filtriranom izvješću zaokretne tablice.

Rezači su obično povezani sa zaokretnom tablicom u kojoj su stvoreni. Moguće je, međutim, stvoriti i samostalne rezače koji se poziva OLAP funkcija kocke ili samostalne rezače koji se kasnije mogu povezati s bilo kojom zaokretnom tablicom.

Rezač obično prikazuje sljedeće elemente:Elementi rezača zaokretne tablice

1. Zaglavlje rezača označava kategoriju stavke u rezaču

2. Gumb za filtriranje koji nije odabran naznačuje da stavka nije obuhvaćena filtrom.

3. Gumb za filtriranje koji je odabran naznačuje da je stavka obuhvaćena filtrom.

4. Gumb Očisti filtar uklanja filtar odabirom svih stavki u rezaču.

5. Klizač omogućuje klizanje kada se u rezaču nalazi više stavki koje su trenutno vidljive.

6. Kontrole premještanja granica i promjene veličine omogućuju promjenu veličine i mjesta rezača.

Vrh stranice

Korištenje rezača

Nekoliko je načina na koji možete stvoriti rezače da biste filtrirali podatke u zaokretnoj tablici. U postojećoj zaokretnoj tablici možete:

 • Stvoriti rezač koji je povezan sa zaokretnom tablicom.

 • Stvoriti kopiju rezača koji je povezan sa zaokretnom tablicom.

 • Koristiti postojeći rezač koji je povezan s drugom zaokretnom tablicom.

Uz stvaranje ili umjesto stvaranja rezača u postojećoj zaokretnoj tablici možete stvoriti i samostalni rezač na koji se mogu referencirati Analytical Processing (OLAP) funkcije kocke ili samostalni rezač koji kasnije možete povezati s bilo kojom zaokretnom tablicom.

S obzirom na to da je stvoreni rezač dizajniran za određeno polje zaokretne tablice, vjerojatno ćete morati stvoriti više od jednog rezača za filtriranje izvješća zaokretne tablice.

Nakon stvaranja rezač se pojavljuje na radnom listu uz zaokretnu tablicu u slojevitom prikazu ako postoji više rezača. Rezač možete premjestiti na drugo mjesto na radnom listu i promijeniti mu veličinu po potrebi.

Slojeviti rezači

Da biste filtrirali podatke u zaokretnoj tablici, jednostavno kliknite jedan ili više gumba na rezaču.

Rezač s odabranim filtrom

Oblikovanje rezača za dosljedan izgled

Kada rezač stvarate u postojećoj zaokretnoj tablici, stil zaokretne tablice odražava se na stil rezača da bi se stvorio sličan izgled. Sve promjene u oblikovanju koje napravite u zaokretnoj tablici nakon stvaranja rezača, međutim, ne odražavaju se na obliku rezača. Ako stvorite samostalni rezač, možda se oblik rezača neće podudarati s oblikom zaokretne tablice s kojom povezujete rezač.

Da biste stvorili izvješća profesionalnog izgleda ili da bi se jednostavno oblik rezača podudarao s oblikom povezane zaokretne tablice, primijenite stilove rezača za dosljedan izgled. Primjenom jednog od raznih prethodno definiranih stilova koji su dostupni za rezače, tema boja se može približno podudarati s temom boja koja se primjenjuje u zaokretnoj tablici. Za prilagođeni izgled možete stvoriti i vlastite stilove rezača, kao što stvarate prilagođene stilove zaokretne tablice.

Zajedničko korištenje rezača među zaokretnim tablicama

Kada imate više različitih zaokretnih tablica u jednom izvješću, poput izvješća o podršci poslovnom odlučivanju, vjerojatno ćete htjeti primijeniti isti filtar na jednu ili sve zaokretne tablice. Rezač koji ste stvorili u jednoj zaokretnoj tablici možete zajednički koristiti u drugim zaokretnim tablicama. Ne trebate udvostručiti filtar za svaku zaokretnu tablicu!

Kada zajednički koristite rezač, stvarate vezu na drugu zaokretnu tablicu koja sadrži rezač koji želite koristiti. Sve promjene koje napravite na zajedničkom rezaču odmah se održavaju na svim zaokretnim tablicama koje su povezane s rezačem. Na primjer, ako koristite rezač Država u Zaokretnoj tablici 1 da biste filtrirali podatke za određenu državu, Zaokretna tablica 2 koja također koristi rezač prikazat će podatke za istu državu.

Rezači koji su povezani i koriste se s više od jedne zaokretne tablice nazivaju se zajedničkim rezačima. Rezači koji se koriste samo u jednoj zaokretnoj tablici nazivaju se lokalnim rezačima. Zaokretna tablica može imati i lokalne i zajedničke rezače.

Vrh stranice

Stvaranje rezača u postojećoj zaokretnoj tablici

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice za koju želite stvoriti rezač.

  Time će se prikazati alati Zaokretna tablica s karticama Mogućnosti i Dizajn.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Umetni rezač.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Umetanje rezača potvrdite okvir polja zaokretne tablice za koja želite stvoriti rezač.

 4. Kliknite U redu.

  Za svako odabrano polje prikazuje se rezač.

 5. U svakom rezaču kliknite stavke koje želite filtrirati.

  Da biste odabrali više od jedne stavke, držite tipku CTRL, a zatim kliknite stavke koje želite filtrirati.

Vrh stranice

Stvaranje samostalnog rezača

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Filtriranje kliknite Rezač.

  Slika vrpce programa Excel

 2. U dijaloškom okviru Postojeće veze, u okviru Prikaz učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali sve veze, kliknite Sve veze . To je odabrano prema zadanim postavkama.

  • Da biste prikazali samo popis posljednjih korištenih veza, kliknite Veze u ovoj radnoj knjizi.

   Stvara se popis iz veza koje ste već definirali, promijenili korištenjem dijaloškog okvira Odabir izvora podataka u Čarobnjaku za povezivanje podataka ili ste ih prethodno odabrali kao vezu iz ovog dijaloškog okvira.

  • Da biste prikazali samo veze dostupne na računalu, kliknite Datoteke veza na ovom računalu.

   Ovaj se popis stvara iz mape Moji izvori podataka koja se obično sprema u mapu Moji dokumenti.

  • Da biste prikazali samo veze koje su dostupne iz datoteke veze kojoj je moguće pristupiti putem mreže, kliknite Datoteke veze na mreži.

   Ovaj se popis stvara iz Biblioteke podatkovnih veza (Data Connection Library ili DCL) na web-mjestima sustava Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili Microsoft SharePoint Server 2010. DCL je biblioteka dokumenata na web-mjestu servisa SharePoint Foundation koja sadrži zbirku Office Data Connection (ODC) datoteka (.odc). DCL obično postavlja administrator web-mjesta koji može konfigurirati web-mjesto sustava SharePoint da bi se u dijaloškom okviru Vanjske veze prikazivale ODC datoteke iz ove biblioteke DCL.

 3. Savjet    Ako ne vidite željenu vezu, možete je stvoriti. Kliknite Pregled za dodatno , a potom u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka kliknite Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za povezivanje s podacima.

 4. Napomena    Ako odaberete vezu iz kategorija Datoteke veze na mreži ili Datoteke veze na ovom računalu, datoteka veze kopira se u radnu knjigu kao nova veza radne knjige, a zatim se koristi kao nova informacija o vezi.

 5. U dijaloškom okviru Odabir polja potvrdite okvir polja za koja želite stvoriti rezač.

 6. Kliknite U redu.

  Za svako odabrano polje stvoren je rezač.

Vrh stranice

Oblikovanje rezača

 1. Kliknite rezač koji želite oblikovati.

  Prikazat će se Alati rezača s dodatnom karticom Mogućnosti.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Rezač kliknite željeni stil.

  Da biste vidjeli sve dostupne stilove, kliknite gumb Dodatno. Slika gumba .

  Slika vrpce programa Excel

Vrh stranice

Zajedničko korištenje rezača povezivanjem s drugom zaokretnom tablicom

Rezač možete zajednički koristiti s drugom zaokretnom tablicom povezivanjem s tom zaokretnom tablicom. Rezač možete i umetnuti iz druge zaokretne tablice povezivanjem s tom zaokretnom tablicom.

Omogućivanje korištenja rezača s drugom zaokretnom tablicom

 1. Kliknite rezač koji želite zajednički koristiti u drugoj zaokretnoj tablici.

  Prikazat će se Alati rezača s dodatnom karticom Mogućnosti.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Rezač kliknite Veze zaokretne tablice.

  Slika vrpce programa Excel

 3. U dijaloškom okviru Veze zaokretne tablice potvrdite okvir zaokretnih tablica u koje želite postaviti rezač.

Korištenje rezača iz druge zaokretne tablice

 1. Stvorite vezu na zaokretnu tablicu koja sadrži rezač koji želite zajednički koristiti na sljedeći način:

  1. Na kartici Podaci, u grupi Dohvat vanjskih podataka kliknite Postojeće veze.

   slika trake programa excel

  2. U dijaloškom okviru Postojeće veze, u okviru Prikaz provjerite je li potvrđena mogućnost Sve veze.

   Savjet    Ako ne vidite željenu vezu, možete je stvoriti. Kliknite Pregled za dodatno , a potom u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka kliknite Novi izvor da biste pokrenuli čarobnjak za povezivanje s podacima.

  3. Odaberite željenu vezu, a zatim kliknite Otvori.

  4. U dijaloškom okviru Uvoz podataka, u odjeljku Odabir načina prikaza podataka u ovoj radnoj knjizi kliknite Izvješće zaokretne tablice.

 2. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice za koju želite umetnuti rezač iz druge zaokretne tablice.

  Prikazat će se alati Zaokretna tablica s karticama Mogućnosti i Dizajn.

 3. Na kartici Mogućnosti, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite strelicu Umetni rezač, a zatim kliknite Veze rezača.

  slika trake programa excel

 4. U dijaloškom okviru Veze rezača potvrdite okvir rezača koji želite koristiti.

 5. Kliknite U redu.

  Za svaki potvrđeni okvir prikazuje se rezač.

 6. U svakom rezaču kliknite stavke koje želite filtrirati.

  Da biste odabrali više od jedne stavke, držite tipku CTRL, a zatim kliknite stavke koje želite filtrirati.

  Napomena    Sve zaokretne tablice koje zajednički koriste rezač trenutno prikazuju isto stanje filtriranja.

Vrh stranice

Prekid veze ili brisanje rezača

Ako više ne trebate rezač, prekinite vezu iz izvješća zaokretne tablice ili ga izbrišite.

Prekid veze rezača

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice za koju želite prekinuti vezu s rezačem.

  Prikazat će se alati Zaokretna tablica s karticama Mogućnosti i Dizajn.

 2. Na kartici Mogućnosti, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite strelicu Umetni rezač, a zatim kliknite Veze rezača.

  slika trake programa excel

 3. U dijaloškom okviru Veze rezača poništite potvrdni okvir svih polja zaokretne tablice za koja želite prekinuti vezu s rezačem.

Brisanje rezača

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Kliknite rezač, a zatim pritisnite tipku DELETE.

 • Desnom tipkom miša kliknite rezač, a zatim kliknite Ukloni <Naziv rezača>.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×