Korištenje programa Excel kao kalkulatora

Umjesto posezanja za kalkulatorom, poslužite se programom Microsoft Office Excel za matematičke izračune!

Na radni list možete unositi jednostavne formule za zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje dvije numeričke vrijednosti ili više njih. Možete i unijeti formulu koja koristi funkciju SUM (ili Automatski zbroj) da biste brzo zbrojili ukupni niz vrijednosti bez ručnog unošenja u formulu. Nakon stvaranja formule možete je unijeti u susjedne ćelije  – nema potrebe za opetovanim stvaranjem iste formule.

Kada se naučite raditi s jednostavnim formulama, možda ćete htjeti naučiti više o stvaranju kompleksnih formula te iskušati neke od mnogobrojnih funkcija dostupnih u programu Excel. Dodatne informacije potražite u člancima Pregled formula i Popis funkcija radnog lista.

Napomena : Snimke zaslona u ovom članku uslikane su u programu Excel 2007. Vaš se prikaz može razlikovati ovisno o verziji programa Excel koju koristite.

Što želite učiniti?

Više o jednostavnim formulama

Korištenje jednostavne formule za zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje numeričkih vrijednosti

Korištenje funkcije SUM za zbrajanje ukupnih numeričkih vrijednosti unutar stupca ili retka

Unos formule u susjedne ćelije

Više o jednostavnim formulama

Najvažnije je znati da svi unosi formule započinju znakom jednakosti (=). U slučaju jednostavnih formula upisujete znak jednakosti iza kojeg slijede numeričke vrijednosti koje želite izračunati i matematički operatori koje želite koristiti   – na primjer, znak plus (+) za zbrajanje, znak minus (-) za oduzimanje, zvjezdica (*) za množenje i kosa crta (/) za dijeljenje unesenih vrijednosti. Kada pritisnete ENTER, Excel odmah izračunava i prikazuje rezultat formule.

Kada, na primjer, u ćeliju upišete jednostavnu formulu (na primjer =12.99+16.99 u ćeliju C6 na sljedećoj slici), a zatim pritisnete ENTER, Excel izračunava rezultat i prikazuje ga u ćeliji. Sama formula prikazuje se u traka formule.

primjer jednostavne formule

Formula koju ste unijeli u ćeliju ostaje vidljiva u traci formule i možete je vidjeti pri svakom odabiru ćelije.

Kliknite Automatski zbroj i gotovi ste!

Da biste brzo zbrojili ukupan niz vrijednosti bez da ih ručno unosite u formulu, možete unijeti formulu koja koristi funkciju SUM, odnosno Automatski zbroj.

Automatski zbroj gumb je koji prikazuje simbol "zbroja" (sigma iz grčkog alfabeta pisana velikim slovom). Taj gumb možete pronaći unutar bliskog raspona između dva mjesta na Vrpci, na kartici Polazno u grupi Uređivanje i na kartici Formule u grupi Biblioteka funkcija.

Kada odaberete ćeliju s desne strane raspona numeričkih vrijednosti ili ispod njega, a zatim kliknete Automatski zbroj, Excel automatski uvrštava taj raspon u formulu i izračunava vrijednosti.

Tablica na nadzornoj ploči

Klikom na Automatski zbroj unosite formulu koja koristi funkciju SUM za izračunavanje numeričkih vrijednosti točno iznad ili lijevo od odabrane ćelije.

Da biste, recimo, brzo zbrojili sve brojeve za siječanj, samo morate odabrati ćeliju B7, a zatim kliknuti Automatski zbroj. Obojani pomični tekst okružuje odabrane ćelije u formuli koja je unesena u ćeliju B7. Nakon što pritisnete ENTER, rezultat formule prikazuje se u odabranoj ćeliji (B7), a formula se prikazuje u traci formule.

primjer formule koja koristi funkciju sum

U ćeliji B7 prikazuje se rezultat formule. Sama formula prikazuje se u traci formule pri svakom odabiru ćelije.

U formuli koja koristi funkciju kao što je SUM referenca ćelije koja se prikazuje unutar zagrade argument je formule. Taj argument određuje koje će vrijednosti formula izračunati. Dvotočka (:) u referenci ćelije (B3:B6 u primjeru) naznačuje da je referenca ćelije raspon ćelija. U formuli koja koristi funkciju uvijek su potrebne zagrade  – one odvajaju argument od naziva funkcije u formuli.

Kada se umjesto stvarnih vrijednosti u argumentu formule koristi referenca ćelije, Excel može automatski ažurirati rezultat formule pri svakom ažuriranju vrijednosti u povezanim ćelijama.

Prestanite upisivati istu formulu uvijek iznova

Nakon što stvorite formulu, možete je kopirati u druge ćelije  – nema potrebe za opetovanim stvaranjem iste formule.

Kada, na primjer, kopirate formulu iz ćelije B7 u susjednu ćeliju C7, formula u toj ćeliji automatski se prilagođava novom mjestu te izračunava numeričke vrijednosti u stupcu C.

primjer trenutačne primjene kopirane formule na novi stupac

Kopirana formula referira se na numeričke vrijednosti u stupcu C te ih izračunava.

Vrh stranice

Korištenje jednostavne formule za zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje numeričkih vrijednosti

U slučaju jednostavne formule možete unijeti vrijednosti i matematičke operatore da biste izračunali te vrijednosti. No umjesto da vrijednosti unosite izravno u formulu, možete uputiti na ćelije koje sadrže vrijednosti koje želite izračunati. Korištenjem referenci ćelija u formuli osiguravate automatsko ažuriranje svih promjena vrijednosti u izračunatom rezultatu formule.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju u koju želite unijeti formulu.

 2. Za pokretanje formule upišite =

 3. Da biste unijeli prvu numeričku vrijednost, učinite nešto od sljedećeg:

  • Upišite vrijednost koju želite koristiti.

   Savjet : Na primjer, upišite 10.

  • Odaberite ćeliju koja sadrži vrijednost koju želite koristiti.

   Savjet : Na primjer, odaberite ćeliju A1.

 4. Da biste unijeli matematički operator koji želite koristiti, učinite nešto od sljedećeg:

  • za korištenje znaka plus (+) da biste zbrojili vrijednosti iz formule, upišite +

  • za korištenje znaka minus (-) da biste oduzeli vrijednosti iz formule, upišite -

  • za korištenje zvjezdice (*) da biste pomnožili vrijednosti iz formule, upišite *

  • za korištenje kose crte (/) da biste podijelili vrijednosti iz formule, upišite /

 5. Da biste unijeli sljedeću numeričku vrijednost, učinite sljedeće:

  • Upišite vrijednost koju želite koristiti.

   Savjet : Na primjer, upišite 5.

  • Odaberite ćeliju koja sadrži vrijednost koju želite koristiti.

   Savjet : Na primjer, odaberite ćeliju B1.

 6. Ponovite četvrti i peti korak za sve dodatne matematičke operacije i vrijednosti koje želite uključiti u formulu.

  Savjet : Da bi operacija imala prednost u izračunu, upotrijebite zagradu. Upišite, na primjer, =(10+5)*2 ili =(A1+B1)*C1.

 7. Kada dovršite formulu, pritisnite ENTER.

  Vrijednost rezultata formule po zadanom se prikazuje u odabranoj ćeliji, a sama se formula prikazuje u traci formule.

Vrh stranice

Korištenje funkcije SUM za zbrajanje ukupnih numeričkih vrijednosti unutar stupca ili retka

Da biste izračunali ukupni zbroj niza numeričkih vrijednosti u retku ili stupcu, ne morate ručno unositi sve vrijednosti u formulu. Umjesto toga možete koristiti unaprijed definiranu formulu koja koristi funkciju SUM.

 1. Na radnom listu kliknite ćeliju ispod numeričkih vrijednosti koje želite zbrojiti ili desno od njih.

 2. Na kartici Polazno, u grupi Uređivanje kliknite Automatski zbroj Slika gumba .

  Savjet : Automatski zbroj dostupan je i na kartici Formule u grupi Biblioteka funkcija.

 3. Pritisnite ENTER da bi se rezultati funkcije SUM prikazali u odabranoj ćeliji.

  Sama formula prikazuje se u traci formule.

Savjet : Ako tražite brz način zbrajanja vrijednosti unutar stupca, možete smjestiti podatke u tablicu programa Excel. U tablici programa Excel možete zbrajati cijeli redak te odmah zbrojiti vrijednosti unutar stupca. Dodatne informacije potražite u članku Pregled tablica programa Excel.

Vrh stranice

Unos formule u susjedne ćelije

Kada unosite formulu u susjedne ćelije, bilo da se radi o retku ili stupcu, formula se automatski prilagođava za izračun vrijednosti u odgovarajućem retku ili stupcu.

 1. Na radnom listu odaberite ćeliju koja sadrži formulu koju želite unijeti u susjedne ćelije.

 2. Vucite držač ispune Odabir grafikona na vrpci preko ćelija koje želite ispuniti.

  Napomena : Držač ispune prikazuje se po zadanom, no ako nije dostupan, u programu Excel prvo trebate navesti mogućnost koja aktivira držač ispune.

  Informacije o načinu aktiviranja prikaza držača ispune potražite u članku Prikaz ili sakrivanje držača ispune.

 3. Za navođenje načina ispune odabira kliknite Mogućnosti automatske ispune Slika gumba , a zatim kliknite željenu mogućnost.

Napomena : Ako automatski izračun u radnoj knjizi nije omogućen, formule se neće ponovno izračunavati nakon što ispunite ćelije. Za provjeru mogućnosti izračuna u radnoj knjizi učinite sljedeće:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba , zatim Mogućnosti programa Excel, a potom kategoriju Formule.

 2. U odjeljku Mogućnosti izračuna pogledajte odjeljak Izračun u radnoj knjizi.

  • Automatski    Formule se automatski ponovno izračunavaju.

  • Automatski osim tablica podataka    Formule se automatski ponovno izračunavaju, osim ako se ne nalaze u podatkovna tablica.

  • Ručno    Formule se nikada ne izračunavaju ponovno automatski.

  • Preračunaj radnu knjigu prije spremanja    Ta mogućnost dostupna je samo ako je okvir Izračun u radnoj knjizi postavljen na Ručno. Ako je taj okvir potvrđen, formule se ne izračunavaju ponovo automatski dok ne spremite radnu knjigu. Imajte na umu da nekoliko drugih akcija, na primjer korištenje naredbe Pošalji, može uzrokovati spremanje radne knjige.

Savjeti

 • Aktivnu ćeliju možete ispuniti i formulom iz susjedne ćelije pomoću naredbe Ispuna (na kartici Polazno u grupi Uređivanje), pritiskom na CTRL+D za ispunjavanje ćelije ispod ili CTRL+R za ispunjavanje ćelije desno od ćelije koja sadrži formulu.

 • Možete automatski ispuniti formulu prema dolje, za sve susjedne ćelije na koje se odnosi, tako da dvokliknete držač ispune na prvoj ćeliji koja sadrži formulu. Na primjer, ćelije A1:A15 i B1:B15 sadrže numeričke vrijednosti, a formulu =A1+B1 upišete u ćeliju C1. Za kopiranje te formule u ćelije C2:C15 (tako da je C2=A2+B2, C3=A3+B3 i tako dalje) odaberite ćeliju C1 i dvokliknite držač ispune.

 • Ako tražite još bržu metodu ispunjavanja formula, možete smjestiti podatke u tablicu programa Excel. U toj tablici možete stvoriti izračunati stupac tako da jednostavno unesete jednu formulu koju će Excel automatski iskoristiti za cijeli stupac. Čarobna matematika! Dodatne informacije potražite u članku Pregled tablica programa Excel.


Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×