Korištenje drugih jezika na računalu na poslu

Važno    Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Luka radi u multinacionalnoj hrvatskoj tvrtki i njegovo računalo ima hrvatsku fizičku tipkovnicu. Luka obično radi na hrvatskom, ali katkad mora pisati na ruskom jer mnogi njegovi kolege u ruskom uredu ne govore hrvatski. Želi stvarati dokumente u programu Word na hrvatskom i na ruskom bez promjene fizičke tipkovnice te brzo i jednostavno programu Word dati do znanja da se želi prebaciti s jednog jezika na drugi.

Želite li isto što i Luka?

Ovisno o tome što želite učiniti i koje jezike želite koristiti, računalo možete postaviti za rad na više jezika, čak i u jednom dokumentu. Možete i prevesti ili proučiti tekst dokumenata napisanih na različitim jezicima.

Prvi korak: dodavanje jezika tipkovnice

Prije nego što promijenite jezik tipkovnice, dodajte jezike tipkovnice (ulazne jezike) koje želite koristiti. To se obavlja putem sustava Windows, ali ćete ipak morati izvršiti određene prilagodbe programa sustava Office da biste mogli raditi na različitim jezicima.

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start > Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija u odjeljku Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite stavku Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti i kliknite U redu. Jezik će biti dodan na popis Zadani ulazni jezik.

  Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknitePretpregled

  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom.

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

U sustavu Windows Vista (samo za Office 2010)

 1. Kliknite Start > Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične mogućnosti, a zatim kliknite karticu Tipkovnice i jezici.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite stavku Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti i kliknite U redu. Jezik će biti dodan na popis Zadani ulazni jezik.

  Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregled.

  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite na odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

U sustavu Windows XP (samo za Office 2010)

Važno   Da biste omogućili tipkovnice za jezike kao što su kineski, japanski i korejski, najprije morate instalirati datoteke za istočnoazijske jezike. Za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo ili za čiji je prikaz potrebno kontekstno oblikovanje, morate instalirati složene skripte koje podržavaju te jezike. Dodatne informacije i upute za instaliranje datoteka za istočnoazijske jezike te složenih skripti potražite u članku Značajke jezika koji se pišu zdesna nalijevo.

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke pa kliknite Upravljačka ploča > Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice > Regionalne i jezične odrednice.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

 2. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice kliknite karticu Jezici, a zatim u odjeljku Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Detalji.

 3. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do šestog.

  Napomena   Zadani jezik koji odaberete primjenjuje se na sve programe na računalu koji koriste tu postavku, uključujući programe drugih tvrtki.

 4. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 5. U dijaloškom okviru Dodaj ulazni jezik na popisu Ulazni jezik kliknite željeni jezik, a zatim U redu.

 6. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

Vrh stranice

Drugi korak: promjena jezika tijekom rada

Kada dodate jezik tipkovnice, unos teksta na drugom jeziku moguć je pomoću nekoliko različitih alata:

 • ASCII ili Unicode znakovni kodovi

 • Galerija simbola

 • Jezična traka

 • Zaslonska tipkovnica

 • automatska prilagodba jezika tipkovnice jeziku okolnog teksta

Upisivanje znakova pomoću ASCII ili Unicode znakovnih kodova

Pomoću znakovnih kodova možete upisati kodove za znak koji želite, npr. ALT+164 unosite znak ñ.

Koristite simbol galeriju za unos znakova

Za informacije o umetanju znakova i simbola bez znajući znakovnih kodova pogledajte Umetanje simbola.

Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake

Kada dodate željene jezike i omogućite jezičnu traku tako da se prikazuje na radnoj površini ili na programskoj traci, jezike možete promijeniti tako da kliknete jezičnu traku, a zatim odaberete željeni jezik tipkovnice.

Ako jezična traka nije vidljiva na radnoj površini ili na programskoj traci, morate je prikazati tako da učinite sljedeće:

Ako ste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, npr. japanski, s jednog rasporeda na drugi možete prijeći tako da kliknete pokazivač rasporeda tipkovnice Ogledni pokazivači tipkovnice jezične trake na jezičnoj traci, a zatim na željeni raspored tipkovnice. Naziv na pokazivaču promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start > Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka, a zatim odaberite Usidrena na alatnoj traci. Prikazat će se jezična traka s trenutnim jezikom tipkovnice na programskoj traci.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Kada odaberete jezik tipkovnice, na programskoj se traci umjesto lokalnog jezika kao ulazni jezik prikazuje DE. Da biste promijenili jezik, kliknite jezičnu traku na programskoj traci i odaberite željeni jezik.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows Vista (prikaz kategorija) (samo za Office 2010)

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične mogućnosti.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka, a zatim odaberite Usidrena na alatnoj traci. Na programskoj traci prikazat će se jezična traka s trenutnim jezikom tipkovnice.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Kada odaberete jezik tipkovnice, na programskoj se traci umjesto lokalnog jezika kao ulazni jezik prikazuje DE. Da biste promijenili jezik, kliknite jezičnu traku na programskoj traci i odaberite željeni jezik.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows XP (prikaz kategorija) (samo za Office 2010)

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, kliknite Upravljačka ploča, a potom Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

 2. U dijaloškom okviru Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice u odjeljku Odaberite zadatak kliknite Dodajte druge jezike.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice na kartici Jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Jezična traka.

 5. U dijaloškom okviru Postavke jezične trake provjerite je li odabrana mogućnost Prikaži jezičnu traku na programskoj traci. Jezična se traka prikazuje na programskoj traci.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Upisivanje znakova pomoću zaslonske tipkovnice (OSK)

Kada dodate ulazni jezik, možete pisati pomoću zaslonske tipkovnice (OSK), bez korištenja tipkovnice računala.

 1. Kliknite Start, zatim Pokreni, a potom u tekstni okvir upišite osk.

 2. Kliknite zaslonske “tipke” na zaslonskoj tipkovnici da biste unijeli tekst, naglaske ili posebne znakove.

  Zaslonska tipkovnica

Automatska prilagodba tipkovnice jeziku okolnog teksta

Napomena   Ta je značajka dostupna samo u sljedećim programima sustava Office: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher i Word.

Pomoću mogućnosti Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta možete koristiti izvorni raspored tipkovnice prilikom pisanja na drugim jezicima. Ako je ta mogućnost uključena, program automatski prilagođava raspored aktivne tipkovnice jeziku teksta u kojem se nalazi kursor. Ako, primjerice, datoteka sadrži odlomke napisane i na hrvatskom i na španjolskom, a vi premjestite kursor s hrvatskog odlomka na španjolski, raspored tipkovnice prebacit će se s hrvatskog na španjolski. Rezultat je jednak ručnoj promjeni rasporeda tipkovnice s hrvatskog na španjolski pomoću jezične trake. Dodatne informacije o toj značajci potražite u članku Uključivanje automatskih jezičnih mogućnosti.

Vrh stranice

Treći korak: korištenje alata za jezičnu provjeru na tekstu pisanom različitim jezicima

Sljedeće su upute za Microsoft Word. Upute za postavljanje jezika za jezičnu provjeru i provjeru pravopisa u ostalim programima sustava Office potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Postavljanje jezika za cijeli dokument.

Da biste postavili jezik rječnika za tekst i provjerili pravopis u dokumentu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite ga. Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba, znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika, rječnik tog jezika nije dostupan te nije moguće provjeriti pravopis ni gramatiku.

 4. Za svaki odjeljak teksta na nekom drugom jeziku ponovite prva tri koraka.

U dijaloškom okviru Jezik odaberite Automatski prepoznaj jezik da ne morate označavati jezik nekih dijelova dokumenta kao različit.

Vrh stranice

Postavljanje jezika za dio dokumenta

Ako na nekom jeziku želite stvoriti dokument, a zatim u njega uvrstiti tekst na drugom jeziku, npr. neki citat, upišite tekst na tom jeziku, odaberite ga, a zatim ga označite kao drugi jezik. Na taj će način alati za jezičnu provjeru, npr. alat za provjeru pravopisa i gramatike, pregledavati tekst pomoću odgovarajućeg jezika.

Da biste postavili jezik rječnika za tekst u dokumentu programa Microsoft Word i provjerili pravopis u njemu, učinite sljedeće:

 1. Odaberite tekst koji želite provjeriti.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Jezik, a zatim Postavi jezik za jezičnu provjeru.

 3. U dijaloškom okviru Jezik provjerite je li tekstu pridružen odgovarajući jezik. Ako nije, odaberite ga.
  Ako se ispred jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba, znači da su za taj jezik instalirani alati za jezičnu provjeru, kao što je alat za provjeru pravopisa. Ako se ispred jezika ne nalazi ikona Pravopis i gramatika, rječnik tog jezika nije dostupan te nije moguće provjeriti pravopis ni gramatiku.

 4. Za svaki odjeljak teksta na nekom drugom jeziku ponovite prva tri koraka.

U dijaloškom okviru Jezik odaberite Automatski prepoznaj jezik da jezik nekih dijelova dokumenta ne morate označavati kao različit.

Vrh stranice

Provjera pravopisa i gramatike na drugim jezicima

Da bi provjerio pravopis u svakom dijelu teksta, alat za provjeru pravopisa koristi odabrani jezik rječnika (ako je dostupan).

 • Na kartici Pregled kliknite Pravopis i gramatika.

Napomena   Ako jedan dokument sadrži više jezika ili je tekst na nekom drugom jeziku prekratak da bi se prepoznalo kojem jeziku pripada, mogućnost automatskog prepoznavanja jezika može uzrokovati probleme s provjerom pravopisa. Ako imate problema s provjerom pravopisa ili gramatike prilikom korištenja većeg broja jezika u jednom dokumentu, poništite taj potvrdni okvir, odaberite tekst na nekom drugom jeziku i ručno postavite jezik za taj dio teksta. Informacije o provjeri pravopisa na nekom drugom jeziku potražite u članku Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku. Dodatne informacije o jezičnim paketima i paketima jezičnog sučelja potražite u članku Utvrđivanje potrebe za jezičnim paketom ili jezičnim paketom sučelja.

Ako imate problema s provjerom pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku, proučite članak Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku.

Vrh stranice

Prijevod i istraživanje teksta

Pomoću alata za istraživanje i prijevod možete prevesti tekst koji primite ili tekst koji želite poslati.

Napomena   Značajka prijevoda dostupna je samo u sljedećim programima sustava Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word.

Istraživanje teksta u dokumentu

 1. Na kartici Pregled u grupi Jezična provjera kliknite Pravopis, a zatim Istraživanje.

  Napomene   

  • U poruci e-pošte programa Outlook kliknite karticu Poruka pa Istraživanje.

  • U programu Publisher kliknite Polazno pa u grupi Uređivanje kliknite Istraživanje.

 2. U oknu Istraživanje pri dnu okna kliknite Mogućnosti istraživanja.

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti istraživanja kliknite Ažuriraj/ukloni.

 4. U dijaloškom okviru Ažuriranje ili uklanjanje servisa odaberite kategoriju servisa koji želite instalirati, primjerice Prijevod (instalirani rječnici), kliknite Ažuriraj, slijedite upute za instalaciju, kliknite Zatvori, a zatim U redu.

 5. Odaberite referentne materijale koje želite koristiti, primjerice Tezaurus: Rusija, u tekstni okvir Traži upišite riječ koju želite istražiti Tekstni okvir Traži, a zatim kliknite Kreni Gumb Pokreni.

Dodatne informacije o alatu za istraživanje potražite u člancima Mjesto na kojem se nalaze mogućnosti istraživanja i Prijevod teksta na drugi jezik.

Prijevod jedne riječi, izraza ili rečenice

 1. Odaberite riječ, izraz ili rečenicu za prijevod.

 2. Na kartici Pregled u grupi Jezik kliknite Prijevod, a zatim Prevedi odabrani tekst.

  Napomene   

  • U programu Publisher na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Prijevod.

  • U poruci e-pošte programa Outlook kliknite karticu Poruka, a zatim u grupi Jezična provjera kliknite Prijevod.

 3. U oknu Istraživanje u tekstnom okviru Pretraživanje kliknite strelicu dolje, a zatim odaberite Prijevod.Tekstni okvir Traži

 4. U odjeljku Prijevod u okviru s popisom Sa odaberite prvi jezik, npr. njemački.

 5. U okviru popisa Na odaberite jezik na koji želite prevesti riječ, npr. ruski. Tekstni okvir Prijevod

 6. Kliknite Kreni Gumb Pokreni.

Prijevod cijelog dokumenta

Da biste preveli cijeli dokument, kliknite Kreni Gumb Pokreni, a zatim slijedite upute.

Tekstni okvir Prijevod

Dodatne informacije o prevođenju riječi, izraza ili cijelog dokumenta potražite u članku Prijevod teksta na drugi jezik.

Vrh stranice

Napomena   Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Treba li jezični paket ili paket jezičnog sučelja?

Kupnja jezičnih za sustava Office 2010

Kupnja jezičnih paketa za Office 2013

Kupnja, instalacija, konfiguriranje i deinstalacija jezičnog paketa sustava Office

Preuzimanje, instalacija, konfiguriranje i deinstalacija paketa jezičnog sučelja sustava Office

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, NetworkSolutionsBP-Verify-1-3, OneNote 2013, Publisher 2013, Kartica Tablice u dijaloškom okviru Postojeće veze, Visio 2013, InfoPath 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Razrezani prstenasti grafikon, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik