Korištenje web-dijelovima poslovnih podataka na klasični stranicama

Korištenje web-dijelovima poslovnih podataka na klasični stranicama

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Web-dijelovi poslovnih podataka namijenjeni su radu s podacima s vanjskog popisa, a te web-dijelove možete kombinirati na korisne načine. Možete, primjerice, povezati web-dijelove popisa i stavki pa kad u web-dijelu popisa odaberete stavku izvješća o troškovima, npr. izdatke od četvrtka, detalji o toj stavci prikazuju se u web-dijelu stavki, kao što su izdaci za hotel, putovanje i obroke.

Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje veza u programu SharePoint Designer, Web-dijelovima poslovnih podataka (pokazni videozapis)i Traženje sadržaja o vanjskim podacima.

Sadržaj članka

Pregled web-dijelova poslovnih podataka

Prije početka

Prilagođena svojstva web-dijela poslovnih podataka popisa

Svojstva popisa poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Prilagođena svojstva web-dijela poslovnih podataka stavke

Svojstva stavke poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Prilagođena svojstva web-dijela poslovnih podataka akcije

Svojstva akcija poslovnih podataka

Prilagođena svojstva web-dio Filtar povezivanja programa poslovnih podataka

Svojstva filtra

Svojstva dodatnih mogućnosti filtra

Prilagođena svojstva poslovnih podataka povezanih popisa web-dijela

Svojstva popisa povezanih poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Web-dio za poslovne podatke stavke sastavljača

Zajednička svojstva web-dijelova poslovnih podataka

Izgled

Raspored

Napredno

Mogućnosti AJAX-a

Različiti

Pregled web-dijelova poslovnih podataka

U tablici u nastavku naveden je kratak sažetak svakog web-dijela poslovnih podataka.

Web-dio

Opis

Popis poslovnih podataka

Prikazuje popis stavki s vanjskog popisa.

Stavka poslovnih podataka

Prikazuje stavku s vanjskog popisa.

Akcije poslovnih podataka

Prikazuje akciju s vanjskog popisa.

Filtar povezivanja s poslovnim podacima

Filtrira sadržaj povezanog web-dijela poslovnih podataka na temelju popisa vrijednosti s vanjskog popisa.

Sastavljač stavki poslovnih podataka

Stvara stavku poslovnih podataka na temelju parametara iz niza URL upita te je prenosi drugim web-dijelovima poslovnih podataka.

Popis povezanih poslovnih podataka

Prikazuje popis podređenih stavki koje su povezane s nadređenom stavkom s vanjskog popisa. Za to je potrebna veza.

Vrh stranice

Prije početka

Da biste mogli raditi s vanjskim podacima, najprije morate obaviti nekoliko zadataka kojima ćete omogućiti siguran pristup tim podacima. Pomoću informacija u nastavku možete planirati daljnje korake. Ako prilikom rada s vanjskim podacima naiđete na probleme, ove će vam informacije pomoći i da prepoznate u čemu je problem. Da biste mogli pristupiti vanjskim podacima, administrator mora učiniti sljedeće:

Priprema vanjskog izvora podataka    Administrator možda morati stvoriti račun i dati dozvolu za izvor podataka da biste bili sigurni da ljudi imati pristup podacima i da podaci ne završava prema gore u redu ruke. U vanjskoj bazi podataka, administrator možda poželite stvaranje određenih tablica, prikaza, upita i tako dalje da biste ograničili samo na što je potrebno, a da biste poboljšali performanse.

Konfiguriranje SharePoint services    Administrator mora aktivirati servis tvrtke povezivanje (BCS) i servis za sigurnu pohranu.

Konfiguriranje servisa za sigurnu pohranu    Administrator mora odrediti najbolji način pristupa za vanjski izvor podataka, stvoriti ciljnu aplikaciju i postavljanje vjerodajnica za ciljnu aplikaciju.

Konfiguriranje servisa za povezivanje s poslovnim podacima    Administrator mora provjerite ima li korisnik koji stvara vrstu vanjskog sadržaja dozvola za spremište metapodataka za poslovno povezivanje (BDC) i ima pristup vrstu vanjskog sadržaja na kojemu se temelji na vanjskom popisu odgovarajuće korisnika.

Stvaranje vanjskog popisa    Korisnik mora stvoriti vanjski popis koji se temelje na vrsti vanjskog sadržaja te jedan ili više prikaza vanjskog popisa prema potrebi.

Prilagođena svojstva web-dijela popisa poslovnih podataka

Svojstva popisa poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Vrsta

Unesite vrstu vanjskog sadržaja koju želite prikazati. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li vrsta vanjskog sadržaja te odaberite konkretnu vrstu vanjskog sadržaja.

Prikaz

Odaberite željeni prikaz.

Napomena:  Kad odaberete vrstu vanjskog sadržaja, može proći nekoliko sekundi prije nego što vidite sve prikaze.

Prikaži traku s alatima

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste prikazali odnosno sakrili alatnu traku.

Prikaži animaciju tijekom učitavanja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste animirali odnosno da ne biste animirali prikaz tijekom učitavanja.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Služi za unos XSLT izvornog koda u uređivač običnog teksta. Da biste koristili uređivač, morate biti upoznati s XSLT sintaksom. Pomoću tog svojstva, primjerice, ponovno promijenite oblikovanje stupaca Broj i Valuta.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela stavke poslovnih podataka

Svojstva stavke poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Vrsta

Unesite vrstu vanjskog sadržaja koju želite prikazati. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li vrsta vanjskog sadržaja te odaberite konkretnu vrstu vanjskog sadržaja.

Prikaz

Odaberite željeni prikaz.

Napomena:  Kad odaberete vrstu vanjskog sadržaja, može proći nekoliko sekundi prije nego što vidite sve prikaze.

Stavka

Unesite stavke koje želite prikazati. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoje li stavke te odaberite određenu stavku. Druga je mogućnost da se oslonite na to da će se povezivanjem web-dijela automatski unijeti vrijednost stavke.

Prikaži animaciju tijekom učitavanja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste animirali odnosno da ne biste animirali prikaz tijekom učitavanja.

Ikona za više mogućnosti u web-aplikaciji Outlook Web App Mobile

Odaberite polja koja želite prikazati te njihov položaj na popisu stavki.

Akcije

Odaberite prethodno definiranu akciju koju želite prikazati.

Prikaži novu akciju po zadanom

Potvrdite taj okvir da bi se nove akcije prikazivale po zadanom ili pak poništite potvrdni okvir.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Služi za unos XSLT izvornog koda u uređivač običnog teksta. Da biste koristili uređivač, morate biti upoznati s XSLT sintaksom. Pomoću tog svojstva, primjerice, ponovno promijenite oblikovanje stupaca Broj i Valuta.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela akcija poslovnih podataka

Svojstva akcija poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Vrsta

Unesite vrstu vanjskog sadržaja koju želite koristiti. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li vrsta vanjskog sadržaja te odaberite konkretnu vrstu vanjskog sadržaja.

Stavka

Unesite stavke koje želite prikazati. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoje li stavke te odaberite određenu stavku. Druga je mogućnost da se oslonite na to da će se povezivanjem web-dijela automatski unijeti vrijednost stavke.

Akcije

Odaberite prethodno definiranu akciju koju želite prikazati.

Prikaži novu akciju po zadanom

Potvrdite taj okvir da bi se nove akcije prikazivale po zadanom ili pak poništite potvrdni okvir.

Stil

Odaberite neki od sljedećih stilova prikaza:

  • Popis s grafičkim oznakama

  • Popis

  • Alatna traka

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela filtra povezivanja s poslovnim podacima

Svojstva filtra

Svojstvo

Opis

Naziv filtra

Navedite jedinstveni i smisleni naziv za filtar.

Vrsta vanjskog sadržaja

Unesite vrstu vanjskog sadržaja koju želite koristiti za vrijednosti filtra. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li vrsta vanjskog sadržaja te odaberite konkretnu vrstu vanjskog sadržaja.

Prikaz

Odaberite prikaz.

Napomena:  Kada odaberete vrstu vanjskog sadržaja, može proći nekoliko sekundi prije nego što vidite sve prikaze.

Stupac vrijednosti

Odaberite stupac koji želite koristiti kao vrijednost filtra.

Stupac opisa

Odaberite stupac koji želite koristiti kao alternativnu i smisleniju vrijednost koja se prikazuje korisniku.

Prikaži popis kao

Odaberite neku od dostupnih mogućnosti prikaza filtra.

Svojstva dodatnih mogućnosti filtra

Svojstvo

Opis

Širina

Širinu web-mjesta kontrolirajte na neki od sljedećih načina:

  • Unesite konkretnu širinu u pikselima.

  • Da biste širinu odredili automatski, okvir ostavite prazan ili unesite vrijednost 0.

Korisnik mora odabrati vrijednost

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir ako želite da korisnik mora odabrati vrijednost odnosno da biste korisniku dopustili da vrijednost ostavi praznu.

Zadana vrijednost

Unesite vrijednost stavke. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li stavka te odaberite konkretnu stavku.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva web-dijela popisa povezanih poslovnih podataka

Svojstva popisa povezanih poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Vrsta

Unesite vrstu vanjskog sadržaja koju želite prikazati. Pomoću gumba uz okvir potvrdite postoji li vrsta vanjskog sadržaja te odaberite konkretnu vrstu vanjskog sadržaja.

Odnos

Odaberite odnos utemeljen na prethodno definiranoj vezi.

Prikaži traku s alatima

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste prikazali odnosno sakrili alatnu traku.

Prikaži animaciju tijekom učitavanja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste animirali odnosno da ne biste animirali prikaz tijekom učitavanja.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Služi za unos XSLT izvornog koda u uređivač običnog teksta. Da biste koristili uređivač, morate biti upoznati s XSLT sintaksom. Pomoću tog svojstva, primjerice, ponovno promijenite oblikovanje stupaca Broj i Valuta.

Vrh stranice

Web-dio sastavljača stavki poslovnih podataka

Za taj web-dio ne postoje prilagođena svojstva. Web-dio stavku poslovnih podataka stvara na temelju parametara iz niza URL upita te je prenosi drugim web-dijelovima poslovnih podataka. Korisnik ne vidi taj web-dio, a vidljiv je samo kad je stranica u načinu za uređivanje.

Zajednička svojstva web-dijelova poslovnih podataka

Svi web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled, raspored, dodatne karakteristike, mogućnosti AJAX-a te razne karakteristike.

Napomena: Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

  • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

  • Razvojni inženjer web-dijela za određeni web-dio može odrediti da se neka zajednička svojstva ne prikazuju ili u odjeljcima Izgled, Raspored i Dodatno u oknu s alatom stvoriti te prikazati dodatna svojstva koja se ne navode na popisu u nastavku.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje u njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Vrh stranice

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje vidi li se web-dio kada korisnik otvori stranicu web-dijela. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga želite koristiti da biste prenijeli podatke na drugi web-dio putem veze s web-dijelom, ali ne želite prikazati taj web-dio.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici web-dijela u kojoj se web-dio nalazi.

Napomena: Zone na stranici web-dijela ne navode se u okviru s popisom ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivan cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani odozgo prema dolje, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 označava da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Kada, primjerice, web-dio dodate u praznu zonu poredanu odozgo prema dolje, indeks zone jest 0. Kada dodate sljedeći web-dio na dno zone, indeks zone tog web-dijela jest 1. Da biste drugi web-dio premjestili na vrh zone, upišite 0, a zatim za prvi web-dio upišite 1.

Napomena: Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjenom vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela možete promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Vrh stranice

Dodatno

Svojstvo

Opis

Dopusti minimiziranje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li moguće ukloniti web-dio sa stranice web-dijelova.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru web-preglednika prilikom klika na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu s alatom u sljedećim galerijama web-dijelova: Web-mjesto, Virtualni poslužitelj i Stranica web-dijela.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

  • Obavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

  • Neobavezan otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

  • Navigacija otvara web-stranicu u trenutnom prozoru preglednika.

Napomena:  Iako prilagođeni web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka pogreške pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Vrh stranice

Mogućnosti AJAX-a

Napomena:  Sljedeća su zajednička svojstva dostupna samo za web-dijelove popisa poslovnih podataka i popisa povezanih poslovnih podataka.

Svojstvo

Opis

Omogućivanje asinkronog učitavanja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste podatke učitavali asinkrono (da biste mogli nastaviti s radom dok se podaci još učitavaju) odnosno sinkrono (u prikazu popisa prikazuje se slika "učitavanje" sve dok se s poslužitelja ne dohvate svi podaci).

Omogućivanje asinkronog ažuriranja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste omogućili asinkrono odnosno sinkrono ponašanje sljedećih operacija: sortiranja, označavanja stranica, filtriranja i osvježavanja.

Prikaz gumba za ručno osvježivanje

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste prikazali odnosno sakrili gumb za ručno osvježavanje prikaza popisa.

Omogućivanje asinkronog automatskog osvježivanja

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste omogućili odnosno onemogućili automatsko osvježavanje prikaza popisa.

Interval automatskog osvježivanja (u sekundama)

Odredite vremenski interval između operacija automatskog osvježavanja. Zadana je vrijednost 60 sekundi.

Vrh stranice

Razno

Napomena:  Sljedeća su zajednička svojstva dostupna samo za web-dijelove popisa poslovnih podataka i popisa povezanih poslovnih podataka.

Svojstvo

Opis

Ogledni podaci

Unesite ogledne podatke kao valjanu XML datoteku i jednake strukture kao i podaci koje vraća izvor podataka. Uređivač kompatibilan sa sustavom SharePoint, npr. Microsoft SharePoint Designer 2013, ogledne XML podatke navedene u tom svojstvu može prilikom dizajniranja koristiti za renderiranje prikaza podataka.

XSL veza

Služi za unos XSLT izvornog koda u uređivač običnog teksta. Da biste koristili uređivač, morate biti upoznati s XSLT sintaksom. Pomoću tog svojstva, primjerice, ponovno promijenite oblikovanje stupaca Broj i Valuta.

Omogućivanje predmemoriranja prikaza podataka

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da biste predmemorirali odnosno da ne biste predmemorirali transformaciju XSL-a i instancu kontrole izvora podataka.

Prekoračenje vremena predmemorije podatkovnog prikaza (sekunde)

Određuje trajanje čišćenja predmemorije u sekundama. Ako odaberete 0, svojstvo se postavlja na zadanu vrijednost od 86 400 sekundi (a to je jedan dan).

Pošalji prvi red povezanim web-dijelovima prilikom učitavanja stranice

Potvrdite ili poništite taj potvrdni okvir da bi se prilikom učitavanja stranice prvi redak podataka slao odnosno da se ne bi slao u jedan ili više povezanih web-dijelova.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×