Office
Prijava

Korištenje web-dijela XML preglednik za prikaz strukturiranih podataka te dokumenata i obrazaca utemeljenih na XML-u

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Web-dio XML preglednik možete koristiti za prikaz XML-a (Extensible Markup Language) i primjenu XSLT-a (Extensible Stylesheet Language Transformations) na XML prije prikaza sadržaja.

Važno: Sadržaj koji je prikazan u XML web-dijelu ne smije sadržavati HTML FORM element. Ako morate koristiti HTML FORM element, razmotrite upotrebu web-dijela promatrača stranice ili web-dio obrasca.

Sadržaj članka

Načini korištenja web-dijela

Načini dodavanja sadržaja u web-dio

Kombiniranje uređenog i povezanog XML sadržaja

Dodavanje web-dijela na stranicu

Uređivanje svojstava web-dijela

Konfiguriranje uobičajenih svojstava web-dijela

Načini korištenja web-dijela

XML web-dio možete koristiti za prikaz:

 • Strukturiranih podataka iz tablica ili upita baze podataka.

 • Dokumenata koji se temelje na XML-u.

 • XML obrazaca koji kombiniraju strukturirane i nestrukturirane podatke, poput tjednih izvještaja o stanju ili izvještaja o putnim troškovima.

Vrh stranice

Načini dodavanja sadržaja u web-dio

U web-dio XML preglednik sadržaj se dodaje na dva načina:

 • XML i XSL uređivači    Ove uređivače možete koristiti za unos ili promjenu XML i XSLT izvornog koda. XML i XSL izvorni uređivači su jednostavni uređivači teksta namijenjeni za korisnike s poznavanjem XML i XSLT sintakse.

 • XML i XSL veze    Umjesto uređivanja XML-a i XSLT-a, možete unijeti hipervezu na tekstnu datoteku koja sadrži XML i XSLT izvorni kod. Možete koristiti dva valjana protokola hiperveze:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol s privatnošću koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifriranje (https://)

   Možete koristiti apsolutni URL ili relativni URL. Međutim, ne možete koristiti put datoteke.

Vrh stranice

Kombiniranje uređenog i povezanog XML sadržaja

Možete kombinirati uređeni i povezani XML sadržaj radi pružanja primarnih i sekundarnih informacija. Tako poruku o pogrešci možete pružiti kao sekundarnu informaciju za uređeni XML sadržaj u slučaju da povezani XML sadržaj ili primarna informacija nisu dostupni. Kada pružate uređeni i povezani XML sadržaj, povezani XML sadržaj uvijek se koristi prvi. Ako povezanom XML sadržaju nije moguće pristupiti, koristi se uređeni XML sadržaj.

Napomena:  Takvo kombiniranje uređenog i povezanog XSL sadržaja nije podržano.

Vrh stranice

Dodavanje web-dijela na stranicu

Da biste uredili stranicu morate imati barem dozvole koje vam se dodjeljuju dodavanjem u zadanu grupu članova web-mjesta <Naziv web-mjesta> u sustavu SharePoint.

 • Na stranici na vrpci kliknite karticu Stranica, a zatim Uređivanje.

  Naredba Uredi na kartici Uređivanje

  Napomena: Ako je naredba Uređivanje onemogućena, možda nemate dozvole za uređivanje stranice. Obratite se administratoru.

 • Kliknite mjesto na stranici na koje želite dodati web-dio, zatim karticu Umetanje, a potom Web-dio.

  Naredba web-dijela

 • U odjeljku Kategorije odaberite kategoriju, primjerice Popisi i biblioteke, odaberite web-dio koji želite dodati na stranicu, primjerice Objave, a zatim kliknite Dodaj.

  Alat za odabir web-dijela

  Kada odaberete web-dio, informacije o njemu prikazat će se u odjeljku Informacije o web-dijelu.

 • Kada završite s uređivanjem stranice, kliknite karticu Stranica, a potom Spremi.

Napomena:  Web-dio XML preglednika nalazi se u kategoriji Smotuljak sadržaja.

Web-dio XML preglednik dodaje se na stranicu na mjesto koje odaberete.

Uređivanje svojstava web-dijela

 1. Da biste uredili svojstva web-dijela, pokažite na njega pa kliknite strelicu dolje.
  Postavite pokazivač na web-dio

 2. Kliknite Uredi web-dio.
  Kliknite Uredi web-dio

Svojstva web-dijela prikazuju se u oknu alata.

Vrh stranice

Konfiguriranje prilagođenih svojstava web-dijela

Sljedeća svojstva jedinstvena su za XML web-dio:

Svojstvo

Opis

XML uređivač

Koristite za unos XML izvornog koda u obični uređivač teksta. Za upotrebu ovog uređivača obavezno je poznavanje XML sintakse.

XML veza

Koristite za unos hiperveze na tekstnu datoteku koja sadrži XML izvorni kod. Možete koristiti sljedeća dva valjana protokola hiperveze:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol s privatnošću koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifriranje (https://)

Možete koristiti apsolutni URL ili relativni URL. Međutim, ne možete koristiti put datoteke.

XSL uređivač

Koristite za unos XSLT izvornog koda u obični uređivač teksta. Za upotrebu ovog uređivača obavezno je poznavanje XSLT sintakse.

XSL veza

Koristite za unos hiperveze na tekstnu datoteku koja sadrži XSLT izvorni kod. Možete koristiti sljedeća dva valjana protokola hiperveze:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol s privatnošću koji koristi Secure Sockets Layer (SSL) šifriranje (https://)

Možete koristiti apsolutni URL ili relativni URL. Međutim, ne možete koristiti put datoteke.

Vrh stranice

Konfiguracija zajedničkih svojstava web-dijela

Web-dijelovi imaju zajednički skup svojstava koja određuju njihov izgled, raspored i dodatne karakteristike. Svojstva web-dijela mijenjaju se u oknu alata.

Napomena: Zajednička svojstva web-dijelova koja se prikazuju u oknu s alatom mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom odjeljku, i to iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu s alatom vidjeli odjeljak Dodatno, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Razvojni inženjer web-dijela za određeni web-dio može odrediti da se neka zajednička svojstva ne prikazuju ili u odjeljcima Izgled, Raspored i Dodatno u oknu s alatom stvoriti te prikazati dodatna svojstva koja se ne navode na popisu u nastavku.

 • Svojstva web-dijela mogu se onemogućiti ili sakriti nekim dozvolama i postavkama svojstava.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Određuje naslov web-dijela koji se prikazuje na njegovoj naslovnoj traci.

Visina

Određuje visinu web-dijela.

Širina

Određuje širinu web-dijela.

Stanje vizualnog okvira

Određuje prikazuje li se na stranici cijeli web-dio kada korisnik otvori stranicu. Stanje vizualnog okvira po zadanom je postavljeno na Normalno i prikazuje se cijeli web-dio. Kada se stanje postavi na Minimizirano, prikazuje se samo naslovna traka.

Vrsta vizualnog okvira

Određuje prikazuju li se naslovna traka i obrub okvira web-dijela.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Određuje je li web-dio vidljiv kada korisnik otvori stranicu. Ako je okvir potvrđen, web-dio vidljiv je samo prilikom dizajniranja stranice, a naslovu je pridodan nastavak (skriveno).

Web-dio možete sakriti ako ga želite koristiti da biste poslali podatke u drugi web-dio putem veze s web-dijelom, a ne želite prikazati taj web-dio.

Smjer

Određuje smjer teksta u sadržaju web-dijela. Arapski je, primjerice, jezik koji se piše zdesna nalijevo, dok se engleski i većina europskih jezika pišu slijeva nadesno. Ta postavka možda nije dostupna u svim vrstama web-dijelova.

Zona

Određuje zonu na stranici na kojoj se nalazi web-dio.

Napomena:  Zone na stranici ne navode se u okviru popisa ako nemate dozvolu za promjenu zone.

Indeks zone

Određuje položaj web-dijela u zoni ako ona sadrži više web-dijelova.

Da biste odredili redoslijed, u tekstni okvir upišite pozitivni cijeli broj.

Ako su web-dijelovi zone poredani od vrha prema dnu, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje pri vrhu zone. Ako su web-dijelovi u zoni poredani slijeva nadesno, vrijednost 1 znači da se taj web-dio prikazuje na lijevoj strani zone.

Kada, primjerice, web-dio dodate u praznu zonu poredanu odozgo prema dolje, indeks zone jest 0. Kada dodate sljedeći web-dio na dno zone, indeks zone tog web-dijela jest 1. Da biste drugi web-dio premjestili na vrh zone, upišite 0, a zatim za prvi web-dio upišite 1.

Napomena: Svaki web-dio u zoni mora imati jedinstvenu vrijednost indeksa zone. Promjenom vrijednosti indeksa zone trenutnog web-dijela možete promijeniti i vrijednost indeksa zone drugih web-dijelova u zoni.

Napredno

Svojstvo

Opis

Dopusti smanjivanje

Određuje je li web-dio moguće minimizirati.

Dopusti zatvaranje

Određuje je li web-dio moguće ukloniti sa stranice.

Dopusti skrivanje

Određuje je li web-dio moguće sakriti.

Dopusti promjenu zone

Određuje je li web-dio moguće premjestiti u drugu zonu.

Dopusti veze

Određuje smije li se web-dio povezivati s drugim web-dijelovima.

Dopusti uređivanje u osobnom prikazu

Određuje mogu li se svojstva web-dijela mijenjati u osobnom prikazu.

Način izvoza

Određuje razinu podataka koju je za web-dio dopušteno izvesti. Dostupnost te postavke ovisi o konfiguraciji.

URL adresa naslova

Određuje URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o web-dijelu. Ta se datoteka prikazuje u zasebnom prozoru web-preglednika prilikom klika na naslov web-dijela.

Opis

Određuje zaslonski opis koji se pojavljuje kada pokazivač miša zadržite na naslovu ili ikoni web-dijela. Vrijednost tog svojstva koristi se prilikom traženja web-dijelova pomoću naredbe Traži na izborniku Traženje web-dijelova u oknu alata.

URL adresa pomoći

Određuje mjesto datoteke koja sadrži pomoć za web-dio. Pomoć se prikazuje u zasebnom prozoru klikom na naredbu Pomoć na izborniku web-dijelova.

Način pomoći

Određuje način na koji preglednik prikazuje sadržaj pomoći za neki web-dio.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Modalni otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu.

Nemodalni otvara zaseban prozor preglednika ako preglednik ima tu mogućnost. Korisnik ne mora zatvoriti prozor da bi se vratio na web-stranicu. To je zadana vrijednost.

Navigacija otvara web-stranicu u trenutnom prozoru preglednika.

Napomena: Iako prilagođeni web-dijelovi komponente Microsoft ASP.NET podržavaju to svojstvo, zadane teme pomoći sustava SharePoint otvaraju se samo u zasebnom prozoru preglednika.

URL adresa slike ikone kataloga

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona web-dijela na popisu web-dijelova. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

URL adresa slike ikone naslova

Određuje mjesto datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti u naslovnoj traci web-dijela. Slika mora biti veličine 16 puta 16 piksela.

Poruka o pogrešci pri uvozu

Određuje poruku koja se pojavljuje u slučaju problema s uvozom web-dijela.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×