Korištenje naredbenog gumba za pokretanje akcije ili niza akcija

Korištenje naredbenog gumba za pokretanje akcije ili niza akcija

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Koristite naredbeni gumb na obrascu programa Access za pokretanje akcije ili skup akcija. Na primjer, možete stvoriti naredbeni gumb koji otvara drugi obrazac. Da biste naredbeni gumb izvrši neku akciju, napišite proceduru makronaredbe ili događaja i priložite svojstvo Na kliknite naredbeni gumb. Makronaredbu možete uložiti i izravno u svojstvu Prilikom pritiska naredbenog gumba. Sada je moguće kopiranje gumba na druge obrasce bez gubitka funkcionalnosti gumba.

Što želite učiniti?

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe u obrazac

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Prilagođavanje naredbenog gumba

Dodavanje naredbenog gumba obrascu korištenjem čarobnjaka

Korištenjem Čarobnjaka za naredbeni gumb možete brzo stvoriti naredbene gumbe koji će izvoditi različite zadatke kao što je zatvaranje obrasca, otvaranje izvješća, pronalaženje zapisa ili izvođenje makronaredbe.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite obrazac i zatim u izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li odabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika gumba .

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. U rešetki dizajna pritisnite na mjestu na kojem želite umetnuti naredbeni gumb.

  Pokreće se Čarobnjak za naredbeni gumb.

 5. Slijedite upute čarobnjaka, Na posljednjoj stranici pritisnite Završi.

  Čarobnjak stvara naredbeni gumb i ulaže makronaredbu u svojstvo gumba Prilikom pritiska. Makronaredba sadrži akcije koje izvode zadatak odabran u čarobnjaku.

Prikaz ili uređivanje makronaredba uložene u naredbeni gumb

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac koji sadrži naredbeni gumb, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Pritisnite naredbeni gumb za njegov odabir, a zatim za prikaz njezinog lista svojstava pritisnite F4.

 3. Na kartici događaj na listu svojstava [Uložena makronaredba] moraju biti prikazane u okviru svojstva Na kliknite . Kliknite bilo gdje u okviru svojstva, a zatim kliknite Gumb sastavljača u desno od okvira.

Prikazuje se Sastavljač makronaredbe i prikazuje akciju ili akcije koje sačinjavaju uloženu makronaredbu.

Vrh stranice

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe na obrazac

Ako ste već stvorili i spremili makronaredbu, možete jednostavno stvoriti i naredbeni gumb koji izvodi makronaredbu povlačenjem makronaredbe iz navigacijskog okna na obrazac otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako da desnom tipkom miša kliknete obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. U navigacijskom oknu pronađite makronaredbu koju želite da naredbeni gumb izvodi i zatim je povucite na obrazac.

  Access automatski stvara naredbeni gumb i kao opis gumba koristi naziv makronaredbe. Access i umeće naziv makronaredbe u svojstvu Prilikom pritiska naredbenog gumba tako da se makronaredba se pokreće kada kliknete gumb. Access koristi generički naziv gumba, pa je dobro upišite smisleniji naziv u svojstvo naziv gumba. Da biste prikazali list svojstava za naredbeni gumb dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, kliknite gumb, a zatim pritisnite tipku F4.

Dodatne informacije o stvaranju makronaredbi potražite u članku Stvaranje makronaredbe korisničkog sučelja.

Vrh stranice

Stvaranje naredbenog gumba bez pomoći čarobnjaka

Naredbeni gumb možete stvoriti bez pomoći Čarobnjaka za naredbeni gumb. Postupak uključuje smještanje gumba na obrazac te postavljanje nekoliko svojstava.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabrana.

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. Pritisnite mjesto na obrascu na kojem želite smjestiti naredbeni gumb.

  Access na obrazac smješta naredbeni gumb.

  Budući da Koristi Čarobnjak za kontrole nije označeno, Access ne provodi daljnju obradu. Ako se prilikom postavljanja naredbenog gumba na obrazac pokrene Čarobnjak za naredbeni gumb, u čarobnjaku možete pritisnuti Odustani.

 5. S označenim naredbenim gumbom pritisnite F4 za prikazivanje njegovog lista svojstava.

 6. Za prikazivanje svih svojstava naredbenog gumba pritisnite karticu Sve.

 7. Za dovršetak dizajniranja naredbenog gumba, postavite svojstva kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Svojstvo

Opis

Naziv

Prema zadanim postavkama, Access novom gumbu dodjeljuje naziv Naredba popraćen brojem; na primjer, Naredba34. Iako nije obavezno, dobro je promijeniti naziv u nešto što odražava funkciju gumba (na primjer, narIzvješćeProdaje ili GumbZatvaranjaObrasca). Ovo je od pomoći u slučaju da je potrebno referirati na gumb u makronaredbi ili proceduri događaja.

Opis

Upišite natpis koji želite prikazati na naredbenom gumbu. Na primjer, Izvješće prodaje ili Zatvori obrazac.

Napomena : Opis se ne prikazuje ako je u svojstvu Picture određena slika.

Prilikom pritiska

Koristite ovo svojstvo za određivanje događaja prilikom pritiska na gumb. Za postavljanje svojstva pritisnite u okvir svojstva i zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Kako bi naredbeni gumb izvodio postojeću spremljenu makronaredbu, pritisnite padajuću strelicu i pritisnite naziv makronaredbe.

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, upišite znak jednakosti (=) nakon čega slijedi naziv funkcije na primjer, =MsgBox("Pozdrav svjetskih") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste sastavili izraz, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Izbriši.

 • Da biste započeli izgradnje procedure događaja koje koristi Visual Basic for Applications (VBA) kod, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač koda. Da biste sastavili novog uloženog makronaredbu koja sadrži akcije koje želite izvesti pomoću naredbenog gumba, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač makronaredbi.

  Napomena : Access baze podataka koja sadrži VBA kod mora biti odobren pouzdana status prije pokretanja kod.

Za pomoć za druga svojstva koja ovdje nisu spomenuta postavite pokazivač u okvir svojstva i pritisnite F1.

Vrh stranice

Prilagođavanje naredbenog gumba

Access nudi mnogo načina prilagodbe naredbeni gumbi tako da imate izgleda i funkcionalnosti na obrazac. Na primjer, možete stvoriti redak naredbeni gumbi u tabličnom ili složenom rasporedu ili vam na raspolaganju naredbeni gumbi prikazuju se informacije poput hiperveze.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Stvaranje vodoravnog (tabličnog) ili okomitog (složenog) izgleda naredbeni gumbi   

   Naredbene gumbe možete dodati kartičnom ili složenom izgledu za stvaranje retka ili stupca s precizno poravnatim gumbima. Zatim možete promijeniti položaj gumba kao grupe čite se olakšava izmjena obrazaca. Stilove oblikovanja možete primijeniti i na cijeli redak ili stupac naredbenih gumba istovremeno ili gumbe možete odvojiti korištenjem crta rešetke.

   1. Desnom tipkom miša pritisnite jedan od naredbenih gumba koji želite dodati izgledu i zatim u izborniku prečacu pritisnite Izgled.

   2. Kliknite tablično Slika gumba da biste pokrenuli vodoravnog retka gumba ili složene Slika gumba da biste stvorili okomitog stupca gumba.

    Access oko naredbenog gumba iscrtava rubove za ukazivanje na izgled. Svaki gumb uparen je s natpisom koji ne možete izbrisati — ipak, ako nije potreban, natpis možete smanjiti na vrlo malu veličinu.

    Sljedeće ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u tabličnom prikazu. Obratite pažnju na to da je natpis u sljedećoj višoj sekciji. — ovo sprečava ponavljanje natpisa za svaki detaljan zapis.

    Naredbeni gumb u tabličnom izgledu

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u složenom izgledu. U složenom izgledu, natpis i gumb uvijek su u istoj sekciji.

    naredbeni gumb u složenom izgledu

   3. Dodajte više naredbenih gumba izgledu njihovim povlačenjem u područje izgleda. Dok povlačite naredbeni gumb preko područja izgleda, Access iscrtava vodoravnu traku umetanja (za tablični izgled) ili okomitu traku umetanja (za složeni izgled) za ukazivanje na mjesto na kojem će se nakon otpuštanja tipke miša smjestiti naredbeni gumb.

    dodavanje gumba složenom izgledu kontrole

    Nakon otpuštanja tipke miša, kontrola se dodaje izgledu.

    gumb dodan složenom izgledu kontrole

   4. Premještanje naredbenih gumba za jednu sekciju prema gore ili prema dolje unutar tabličnog izgleda    Želite li zadržati naredbeni gumb u tabličnom izgledu ali ga želite premjestiti u drugu sekciju obrasca (na primjer, iz sekcije Pojedinosti u sekciju Zaglavlje obrasca), učinite sljedeće:

    1. Odaberite naredbeni gumb.

    2. Na kartici raspored kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje .

     Naredbeni gumb premješta gore ili dolje do sljedeće sekcije ali ostaje unutar tabličnog izgleda. Ako se na mjestu na koje premještate kontrolu već nalazi kontrola, ove dvije kontrole zamjenjuju mjesta.

     Napomena : Naredbe za Premještanje gore i Dolje onemogućene su za složene izglede.

   5. Premještanje cijelog izgleda naredbenog gumba   

    1. Pritisnite bilo koji od naredbenih gumba u izgledu.

     Birač izgleda pojavljuje se u gornjem lijevom uglu izgleda.

    2. Za premještanje izgleda na novo mjesto povucite birač izgleda.

  • Dodavanje crte rešetke u izgled naredbeni gumbi   

   1. Odaberite bilo koji od naredbeni gumbi u rasporedu.

   2. Kliknite naredbu crta rešetke na kartici raspored, a zatim odaberite stil crte rešetke koji želite.

  • Naredbeni gumb učiniti prozirnom   

   Prikazivanjem naredbenog gumba prozirnim, možete ga postaviti preko bilo kojeg objekta na obrascu i tom objektu dodijeliti funkcionalnost naredbenog gumba. Na primjer, recimo da imate sliku koju želite podijeliti u odvojena područja koja je moguće pritisnuti, od kojih svako započinje drugom makronaredbom. To možete učiniti smještanjem višestrukih prozirnih gumba preko slike.

   1. Pritisnite naredbeni gumb koji želite učiniti prozirnim i zatim za prikazivanje lista svojstava naredbenog gumba pritisnite F4.

   2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava pritisnite okvir svojstva Prozirno.

   3. Na padajućem popisu pritisnite Da.

    U prikazu dizajna i dalje možete vidjeti strukturu naredbenog gumba ali gumb je u prikazu obrasca nevidljiv.

    Napomena : Postavljanje svojstva naredbenog gumba Prozirno na Da nije isto što i postavljanje njegovog svojstva Visible na Ne. Obje operacije skrivaju naredbeni gumb, ali postavljanje svojstva Prozirno na Da ostavlja gumb omogućenim. Postavljanje svojstva Visible na Ne onemogućuje gumb.

  • Naredbenog gumba kao hiperveze   

   Želite li, naredbeni gumb možete sakriti ali njegov opis ostaviti vidljivim. Rezultat je nešto što izgleda kao natpis, ali funkcionira kao naredbeni gumb. Možete također podcrtati tekst u opisu i promijeniti njegovu boju kako bi izgledao poput hiperveze.

   1. Pritisnite naredbeni gumb za njegov odabir te za prikazivanje njegovog lista svojstava pritisnite F4.

   2. Na kartici lista svojstava Oblikovanje pritisnite okvir svojstva Stil pozadine.

   3. Na padajućem popisu odaberite Prozirno.

    Tijelo naredbenog gumba je skriveno, ali njegov opis ostaje vidljivim.

   4. Da biste Podcrtaj ili promjena boje teksta u opisu, pomoću alata u grupi Font na kartici Oblikovanje .

    Dostupne naredbe u grupi Font programa Access

  • Stvaranje gumba Odustani   

   1. Pritisnite naredbeni gumb, a zatim za otvaranje njegovog lista svojstava pritisnite F4.

   2. U okviru svojstava Odustani pritisnite U redu.

    Kad je svojstvo naredbenog gumba Odustani postavljeno na Da, a obrazac je aktivan, korisnik naredbeni gumb može odabrati pritiskom na njega, pritiskom na tipku ESC ili pritiskom na ENTER kad je na naredbeni gumb postavljeno fokus. Kad je svojstvo Odustani postavljeno na Da za bilo koji naredbeni gumb, ovo se svojstvo automatski postavlja na Ne za sve druge naredbene gumbe na obrascu.

    Kako bi gumb Odustani otkazivao sve akcije koje su nastupile u obrascu ili dijaloškom okviru, potrebno je napisati makronaredbu ili proceduru događaja i priložiti je svojstvu gumba Prilikom pritiska.

    Napomena : Kod obrasca koji omogućuje neopozive operacije (kao što su brisanja), gumb Odustani dobro je učiniti zadanim naredbenim gumbom obrasca. Kako biste to učinili, postavite svojstvo Odustani i svojstvo Zadano na Da.

  • Prikaz slike na naredbenog gumba    U okviru svojstva slike za gumb naredbe upišite put i naziv slikovne datoteke (kao što je .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako ne znate naziv puta ili datoteke, kliknite Gumb sastavljača da biste otvorili Sastavljač slike.

   Sastavljač slike

   Za pronalaženje slike koju želite koristiti pritisnite Pregled ili za pregled profesionalno stvorene slike koju možete koristiti pritisnite jednu od slika na popisu Dostupne slike. Pronađete li željenu sliku, za njezino dodavanje naredbenom gumbu pritisnite U redu.

   Prema zadanim postavkama, Access postavlja svojstvo Vrsta slike na uloženo. Kada je svojstvo Picture naredbeni gumb dodijelite grafiku, korištenjem ove postavke stvara kopija slike i sprema u datoteku baze podataka programa Access. Sve kasnije promjene na izvornu sliku odrazit će se ne naredbeni gumb. Da biste stvorili vezu na izvornu sliku tako da se sve promjene na slici odrazit će se na naredbeni gumb, promijenite svojstvo Vrsta slike u povezanu. Morate zadržati izvornu sliku na izvornom mjestu. Ako premjestite ili preimenujte datoteku slike, Access prikazuje poruku o pogrešci kada otvorite bazu podataka, a gumb naredbe prikazuje njezin opis umjesto slike. Da biste zajednički koristili istu sliku u više mjesta unutar baze podataka, promijenite svojstvo Vrsta slike u zajednički se koristi. Sada ćete moći odabrati istu sliku na druge naredbeni gumbi, na primjer, tako da odaberete naziv slike u svojstvu slike .

  • Prikaz slike i opisa na naredbenog gumba   

   Opis i slike možete prikazati na naredbeni gumb. Pomoću sljedećeg postupka:

   1. Dodajte sliku naredbenom gumbu korištenjem postupka opisanog u prethodnom dijelu ove sekcije.

   2. Odaberite naredbeni gumb. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

   3. Na kartici lista svojstava Oblikovanje upišite željeno svojstvo u okvir svojstva Opis.

   4. Pritisnite padajuću strelicu u okviru svojstva Uređenje opisa slike i zatim odaberite željeno uređenje. Na primjer, za prikazivanje opisa ispod slike odaberite Dno. Za prikazivanje opisa s desne strane slike odaberite Desno. Kako bi uređenje bilo ovisno o lokalnim postavkama sustava, odaberite Općenito. Korištenjem ove postavke, za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo pojavit će se opis s desne strane, a za jezike koji se čitaju slijeva nadesno pojavit će se s lijeve strane.

Vrh stranice

Što vas zanima?

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe u obrazac

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Prilagođavanje naredbenog gumba

Dodavanje naredbenog gumba obrascu korištenjem čarobnjaka

Korištenjem Čarobnjaka za naredbeni gumb možete brzo stvoriti naredbene gumbe koji će izvoditi različite zadatke kao što je zatvaranje obrasca, otvaranje izvješća, pronalaženje zapisa ili izvođenje makronaredbe.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša pritisnite obrazac i zatim u izborniku prečacu pritisnite Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li odabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika gumba .

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. U rešetki dizajna pritisnite na mjestu na kojem želite umetnuti naredbeni gumb.

  Pokreće se Čarobnjak za naredbeni gumb.

 5. Slijedite upute čarobnjaka, Na posljednjoj stranici pritisnite Završi.

  Čarobnjak stvara naredbeni gumb i ulaže makronaredbu u svojstvo gumba Prilikom pritiska. Makronaredba sadrži akcije koje izvode zadatak odabran u čarobnjaku.

Prikaz ili uređivanje makronaredba uložene u naredbeni gumb

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac koji sadrži naredbeni gumb, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Pritisnite naredbeni gumb za njegov odabir, a zatim za prikaz njezinog lista svojstava pritisnite F4.

 3. Na kartici događaj na listu svojstava [Uložena makronaredba] moraju biti prikazane u okviru svojstva Na kliknite . Kliknite bilo gdje u okviru svojstva, a zatim kliknite Gumb sastavljača u desno od okvira.

Prikazuje se Sastavljač makronaredbe i prikazuje akciju ili akcije koje sačinjavaju uloženu makronaredbu.

Vrh stranice

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe na obrazac

Ako ste već stvorili i spremili makronaredbu, možete jednostavno stvoriti i naredbeni gumb koji izvodi makronaredbu povlačenjem makronaredbe iz navigacijskog okna na obrazac otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako da desnom tipkom miša kliknete obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. U navigacijskom oknu pronađite makronaredbu koju želite da naredbeni gumb izvodi i zatim je povucite na obrazac.

  Microsoft Office Access 2007 automatski stvara naredbeni gumb i kao opis gumba koristi naziv makronaredbe.Office Access 2007 također umeće naziv makronaredbe u svojstvo naredbenog gumba Prilikom pritiska kako bi se prilikom pritiska gumba izvela makronaredba. Access koristi generički naziv gumba te je preporučljivo upisati smisleniji naziv u svojstvo gumba Naziv. Za prikazivanje lista svojstava za naredbeni gumb dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, pritisnite gumb i zatim pritisnite F4.

Dodatne informacije o stvaranju makronaredbi potražite u članku Stvaranje makronaredbe.

Vrh stranice

Stvaranje naredbenog gumba bez pomoći čarobnjaka

Naredbeni gumb možete stvoriti bez pomoći Čarobnjaka za naredbeni gumb. Postupak uključuje smještanje gumba na obrazac te postavljanje nekoliko svojstava.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabrana.

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. Pritisnite mjesto na obrascu na kojem želite smjestiti naredbeni gumb.

  Access na obrazac smješta naredbeni gumb.

  Budući da Koristi Čarobnjak za kontrole nije označeno, Access ne provodi daljnju obradu. Ako se prilikom postavljanja naredbenog gumba na obrazac pokrene Čarobnjak za naredbeni gumb, u čarobnjaku možete pritisnuti Odustani.

 5. S označenim naredbenim gumbom pritisnite F4 za prikazivanje njegovog lista svojstava.

 6. Za prikazivanje svih svojstava naredbenog gumba pritisnite karticu Sve.

 7. Za dovršetak dizajniranja naredbenog gumba, postavite svojstva kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Svojstvo

Opis

Naziv

Prema zadanim postavkama, Access novom gumbu dodjeljuje naziv Naredba popraćen brojem; na primjer, Naredba34. Iako nije obavezno, dobro je promijeniti naziv u nešto što odražava funkciju gumba (na primjer, narIzvješćeProdaje ili GumbZatvaranjaObrasca). Ovo je od pomoći u slučaju da je potrebno referirati na gumb u makronaredbi ili proceduri događaja.

Opis

Upišite natpis koji želite prikazati na naredbenom gumbu. Na primjer, Izvješće prodaje ili Zatvori obrazac.

Napomena : Opis se ne prikazuje ako je u svojstvu Picture određena slika.

Prilikom pritiska

Koristite ovo svojstvo za određivanje događaja prilikom pritiska na gumb. Za postavljanje svojstva pritisnite u okvir svojstva i zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Kako bi naredbeni gumb izvodio postojeću spremljenu makronaredbu, pritisnite padajuću strelicu i pritisnite naziv makronaredbe.

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, upišite znak jednakosti (=) nakon čega slijedi naziv funkcije na primjer, =MsgBox("Pozdrav svjetskih") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste sastavili izraz, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Izbriši.

 • Da biste započeli izgradnje procedure događaja koje koristi Visual Basic for Applications (VBA) kod, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač koda. Da biste sastavili novog uloženog makronaredbu koja sadrži akcije koje želite izvesti pomoću naredbenog gumba, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač makronaredbi.

  Napomena : Bazama podataka programa Office Access 2007 koje sadrže VBA kod mora biti dodijeljen status povjerenja prije izvođenja koda.

Za pomoć za druga svojstva koja ovdje nisu spomenuta postavite pokazivač u okvir svojstva i pritisnite F1.

Vrh stranice

Prilagođavanje naredbenog gumba

Office Access 2007 pruža nove načine prilagođavanja naredbenih gumba za željeni izgled i funkcionalnost obrasca. Na primjer, možete stvoriti redak naredbenih gumba u tabličnom ili složenom uređenju ili naredbene gumbe možete učiniti više nalik hipervezama,

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Stvaranje vodoravnog (tabličnog) ili okomitog (složenog) izgleda naredbeni gumbi   

   Naredbene gumbe možete dodati kartičnom ili složenom izgledu za stvaranje retka ili stupca s precizno poravnatim gumbima. Zatim možete promijeniti položaj gumba kao grupe čite se olakšava izmjena obrazaca. Stilove oblikovanja možete primijeniti i na cijeli redak ili stupac naredbenih gumba istovremeno ili gumbe možete odvojiti korištenjem crta rešetke.

   1. Desnom tipkom miša pritisnite jedan od naredbenih gumba koji želite dodati izgledu i zatim u izborniku prečacu pritisnite Izgled.

   2. Kliknite tablično Slika gumba da biste pokrenuli vodoravnog retka gumba ili složene Slika gumba da biste stvorili okomitog stupca gumba.

    Access oko naredbenog gumba iscrtava rubove za ukazivanje na izgled. Svaki gumb uparen je s natpisom koji ne možete izbrisati — ipak, ako nije potreban, natpis možete smanjiti na vrlo malu veličinu.

    Sljedeće ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u tabličnom prikazu. Obratite pažnju na to da je natpis u sljedećoj višoj sekciji. — ovo sprečava ponavljanje natpisa za svaki detaljan zapis.

    Naredbeni gumb u tabličnom izgledu

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u složenom izgledu. U složenom izgledu, natpis i gumb uvijek su u istoj sekciji.

    naredbeni gumb u složenom izgledu

   3. Dodajte više naredbenih gumba izgledu njihovim povlačenjem u područje izgleda. Dok povlačite naredbeni gumb preko područja izgleda, Access iscrtava vodoravnu traku umetanja (za tablični izgled) ili okomitu traku umetanja (za složeni izgled) za ukazivanje na mjesto na kojem će se nakon otpuštanja tipke miša smjestiti naredbeni gumb.

    dodavanje gumba složenom izgledu kontrole

    Nakon otpuštanja tipke miša, kontrola se dodaje izgledu.

    gumb dodan složenom izgledu kontrole

   4. Premještanje naredbenih gumba za jednu sekciju prema gore ili prema dolje unutar tabličnog izgleda    Želite li zadržati naredbeni gumb u tabličnom izgledu ali ga želite premjestiti u drugu sekciju obrasca (na primjer, iz sekcije Pojedinosti u sekciju Zaglavlje obrasca), učinite sljedeće:

    1. Desnom tipkom miša pritisnite naredbeni gumb i zatim u izborniku prečacu pokažite na Izgled.

    2. Kliknite Premjesti gore sekcije Slika gumba ili Premjesti dolje sekcije Slika gumba .

     Naredbeni gumb premješta gore ili dolje do sljedeće sekcije ali ostaje unutar tabličnog izgleda. Ako se na mjestu na koje premještate kontrolu već nalazi kontrola, ove dvije kontrole zamjenjuju mjesta.

     Napomena : Naredbe Premjesti za jednu sekciju prema gore i Premjesti za jednu sekciju prema dolje onemogućene su za složene izglede.

   5. Premještanje cijelog izgleda naredbenog gumba   

    1. Pritisnite bilo koji od naredbenih gumba u izgledu.

     Birač izgleda pojavljuje se u gornjem lijevom uglu izgleda.

    2. Za premještanje izgleda na novo mjesto povucite birač izgleda.

  • Dodavanje crte rešetke u izgled naredbeni gumbi   

   1. Desnom tipkom miša pritisnite bilo koji od naredbenih gumba u izgledu te u izborniku prečacu pokažite na Izgled.

   2. Pokažite na Crte rešetke i zatim pritisnite željeni stil crta rešetke.

  • Naredbeni gumb učiniti prozirnom   

   Prikazivanjem naredbenog gumba prozirnim, možete ga postaviti preko bilo kojeg objekta na obrascu i tom objektu dodijeliti funkcionalnost naredbenog gumba. Na primjer, recimo da imate sliku koju želite podijeliti u odvojena područja koja je moguće pritisnuti, od kojih svako započinje drugom makronaredbom. To možete učiniti smještanjem višestrukih prozirnih gumba preko slike.

   1. Pritisnite naredbeni gumb koji želite učiniti prozirnim i zatim za prikazivanje lista svojstava naredbenog gumba pritisnite F4.

   2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava pritisnite okvir svojstva Prozirno.

   3. Na padajućem popisu pritisnite Da.

    U prikazu dizajna i dalje možete vidjeti strukturu naredbenog gumba ali gumb je u prikazu obrasca nevidljiv.

    Napomena : Postavljanje svojstva naredbenog gumba Prozirno na Da nije isto što i postavljanje njegovog svojstva Visible na Ne. Obje operacije skrivaju naredbeni gumb, ali postavljanje svojstva Prozirno na Da ostavlja gumb omogućenim. Postavljanje svojstva Visible na Ne onemogućuje gumb.

  • Naredbenog gumba kao hiperveze   

   Želite li, naredbeni gumb možete sakriti ali njegov opis ostaviti vidljivim. Rezultat je nešto što izgleda kao natpis, ali funkcionira kao naredbeni gumb. Možete također podcrtati tekst u opisu i promijeniti njegovu boju kako bi izgledao poput hiperveze.

   1. Pritisnite naredbeni gumb za njegov odabir te za prikazivanje njegovog lista svojstava pritisnite F4.

   2. Na kartici lista svojstava Oblikovanje pritisnite okvir svojstva Stil pozadine.

   3. Na padajućem popisu odaberite Prozirno.

    Tijelo naredbenog gumba je skriveno, ali njegov opis ostaje vidljivim.

   4. Za podcrtavanje ili promjenu boje teksta u opisu koristite alate u grupi Font na kartici Dizajn.

    Dodaj aplikaciju

  • Stvaranje gumba Odustani   

   1. Pritisnite naredbeni gumb, a zatim za otvaranje njegovog lista svojstava pritisnite F4.

   2. U okviru svojstava Odustani pritisnite U redu.

    Kad je svojstvo naredbenog gumba Odustani postavljeno na Da, a obrazac je aktivan, korisnik naredbeni gumb može odabrati pritiskom na njega, pritiskom na tipku ESC ili pritiskom na ENTER kad je na naredbeni gumb postavljeno fokus. Kad je svojstvo Odustani postavljeno na Da za bilo koji naredbeni gumb, ovo se svojstvo automatski postavlja na Ne za sve druge naredbene gumbe na obrascu.

    Kako bi gumb Odustani otkazivao sve akcije koje su nastupile u obrascu ili dijaloškom okviru, potrebno je napisati makronaredbu ili proceduru događaja i priložiti je svojstvu gumba Prilikom pritiska.

    Napomena : Kod obrasca koji omogućuje neopozive operacije (kao što su brisanja), gumb Odustani dobro je učiniti zadanim naredbenim gumbom obrasca. Kako biste to učinili, postavite svojstvo Odustani i svojstvo Zadano na Da.

  • Prikaz slike na naredbenog gumba    U okviru svojstva slike za gumb naredbe upišite put i naziv slikovne datoteke (kao što je .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako ne znate naziv puta ili datoteke, kliknite Gumb sastavljača da biste otvorili Sastavljač slike.

   Sastavljač slike

   Za pronalaženje slike koju želite koristiti pritisnite Pregled ili za pregled profesionalno stvorene slike koju možete koristiti pritisnite jednu od slika na popisu Dostupne slike. Pronađete li željenu sliku, za njezino dodavanje naredbenom gumbu pritisnite U redu.

   Prema zadanim postavkama, Access postavlja svojstvo Vrsta slike na Uloženo. Kad svojstvu naredbenog gumba Picture dodijelite grafiku, korištenjem ove postavke stvara se kopija slike i sprema u datoteku baze podataka programa Access. Sve daljnje promjene izvorne slike neće se odraziti na naredbeni gumb. Za stvaranje veze s izvornom slikom kako bi se sve promjene slike odražavale na naredbeni gumb, promijenite svojstvo Vrsta slike u Povezano. Izvornu je sliku potrebno zadržati na izvornom mjestu. Ako premjestite ili preimenujete datoteku slike, Access prilikom otvaranja baze podataka prikazuje poruku o pogrešci, gumb naredbe umjesto slike prikazuje svoj opis.

  • Prikaz slike i opisa na naredbenog gumba   

   Kao nova značajka programa Office Access 2007, sada naredbenom gumbu možete prikazati i opis i sliku. Upotrijebite sljedeći postupak:

   1. Dodajte sliku naredbenom gumbu korištenjem postupka opisanog u prethodnom dijelu ove sekcije.

   2. Odaberite naredbeni gumb. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

   3. Na kartici lista svojstava Oblikovanje upišite željeno svojstvo u okvir svojstva Opis.

   4. Pritisnite padajuću strelicu u okviru svojstva Uređenje opisa slike i zatim odaberite željeno uređenje. Na primjer, za prikazivanje opisa ispod slike odaberite Dno. Za prikazivanje opisa s desne strane slike odaberite Desno. Kako bi uređenje bilo ovisno o lokalnim postavkama sustava, odaberite Općenito. Korištenjem ove postavke, za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo pojavit će se opis s desne strane, a za jezike koji se čitaju slijeva nadesno pojavit će se s lijeve strane.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×