Korištenje naredbenog gumba za pokretanje akcije ili niza akcija

Korištenje naredbenog gumba za pokretanje akcije ili niza akcija

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Koristite naredbeni gumb na obrascu programa Access za pokretanje akcije ili skup akcija. Na primjer, možete stvoriti naredbeni gumb koji otvara drugi obrazac. Da biste naredbeni gumb izvrši neku akciju, napišite proceduru makronaredbe ili događaja i priložite svojstvo Na kliknite naredbeni gumb. Makronaredbu možete uložiti i izravno u svojstvu Prilikom pritiska naredbenog gumba. Sada je moguće kopiranje gumba na druge obrasce bez gubitka funkcionalnosti gumba.

Što vas zanima?

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe u obrazac

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Prilagođavanje naredbenog gumba

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Pomoću čarobnjaka za naredbeni gumb možete brzo stvoriti naredbeni gumbi koje obaviti brojne zadatke, na primjer zatvaranja obrasca, otvaranje izvještaja, pronalaženje zapisa ili izvođenje makronaredbe.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna .

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li odabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika gumba .

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. U rešetki dizajna kliknite mjesto na koje želite umetnuti naredbeni gumb.

  Pokreće se čarobnjak za naredbeni gumb.

 5. Slijedite upute u čarobnjaku. Na zadnjoj stranici, kliknite Završi.

  Čarobnjak stvara naredbeni gumb i ulaže makronaredbu u svojstvu Prilikom pritiska na gumb. Makronaredba sadrži akcije koje izvršavanje zadataka koje ste odabrali u čarobnjaku.

Prikaz i uređivanje makronaredbe ugrađen u naredbenog gumba

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac koji sadrži naredbeni gumb, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Kliknite naredbeni gumb da biste je odabrali, a zatim pritisnite tipku F4 da bi se prikazao njezin list svojstava.

 3. Na kartici događaj na listu svojstava [Uložena makronaredba] moraju biti prikazane u okviru svojstva Na kliknite . Kliknite bilo gdje u okviru svojstva, a zatim kliknite Gumb sastavljača u desno od okvira.

Sastavljač makronaredbi se prikazuju akcije koje čine ugrađene makronaredbe.

Top of Page

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe u obrazac

Ako ste već stvorili i spremili makronaredbu, jednostavno možete stvoriti naredbeni gumb koji pokreće makronaredbu povlačenjem makronaredbe iz navigacijskog okna u obrazac otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako da desnom tipkom miša kliknete obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. U navigacijskom oknu, pronađite željenu naredbeni gumb da biste pokrenuli makronaredbu, a zatim je povucite na obrazac.

  Access automatski stvara naredbeni gumb i kao opis gumba koristi naziv makronaredbe. Access i umeće naziv makronaredbe u svojstvu Prilikom pritiska naredbenog gumba tako da se makronaredba se pokreće kada kliknete gumb. Access koristi generički naziv gumba, pa je dobro upišite smisleniji naziv u svojstvo naziv gumba. Da biste prikazali lista svojstava za naredbeni gumb dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, kliknite gumb, a zatim pritisnite tipku F4.

Dodatne informacije o stvaranju makronaredbi potražite u članku Stvaranje makronaredbe korisničkog sučelja.

Top of Page

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Naredbeni gumb možete stvoriti bez korištenja čarobnjaka za naredbeni gumb. Postupak uključuje smještanje gumba na obrascu i postavljanje nekoliko svojstava.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabrana.

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. Kliknite mjesto na obrascu na mjesto na koje želite smjestiti naredbeni gumb.

  Access će smjestiti naredbeni gumb u obrascu.

  Budući da Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabran, Access izvođenje daljnje obrade. Ako prilikom postavljanja naredbenog gumba na obrascu, pokreće se čarobnjak za gumb naredbe, možete pritisnuti Odustani u čarobnjaku.

 5. Naredbeni gumb odabran, pritiskom na F4 da bi se prikazao njezin list svojstava.

 6. Kliknite karticu sve da biste prikazali sve svojstava naredbeni gumb.

 7. Postavljanje svojstava za dovršetak dizajniranja naredbenog gumba, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Svojstvo

Opis

Naziv

Prema zadanim postavkama, Access omogućuje naredbenog gumba novi naziv naredbe, nakon čega slijedi broj; na primjer, Naredba34. Iako nije obavezno, je dobro promijenite naziv u nešto što odražava funkciju gumba (na primjer, narIzvještajProdaje ili GumbZatvaranjaObrasca). Tako ćete kasnije, ako je potrebno referirati na gumb makronaredbe ili događaja postupka.

Opis

Upišite naljepnica za koji želite prikazati na naredbeni gumb. Na primjer, Izvješća o prodaji ili Zatvori obrazac.

Napomena: Opis se ne prikazuje ako slike nije naveden u svojstvu slike .

Prilikom klika

Ovo svojstvo možete koristiti da biste odredili što se događa kada se klikne gumb naredbe. Da biste postavili svojstvo, kliknite okvir svojstva, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću spremljenu makronaredbu, kliknite padajuću strelicu, a zatim naziv makronaredbe.

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, upišite znak jednakosti (=) nakon čega slijedi naziv funkcije na primjer, =MsgBox("Pozdrav svijeta") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste sastavili izraz, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Izbriši.

 • Da biste započeli izgradnje procedure događaja koje koristi Visual Basic for Applications (VBA) kod, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač koda. Da biste sastavili novog uloženog makronaredbu koja sadrži akcije koje želite izvesti pomoću naredbenog gumba, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač makronaredbi.

  Napomena: Access baze podataka koja sadrži VBA kod mora biti odobren pouzdana status prije pokretanja kod.

Pomoć za druga svojstva ne spominju ovdje, postavite pokazivač u okvir svojstva i pritisnite tipku F1.

Top of Page

Prilagođavanje naredbenog gumba

Access nudi mnogo načina prilagodbe naredbeni gumbi tako da imate izgleda i funkcionalnosti na obrazac. Na primjer, možete stvoriti redak naredbeni gumbi u tabličnom ili složenom rasporedu ili vam na raspolaganju naredbeni gumbi prikazuju se informacije poput hiperveze.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Stvaranje vodoravnog (tabličnog) ili okomitog (složenog) izgleda naredbeni gumbi   

   Naredbeni gumbi možete dodati kartičnom ili složenom izgledu za stvaranje retka ili stupca precizno poravnatim gumbima. Možete zatim promijeniti položaj gumba kao grupu, što olakšava izmjena obrazaca. Stilove oblikovanja možete primijeniti na cijeli redak ili stupac naredbeni gumbi u isto vrijeme, a gumbe možete odvojiti korištenjem crta rešetke.

   1. Desnom tipkom miša kliknite jedan od gumba naredbu koju želite dodati raspored, a zatim na izborničkom prečacu pokažite na raspored .

   2. Kliknite tablično Slika gumba da biste pokrenuli vodoravnog retka gumba ili složene Slika gumba da biste stvorili okomitog stupca gumba.

    Access iscrtava obrube oko naredbeni gumb da biste označili željeni raspored. Svaki gumb uparen je s natpisom koji nije moguće izbrisati, no možete smanjiti oznaku vrlo malen veličinu, ako ona nije potrebna.

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u tabličnom izgledu. Imajte na umu kako oznake u sljedećem odjeljku noviji – to zadržava naljepnica s ponavljati za svaki zapis o detaljima.

    Naredbeni gumb u tabličnom izgledu

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u složenom izgledu. U složenom izgledu, oznake i gumb uvijek su u istoj sekciji.

    naredbeni gumb u složenom izgledu

   3. Dodajte više naredbeni gumbi na raspored tako da ih povučete u područje izgleda. Povlačite naredbeni gumb preko područja izgleda, Access iscrtava vodoravnu traku umetanja (za tablični izgled) ili okomita crta za umetanje (za složenom izgledu) da biste naznačili mjesto na kojem će nalazi naredbenog gumba kada otpustite tipku miša.

    dodavanje gumba složenom izgledu kontrole

    Kada otpustite tipku miša, kontrola se dodaje na raspored.

    gumb dodan složenom izgledu kontrole

   4. Premještanje naredbeni gumbi jednu sekciju prema gore ili dolje sekcije u tabličnom izgledu    Ako želite zadržati naredbeni gumb u tabličnom izgledu, ali želite premjestiti naredbeni gumb u različite sekcije obrasca (na primjer, iz sekcije Pojedinosti u odjeljku zaglavlje), učinite sljedeće:

    1. Odaberite naredbeni gumb.

    2. Na kartici raspored kliknite Premjesti gore ili Premjesti dolje .

     Naredbeni gumb premješta prema gore ili dolje da biste u sljedećem odjeljku, ali će ostati u tabličnom izgledu. Ako kontrolu već postoji na mjestu koje premještate ove kontrole, dvije kontrole zamjenjuju mjesta.

     Napomena: Naredbe za Premještanje gore i Dolje onemogućene su za složene izglede.

   5. Premještanje cijelog izgleda naredbenog gumba   

    1. Kliknite bilo koju naredbeni gumbi u rasporedu.

     Birač izgleda pojavljuje se u gornjem lijevom kutu izgleda.

    2. Povucite birač izgleda za premještanje izgleda na novo mjesto.

  • Dodavanje crte rešetke u izgled naredbeni gumbi   

   1. Odaberite bilo koji od naredbeni gumbi u rasporedu.

   2. Kliknite naredbu crta rešetke na kartici raspored, a zatim odaberite stil crte rešetke koji želite.

  • Naredbeni gumb učiniti prozirnom   

   Putem naredbenog gumba učiniti prozirnom, postavite iznad bilo koji objekt na obrascu i tom objektu dodijeliti funkcionalnost naredbenog gumba. Na primjer, imate sliku koju želite podijeliti u zasebne, kliknuti područja, od kojih svaka pokreće druge makronaredbe. To možete učiniti tako da postavite više prozirnom naredbeni gumbi pri vrhu slike.

   1. Kliknite naredbeni gumb koji želite učiniti prozirnom, a zatim pritisnite F4 za prikaz lista svojstava naredbeni gumb.

   2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava kliknite okvir svojstva Prozirno .

   3. Na padajućem popisu, odaberite da .

    I dalje možete vidjeti strukturu naredbenog gumba u prikazu dizajna, ali je gumb nevidljivi u prikazu obrasca.

    Napomena: Postavka svojstva Prozirno naredbenog gumba za da nije isto što i postavljanje njegovo svojstvo Visiblene. Obje operacije skrivaju naredbeni gumb, ali svojstvo Prozirno postavite na da ostavlja gumb omogućenim. Svojstvo Visible postavite na nema onemogućuje gumb.

  • Naredbenog gumba kao hiperveze   

   Ako želite, možete sakriti naredbenog gumba, ali vidljivim ostaviti opis. Rezultat je nešto što izgleda kao natpis, ali funkcionira kao naredbeni gumb. Podcrtavanje teksta u opisu i promijeniti njegovu boju da bi se prikazala kao hipervezu.

   1. Kliknite naredbeni gumb da biste ga odabrali, a zatim pritisnite F4 za prikaz lista svojstava.

   2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava kliknite okvir svojstva Stil pozadine .

   3. Na padajućem popisu odaberite Prozirno.

    Tijelo naredbenog gumba je skriveno, ali njegov opis ostaje vidljiva.

   4. Da biste Podcrtaj ili promjena boje teksta u opisu, pomoću alata u grupi Font na kartici Oblikovanje .

    Dostupne naredbe u grupi Font programa Access

  • Stvaranje gumba Odustani   

   1. Kliknite gumb naredbe, a zatim pritisnite F4 za otvaranje lista svojstava.

   2. U okviru svojstva otkazati , kliknite da.

    Kada je svojstvo Odustani naredbeni gumb postavljeno na da, a obrazac je aktivan, korisnik može odabrati naredbeni gumb tako da ga kliknete, pritiskom na tipku ESC ili pritisnite tipku ENTER naredbenog gumba sadrži fokus. Kada je svojstvo Odustani postavljeno na da za bilo koji naredbeni gumb, koji se svojstava automatski postavljeno na ne za sve naredbeni gumbi na obrascu .

    Da biste poništili sve akcije koje ste snimili mjesto u obrascu ili u dijaloškom okviru gumb Odustani, morate napišite proceduru makronaredbe ili događaja i priložite svojstvo Na kliknite gumb.

    Napomena: Za obrazac koji omogućuje nepovratno operacije (kao što su brisanja), preporučuje se u da biste gumb obrasca zadanog gumba naredbe Poništi. Da biste to učinili, postavite svojstvo Odustani i svojstvo Default na da.

  • Prikaz slike na naredbenog gumba    U okviru svojstva slike za gumb naredbe upišite put i naziv slikovne datoteke (kao što je .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako ne znate naziv puta ili datoteke, kliknite Gumb sastavljača da biste otvorili Sastavljač slike.

   Sastavljač slike

   Kliknite Pregledaj da biste pronašli sliku koju želite koristiti ili možete kliknuti neku od slika na popisu Dostupne slike da biste pretpregledali profesionalno stvorene slike koje možete koristiti. Ako pronađete željenu sliku, kliknite u redu da biste ga dodali naredbeni gumb.

   Prema zadanim postavkama, Access postavlja svojstvo Vrsta slike na uloženo. Kada je svojstvo Picture naredbeni gumb dodijelite grafiku, korištenjem ove postavke stvara kopija slike i sprema u datoteku baze podataka programa Access. Sve kasnije promjene na izvornu sliku odrazit će se ne naredbeni gumb. Da biste stvorili vezu na izvornu sliku tako da se sve promjene na slici odrazit će se na naredbeni gumb, promijenite svojstvo Vrsta slike u povezanu. Morate zadržati izvornu sliku na izvornom mjestu. Ako premjestite ili preimenujte datoteku slike, Access prikazuje poruku o pogrešci kada otvorite bazu podataka, a gumb naredbe prikazuje njezin opis umjesto slike. Da biste zajednički koristili istu sliku u više mjesta unutar baze podataka, promijenite svojstvo Vrsta slike u zajednički se koristi. Sada ćete moći odabrati istu sliku na druge naredbeni gumbi, na primjer, tako da odaberete naziv slike u svojstvu slike .

  • Prikaz slike i opisa na naredbenog gumba   

   Opis i slike možete prikazati na naredbeni gumb. Pomoću sljedećeg postupka:

   1. Dodavanje slike naredbeni gumb pomoću postupka opisanog u prethodnom u ovom odjeljku.

   2. Odaberite naredbeni gumb. Ako list svojstava već nije prikazan, pritisnite F4 da biste ga prikazali.

   3. Na kartici Oblikovanje lista svojstava upišite opis u okvir Opis svojstva.

   4. Kliknite padajuću strelicu u okviru svojstva Postavljanje opisa slike , a zatim odaberite željeni raspored. Na primjer, da biste prikazali opisa ispod slike, odaberite Dno. Da biste prikazali opis s desne strane slike, odaberite desno. Da biste promijenili raspored ovisi o regionalnim postavkama sustava, odaberite Općenito. Korištenjem ove postavke opis koji će se pojaviti s desne strane za jezike koji se čitaju slijeva nadesno, a on će se pojaviti na lijevoj strani za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo.

Top of Page

Što vas zanima?

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Stvaranje gumba povlačenjem makronaredbe u obrazac

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Prilagođavanje naredbenog gumba

Dodavanje naredbenog gumba u obrazac pomoću čarobnjaka

Pomoću čarobnjaka za naredbeni gumb možete brzo stvoriti naredbeni gumbi koje obaviti brojne zadatke, na primjer zatvaranja obrasca, otvaranje izvještaja, pronalaženje zapisa ili izvođenje makronaredbe.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna .

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li odabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika gumba .

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. U rešetki dizajna kliknite mjesto na koje želite umetnuti naredbeni gumb.

  Pokreće se čarobnjak za naredbeni gumb.

 5. Slijedite upute u čarobnjaku. Na zadnjoj stranici, kliknite Završi.

  Čarobnjak stvara naredbeni gumb i ulaže makronaredbu u svojstvu Prilikom pritiska na gumb. Makronaredba sadrži akcije koje izvršavanje zadataka koje ste odabrali u čarobnjaku.

Prikaz i uređivanje makronaredbe ugrađen u naredbenog gumba

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite obrazac koji sadrži naredbeni gumb, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba ili Prikaz rasporeda Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Kliknite naredbeni gumb da biste je odabrali, a zatim pritisnite tipku F4 da bi se prikazao njezin list svojstava.

 3. Na kartici događaj na listu svojstava [Uložena makronaredba] moraju biti prikazane u okviru svojstva Na kliknite . Kliknite bilo gdje u okviru svojstva, a zatim kliknite Gumb sastavljača u desno od okvira.

Sastavljač makronaredbi se prikazuju akcije koje čine ugrađene makronaredbe.

Top of Page

Create a button by dragging a macro to a form

If you have already created and saved a macro, you can easily create a command button that runs the macro by dragging the macro from the Navigation Pane to a form that is open in Design view.

 1. Open the form in Design view by right-clicking the form in the Navigation Pane, and then clicking Design View Slika gumba on the shortcut menu.

 2. U navigacijskom oknu, pronađite željenu naredbeni gumb da biste pokrenuli makronaredbu, a zatim je povucite na obrazac.

  Microsoft Office Access 2007 automatski stvara naredbeni gumb i kao opis gumba koristi naziv makronaredbe. Office Access 2007 i umeće naziv makronaredbe u svojstvu Prilikom pritiska naredbenog gumba tako da se makronaredba se pokreće kada kliknete gumb. Access koristi generički naziv gumba, pa je dobro upišite smisleniji naziv u svojstvo naziv gumba. Da biste prikazali lista svojstava za naredbeni gumb dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, kliknite gumb, a zatim pritisnite tipku F4.

Dodatne informacije o stvaranju makronaredbi potražite u članku Stvaranje makronaredbe.

Top of Page

Stvaranje naredbenog gumba bez čarobnjaka

Naredbeni gumb možete stvoriti bez korištenja čarobnjaka za naredbeni gumb. Postupak uključuje smještanje gumba na obrascu i postavljanje nekoliko svojstava.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba na izborniku prečaca.

 2. Na kartici Dizajn u grupi kontrole provjerite je li Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabrana.

  Slika gumba

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole kliknite Gumb.

  Slika gumba

 4. Kliknite mjesto na obrascu na mjesto na koje želite smjestiti naredbeni gumb.

  Access će smjestiti naredbeni gumb u obrascu.

  Budući da Koristi čarobnjake za kontrolu nije odabran, Access izvođenje daljnje obrade. Ako prilikom postavljanja naredbenog gumba na obrascu, pokreće se čarobnjak za gumb naredbe, možete pritisnuti Odustani u čarobnjaku.

 5. Naredbeni gumb odabran, pritiskom na F4 da bi se prikazao njezin list svojstava.

 6. Kliknite karticu sve da biste prikazali sve svojstava naredbeni gumb.

 7. Postavljanje svojstava za dovršetak dizajniranja naredbenog gumba, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Svojstvo

Opis

Naziv

By default, Access gives a new command button the name Command, followed by a number; for example, Command34. Although it is not required, it is a good idea to change the name to something that reflects the function of the button (for example, cmdSalesReport or CloseFormButton). This helps you later, if you need to refer to the button in a macro or event procedure.

Opis

Type the label that that you want displayed on the command button. For example, Sales Report or Close Form.

Napomena: The caption is not displayed if a picture is specified in the Picture property.

Prilikom klika

Ovo svojstvo možete koristiti da biste odredili što se događa kada se klikne gumb naredbe. Da biste postavili svojstvo, kliknite okvir svojstva, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću spremljenu makronaredbu, kliknite padajuću strelicu, a zatim naziv makronaredbe.

 • Da biste naredbeni gumb Pokreni postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, upišite znak jednakosti (=) nakon čega slijedi naziv funkcije na primjer, =MsgBox("Pozdrav svijeta") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste sastavili izraz, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Izbriši.

 • Da biste započeli izgradnje procedure događaja koje koristi Visual Basic for Applications (VBA) kod, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač koda. Da biste sastavili novog uloženog makronaredbu koja sadrži akcije koje želite izvesti pomoću naredbenog gumba, kliknite Gumb sastavljača , a zatim kliknite Sastavljač makronaredbi.

  Napomena: Office Access 2007 baze podataka koja sadrži VBA kod mora biti odobren pouzdana status prije pokretanja kod.

Pomoć za druga svojstva ne spominju ovdje, postavite pokazivač u okvir svojstva i pritisnite tipku F1.

Top of Page

Customize a command button

Office Access 2007 pruža nove načine da biste prilagodili naredbeni gumbi tako da imate izgleda i funkcionalnosti na obrazac. Na primjer, možete stvoriti redak naredbeni gumbi u tabličnom ili složenom rasporedu ili vam na raspolaganju naredbeni gumbi prikazuju se informacije poput hiperveze.

 1. Desnom tipkom miša kliknite obrazac u navigacijskom oknu, a zatim kliknite Prikaz dizajna Slika gumba .

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Stvaranje vodoravnog (tabličnog) ili okomitog (složenog) izgleda naredbeni gumbi   

   Naredbeni gumbi možete dodati kartičnom ili složenom izgledu za stvaranje retka ili stupca precizno poravnatim gumbima. Možete zatim promijeniti položaj gumba kao grupu, što olakšava izmjena obrazaca. Stilove oblikovanja možete primijeniti na cijeli redak ili stupac naredbeni gumbi u isto vrijeme, a gumbe možete odvojiti korištenjem crta rešetke.

   1. Desnom tipkom miša kliknite jedan od gumba naredbu koju želite dodati raspored, a zatim na izborničkom prečacu pokažite na raspored .

   2. Kliknite tablično Slika gumba da biste pokrenuli vodoravnog retka gumba ili složene Slika gumba da biste stvorili okomitog stupca gumba.

    Access iscrtava obrube oko naredbeni gumb da biste označili željeni raspored. Svaki gumb uparen je s natpisom koji nije moguće izbrisati, no možete smanjiti oznaku vrlo malen veličinu, ako ona nije potrebna.

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u tabličnom izgledu. Imajte na umu kako oznake u sljedećem odjeljku noviji – to zadržava naljepnica s ponavljati za svaki zapis o detaljima.

    Naredbeni gumb u tabličnom izgledu

    Sljedeća ilustracija prikazuje naredbeni gumb i njemu pridruženi natpis u složenom izgledu. U složenom izgledu, oznake i gumb uvijek su u istoj sekciji.

    naredbeni gumb u složenom izgledu

   3. Dodajte više naredbeni gumbi na raspored tako da ih povučete u područje izgleda. Povlačite naredbeni gumb preko područja izgleda, Access iscrtava vodoravnu traku umetanja (za tablični izgled) ili okomita crta za umetanje (za složenom izgledu) da biste naznačili mjesto na kojem će nalazi naredbenog gumba kada otpustite tipku miša.

    dodavanje gumba složenom izgledu kontrole

    Kada otpustite tipku miša, kontrola se dodaje na raspored.

    gumb dodan složenom izgledu kontrole

   4. Premještanje naredbeni gumbi jednu sekciju prema gore ili dolje sekcije u tabličnom izgledu    Ako želite zadržati naredbeni gumb u tabličnom izgledu, ali želite premjestiti naredbeni gumb u različite sekcije obrasca (na primjer, iz sekcije Pojedinosti u odjeljku zaglavlje), učinite sljedeće:

    1. Desnom tipkom miša kliknite naredbeni gumb, a zatim na izborničkom prečacu pokažite na raspored .

    2. Kliknite Premjesti gore sekcije Slika gumba ili Premjesti dolje sekcije Slika gumba .

     Naredbeni gumb premješta prema gore ili dolje da biste u sljedećem odjeljku, ali će ostati u tabličnom izgledu. Ako kontrolu već postoji na mjestu koje premještate ove kontrole, dvije kontrole zamjenjuju mjesta.

     Napomena: Naredbe za Premještanje sekcije i Premještanje za jednu sekciju prema dolje onemogućene su za složene izglede.

   5. Premještanje cijelog izgleda naredbenog gumba   

    1. Kliknite bilo koju naredbeni gumbi u rasporedu.

     Birač izgleda pojavljuje se u gornjem lijevom kutu izgleda.

    2. Povucite birač izgleda za premještanje izgleda na novo mjesto.

  • Add gridlines to a layout of command buttons    

   1. Desnom tipkom miša kliknite bilo koji od naredbeni gumbi u izgledu i na izborniku prečaca pokažite na raspored.

   2. Pokažite na crte rešetke, a zatim kliknite željeni stil crta rešetke.

  • Naredbeni gumb učiniti prozirnom   

   Putem naredbenog gumba učiniti prozirnom, postavite iznad bilo koji objekt na obrascu i tom objektu dodijeliti funkcionalnost naredbenog gumba. Na primjer, imate sliku koju želite podijeliti u zasebne, kliknuti područja, od kojih svaka pokreće druge makronaredbe. To možete učiniti tako da postavite više prozirnom naredbeni gumbi pri vrhu slike.

   1. Kliknite naredbeni gumb koji želite učiniti prozirnom, a zatim pritisnite F4 za prikaz lista svojstava naredbeni gumb.

   2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava kliknite okvir svojstva Prozirno .

   3. Na padajućem popisu, odaberite da .

    I dalje možete vidjeti strukturu naredbenog gumba u prikazu dizajna, ali je gumb nevidljivi u prikazu obrasca.

    Napomena: Setting a command button's Transparent property to Yes is not the same as setting its Visible property to No. Both operations hide the command button, but setting the Transparent property to Yes leaves the button enabled. Setting the Visible property to No disables the button.

  • Make a command button appear as a hyperlink    

   If you want, you can hide a command button but leave the caption visible. The result is something that looks like a label, but functions as a command button. You can also underline the text in the caption and change its color to make it appear as a hyperlink.

   1. Click the command button to select it and press F4 to display its property sheet.

   2. On the Format tab of the property sheet, click in the Back Style property box.

   3. In the drop-down list, select Transparent.

    The body of the command button is hidden, but its caption remains visible.

   4. To underline or change the color of the text in the caption, use the tools in the Font group on the Design tab.

    slika vrpce programa Access

  • Create a Cancel button    

   1. Click the command button, and then press F4 to open its property sheet.

   2. In the Cancel property box, click Yes.

    When a command button's Cancel property is set to Yes, and the form is the active form, a user can select the command button by clicking it, pressing the ESC key, or pressing ENTER when the command button has fokus. When the Cancel property is set to Yes for any one command button, that property is automatically set to No for all other command buttons on the form.

    To make a Cancel button cancel all the actions that have taken place in a form or dialog box, you need to write a macro or event procedure and attach it to the On Click property of the button.

    Napomena: For a form that allows irreversible operations (such as deletions), it is a good idea to make the Cancel button the form's default command button. To do this, set both the Cancel property and the Default property to Yes.

  • Display a picture on a command button    In the command button's Picture property box, type the path and file name for a picture file (such as a .bmp, .ico, or .dib file). If you are not sure of the path or file name, click Gumb sastavljača to open the Picture Builder.

   Sastavljač slike

   Click Browse to find the picture that you want to use or, alternatively, click one of the pictures in the Available Pictures list to preview the professionally-created pictures that you can use. If you find a picture you want, click OK to add it to the command button.

   By default, Access sets the Picture Type property to Embedded. When you assign a graphic to a command button's Picture property, using this setting creates a copy of the picture and stores it in the Access database file. Any subsequent changes to the original picture will not be reflected in the command button. To create a link to the original picture so that any changes to the picture will be reflected in the command button, change the Picture Type property to Linked. You must keep the original picture file in its original location. If you move or rename the picture file, Access displays an error message when you open the database, and the command button displays its caption instead of the picture.

  • Display both a picture and a caption on a command button    

   As a new feature of Office Access 2007, you can now display both a caption and a picture on a command button. Use the following procedure:

   1. Add a picture to the command button by using the procedure outlined earlier in this section.

   2. Select the command button. If the property sheet is not already displayed, press F4 to display it.

   3. On the Format tab of the property sheet, type the caption you want in the Caption property box.

   4. Click the drop-down arrow in the Picture Caption Arrangement property box, and then select the arrangement you want. For example, to display the caption below the picture, select Bottom. To display the caption to the right of the picture, select Right. To make the arrangement dependent on the system locale, select General. By using this setting, the caption will appear on the right for languages that read from left to right, and it will appear on the left for languages that read from right to left.

Top of Page

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×