Korištenje Pripovjedača za obavljanje osnovnih zadataka u programu Word Mobile

Korištenje Pripovjedača za obavljanje osnovnih zadataka u programu Word Mobile

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Koristite Word Mobile uz Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, da biste izvodili osnove zadatke, kao što je stvaranje, uređivanje i ispis dokumenata.

Napomene : 

Sadržaj teme

Stvaranje novog dokumenta

Kada pokrenete Word Mobile, otvorit će se popis nedavno korištenih dokumenata. Stvaranje novog dokumenta:

 1. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "New button, double-tap to activate" (Gumb Novo, dodirnite dvaput da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da bi se otvorio popis predložaka.

 2. Ako želite stvoriti prazan novi dokument, jednostavno dvaput dodirnite zaslon kada čujete "Blank document, 1 of 24" (Prazan dokument, 1 od 24). Ako dokument želite stvoriti na temelju predloška, prelazite prstom udesno da biste se pomicali po stavkama dok ne čujete naziv željenog predloška, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Otvaranje postojećeg dokumenta

Kada pokrenete Word Mobile, otvorit će se popis nedavno korištenih dokumenata. Da biste otvorili neki od njih, prelazite prstom udesno dok ne čujete naziv željenog dokumenta i njegovo mjesto. Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dokument.

Savjet : Držite sve dokumente programa Word u istoj mapi. Na taj ćete ih način moći lakše pronaći.

Ako se dokument koji tražite ne nalazi na popisu nedavnih dokumenata, možete ga potražiti na uređaju ili servisu OneDrive.

Otvaranje dokumenta sa servisa OneDrive

 1. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Browse button, double-tap to activate" (Gumb Pregledaj, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dijaloški okvir Odabir aplikacije.

 2. Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete "This device" (Ovaj uređaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok čitač zaslona ne izgovori naziv mape i njihov broj (npr. "1 of 6" (1 od 6)). Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete naziv željene mape, npr. "Documents" (Dokumenti). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili mapu.

 4. Čitač zaslona pročitat će naziv prve stavke u mapi te broj stavki (npr. "1 of 2" (1 od 2)). Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete naziv željenog dokumenta, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste ga otvorili.

Spremanje dokumenta na uređaj

 1. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Browse button, double-tap to activate" (Gumb Pregledaj, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dijaloški okvir Odabir aplikacije.

 2. Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete "This device" (Ovaj uređaj), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok čitač zaslona ne izgovori naziv mape i njihov broj (npr. "1 of 6" (1 od 6)). Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete naziv željene mape, npr. "Documents" (Dokumenti). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili mapu.

 4. Čitač zaslona pročitat će naziv prve stavke u mapi te broj stavki (npr. "1 of 2" (1 od 2)). Prelazite prstom udesno i pomičite se po stavkama dok ne čujete naziv željenog dokumenta, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste ga otvorili.

Dodavanje, uređivanje ili oblikovanje teksta

Osim unosa teksta, Word Mobile omogućuje i njegovo oblikovanje, npr. dodavanje popisa s grafičkim oznakama. Bez obzira na to dodajete li tekst ili ga oblikujete, možete prijeći prstom prema gore ili prema dolje da biste promijenili način prikaza Pripovjedača iz stavki, što je uobičajen način navigacije, u riječi, odlomke ili retke. Kada u tim načinima rada prijeđete prstom udesno ili ulijevo, Pripovjedač će pročitati odabranu količinu teksta.

Pisanje u dokument

Prije početka pisanja pronađite pravo mjesto u dokumentu:

 1. Kada otvorite dokument, prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "Editable text, double-tap to edit" (Tekst koji se može uređivati, dvaput dodirnite da biste uredili). To vam govori da se nalazite u području pisanja. Dvaput dodirnite zaslon da biste počeli dodavati tekst.

  • Ako koristite novi prazan dokument, jednostavno počnite upisivati putem tipkovnice ili diktiranja.

  • Ako dokument ili predložak već sadrži tekst, uz pomoć naredbi čitača zaslona za čitanje odlomka, retka ili riječi pronađite odgovarajuće mjesto za nastavak unosa, a zatim počnite upisivati pomoću tipkovnice ili diktiranja.

Savjet : Ako koristite diktiranja, kratkim se pauziranjem u tekst umeću interpunkcijski znakovi.

Oblikovanje teksta

Možete dodati običan tekst, a možete ga i oblikovati na razne načine:

 1. Dok se nalazite u području pisanja i pronašli ste riječ, odlomak ili redak koji želite oblikovati pomoću naredbi čitača zaslona, triput dodirnite zaslon da biste ušli u način odabira. Prijeđite prstom udesno ili ulijevo da biste odabrali tekst koji želite oblikovati, a zatim triput dodirnite zaslon da biste dovršili odabir.

 2. Da biste pristupili mogućnostima oblikovanja, prijeđite prstom prema gore ili dolje dok je Pripovjedač u načinu prikaza Stavke, a zatim prijeđite prstom udesno dok ne čujete naziv željenog oblikovanja, npr. Bold (Podebljano), Italic (Kurziv), Underline (Podcrtano), Bullets (Grafičke oznake) ili Numbering (Numeriranje). Dvaput dodirnite zaslon da biste tu mogućnost uključili ili isključili za odabrani tekst.

Savjet : Ako Grafičke oznake ili Numeriranje želite primijeniti samo na jedan odlomak, ne morate odabrati čitav tekst. Jednostavno fokus Pripovjedača pomaknite na neko mjesto u željenom odlomku prije primjene oblikovanja.

Prekid uređivanja dokumenta

Prekid dodavanja ili oblikovanja teksta:

 1. Prijeđite prstom prema gore da biste Pripovjedač prebacili u način prikaza "Oznake i spremnici", a zatim udesno dok ne čujete "App bar" (Traka aplikacije).

 2. Jedanput prijeđite prstom prema dolje, a zatim udesno dok ne čujete "Back, button collapsed, double tap do activate, triple-tap do expand" (Natrag, sažeti gumb, dvaput dodirnite da biste aktivirali, triput dodirnite da biste proširili). Da biste se vratili u glavni prikaz aplikacije Word Mobile, dvaput dodirnite zaslon.

Spremanje dokumenta

Word Mobile automatski sprema vaš rad, no možete promijeniti mjesto spremanja i naziv datoteke.

Spremanje kopije dokumenta

Ako u datoteku želite unijeti izmjene, no zadržati kopiju izvornika, dokument spremite pod novim nazivom.

 1. Dok se nalazite u području za pisanje, prijeđite prstom udesno u način prikaza "Stavke" dok ne čujete "File button, double-tap to activate" (Gumb Datoteka, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik Datoteka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save button, double-tap to activate" (Gumb Spremi, dodirnite dvaput da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dijaloški okvir Spremanje.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save a copy of this file button, double tap to activate" (Gumb Spremi kopiju datoteke, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput.

 4. Čitač zaslona izgovorit će: "Chose an app popup, This Device" (Skočni izbornik Odabir aplikacije, ovaj uređaj). Ako želite spremiti na OneDrive, prelazite prstom udesno dok ne čujete "OneDrive". Kada odaberete mjesto spremanja, dvaput dodirnite zaslon.

 5. Povucite prstom po gornjoj polovici zaslona dok čitač zaslona ne izgovori naziv mape, a zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo da biste se pomicali po stavkama dok ne čujete naziv željene mape, npr. "Documents" (Dokumenti) ili "Folder: Documents" (Mapa: dokumenti). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili mapu.

 6. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Next, app bar button, double-tap to activate" (Dalje, gumb na traci aplikacije, dvaput dodirnite da biste aktivirali), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Povucite prst po vrhu zaslona dok ne čujete "File name, editable text" (Naziv datoteke, tekst koji se može uređivati) i naziv trenutne datoteke. Dvaput dodirnite zaslon pa pomoću tipkovnice ili diktiranja unesite nov naziv datoteke.

 8. Prijeđite prstom prema gore da biste Pripovjedač prebacili u način prikaza "Oznake i spremnici", a zatim udesno dok ne čujete "App bar" (Traka aplikacije). Jedanput prijeđite prstom prema dolje, a zatim prelazite ulijevo dok ne čujete "Save a copy app bar button, double-tap to activate" (Gumb na traci aplikacije Spremi kopiju, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste spremili kopiju.

Sada radite na kopiji dokumenta koji ste upravo spremili, a ne na izvornoj datoteci.

Preimenovanje dokumenta

Ako ste započeli s nazivom datoteke koji predstavlja rad u tijeku, možete ga kasnije promijeniti.

 1. Dok se nalazite u području za pisanje, prijeđite prstom udesno u način prikaza "Stavke" dok ne čujete "File button, double-tap to activate" (Gumb Datoteka, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik Datoteka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Save button, double-tap to activate" (Gumb Spremi, dodirnite dvaput da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dijaloški okvir Spremanje.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Rename this file button, double tap to activate" (Gumb Preimenuj datoteku, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput.

 4. Pomoću tipkovnice ili diktiranja unesite novi naziv datoteke. Da biste završili s unosom naziva, prijeđite prstom prema gore da bi Pripovjedač prešao u način prikaza "Oznake i spremnici", a zatim prijeđite prstom udesno pa prema dolje da biste se vratili u način "Stavke". Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Enter" (Unos), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Back, button collapsed, double tap do activate, triple-tap do expand" (Natrag, sažeti gumb, dvaput dodirnite da biste aktivirali, triput dodirnite da biste proširili). Dvaput dodirnite zaslon da biste se vratili u dokument.

Ispis dokumenta

Možda ćete morati ispisati dokument da biste ga, primjerice, pokazali drugima.

 1. Dok se nalazite u području za pisanje, prijeđite prstom udesno u način prikaza "Stavke" dok ne čujete "File button, double-tap to activate" (Gumb Datoteka, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili izbornik Datoteka.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Print button, double-tap to activate" (Gumb Ispiši, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili dijaloški okvir Ispis.

 3. Da biste provjerili jeste li odabrali odgovarajući pisač, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed" (Pisač, kombinirani okvir, dvaput dodirnite da biste proširili, sažeto). Kada dvaput dodirnete zaslon, čitač zaslona pročitat će naziv odabranog pisača i reći vam broj dostupnih mogućnosti (npr. "1 of 5" (1 od 5)). Da biste odabrali pisač, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv željenog pisača, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste ispisali dokument, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Print button, double-tap to activate" (Gumb Ispiši, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dvaput dodirnite zaslon da biste dokument poslali pisaču.

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Dodatni sadržaji

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Provjera pravopisa u dokumentu programa Word pomoću čitača zaslona

Kretanje po programu Word pomoću značajki pristupačnosti

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×