Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Koristite PowerPoint 2016 uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, za dodavanje, brisanje i raspoređivanje slajdova u prezentaciji. Možete i mijenjati veličinu te orijentaciju slajdova.

Napomene : 

Sadržaj teme

Dodavanje novog slajda

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška.

Dodavanje novog slajda na temelju izgleda trenutnog slajda

U novoj se prezentaciji naslovni slajd dodaje automatski. Novi slajd možete dodati na temelju izgleda prethodnog slajda.

 1. Na tipkovnici pritisnite tipku Ctrl + M. Čut ćete: "Slide <Number of slides and the place of the new slide on the list,> selected" (Slajd <broj slajdova i mjesto novog slajda na popisu,> odabrano).

Dodavanje novog slajda na temelju izgleda predloška

 1. U normalnom prikazu pritisnite Alt + H , I. Čut ćete: "<The title of the first slide layout>, <number of available items and the place of the current item on the list>, menu" (Naslov izgleda prvog slajda>, <broj dostupnih stavki i mjesto trenutne stavke na popisu>, izbornik). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Leaving menu bar, Office theme, <number of the current slide>, <number of available slides and the place of the current slide on the list>, <title of the first layout>, grid, <number of available layouts and the place of the current layout on the list>” (Zatvaranje trake izbornika, tema sustava Office, <broj trenutnog slajda>, <broj dostupnih slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu>, <naslov prvog izgleda>, rešetka, <broj dostupnih izgleda i mjesto trenutnog izgleda na popisu>).

  Otvorit će se popis izbornika izgleda slajdova.

 2. Pritišćite tabulator dok ne čujete izgled slajda koji želite odabrati. Zatim pritisnite Enter. Čut ćete broj novog slajda. Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, no selection” (Enter, bez odabira).

  Fokus će se premjestiti na okno slajda.

Brisanje slajda

 1. U normalnom prikazu u oknu s minijaturama pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite izbrisati.

 2. Pritisnite Delete. Čut ćete: “<The number of the current slide and its place on the list>, selected” (<Broj trenutnog slajda i njegovo mjesto na popisu>, odabrano). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, leaving menus, no selection” (Enter, zatvaranje izbornika, bez odabira).

Razmještanje slajdova

Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz starog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

 1. U normalnom prikazu u oknu s minijaturama pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite premjestiti.

 2. Da biste slajd premjestili gore ili dolje na popisu slajda, pritisnite Ctrl + tipka sa strelicom gore ili dolje. Čut ćete novi broj slajda na popisu.

  Da biste slajd premjestili na početak prezentacije, pritisnite Ctrl + Shift + tipka sa strelicom gore. Da biste slajd premjestili na kraj prezentacije, pritisnite Ctrl + Shift + tipka sa strelicom dolje.

Organiziranje slajdova u sekcije

Da biste slajdove grupirali u smislene jedinice, možete ih organizirati u sekcije. Ako, na primjer, radite s ostalim korisnicima na prezentaciji, svakom suradniku možete dodijeliti sekciju na kojoj će raditi.

Sekcije su vidljive u oknu s minijaturama u normalnom prikazu i prikazu Razvrstavač slajdova. Nisu vidljive u prikazu Dijaprojekcija.

 1. U normalnom prikazu u oknu s minijaturama pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete slajda koji želite postaviti na prvo mjesto u sekciji. Zatim pritisnite Alt + H, T1. Čut ćete: “Add section, menu item” (Dodaj sekciju, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Menu, leaving menus, add section” (Izbornik, zatvaranje izbornika, dodavanje sekcije). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Slide, <title of the first slide in the section>, <number of slides, and the place of the current slide in the list>, selected” (Slajd, <naslov prvog slajda u sekciji>, <broj slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu>, odabrano). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Leaving menus, no selection” (Zatvaranje izbornika, bez odabira). Dodana je sekcija bez naslova.

 2. Da biste sekciji bez naslova dodijelili naziv, u oknu s minijaturama pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete "<Number of section, Untitled section" (<Broj sekcije, sekcija bez naslova>), a zatim pritisnite Shift + F10. Čut ćete: “<Presentation name>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item” (<Naziv prezentacije>.pptm, automatski spremljeno, prozor programa PowerPoint, stavka izbornika <prva stavka izbornika>, promjena naziva sekcije, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Shift, F10, menu, rename section” (Shift, F10, izbornik, primjena naziva sekcije). Zatim pritisnite Enter. Čitač zaslona izgovorit će da se nalazite u prozoru za promjenu naziva sekcije.

 3. Upišite novi naziv sekcije. Pritišćite tabulator dok ne čujete: “Rename button” (Gumb Promjena naziva). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Slide, number and location, selected” (Slajd, broj i mjesto, odabrano). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, no selection" (Enter, bez odabira).

 4. Premještajte slajdove u odgovarajućim sekcijama kao što je navedeno u odjeljku Razmještanje slajdova.

  Da biste čuli kako Pripovjedač izgovara nazive sekcija, u oknu s minijaturama pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje. JAWS ne izgovara nazive sekcija.

Promjena usmjerenja svih slajdova u prezentaciji

Usmjerenje cijele skupine slajdova možete jednostavno promijeniti iz vodoravnog u okomito i obratno.

 1. U normalnom prikazu pritisnite Alt + G, S. Čut ćete: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Prva stavka na popisu izbornika Veličina slajda>, izbornik). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Lower ribbon, customized group box” (Donja vrpca, prilagođeni grupni okvir).

 2. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete: “Custom slide size, menu item” (Prilagođena veličina slajda, stavka izbornika). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot” (Izbornik, zatvaranje izbornika, Prilagođena veličina slajda točka točka točka). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: "“Enter, slide <number of the current slide and its place on the list>, selected” (Unos, slajd <broj trenutnog slajda i njegovo mjesto na popisu>, odabrano). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Unos, zatvaranje izbornika, veličina slajda, veličina slajda, veličina slajda za kombinirani okvir). Otvorit će se prozor Veličina slajda.

 3. U prozoru Veličina slajda pritišćite tabulator dok ne čujete “Selected, landscape, radio button, Alt+L” (Odabrano, vodoravno, izborni gumb, Alt + L) ili “Selected, portrait, radio button, Alt+P” (Odabrano, okomito, izborni gumb, Alt + P).

  Ako koristite JAWS, čut ćete: “Orientation, slides, <currently selected option> radio button checked” (Usmjerenje, slajdovi, odabrani izborni gumb <trenutno odabrana mogućnost>). U čitaču JAWS pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete mogućnost koju želite odabrati.

  Savjet : Da biste čuli mogućnosti i kretali se kroz njih u prozoru Veličina slajda kada koristite Pripovjedač, možete pritisnuti Caps Lock + tipka sa strelicom gore ili dolje.

 4. Kada završite s odabirom, pritišćite tabulator dok ne čujete: “OK button” (Gumb U redu). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Microsoft PowerPoint window, button” (Prozor programa Microsoft PowerPoint, gumb). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, gumb programa Microsoft PowerPoint). Otvorit će se prozor za potvrdu.

 5. U prozoru programa Microsoft PowerPoint učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličinu sadržaja, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Maximize” (Maksimiziraj). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Maximize button” (Gumb Maksimiziraj). Ako na slajdu ima mnogo sadržaja, cijeli tekst možda neće stati na slajd kada upotrijebite ovu mogućnost.

  • Da biste smanjili sadržaj da stane na slajd, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Ensure Fit” (Prilagodi da stane). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Ensure Fit button” (Gumb Prilagodi da stane). Ova mogućnost može promijeniti veličinu sadržaja i smanjiti font da bi cijeli sadržaj stao na slajd. Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>" (Unos. Slajd <broj dostupnih slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, no selection” (Enter, bez odabira).

   Fokus će se premjestiti na okno s minijaturama.

Promjena veličine slajdova

Da biste promijenili veličinu slajda, možete odabrati jednu od dvije zadane veličine, Standardno (4:3) i Široki zaslon (16:9) ili prilagodite veličina slajdova.

Promjena veličine slajda iz širokog zaslona u standardni prikaz i obratno

 1. U normalnom prikazu pritisnite Alt + G, S. Čut ćete: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Prva stavka na popisu izbornika Veličina slajda>, izbornik). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Lower ribbon, customized group box” (Donja vrpca, prilagođeni grupni okvir).

 2. Na izborniku Veličina slajda učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali standardnu veličinu, na popisu izbornika pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete: “Standard, four colon three, one of two” (Standardno, četiri dvotočka tri, jedan od dva). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Standard, left parent, four colon three right parent, one of two” (Standardno, lijeva zagrada, četiri dvotočka tri zagrada, jedan od dva).

  • Da biste odabrali široki zaslon, na popisu izbornika pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete: “Widescreen” (Široki zaslon).

 3. Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Microsoft PowerPoint window, button” (Prozor programa Microsoft PowerPoint, gumb). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, gumb programa Microsoft PowerPoint). Otvorit će se prozor za potvrdu.

 4. U prozoru programa Microsoft PowerPoint učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličinu sadržaja, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Maximize” (Maksimiziraj). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Maximize button” (Gumb Maksimiziraj). Ako na slajdu ima mnogo sadržaja, cijeli tekst možda neće stati na slajd kada upotrijebite ovu mogućnost.

  • Da biste smanjili sadržaj da stane na slajd, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Ensure Fit” (Prilagodi da stane). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Ensure Fit button” (Gumb Prilagodi da stane). Ova mogućnost može promijeniti veličinu sadržaja i smanjiti font da bi cijeli sadržaj stao na slajd. Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>" (Unos. Slajd <broj dostupnih slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, no selection” (Enter, bez odabira). Fokus će se premjestiti na okno s minijaturama.

Prilagodba veličine slajdova

Možete promijeniti veličinu slajdova da biste koristili prilagođene dimenzije za različite zaslone ili veličine papira.

 1. U normalnom prikazu pritisnite Alt + G, S. Čut ćete: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (<Prva stavka na popisu izbornika Veličina slajda>, izbornik). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Lower ribbon, customized group box” (Donja vrpca, prilagođeni grupni okvir).

 2. Na izborniku Veličina slajda pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete: “Custom slide size” (Prilagođena veličina slajda). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “<The current slide number and its place on the list>, selected” (<Broj trenutnog slajda i njegovo mjesto na popisu>, odabrano). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Unos, zatvaranje izbornika, veličina slajda, veličina slajda, veličina slajda za kombinirani okvir). Otvorit će se prozor Veličina slajda.

 3. Da biste u prozoru Veličina slajda promijenili veličinu slajdova, odaberite ciljni oblik prezentacije ili postavite visinu, širinu i usmjerenje prezentacije:

  • Da biste odabrali ciljni oblik prezentacije, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Slides sized for” (Promijenjena veličina slajdova za). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Slide sized for, combo box, <current selection>” (Promijenjena veličina slajdova za, kombinirani okvir, <trenutni odabir>). Pritišćite tipku sa strelicom dolje da biste proširili padajući izbornik. Na izborniku pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete mogućnost koju želite odabrati. Zatim pritisnite Enter.

  • Postavljanje širine, visine i usmjerenja:

   • Da biste promijenili širinu slajdova, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Width” (Širina). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Width, edit, spin box” (Širina, uređivanje, okvir za okretanje). Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete vrijednost koju želite odabrati ili upišite vrijednost.

   • Da biste promijenili visinu slajdova, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Height” (Visina). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Height, edit, spin box" (Visina, uređivanje, okvir za okretanje). Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete vrijednost koju želite odabrati ili upišite vrijednost.

   • Da biste postavili usmjerenje, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Portrait radio button, Alt+P” (Izborni gumb Okomito, Alt + P) ili "Landscape radio button, Alt+L” (Izborni gumb Vodoravno, Alt + L). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Orientation, slides, <current selection>, radio button” (Usmjerenje, slajdovi, <trenutni odabir>, izborni gumb). Da biste promijenili odabir, pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje.

  Savjet : Da biste čuli mogućnosti i kretali se kroz njih u prozoru Veličina slajda kada koristite Pripovjedač, možete pritisnuti Caps Lock + tipka sa strelicom gore ili dolje.

 4. Kada završite s odabirom, pritišćite tabulator dok ne čujete: “OK button” (Gumb U redu). Zatim pritisnite Enter. Čut ćete: “Microsoft PowerPoint window, button” (Prozor programa Microsoft PowerPoint, gumb). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, gumb programa Microsoft PowerPoint). Otvorit će se prozor za potvrdu.

 5. U prozoru programa Microsoft PowerPoint učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste maksimizirali veličinu sadržaja, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Maximize” (Maksimiziraj). U čitaču JAWS čut ćete “Maximize button” (Gumb Maksimiziraj). Ako na slajdu ima mnogo sadržaja, cijeli tekst možda neće stati na slajd kada upotrijebite ovu mogućnost.

  • Da biste smanjili sadržaj da stane na novi slajd, pritišćite tabulator dok ne čujete: “Ensure Fit” (Prilagodi da stane). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Ensure Fit button” (Gumb Prilagodi da stane). Ova mogućnost može promijeniti veličinu sadržaja i smanjiti font da bi cijeli sadržaj stao na slajd.

 6. Pritisnite Enter. Čut ćete: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>" (Unos. Slajd <broj dostupnih slajdova i mjesto trenutnog slajda na popisu). Ako koristite JAWS, čut ćete: “Enter, no selection” (Enter, bez odabira). Fokus će se premjestiti na okno s minijaturama.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Umetanje i uređivanje slika i tablica pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacije pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint 2016 za iOS uz VoiceOver, ugrađeni čitač zaslona u sustavu iOS da biste dodavali, brisali i raspoređivali slajdove u svojim prezentacijama.

Napomene : 

Sadržaj teme

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred kojeg želite dodati novi slajd. Slajdovi se čitaju dok se pomičete: "Slide <slide number> of <total number of slides>" (Slajd <broj slajda> od <ukupan broj slajdova>).

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete "New slide button" (Gumb Novi slajd), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

 4. Da biste promijenili izgled umetnutog slajda, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Layout button" (Gumb Izgled), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste pregledali mogućnosti predložaka, prelazite prstom udesno. VoiceOver će tijekom pomicanja izgovarati nazive predložaka. Za trenutno odabrani izgled čut ćete "Selected" (Odabrano) i naziv izgleda. Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite premjestiti. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Show more items, menu item" (Prikaz dodatnih stavki, stavka izbornika). Otvorit će se kontekstni izbornik.

 4. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Cut, menu item (Izreži, stavka izbornika), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 6. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Select all, menu item" (Odaberi sve, stavka izbornika).

 7. Da biste zalijepili slajd, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Paste, menu item (Zalijepi, stavka izbornika), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se premjestiti na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U prezentaciji prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite izbrisati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Selected" (Odabrano).

 3. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Čut ćete: "Show more items, menu item" (Prikaz dodatnih stavki, stavka izbornika).

 4. Dvaput dodirnite zaslon, a zatim prelazite prstom ulijevo dok ne čujete: "Delete, menu item" (Izbriši, stavka izbornika).

 5. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Android da biste dodavali, brisali i raspoređivali slajdove u svojim prezentacijama.

Napomene : 

Sadržaj teme

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred mjesta na koje želite dodati slajd. Slajdovi se čitaju dok se pomičete: "Slide <slide number>" (Slajd <broj slajda>).

 2. Dvaput dodirnite zaslon s dva prsta. Slajd će se odabrati, a prikaz za uređivanje otvoriti.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Back switch not checked" (Prekidač Natrag nije potvrđen), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na okno s minijaturama.

 4. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "New slide button" (Gumb Novi slajd), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

 5. Da biste promijenili izgled umetnutog slajda,u prikazu za uređivanje slajdova prelazite prstom udesno dok ne čujete "Layout menu" (Izbornik Izgled), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste pregledali mogućnosti predložaka na izborniku Izgled, prelazite prstom udesno. TalkBack će tijekom pomicanja izgovarati nazive predložaka. Za trenutno odabrani izgled čut ćete naziv izgleda i "Selected" (Odabrano). Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite premjestiti. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kontekstni izbornik i čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Cut button" (Gumb Izreži). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda iza kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 5. Da biste zalijepili slajd, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Paste button (Gumb Zalijepi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se premjestiti na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite izbrisati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Edit button" (Gumb Uredi).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Delete button" (Gumb Izbriši).

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, da biste dodavali, raspoređivali i brisali slajdove u svojim prezentacijama.

Napomene : 

Dodavanje, razmještanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Nove slajdove možete jednostavno dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili izgleda novog predloška ili pak možete izbrisati slajdove koji vam više ne trebaju. Slajdove možete razmještati izrezivanjem slajdova iz trenutnog mjesta i lijepljenjem na novo mjesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete: “Items” (Stavke). Zatim prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda ispred mjesta na koje želite dodati slajd. Slajdovi se čitaju dok se pomičete: "Slide <slide tile>, <slide number> of <total number of slides>" (Slajd <pločica slajda>, <broj slajda> od <ukupan broj slajdova>).

  Napomena : Da biste otvorili okno s minijaturama iz prikaza za uređivanje, prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete: "Back button" (Gumb Natrag). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će se premjestiti na odabrani slajd u oknu s minijaturama.

 2. Da biste odabrali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "New slide button" (Gumb Novi slajd), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Slajd će se dodati u skupinu slajdova.

 4. Da biste promijenili izgled umetnutog slajda, odaberite slajd, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Edit button" (Gumb Uredi). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se otvoriti u prikazu za uređivanje. U prikazu za uređivanje slajdova prelazite prstom udesno dok ne čujete "Layout button collapsed" (Sažeti gumb Izgled), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Da biste pregledali mogućnosti predložaka na izborniku Izgled, prelazite prstom udesno. Pripovjedač će tijekom pomicanja izgovarati nazive predložaka. Za trenutno odabrani izgled čut ćete "Selected" (Odabrano) i naziv izgleda. Da biste odabrali predložak, dvaput dodirnite zaslon.

Razmještanje slajdova

 1. U oknu s minijaturama prezentacije jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete: “Items” (Stavke). Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite premjestiti. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se kontekstni izbornik i čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Cut button" (Gumb Izreži). Zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda iza kojeg želite premjestiti izrezani slajd, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste otvorili kontekstni izbornik. Čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 5. Da biste zalijepili slajd, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Paste button (Gumb Zalijepi), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Slajd će se premjestiti na novo mjesto.

Brisanje slajda

 1. U oknu s minijaturama prezentacije jednim prstom prelazite prema gore ili dolje po zaslonu dok ne čujete: “Items” (Stavke). Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete naziv slajda koji želite izbrisati. Slajdovi se čitaju dok se pomičete.

 2. Da biste otvorili kontekstni izbornik, dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Custom" (Prilagođeno).

 3. Na kontekstnom izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Delete button" (Gumb Izbriši).

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Ispis prezentacija programa PowerPoint pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom PowerPoint pomoću značajki pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows, da biste dodavali, brisali i raspoređivali slajdove u prezentacijama.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • Tipkovne prečace potražite u odjeljku Stvaranje prezentacije pomoću tipkovnih prečaca.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj će temi biti riječi i o funkcijama čitača JAWS. Da biste saznali više o čitaču JAWS za Windows, pročitajte članak Vodič za brzi početak rada u čitaču JAWS za Windows.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na PC-ju. Neke upute i geste mogu biti drugačije na telefonu ili tabletu sa sustavom Windows.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. S obzirom na to da se PowerPoint Online koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u računalnoj verziji programa. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prebacujete se pomoću prečaca Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint Online.

Sadržaj teme

Dodavanje novog slajda

Nove slajdove možete dodavati u prezentaciju na temelju izgleda trenutnog slajda ili nekog drugog izgleda.

 1. U prikazu za uređivanje u programu PowerPoint Online pritišćite Ctrl + F6 dok ne dođete do kartice. Pripovjedač će izgovoriti trenutno odabranu karticu, na primjer "Selected, Home, H tab, item" (Odabrano, Polazno, kartica P, stavka) kada odaberete karticu Polazno. JAWS će izgovoriti, na primjer: "Home, H tab, selected" (Polazno, kartica P, odabrano).

  Savjet : Kada otvorite prezentaciju u programu PowerPoint Online, otvorit će se u prikazu za čitanje. Da biste promijenili u prikaz za uređivanje, pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete "Edit Presentation" (Uređivanje prezentacije). Da biste otvorili izbornik, pritisnite Enter. Zatim jedanput pritisnite tipku sa strelicom dolje. Čut ćete "Edit in Browser" (Uredi u pregledniku). Da biste otvorili prezentaciju u prikazu za uređivanje, pritisnite Enter.

 2. Pritisnite N da biste otvorili karticu Umetanje, a zatim pritisnite SI da biste otvorili dijaloški okvir Novi slajd.

 3. U dijaloškom je okviru trenutni slajd odabran na temelju izgleda slajda. Po ostalim se izgledima krećite pomoću tipki sa strelicama.

 4. Da biste odabrali i dodali novi slajd na temelju izgleda, pritisnite Enter kada ste na željenom izgledu.

Razmještanje slajdova

Slajdove možete premještati da biste promijenili njihov redoslijed u prezentaciji.

 1. U prikazu za uređivanje pritišćite Ctrl + F6 dok ne dođete do okna s minijaturama. Kada dođete do okna s minijaturama Pripovjedač će izgovoriti broj i naslov trenutnog slajda. JAWS će izgovoriti: "Slide panel" (Ploča sa slajdovima).

 2. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite premjestiti.

 3. Da biste slajd premjestili prema početku prezentacije, pritisnite Ctrl + tipka sa strelicom gore. Slajd će se premjestiti za jedno mjesto prema gore.

  Da biste slajd premjestili prema kraju prezentacije, pritisnite Ctrl + tipka sa strelicom dolje. Slajd će se premjestiti za jedno mjesto prema dolje.

  Da biste slajd postavili kao prvi slajd u prezentaciji, pritisnite Ctrl + Shift + tipka sa strelicom gore. Da biste slajd postavili kao zadnji slajd u prezentaciji, pritisnite Ctrl + Shift + tipka sa strelicom dolje.

Brisanje slajdova

 1. U prikazu za uređivanje pritišćite Ctrl + F6 dok ne dođete do okna s minijaturama. Kada dođete do okna s minijaturama Pripovjedač će izgovoriti broj i naslov trenutnog slajda. JAWS će izgovoriti: "Slide panel" (Ploča sa slajdovima).

 2. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite ukloniti.

 3. Pritisnite Delete.

  Savjet : Da biste poništili brisanje, pritisnite Ctrl + Z.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacije pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×