Korištenje čitača zaslona za osnovne zadatke u programu Excel 2016

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Excel je naprednih alata za praćenje i analiza podataka, a to možete učiniti ovih osnovnih zadataka i drugih značajki u Excel s pomoći čitač zaslona. Kroz njegov rešetke stupaca i redaka koji čine ćelije koje sadrže brojeve, tekst ili formule, to možete učiniti ništa od jednostavnih izračuna za snimanje i scrutinizing veliku količine podataka. Možete sortirati ili filtrirali podatke, stavite u tablice i stvaranje privlačnih grafikoni koji pokazuju što znači da podatke.

Napomena : U ovoj se temi pretpostavlja da su korisnici programa JAWS isključili značajku virtualnog izbornika vrpce.

Sadržaj teme

Stvaranje nove radne knjige

datoteka Excel nazivaju radne knjige. Svaki radna knjiga sadrži listove, obično naziva proračunske tablice ili radne listove. Možete dodati proizvoljan broj listova koje želite radne knjige ili možete stvoriti nove radne knjige da biste zadržali podatke u zasebnom.

 1. U Excel, da biste započeli stvarati nove radne knjige, pritisnite Alt + F, N.

 2. Da biste otvorili praznu radnu knjigu, pritisnite L.

Unos podataka

Pri unosu podataka na listu, radite s retke, stupce i ćelije. Ćelije su referencirane prema svojem mjestu u retku i stupcu na listu pa je ćelija A1 u prvom retku stupca A. Na novom listu ćeliju A1 je zadani odabir.

 1. Da biste odabrali mjesto na koje želite započeti tako da unesete podatke praznu ćeliju, pritisnite tipke sa strelicama. Kako se krećete na ćelije u radnoj knjizi, u JAWS, čut referencu na ćeliju i sadržaj ćelije. Kada odaberete praznu ćeliju čuli, na primjer, "Prazno, G4." U pripovjedač, čuti referencu ćelije, ali ne i sadržaj ćelije.

 2. U ćeliji, unesite tekst ili broj.

 3. U ćeliju unesite sadržaj i prijelaz na sljedeću ćeliju u stupcu, pritisnite Enter. Da biste se premjestili na sljedeću ćeliju u retku, pritisnite tipku Tab. Možete koristiti i tipke sa strelicama.

Korištenje automatskog zbroja za zbrajanje podataka

Funkciju automatski zbroj da biste brzo dodati brojeve koje ste unijeli u radnom listu.

 1. Odaberite ćeliju u koju želite staviti ukupni zbroj. To je obično udesno ili ispod brojeva koje zbrajate.

 2. Da biste unijeli funkciju automatski zbroj u ćeliji, pritisnite Alt + H, U, a zatim S.

  Savjet : Možete promijeniti ćelija koje su odabrane za funkciju automatski zbroj. Da biste odabrali raspon ćelija koje želite dodati, pritisnite i držite tipku Shift, a zatim pritisnite tipke sa strelicama.

 3. Kada ste potvrdili funkciju automatski zbroj je stvaranje formula za ćelije koje želite, pritisnite tipku Enter. Automatski zbroj Zbraja brojeve u odabranim ćelijama, a zbroj dolazi u odabranu ćeliju.

 4. Da biste čuli rezultat izračuna automatski zbroj, povratak na ćeliju koja sadrži funkciju automatski zbroj. Slušanje broj, činjenica da je to rezultat formule i reference ćelije, na primjer, "538, sadrži formulu, a zatim G6."

Stvaranje jednostavne formule

Možete unijeti jednostavne formule za dodavanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje brojeva u radnom listu. Stvaranje formule kombiniranjem reference ćelija (primjerice B4 ili D6) koje sadrže brojeve koje želite izračunati pomoću matematičkih operatora. Operatori su znak plus (+) za zbrajanje, znak minus (-) za oduzimanje, zvjezdica (*) za množenje i kosa crta (/) za odjel.

 1. Odaberite ćeliju u koju želite staviti rezultat formule. To je obično udesno ili ispod brojeva koristite izračuna.

 2. Upišite znak jednakosti (=). Formule Excel uvijek započinje znakom jednakosti.

 3. Da biste stvorili formulu, upišite kombinaciju referenci na ćelije (kao što je B4 ili D6) i matematičke operatore. Na primjer, =B4 + B5, =B4 B5, =B4 * B5, or =B4 i B5.

  Savjet : Da biste učinili brzi izračune, Instead referenci ćelija možete brojeve unosite formulu, na primjer, =20 + 10, =20 10, =20 * 10, ili =20/10.

 4. Pritisnite Enter. Izračunava brojeve i rezultat dolazi u odabranu ćeliju.

  Savjet : Ako želite da pokazivač ostane u aktivnoj ćeliji, pritisnite Ctrl + Enter.

Primjena oblika broja

Da biste razlikovali različite vrste brojeva, dodajte oblik broja, primjerice valute, postotak ili datum.

 1. Odaberite ćelije koje sadrže brojeve koje želite oblikovati.

 2. Da biste otvorili kombiniranog okvira za oblik broja, pritisnite Alt + H, N.

 3. Da biste pregledali dostupni oblici brojeva, pritisnite tipke strelica dolje ili tipke sa strelicom gore.

  Savjet : Ako je oblik brojeva koji želite nije na ovom popisu, kao što su Posebno ili Prilagođenoda biste izašli iz popisa oblika brojeva, pritisnite Esc. Da biste otvorili karticu broj u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija , pritisnite Alt + H, O, a zatim E. Da biste pregledali popis dostupnih oblika brojeva, pritisnite tipku Tab, a zatim pritisnite tipke strelica dolje ili tipke sa strelicom gore.

 4. Da biste primijenili odabranog oblika brojeva odabranih ćelija, pritisnite Enter.

Filtriranje i sortiranje podataka u tablici

Kada stvorite tablicu iz podataka na listu, možete analizirati podatke na razne načine, uključujući brzo filtriranja ili sortiranja.

 1. 1. da biste odabrali grupu podatke koje želite analizirati kao tablicu, odaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste premjestili na posljednju ćeliju s podacima (obično u suprotnom kutu grupe ćelija), pritisnite i držite tipku Shift i pritisnite tipke sa strelicama. Nakon što odaberete grupe ćelija, čuti referenca ćelije i sadržaj na prvu ćeliju u rasponu, a zatim referencu na ćeliju, a sadržaj na posljednju ćeliju u rasponu. (U pripovjedač, čut referenca ćelije i sadržaj na prvu ćeliju u rasponu.)

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste se premjestili na karticu tablice , pritisnite T.

 4. Da biste odabrali rešetke tablice , pritisnite tipku Tab, a zatim pritisnite tipku Enter. Odabrani podaci se oblikuje kao tablicu. Dodat će se naslovi stupaca i redaka oblikovani su u naizmjeničnim bojama.

 5. Filtrirati sadržaj stupca u tablici.

  1. Pomaknite se na naslov stupca koji sadrži podatke koje želite filtrirati.

  2. Odaberite strelicu u naslovu stupca.

  3. Pritisnite tipku Tab dok ne čujete "sve, odaberite uključen."

  4. Da biste poništite taj potvrdni okvir, pritisnite razmaknicu.

  5. Da biste pregledali odabir filtara, pritisnite tipke strelica dolje, a zatim potvrdite okvire koji sadrže podatke koje želite filtrirati, pritisnite razmaknicu. Pritisnite Enter.

  6. Da biste uklonili filtar i ponovno prikazali sve podatke, ponovite korake na – c. Da biste odabrali potvrdni okvir Odaberi sve , pritisnite razmaknicu. Pritisnite Enter.

 6. Sortirati tablicu.

  1. Pomaknite se na naslov stupca koji želite sortirati tablicu.

  2. Odaberite strelicu u naslovu stupca.

  3. Da biste odabrali Sortiraj od najmanjeg do najvećeg (za brojeve) ili Sortiraj od A do Z (tekst), pritisnite S. Da biste odabrali Sortiraj od najvećeg do najmanjeg ili Sortiraj od Z do A, pritisnite O.

Izračunavanje brojeva u tablici

Pomoću alata za brzu analizu možete brzo izračunati brojeve. Je li sum, average i Brojanje Excel prikazuje rezultate izračuna ispod ili pokraj brojeve cijeloj tablici.

 1. Da biste odabrali grupu s podacima koje želite izračunati kao tablicu, odaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste premjestili na posljednju ćeliju s podacima (obično u suprotnom kutu grupe ćelija), pritisnite i držite tipku Shift i pritisnite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste premjestili kartica Ukupni zbrojevi , pritisnite O, a zatim pritisnite tipku Tab.

 4. Da biste pregledali mogućnosti izračuna, koji obuhvaćaju Sum, Average, broj, % zbroja, a pokretanje, za ili vodoravni ili okomiti podataka, pritisnite tipku sa strelicom desno.

 5. Odaberite mogućnosti izračuna, a zatim pritisnite Enter. Odabrane grupe podataka se izračunava kao što je određeno.

 6. Da biste čuli rezultata, odaberite ćelije koje sadrže formule jedan po jedan. Čuti rezultat formule, činjenica ćelija sadrži formulu i referencu ćelije.

Oblikovanje ili isticanje podataka kao tablice

Uvjetno oblikovanje minigrafikona možete isticanje najvažnijih podataka ili prikaz trendova podataka. Da biste brzo primijenili Ova isticanja možete koristiti alat za brzu analizu.

 1. Da biste odabrali grupu s podacima koje želite istaknuti pomoću uvjetnog oblikovanja ili minigrafikona, odaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste premjestili na posljednju ćeliju s podacima (obično u suprotnom kutu grupe ćelija), pritisnite i držite tipku Shift i pritisnite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste premjestili na karticu Oblikovanje , pritiskom na tipku f Da biste premjestili na izborniku minigrafikona , pritisnite S. Da biste premjestili mogućnosti kartice, pritisnite tipku Tab.

 4. Da biste pregledali mogućnosti za oblikovanje i mini grafikone, pritisnite strelicu desno ili strelicu lijevo. Mogućnosti oblikovanja za brojeve obuhvaćaju Trake podataka, boja, Skup ikonai više. Mogućnosti oblikovanja teksta obuhvaćaju Sadrži tekst, Duplicirane vrijednosti, Jedinstvene vrijednosti, Jednakoi Očisti oblikovanje. Mogućnosti minigrafikona obuhvaćaju retka, stupcai Uspješnost i dostupne su samo kada se odabere brojeva.

 5. Odaberite odgovarajuću mogućnost oblikovanja ili minigrafikona, pa pritisnite Enter. Oblikovano odabranog skupa podataka kao što je određeno.

Napomena : Saznajte više o tome kako Analiza trendova u podacima pomoću minigrafikona.

Prikaz podataka na grafikonu

Alat za brzu analizu preporučuje određeni grafikon i brzo stvara grafički prikaz podataka.

 1. Da biste odabrali grupu brojeva i natpise koje želite predstavljaju kao grafikona, odaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste premjestili na posljednju ćeliju s podacima (obično u suprotnom kutu grupe ćelija), pritisnite i držite tipku Shift i pritisnite tipke sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alat za brzu analizu, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Da biste premjestili na karticu grafikoni , pritisnite C, a zatim pritisnite tipku Tab.

 4. Da biste pregledali mogućnosti grafikona, pritisnite strelicu desno ili strelicu lijevo.

 5. Odaberite vrstu grafikona i pritisnite Enter. Grafikon koji predstavlja odabrane grupe dodaje se na radni list kao uloženog objekta.

Napomena : Saznajte više o ostalim načinima stvaranja grafikona u programu Excel 2016 za Windows.

Spremanje rezultata rada

 1. 1. pritisnite Ctrl + S. Ako je ovo prvi put spremate radnu knjigu, samo otvoriti Spremi kao prikaz Backstage, odabir mjesta za pohranu i dajte mu naziv.

 2. Da biste premjestili mjesto mogućnosti Spremi kao , pritisnite tipku Tab.

 3. Da biste odabrali mjesto za pohranu za radnu knjigu, kao što su OneDrive ili Ovaj PC, pritisnite tipke strelica dolje ili tipke sa strelicom gore. Ili, da biste otvorili dijaloški okvir Spremanje u obliku , premjestite za Pregledavanje i pritisnite Enter.

 4. Da biste pronašli mapu unutar vaše odabranog mjesta za pohranu, pritisnite tipku Tab. Da biste premjestili veći u hijerarhiji mapa, odaberite Jednu razinu gore. Da biste premjestili na popis mapa, pritišćite tipku Tab. Da biste se pomicali po popisu, pritisnite tipku Tab ili tipki sa strelicama. Da biste odabrali mapu, pritisnite Enter.

 5. Tabulator do okvir Ovdje unesite naziv datoteke pa upišite naziv za radnu knjigu.

 6. Kartica na gumb Spremi , a zatim pritisnite Enter.

Ispis rezultata

 1. Da biste otvorili prikaz Backstage Ispis , pritisnite Ctrl + P.

 2. Tabulator do postavke ispisa, uključujući Svojstava za ispis, Ispisali jednu jednostrano, Okomito usmjerenje, Normalno marginei Postavljanje stranice. Da biste promijenili odabrane postavke, pritisnite Enter. Da biste odabrali neku drugu postavku, pritisnite tipke strelica dolje ili strelicu gore, a zatim pritisnite tipku Enter.

 3. Kada postavke ispisa onako kako želite, odaberite Ispis, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete "Ispis". Pritisnite Enter. Vaš pisač ispisuje radnu knjigu.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×