Korištenje čitača zaslona radi dodavanja, čitanja i brisanja komentara u programu Word

Korištenje čitača zaslona radi dodavanja, čitanja i brisanja komentara u programu Word

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

Word 2016 možete koristiti uz tipkovnicu i Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona u sustavu Windows pa u dokument programa Word 2016 dodati komentare. Putem komentara možete predložiti izmjene dokumenata ili označiti probleme radi daljnjeg praćenja. Komentare možete jednostavno izbrisati nakon čitanja ili pak na njih odgovoriti.

Napomene : 

Sadržaj teme

Dodavanje komentara

U dokument programa Word 2016 možete dodati komentar, npr. kada pregledavate tuđi rad ili ako želite dodati bilješku u vlastiti dokument odnosno ako želite evidentirati probleme radi daljnjeg praćenja.

 1. Da biste pokrenuli neprekidno čitanje s trenutnog mjesta u dokumentu, pritisnite Caps Lock + M.

 2. Da biste Pripovjedač zaustavili tamo gdje želite umetnuti komentar, pritisnite Ctrl.

  Savjet : Da biste odabrali više riječi u tijelu teksta koje će se istaknuti kao komentirani tekst, pritisnite Ctrl + Shift + tipka sa strelicom udesno. Čut ćete odabrane riječi

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite Ctrl + Alt + M. Čut ćete sljedeće: "<korisničko ime>, comment, editing" (<korisničko ime>, komentar, uređuje). Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Inserting comment <broj komentara> by <korisničko ime>" (Umetanje komentara <broj komentara> autora <korisničko ime>).

 4. Upišite komentar. Da biste izašli iz okna komentara i vratili se tamo gdje se stali u tijelu teksta, pritisnite Caps Lock + Shift + Insert ili Esc.

Prikaz komentara u dokumentu

U načinu Sve oznake u tijelu teksta dokumenta istaknute su točke za umetanje komentara.

 1. Da biste prešli u način Sve oznake, pritisnite Alt + R, TD. Čut ćete sljedeće: "<naziv trenutno odabrane oznake>". Ako koristite JAWS, čut ćete sljedeće: "Lower ribbon, tracking group box, <naziv trenutno odabrane oznake>" (Donja vrpca, grupni okvir za evidentiranje, <naziv trenutno odabrane oznake>). Otvorit će se popis s četirima mogućnostima prikaza.

 2. Na popisu pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete sljedeće: "All Markup" (Sve oznake). Potom pritisnite Enter. Fokus će se vratiti na tijelo teksta.

Navigacija do komentara i kretanje po njima

Pripovjedač će najaviti komentare prilikom čitanja tijela teksta. Tekst komentara i pojedinosti prikazivat će se u okviru komentara na margini dokumenta. JAWS će pročitati tekst komentara i ime njegova autora prilikom čitanja tijela teksta. Čut ćete sljedeće: "Comment, <tekst komentara>, by <komentator>" (Komentar, <tekst komentara> autora <komentator>).

Navigacija do komentara i natrag na tijelo teksta

 1. Provjerite jeste li odabrali mogućnost Sve oznake na način opisan u odjeljku Prikaz komentara u dokumentu.

 2. Da biste pokrenuli neprekidno čitanje, pritisnite Caps Lock + M. Pričekajte da čitač zaslona pročita tijelo teksta, a zatim i komentar.

 3. Da biste se pomaknuli na komentare, ovisno o čitaču zaslona, učinite nešto od sljedećeg:

  • U Pripovjedaču pritisnite Caps Lock + Insert. Fokus će se premjestiti na komentare na margini. Da biste se vratili tamo gdje ste stali s uređivanjem u dokumentu, pritisnite Esc ili Caps Lock + Shift + Insert.

  • Ako koristite JAWS, pritisnite Shift + Ctrl + apostrof ('). Čut ćete sljedeće: "Please wait, processing <broj komentara> items, reviewer’s comments dialog" (Pričekajte, obrađuje se sljedeći broj stavki: <broj komentara>, dijaloški okvir s komentarima pregledavatelja). U dijaloškom okviru Komentari pregledavatelja pritisnite tipku sa strelicom prema gore ili prema dolje da biste poslušali komentare i čuli podatke o tome tko je komentar ostavio i kada. Kada završite, pritišćite tabulator dok ne čujete sljedeće: "OK button" (Gumb U redu). Potom pritisnite Enter. Čut ćete komentar, a fokus će se vratiti na tijelo teksta.

Kretanje po komentarima

 1. Da biste se kretali po svim komentarima u dokumentu, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste se kretali po svim komentarima, pritisnite Alt + R, N. Fokus će se premjestiti na sljedeći komentar. Da biste se pomaknuli na prethodni komentar, pritisnite Alt + R, V. Ponovite neku od izvršenih akcija dok ne prođete kroz sve komentare ili pronađete komentar koji tražite.

  • Da biste se kretali po svim evidentiranim promjenama i komentarima, pritisnite Alt + R, H. Fokus će se premjestiti na sljedeću promjenu. Da biste se pomaknuli na prethodnu promjenu, pritisnite Alt + R, F. Ponovite neku od izvršenih akcija dok ne prođete kroz sve promjene i komentare ili pronađete promjenu ili komentar koji tražite.

 2. Da biste čuli komentar i podatke o tome tko ga je ostavio i kada, upotrijebite naredbe čitača zaslona za navigaciju po stavkama. Naredbe Pripovjedača potražite u članku Tipkovne naredbe i dodirne geste Pripovjedača. Naredbe za JAWS potražite u članku Pritisci na tipke za JAWS.

Brisanje komentara

Komentare u dokumentu možete brisati jedan po jedan ili ih pak sve izbrisati istodobno.

Brisanje komentara ili odgovaranje na njega

 1. Pomaknite se do komentara koji želite izbrisati ili na koji želite odgovoriti slijedeći upute u odjeljku Navigacija do komentara i kretanje po njima.

 2. Pritisnite Shift + F10. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste izbrisali komentar, u kontekstnom izborniku pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete "Delete Comment" (Izbriši komentar), a zatim pritisnite Enter. Izbrisat ćete trenutni komentar. Zatim se možete pomaknuti na sljedeći komentar u dokumentu.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritišćite tipke sa strelicama dok ne čujete "Reply to Comment" (Odgovori na komentar). Napišite odgovor i pomaknite se na sljedeći komentar.

  Savjet : Umjesto toga, na komentar možete odgovoriti i tako da pritisnete Ctrl + Alt + M dok ste na komentaru.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite Alt + R, D, O.

Razrješenje komentara

Da biste razriješili komentar, označite ga kao dovršen. Razriješeni će komentar biti zasivljen na margini i više neće biti moguće odgovarati na njega. Razriješeni komentar možete ponovno otvoriti ili izbrisati. Razrješenje komentara ne briše ga.

 1. Pronađite komentar koji želite razriješiti slijedeći upute u odjeljku Navigacija do komentara i kretanje po njima.

 2. Pritisnite Shift + F10. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 3. Pritišćite tipke sa strelicom prema gore ili prema dolje dok ne čujete "Resolve Comment" (Razriješi komentar), a zatim pritisnite Enter. Trenutni će se komentar zasiviti.

 4. Da biste ponovno otvorili razriješeni komentar, pomaknite se na njega pa pritisnite Shift + F10. U kontekstnom izborniku pritišćite strelicu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Reopen comment" (Ponovno otvori komentar). Komentar će se sada moći uređivati.

Vidi također

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Microsoft Word u sustavu Windows

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Koristite Word Mobile uz Pripovjedač, ugrađeni čitač zaslona za Windows, da biste dodavali komentare u dokument aplikacije Word Mobile. Putem komentara možete predložiti izmjene dokumenata ili označiti probleme radi daljnjeg praćenja. Komentare možete jednostavno izbrisati nakon čitanja ili pak na njih odgovoriti.

Napomene : 

 • Nove značajke sustava Office 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Office 365, pa vaša aplikacija možda još nema te značajke. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, posjetite članak Kada ću dobiti najnovije značajke u sustavu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Windows, Pripovjedač. Da biste saznali više o korištenju pripovjedača, pročitajte članak Početak rada s pripovjedačem.

 • U ovoj se temi podrazumijeva da koristite aplikaciju na telefonu sa sustavom Windows. Neke upute i geste mogu biti drugačije na tabletu ili PC-ju.

Sadržaj teme

Navigacija do kartice Pregled

Funkcije komentara opisane u ovoj temi možete pronaći na kartici Pregled.

 1. U dokumentu programa Word Mobile prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke).

 2. Prelazite jednim prstom udesno dok ne čujete: "More Options button, collapsed, double-tap to expand" (Gumb Više mogućnosti, sažet, dvaput dodirnite da biste proširili). Dvaput dodirnite zaslon. Proširit će se izbornik Više mogućnosti.

 3. Prelazite jednim prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Home button, collapsed. Double-tap to expand." (Gumb Polazno, sažet. Dvaput dodirnite da biste proširili.). Dodirnite zaslon dvaput. Čut ćete sljedeće: "Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected" (Polazno, <broj dostupnih kartica i mjesto trenutne kartice na popisu izbornika>, odabrano). Glavni će se izbornik sada proširiti.

 4. Na izborniku prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tab to select" (Pregled, <broj dostupnih kartica i mjesto trenutne kartice na popisu izbornika>, dodirnite dvaput da biste odabrali) Dodirnite zaslon dvaput. Čut ćete sljedeće: "Word window" (Prozor programa Word). Sada će biti dostupne mogućnosti kartice Pregled.

Dodavanje komentara

U dokument programa Word Mobile možete dodati komentar, npr. kada pregledavate tuđi rad ili ako želite dodati bilješku u vlastiti dokument odnosno ako želite evidentirati probleme radi daljnjeg praćenja.

 1. Da biste pokrenuli neprekidno čitanje s trenutne lokacije u dokumentu, prijeđite trima prstima prema dolje.

 2. Da biste Pripovjedač zaustavili na mjestu gdje želite dodati komentar, dodirnite zaslon.

 3. Dođite do kartice Pregled slijedeći upute u odjeljku Pomicanje do kartice Pregled.

 4. Na kartici Pregled dodirnite zaslon pa prelazite ulijevo ili udesno dok ne čujete: "New comment button, double-tap to activate" (Gumb Novi komentar, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput. Čut ćete sljedeće: "Comment pop out, editing" (Skočni prozor Komentar, uređivanje). Pojavit će se zaslonska tipkovnica.

 5. Unesite komentar pa, da biste izašli iz skočnog prozora komentara, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "Close button, double-tap to activate" (Gumb Zatvori, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput. Fokus će se vratiti na područje glavnog sadržaja. Čut ćete sljedeće: "<naziv dokumenta>.docx editing." (Uređuje se <naziv dokumenta>.docx).

Navigacija do komentara

Do komentara se možete pomaknuti iz tijela teksta dok Pripovjedač čita dokument ili se pak kretati po komentarima putem gumba Sljedeće i Prethodno na kartici Pregled.

Navigacija do komentara iz tijela teksta

Pripovjedač će izgovoriti komentare umetnute uz tijelo teksta. U načinu neprekidnog čitanja možete zaustaviti čitanje i pomaknuti se do komentara kada čujete oznaku komentara.

 1. Da biste pokrenuli neprekidno čitanje s trenutne lokacije u dokumentu, prijeđite trima prstima prema dolje. Kada Pripovjedač naiđe na komentar, čut ćete: "Comment, <točka umetanja komentara u tekst>. End comment." (Komentar, <točka umetanja komentara u tekst>. Kraj komentara).

 2. Da biste zaustavili neprekidno čitanja kada naiđete na komentar, dodirnite jedanput dvama prstima.

 3. Da biste se pomaknuli do teksta komentara, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "Comment hints, contains <broj komentara> items, double-tap to activate" (Podsjetnici komentara, sadrže sljedeći broj stavki: <broj komentara>, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite. Otvorit će se margina za komentare.

 4. Prelazite prstom prema gore ili dolje dok ne čujete "Landmarks and containers" (Oznake i spremnici) pa dodirnite jednim prstom da biste odabrali. Zatim prijeđite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "Comments gutter. Contains <broj komentara> items." (Margina za komentare. Sadrži sljedeći broj stavki: <broj komentara>.). Dodirnite prstom jedanput da biste odabrali.

 5. Prelazite prstom prema gore ili prema dolje dok ne čujete sljedeće: "Items" (Stavke). Dodirnite prstom jedanput da biste odabrali. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sljedeće: "Comment group, comment of <broj komentara>" (Grupa Komentar, komentar od <broj komentara>). Zatim jedanput dodirnite da biste odabrali.

 6. Prijeđite prstom udesno da bi Pripovjedač pročitao okvir komentara.

 7. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Next button, double-tab to activate" (Gumb Sljedeće, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite da biste se pomaknuli na sljedeći komentar.

Navigacija do komentara pomoću vrpce Pregled

 1. Na kartici Pregled prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Comments group" (Grupa Komentari). U grupi Komentari prelazite prstom dok ne čujete: "Next button, double-tap to activate" (Gumb Sljedeće, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite stavku jednim prstom.

 2. Prelazite prstom po zaslonu prema gore ili prema dolje dok ne čujete: "Landmarks and containers" (Oznake i spremnici). Dodirnite prstom jedanput da biste odabrali.

 3. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sljedeće: "Comment gutter, contains <broj stavki>" (Margina komentara, sadrži sljedeći broj stavki: <broj stavki>). Fokus će se premjestiti na tekstni okvir komentara. Prikazuje se izbornik komentara.

 4. Prelazite prstom prema gore ili prema dolje dok ne čujete sljedeće: "Items" (Stavke). Dodirnite prstom jedanput da biste odabrali. Prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete sljedeće: "Comment group, comment of <broj komentara>" (Grupa Komentar, komentar od <broj komentara>). Zatim jednom dodirnite da biste odabrali komentar.

 5. Prijeđite prstom udesno da bi Pripovjedač pročitao okvir komentara.

 6. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Next button, double-tab to activate" (Gumb Sljedeće, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite zaslon da biste se pomaknuli na sljedeći komentar.

Odgovaranje na komentar

Možete odgovoriti na komentar drugog autora i drugima olakšati praćenje razgovora.

 1. Pomaknite se do komentara na koji želite odgovoriti slijedeći upute u odjeljku Navigacija do komentara.

 2. Prelazite jednim prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "New comment button, double-tap to activate" (Gumb Novi komentar, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "<korisničko ime>, comment, editing" (<korisničko ime>, komentar, uređuje). Pojavit će se zaslonska tipkovnica.

 3. Unesite komentar pa, da biste izašli iz njega, prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete: "Close button, double-tap to activate" (Gumb Zatvori, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput. Fokus će se vratiti na područje glavnog sadržaja. Čut ćete sljedeće: "<naziv dokumenta>.docx editing." (Uređuje se <naziv dokumenta>.docx).

Brisanje komentara

Komentare u dokumentu možete brisati jedan po jedan ili ih sve izbrisati istodobno.

Brisanje jednog komentara

 1. Pomaknite se do komentara koji želite izbrisati slijedeći upute u odjeljku Navigacija do komentara.

 2. Prelazite jednim prstom ulijevo dok ne čujete sljedeće: "Delete button, double-tap to activate" (Gumb Izbriši, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Zatim dvaput dodirnite zaslon. Trenutni će se komentar izbrisati, a fokus pomaknuti na sljedeći komentar u dokumentu.

Brisanje svih komentara

 1. Na kartici Pregled prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Delete. Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand" (Izbriši. Sažeto, podijeljeni gumb, dodirnite dvaput za aktivaciju, dodirnite triput za proširivanje). Triput dodirnite zaslon. Prelazite prstom prema dolje dok ne čujete: "Items" (Stavke). Zatim dodirnite zaslon. Čut ćete sljedeće: "Delete button, double-tap to activate" (Gumb Izbriši, dvaput dodirnite da biste aktivirali).

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete sljedeće: "Delete All Comments in Document button, double-tap to activate" (Gumb Izbriši sve komentare u dokumentu, dvaput dodirnite da biste aktivirali). Dodirnite zaslon dvaput.

Vidi također

Umetanje i promjena teksta u programu Word pomoću čitača zaslona

Provjera pravopisa u dokumentu programa Word pomoću čitača zaslona

Osnovni zadaci u programu Word pomoću čitača zaslona

Saznajte kako se kretati programom Word pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×