Konfiguriranje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (samooblikovanja)

Konfiguriranje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (samooblikovanja)

Značajka automatskog oblikovanja omogućuje brzu primjenu ili promjenu automatskog oblikovanja, npr. spojnica i crtica, razlomaka, hiperveza, navodnika te popisa s grafičkim oznakama i numeriranih popisa. Da biste isključili automatsko oblikovanje, jednostavno na kartici Samooblikovanje pri upisivanju očistite mogućnosti koje želite isključiti.

Kartica Samooblikovanje pri upisivanju

Važno : 

 • Mogućnosti na kartici Samooblikovanje pri upisivanju globalne su mogućnosti koje se odnose na sve datoteke za određeni program.

 • Mogućnosti na kartici Samooblikovanje pri upisivanju nije moguće primijentiti na prethodno napisan tekst u programima Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher i Visio.

Razlika između kartica "Samooblikovanje" i "Samooblikovanje pri upisivanju"

U programu Word vjerojatno ste primijetili dvije slične kartice za samooblikovanje u dijaloškom okviru Samoispravak, što može zbuniti. Razlika je u tome što se postavke na kartici Samooblikovanje pri upisivanju na tekst primjenjuju prilikom upisivanja, a postavke na kartici Samooblikovanje kada pokrenete naredbu Samooblikovanje (pomoću alatne trake za brzi pristup). U ovom se članku uglavnom opisuju mogućnosti na kartici Samooblikovanje pri upisivanju. Informacije o kartici Samooblikovanje potražite u odjeljku Korištenje kartice Samooblikvanje i naredbe Samooblikovanje u nastavku.

Pronalaženje kartice Samooblikovanje pri upisivanju u određenom programu sustava Office

Da biste promijenili ponašanje automatskog oblikovanja u određenom programu sustava Office, najprije otvorite karticu Samooblikovanje pri upisivanju, a zatim kliknite željeni zadatak u nastavku.

Napomena : informacije o kartici Samooblikvanje potražite u odjeljku Korištenje kartice Samooblikvanje i naredbe Samooblikovanje u programu Word.

Svi programi osim programa Outlook:

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

 2. Kliknite karticu Samooblikovanje pri upisivanju.

Outlook:

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Pošta > Mogućnosti uređivača > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

 2. Kliknite karticu Samooblikovanje pri upisivanju.

Word, Excel i PowerPoint:

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office > Mogućnosti programa [program] > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

 2. Kliknite karticu Samooblikovanje pri upisivanju.

Outlook:

 1. Otvorite stavku pošte, a zatim kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba sustava Office > Mogućnosti uređivača > Jezična provjera > Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

 2. Kliknite karticu Samooblikovanje pri upisivanju.

Publisher i Visio:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti samoispravka.

  Pristup dijaloškom okviru Samoispravak

 2. Kliknite karticu Samooblikovanje pri upisivanju.

Svaki program sustava Office nudi drukčiji skup mogućnosti samoispravka. U nastavku su opisane sve mogućnosti. Odaberite odgovarajuću mogućnost da biste je omogućili ili je očistite da biste je isključili.

ZAMIJENI ZA VRIJEME UPISA

Mogućnost

Opis

"Ravne navodnike" “pametnim navodnicima”

Ravne navodnike ( " " ) i ravne apostrofe ( ' ) mijenja u zakrivljene početne i završne navodnike te zakrivljene apostrofe.

Razlomke (1/2) znakom razlomka (½)

Upisane razlomke (1/2) mijenja u znak razlomka (½). Tom se mogućnošću mijenjaju samo sljedeći upisani razlomci: 1/4, 1/2 i 3/4.

*Podebljano* i _kurziv_ stvarnim oblikovanjem

Na tekst između dvije zvjezdice (*) primjenjuje podebljano oblikovanje, a na tekst između dvije podvlake (_) kurziv. Na primjer: *računalo* postaje računalo, a _računalo_ postaje računalo.

Internetske i mrežne putove hipervezama

Upisane internetske adrese, mrežne putove i adrese e-pošte pretvara u hiperveze.

Engleske redne brojeve (1st) eksponentom

Slova iza brojeva u engleskom jeziku koja označavaju redni broj neke stavke u nizu (na primjer: 2nd, 3rd ili 3rd) oblikuje kao eksponent ( 1. napisano kao eksponent ).

Spojnice (--) crticama (—)

Dvostruku spojnicu (--) pretvara u dugu crticu (—), a jednostruku spojnicu ispred i iza koje se nalazi razmak ( - ) u kratku crticu (–).

Smješke :-) i strelice (==> ) posebnim simbolima

Upisane emotikone i strelice pretvara u odgovarajuće znakovne simbole.

PRIMIJENI ZA VRIJEME UPISA

Mogućnost

Opis

Automatske popise s grafičkim oznakama

Kada redak teksta započinje nekim od sljedećih znakova: *, - ili >, nakon kojeg slijedi razmak ili tabulator, pretvara ga u popis s grafičkim oznakama.

Da biste prekinuli popis s grafičkim oznakama, dvaput pritisnite ENTER.

Crte obruba

Kada triput zaredom u novom retku upišete neki od sljedećih znakova: ~, #, *, -, _ ili =, a zatim pritisnete ENTER, stvara se crta. Ako na početku novog retka upišete, na primjer, ~~~, a zatim pritisnete ENTER, preko cijele stranice iscrtat će se valovita crta.

Ugrađene stilove naslova

Kada dvaput pritisnete ENTER, na odlomke koji sadrže pet ili manje riječi i ne završavaju interpunkcijskim znakom primjenjuje stilove naslova. Da bi se primijenio Naslov 1, upišite novi redak; da bi se primijenio Naslov 2, na početak novog retka umetnite jednu oznaku tabulatora; da bi se primijenio Naslov 3, na početak novog retka umetnite dvije oznake tabulatora.

Napomena :  Da bi se stilovi naslova automatski primijenili, nakon prethodnog odlomka morate dvaput pritisnuti ENTER.

Automatske numerirane popise

Stvara numerirani popis kada redak teksta započinje brojem 1 nakon kojeg slijedi točka ili tabulator.

Da biste prekinuli numerirani popis, dvaput pritisnite ENTER.

Tablice

Stvara tablicu od jednog retka kada na početku retka teksta unesete niz plusova (+) i spojnica (-), a zatim pritisnete ENTER. Niz mora započinjati i završavati plusom. Niz +---+---+------+, na primjer, stvorit će tablicu od jednog retka i tri stupca. Širina stupca bit će jednaka broju rastavnica između plusova. Da biste bilo gdje unutar tablice dodali retke, postavite pokazivač na kraj retka iza kojeg želite umetnuti novi redak i pritisnite ENTER.

U tablicu uključi nove retke i stupce (samo u programu Excel)

U postojeću tablicu dodaje novi redak ili stupac kada unesete podatke u susjedni redak ili stupac. Ako, primjerice, imate tablicu s dva stupca A i B te unesete podatke u susjednu ćeliju u stupcu C, stupac C automatski će biti oblikovan kao dio postojeće tablice.

Automatski prilagodi tekst naslova rezerviranom mjestu (samo u programu PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta teksta naslova tako da stane u definirano rezervirano mjesto za tekst naslova.

Napomena :  Tekst naslova automatski se smanjuje samo za jedan korak promjene veličine fonta, npr. s 44 na 40, ovisno o ugrađenim veličinama fonta. Ako želite dodatno smanjiti veličinu fonta, odaberite tekst naslova, a zatim na popisu Veličina fonta odaberite manju ugrađenu veličinu fonta ili upišite željenu veličinu fonta.

Automatski prilagodi tijelo teksta rezerviranom mjestu (samo u programu PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta tijela teksta tako da stane u definirano rezervirano mjesto za tijelo teksta.

AUTOMATSKI ZA VRIJEME UPISA

Mogućnost

Opis

Oblikuj početak stavke popisa kao one ispred

Uvodni tekst stavke popisa oblikuje kao uvodni tekst prethodne stavke istog popisa. Oblikovanje uvodnog teksta ponavlja se do prvog interpunkcijskog znaka u stavci popisa, a to je obično točka, dvotočka, spojnica, duga crtica, upitnik, uskličnik ili neki sličan znak.

Na sljedeću stavku popisa primjenjuje se samo oblikovanje primijenjeno na cijeli uvodni tekst. Oblikovanje primijenjeno samo na dio uvodnog teksta ne ponavlja se u uvodnom tekstu narednih stavki popisa.

Postavi lijeve i prve uvlake s tabulatorima i tipkom "Backspace"

Uvucite prvi redak odlomka tako da postavite pokazivač na početak prvog retka i pritisnete tipku tabulatora. Cijeli odlomak uvucite tako da postavite pokazivač na početak bilo kojeg retka u odlomku (osim prvog), a zatim pritisnete tipku tabulatora. Da biste uklonili uvlaku, postavite pokazivač na početak prvog retka odlomka, a zatim pritisnite tipku BACKSPACE.

Definiraj stilove na temelju oblikovanja

Primjenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovan tekst kada se njegovo oblikovanje podudara s ugrađenim stilom.

Ispuni tablice formulama za stvaranje izračunatih stupaca (samo u programu Excel)

Primjenjuje jednu formulu na sve ćelije tablice u određenom stupcu. Formula se automatski prilagođava tako što se proširuje na sve ćelije tablice u određenom stupcu.

Da biste isključili automatsko oblikovanje za određeni program, jednostavno na kartici Samooblikovanje pri upisivanju očistite mogućnosti koje želite isključiti. Imajte na umu da su mogućnosti na kartici Samooblikovanje pri upisivanju globalne, što znači da će se mogućnosti koje isključite isključiti u svim datotekama u tom programu.

Kartica Samooblikovanje pri upisivanju s poništenim odabirom mogućnosti

Automatsko oblikovanje u dokumentu odmah odbijate ili mijenjate prilikom upisivanja. Kada Office primijeni automatsko oblikovanje, kliknite gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba koji se prikazao pa učinite nešto od sljedećeg:

 • poništite oblikovanje (poništeno oblikovanje možete ponovno primijeniti) samo za tu instancu

 • globalno promijenite određene mogućnosti samooblikovanja klikom na mogućnost Prekini da bi Office prestao primjenjivati tu promjenu

 • promijenite mogućnosti tako da klikom na Kontrola mogućnosti samoispravka otvorite Samooblikovanje pri upisivanju i promijenite postavke

Word ima karticu Samooblikovanje uz karticu Samooblikovanje pri upisivanju. Postavke na kartici Samooblikovanje pri upisivanju primjenjuju se na tekst prilikom upisivanja, kao što prethodno opisano. Kartica Samooblikovanje rjeđe se koristi jer se mogućnosti na njoj primjenjuju samo kada pokrenete naredbu Samooblikovanje, koju morate dodati na alatnu traku za brzi pristup da biste je koristili.

Naredba Samooblikovanje primjenjuje iste promjene kao što su one koje se primjenjuju putem postavki na kartici Samooblikovanje pri upisivanju, ali na tekst koji je već upisan. Ako želite odjedanput oblikovati cijeli dokument (npr. da biste ravne navodnike zamijenili pametnim ili da biste razlomke zamijenili znakovima razlomaka), to možete učiniti pomoću naredbe Samooblikovanje.

Da biste naredbu Samooblikovanje dodali na alatnu traku za brzi pristup i pokrenuli je, učinite sljedeće:

 1. U programu Word kliknite ikonu Prilagodi alatnu traku za brzi pristup, a zatim Više naredbi.

  Odabir mogućnosti Više naredbi na alatnoj traci za brzi pristup

 2. U odjeljku Odaberite naredbe iz odaberite Sve naredbe.

 3. Pomaknite se prema dolje na popisu, odaberite Samooblikovanje ili Samooblikuj sada pa kliknite Dodaj, a potom U redu.

  Odabir naredbe Samooblikovanje na traci za brzi pristup

 4. Da biste pokrenuli naredbu, u programu Word kliknite ikonu Samooblikovanje.

  Ikona samooblikovanja

Pogledajte također

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×