Izvođenje makronaredbe

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Postoji nekoliko načina za pokretanje makronaredbe u programu Microsoft Excel. Makronaredba je akcija ili skup akcija koje možete koristiti da biste automatizirali zadatke. Makronaredbe se snimaju u programu Visual Basic for Applications programskom jeziku. Uvijek možete izvođenje makronaredbe klikom na naredbu makronaredbe na vrpci. Ovisno o tome kako je dodijeljen makronaredbe za pokretanje, možda i moći pokrenuti pritiskom na CTRL kombinacije tipkovni prečac, klikom na gumb na alatnoj traci za brzi pristup ili u prilagođenoj grupi na vrpci. ili klikom na područje na objektu, grafiku ili kontroli. Osim toga, možete pokrenuti makronaredbu automatski prilikom otvaranja radne knjige.

Napomena : Kada postavite razinu sigurnosti makronaredbi u programu Excel na Onemogući sve makronaredbe bez obavijesti, Excel će se pokrenuti samo makronaredbe koje su digitalno potpisane ili pohranjena na pouzdanom mjestu, kao što je Excel polaznu mapu na vašem računalu. Ako makronaredbu koju želite pokrenuti nije digitalno potpisane ili koja se nalazi u pouzdana mjesta, možete privremeno promijeniti razinu sigurnosti koja omogućuje sve makronaredbe.

Prije izvođenja makronaredbi

Morate promijeniti neke postavke u programu Excel mogli pokrenuti makronaredbe:

 1. Ako kartica Programiranje nije dostupna, aktivirajte njezin prikaz. Dodatne informacije potražite u članku Prikaz kartice programiranje.

 2. Za privremeno postavljanje razine sigurnosti na omogućavanje svih makronaredbi učinite sljedeće:

  1. Na kartici Programer, u grupi Kod kliknite Sigurnost makronaredbe.

   Kartica programiranje na vrpci
  2. U kategoriji Postavke makronaredbe u odjeljku Postavke makronaredbe kliknite Omogući sve makronaredbe (ne preporuča se; može se pokrenuti potencijalno opasan kod), a zatim kliknite U redu.

   Napomena : Da biste spriječili pokretanje potencijalno opasnog koda, preporučujemo da vratite sve postavke koje onemogućuju sve makronaredbe nakon što završite rad s makronaredbama.

 1. Otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu.

 2. Na kartici Programer, u grupi Kod pritisnite Makronaredbe.

  Kartica programiranje na vrpci
 3. U okviru Naziv makronaredbe kliknite makronaredbu koju želite pokrenuti.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Možete i pritisnuti CTRL + F8 da biste pokrenuli makronaredbu. Da biste zaustavili makronaredbu, pritisnite ESC.

  • Da biste pokrenuli makronaredbu iz Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modulu, kliknite Uređivanje, a na izborniku za pokretanje kliknite Run Sub/UserFormili pritisnite F5.

 1. Na kartici Programer, u grupi Kod pritisnite Makronaredbe.

  Kartica programiranje na vrpci
 2. U okviru Naziv makronaredbe kliknite makronaredbu koju želite dodijeliti tipkovnom prečacu u kombinaciji s tipkom Ctrl.

 3. Kliknite Mogućnosti.

  Pojavit će se dijaloški okvir Mogućnosti makronaredbe.

 4. U okvir Tipkovni prečac upišite malo ili veliko slovo koje želite koristiti uz tipku Ctrl.

  Napomena : Tipkovni prečac zamjenjivat će bilo koji ekvivalentni zadani tipkovni prečac programa Excel sve dok je radna knjiga koja sadrži makronaredbu otvorena.

  Popis Ctrl tipkovni prečaci koji su već dodijeljeni u programu Excel potražite u članku Tipkovni prečaci i funkcijske tipke programa Excel.

 5. U okvir Opis upišite opis makronaredbe.

 6. Kliknite U redu da biste spremili promjene, a zatim Odustani da biste zatvorili dijaloški okvir Makronaredba.

Da biste pokrenuli makronaredbu iz gumba na alatnoj traci za brzi pristup, najprije morate dodali gumb na alatnoj traci. Da biste to učinili, potražite u članku Dodjela makronaredbe gumbu.

Možete stvoriti prilagođenu grupu u koju se pojavljuje na kartici na vrpci i dodjela makronaredbe gumbu u toj grupi. Na primjer, možete dodati u prilagođenu grupu pod nazivom "Moje makronaredbe" kartica programiranje, a zatim dodajte makronaredbe (koji će se prikazati kao gumb) u novu grupu. Da biste to učinili, potražite u članku Dodjela makronaredbe gumbu.

Izvođenje makronaredbe klikom na područje na grafičkom objektu

Možete stvoriti na mjesto na grafiku koju korisnik može kliknuti da biste pokrenuli makronaredbu.

 1. Na radni list umetnite grafički objekt kao što je slika, isječak crteža, oblik ili SmartArt.

  Dodatne informacije o umetanju grafičkom objektu, potražite u članku Dodavanje, promjena ili brisanje oblika.

 2. Da biste stvorili na mjesto na postojeći objekt, klikniteUmetanje > oblike, odaberite oblik koji želite koristiti, a zatim ga povucite na postojeći objekt.

  Oblici
 3. Desnom tipkom miša kliknite aktivno mjesto koje ste stvorili, a zatim kliknite Dodijeli makronaredbu.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za dodjeljivanje postojeće makronaredbe grafičkom objektu dvostruko kliknite makronaredbu ili unesite njezin naziv u okvir Naziv makronaredbe.

  • Da biste snimili novu makronaredbu da biste dodijelili odabranom grafičkom objektu, kliknite zapis, upišite naziv makronaredbe u dijaloškom okviru Snimi makronaredbu pa u redu da biste započeli snimanje makronaredbe. Kada završite snimanje makronaredbe, kliknite Zaustavi snimanje Slika gumba na kartici Programiranje u grupi kod .

   Savjet : Možete kliknuti i Zaustavi snimanje Slika gumba na lijevoj strani trake stanja.

  • Za uređivanje postojeće makronaredbe kliknite njen naziv u okviru Naziv makronaredbe i zatim kliknite Uredi.

 5. Kliknite U redu.

 6. Na radnom listu, odaberite na aktivno mjesto. Prikazat će se Alati za Crtanje , karticom Oblikovanje .

 7. Na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite strelicu uz Ispuna oblika, a zatim Bez ispune.

  Dijaloški okvir za naslov novog web-mjesta sustava SharePoint Online

 8. Kliknite strelicu do Kontura oblika i zatim kliknite Bez konture.

Ako snimite makronaredbu i spremiti je pod nazivom Auto_Open, makronaredba će se pokrenuti svaki put kada otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu. Automatsko pokretanje makronaredbe prilikom otvaranja radne knjige tako da pisanje VBA procedura u događaj Otvaranje radne knjige pomoću Visual Basic Editor. Otvorite događaj je događaj ugrađenu radnu knjigu koja se pokreće svoj kod makronaredbe svaki put kada otvorite radnu knjigu.

Stvaranje makronaredbe Auto_Open

 1. Želite li spremiti makronaredbu s određenom radnom knjigom, najprije otvorite tu radnu knjigu.

 2. Na kartici Programer, u grupi Kod kliknite Snimi makronaredbu.

 3. U okvir Naziv makronaredbe unesite Otvori_automatski.

 4. Na popisu Spremi makronaredbu u odaberite radnu knjigu u koju želite pohraniti makronaredbu.

  Savjet : Ako želite da se makronaredbe bude dostupan prilikom svakog pomoću programa Excel, odaberite Osobnu radnu knjigu makronaredbi. Kad odaberete Osobnu radnu knjigu makronaredbi, Excel stvara na skrivene osobnu radnu knjigu makronaredbi (Personal.xlsb) ako ona još ne postoji i sprema makronaredbe u ovoj radnoj knjizi. U sustavu Windows Vista, ova radna knjiga se sprema u mapu name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user. Ako ne možete pronaći ga nema, je možda su spremljene u podmapu Roaming umjesto lokalno. U sustavu Microsoft Windows XP, ova radna knjiga se sprema u mapu Data\Microsoft\Excel\XLStart name\Application C:\Documents and Settings\user. Radne knjige u mapu XLStart automatski se otvaraju prilikom svakog pokretanja programa Excel. Ako želite da se makronaredbe u u osobnoj radnoj knjizi makronaredbi će se automatski pokrenuti u drugoj radnoj knjizi, morate i spremiti tu radnu knjigu u mapu XLStart tako da se oba radnih knjiga prilikom pokretanja programa Excel.

 5. Kliknite U redu i zatim izvedite akcije koje želite snimiti.

 6. Na kartici Programiranje u grupi kod kliknite Zaustavi snimanje Slika gumba .

  Savjet : Možete kliknuti i Zaustavi snimanje s lijeve strane trake stanja.

  .

Napomene : 

 • Odlučite li se u koraku 6 za spremanje makronaredbe u ovu radnu knjigu ili novu radnu knjigu, spremite ili premjestite radnu knjigu u jednu od XLStart mapa.

 • Snimanje makronaredbe Auto_otvaranje sadrži sljedeća ograničenja:

  • Ako radna knjiga u koju spremite makronaredbu Auto_otvaranje već sadrži VBA postupak u svom događaju Otvaranje, VBA postupak za događaj Otvaranje nadjačat će sve akcije u makronaredbi Auto_otvaranje.

  • Makronaredba Auto_otvaranje se zanemaruje prilikom programatskog otvaranja korištenjem metode Otvaranje.

  • Makronaredba Auto_otvaranje pokreće se prije otvaranja drugih radnih knjiga. Stoga ako snimite akcije koje želite da Excel izvrši na zadanoj radnoj knjizi Book1 ili na radnoj knjizi koja se učitava iz mape XLStart, makronaredba Auto_otvaranje neće se uspješno pokrenuti kada ponovo pokrenete program Excel, jer se makronaredba pokreće prije no što se otvore zadana i početna radna knjiga.

   Ako naiđete na ova ograničenja, umjesto snimanja makronaredbe Auto_otvaranje potrebno je stvoriti VBA proceduru za događaj Otvaranje kao što je opisano u sljedećem dijelu ovog članka.

 • Ako želite pokrenuti program Excel bez pokretanja makronaredbe Auto_otvaranje, pritisnite i držite tipku SHIFT kada pokrenete program Excel.

Stvaranje VBA procedura za događaj otvaranje radne knjige

Sljedeći primjer koristi događaj Otvaranje za izvođenje makronaredbe prilikom otvaranja radne knjige.

 1. Spremite i zatvorite sve otvorene radne knjige.

 2. Otvorite radnu knjigu u koju želite dodati makronaredbu ili stvorite novu radnu knjigu.

 3. Na kartici Programer, u grupi Kod kliknite Visual Basic.

 4. U prozoru programa Project Explorer desnom tipkom miša kliknite objekt Ova radna knjiga, a potom kliknite Prikaži kod.

  Savjet : U prozoru Project Explorer nije vidljivo, na izborniku Prikaz kliknite Project Explorer.

 5. U popisu Objekt iznad prozora Kod, odaberite Radna knjiga.

  Ovim se automatski stvara prazna procedura za događaj Otvaranje , kao što su ova:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Te procedure dodajte sljedeće retke koda:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("List1"). Range("a1"). Vrijednost = datum
  završili Sub

 7. Prijeđite u Excel i spremite radnu knjigu kao radnu knjigu s makronaredbom (.xlsm).

 8. Zatvorite i ponovno otvorite radnu knjigu. Prilikom ponovnog otvaranja radne knjige, Excel izvodi proceduru Workbook_Open koja u okviru poruke prikazuje trenutni datum.

 9. U okviru poruke kliknite U redu.

  Napomena : U ćeliju A1 na listu List1 također sadrži datum kao rezultat izvođenja Workbook_Open procedure.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Stručnjak Excel tehnološka zajednica, uvijek možete zatražiti pomoć u zajednici odgovoreili Predložite značajku ili poboljšanje u odnosu na Excel korisnika govorne

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Automatsko pokretanje makronaredbe prilikom otvaranja radne knjige

Zadaci Automate sa snimačem makronaredbi

Zapis makronaredbe za otvaranje određenih radnih knjiga prilikom pokretanja programa Excel

Stvaranje i spremanje svih makronaredbi u jednoj radnoj knjizi

Spremanje makronaredbe

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×