Izrada vanjskog popisa iz tablice SQL Azure pomoću usluga poslovnog povezivanja i sigurnog spremišta

Izrada vanjskog popisa iz tablice SQL Azure pomoću usluga poslovnog povezivanja i sigurnog spremišta

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kao administrator sustava SharePoint Online možete koristiti servise sustava SharePoint Online za pristup podacima iz baze podataka Microsoft SQL Azure. SQL Azure je tehnologija za relacijske baze podataka temeljena na oblaku, a to znači da kod nje povezivanje funkcionira posve u oblaku. U ovom su članku opisani načini korištenja tehnologija sustava SharePoint za pristupanje podacima iz baze podataka SQL Azure pri kojima nije potrebno pisati programski kod.

Da biste koristili podatke iz baze podataka SQL Azure, morate stvoriti vanjski popis pomoću usluga poslovnog povezivanja (BCS-a) i sigurnog spremišta. BCS povezuje rješenja sustava SharePoint s vanjskim podacima, dok sigurno spremište omogućuje provjeru autentičnosti korisnika prije korištenja podataka. Pomoću vanjskog popisa možete prikazati sadržaj tablice iz baze SQL Azure u sustavu SharePoint Online. Korisnici tako u sustavu SharePoint Online mogu čitati, uređivati i ažurirati podatke.

Dodatne informacije o korištenju servisa za poslovno Povezivanje za korištenje vanjskih podataka potražite u članku Uvod u vanjske podatke.

Baze podataka SQL Azure su relacijskim bazama podataka u oblaku stvorenih pomoću tehnologije SQL Server. Da biste saznali kako započeti s ovim bazama podataka, potražite u članku Uvod u Microsoft Azure SQL baze podataka pomoću portala za upravljanje platformu Microsoft Azure

Sadržaj članka

Pregled koraka u postupku

Kako BCS-a i sigurnog spremišta funkcioniraju zajedno

Korak 1: Postavljanje dozvola za spremište metapodataka BCS-a

Korak 2: Stvaranje mapiranja vjerodajnica za sigurno spremište

Stvaranje ciljne aplikacije sigurne pohrane

Vjerodajnice za pohranu za ciljnu aplikaciju

Korak 3: Stvaranje vrste vanjskog sadržaja

Korak 4: Stvaranje vanjskog popisa

Stvaranje vanjskog popisa pomoću sustava SharePoint Online

Stvaranje vanjskog popisa pomoću programa SharePoint Designer 2010

Korak 5: Dodjela dozvola za upravljanje ECT-om

Pregled koraka u postupku

Da biste stvorili vanjski popis pomoću kojega ćete moći pristupati podacima iz sustava SQL Azure, morate proći kroz niz zasebnih koraka.

U sljedećoj su tablici navedeni koraci i softver potreban za svaki od njih.

Što je potrebno učiniti:

Pomoću kojeg programa:

Prvi korak: postavljanje dozvola za spremište metapodataka BCS-a

Administracijski centar sustava SharePoint (u sustavu SharePoint Online)

Drugi korak: stvaranje mapiranja sigurnog spremišta

Administracijski centar sustava SharePoint (u sustavu SharePoint Online)

Treći korak: stvaranje vrste vanjskog sadržaja (ECT-a)

SharePoint Designer 2010 ILI Visual Studio

Četvrti korak: stvaranje vanjskog popisa

Administracijski centar sustava SharePoint (SharePoint Online)

Peti korak: dodjela dozvola za upravljanje ECT-om

Administracijski centar sustava SharePoint (SharePoint Online)

Vrh stranice

Zajedničko funkcioniranje BCS-a i sigurnog spremišta

Usluge poslovnog povezivanja (Business Connectivity Services, BCS) povezuju se s podacima u vanjskom spremištu podataka. Podatke možete prikazati pomoću vanjskog popisa i čuvati ih negdje drugdje. BCS omogućuje povezivanje rješenja sustava SharePoint s dvama vrstama resursa:

 • bazom podataka SQL Azure

 • WCF web-servisom koji funkcionira kao krajnja točka za neku drugu vrstu spremišta podataka

U sustavu SharePoint Online BCS omogućuje pristupanje vanjskom izvoru podataka putem sigurnog spremišta. U sigurnom su spremištu pohranjeni šifrirani primjerci vjerodajnica. Ono omogućuje administratoru sustava SharePoint Online da poveže grupu sustava SharePoint s jednim računom sustava SQL Azure koji ima pristup odredišnoj bazi podataka. Kad korisnik sustava SharePoint pregledava podatke na vanjskom popisu, sigurno spremište pomoću povezanog računa za SQL Azure šalje zahtjeve za podatke iz sustava SQL.

Da bi to bilo moguće, administrator sustava SharePoint Online u programu SharePoint Designer ili Visual Studio definira vrstu vanjskog sadržaja (External Content Type, ECT). Zatim netko s odgovarajućim dozvolama stvara vanjski popis na web-mjestu sustava SharePoint Online navodeći ECT kao referencu. Korisnici s odgovarajućim dozvolama mogu vidjeti ili ažurirati popis.

Napomena: SharePoint Online ne podržava izvanmrežno korištenje vanjskih popisa.

Na ilustraciji se prikazuje nastanak veza između različitih elemenata:

Dijagram s prikazom veze između korisnika, sustava SharePoint Online i vanjskog izvora podataka u sustavu SQL Azure

Na popisu u nastavku opisani su koraci postupka povezivanja. Svaki korak popisa odgovara broju na prethodnom dijagramu.

 1. Korisnik se prijavljuje u SharePoint Online te otvara vanjski popis. Servis za poslovno povezivanje (BDC) u sustavu SharePoint Online šalje upit vrsti vanjskog sadržaja za taj popis u spremištu metapodataka BDC-a koji sadrži popis. Upit traži sljedeće podatke: kako pristupiti vanjskom sustavu, koje su operacije podržane i koje vjerodajnice koristiti.

 2. Izvođenje servisa za BDC šalje zahtjev (SOAP putem HTTP-a) krajnjoj točci servisa SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF).

 3. Servis SQL Azure vraća podatke u SOAP omotnici.

 4. Web-mjesto sustava SharePoint Online prikazuje vanjski popis u korisnikovu pregledniku. Korisnik tad može obavljati sve konfigurirane operacije na izvoru podataka za koje ima dozvole.

Vrh stranice

Prvi korak: postavljanje dozvola za spremište metapodataka BCS-a

U ovom koraku slijedite postupak u Postavljanje dozvola za spremište metapodataka BCS-a za rješenje lokalnog servisa za poslovno povezivanje u sustavu SharePoint 2013.

Kad dovršite korake iz tog postupka, vratite se na ovu stranicu i započnite postupak iz drugog koraka: stvaranje mapiranja vjerodajnica za sigurno spremište.

Drugi korak: stvaranje mapiranja vjerodajnica za sigurno spremište

Obično kad stvarate mapiranje vjerodajnica u sigurnom spremištu, mapirate ili preslikavate više korisnika sustava SharePoint s jednim računom baze SQL Azure. Za to možete koristiti grupu sustava SharePoint ili samo navesti sva korisnička imena. Račun baze SQL Azure posjeduje odgovarajuće dozvole za pristupanje tablici odredišne baze podataka. Odredišna baza podataka u bazi SQL Azure poznata je i kao ciljna aplikacija sigurnog spremišta ili samo ciljna aplikacija.

Savjet: Provjerite imate li vjerodajnice SQL Azure spreman. Koristit ćete te vjerodajnice prilikom stvaranja mapiranja između korisnicima sustava SharePoint i SQL Azure računa.

Stvaranje ciljne aplikacije sigurnog spremišta

Da biste stvorili ciljnu aplikaciju sigurnog spremišta, slijedite korake u nastavku.

 1. Otvorite URL administracijskog centra sustava SharePoint u sustavu SharePoint Online.

 2. Kliknite sigurno spremište.

 3. Na vrpci kliknite Novo da biste otvorili stranicu na kojoj ćete navesti postavke ciljne aplikacije.

 4. U odjeljku Postavke ciljne aplikacije učinite sljedeće:

  • U odjeljku ID ciljne aplikacije navedite vrijednost jedinstvenog ID-a. Taj ID mapira vrstu vanjskog sadržaja na vjerodajnice potrebne za provjeru autentičnosti korisnika. ID ciljne aplikacije ne može se mijenjati nakon stvaranja ciljne aplikacije.

  • U odjeljku Zaslonski naziv navedite neslužbeni naziv ciljne aplikacije.

  • U odjeljku E-pošta za kontakt navedite adresu e-pošte koju želite da korisnici upotrebljavaju ako imaju pitanja o ciljnoj aplikaciji (vanjskom podatkovnom sustavu).

  • U odjeljku Vrsta ciljne aplikacije, provjerite je li vrijednost postavljena na Ograničene grupe. Grupa ograničena znači sigurne pohrane sadrži mapiranje koja se povezuje grupe korisnika sustava SharePoint s računom jedinstvenog i vanjskih podataka koje mogu poslužiti u njihovo ime. Osim toga, grupa ograničenih vrsta aplikacije ograničen je sustav navedeni vanjskih podataka.

 5. U odjeljku Polja vjerodajnice unesite nazive polja koja želite koristiti za korisničko ime lozinku vanjskog podatkovnog sustava. Prema zadanim postavkama sigurno spremište koristi korisničko ime u sustavu Windows i lozinku za Windows. Preporučujemo da prihvatite te vrijednosti. Te vrste polja nije moguće uređivati nakon stvaranja aplikacije.

  snimka zaslona odjeljka polja vjerodajnice na stranici sa svojstvima ciljne aplikacije sigurnog spremišta. putem tih se polja navode vjerodajnice za prijavu u ciljnu aplikaciju

 6. U odjeljku Administratori ciljne aplikacije u polje Administratori ciljne aplikacije unesite naziv grupe ili popisa korisnika koji mogu uređivati ciljnu aplikaciju. Možete i potražiti naziv grupe na Microsoftovu poslužitelju mrežnog imenika. U tom se odjeljku obično nalazi ime administratora sustava SharePoint Online ili globalnog administratora.

 7. U odjeljku Članovi u polje Članovi unesite naziv grupe koja će koristiti ciljnu aplikaciju. Općenito je to grupa iz Microsoftova mrežnog imeničkog servisa (MSODS-a).

  Ako ste globalni administrator, možete stvarati grupe putem MSODS-a u administracijskom centru sustava Office 365.

 8. Kliknite U redu da biste stvorili ciljnu aplikaciju i vratili se na stranicu servisa sigurnog spremišta.

Vjerodajnice za pohranu za ciljnu aplikaciju

Nakon stvaranja ciljne aplikacije, spremni ste za unos vjerodajnica koje će sigurno spremište koristiti za pristupanje vanjskim podacima. Da biste postavili vjerodajnice, slijedite korake u nastavku:

 1. U administracijskom centru sustava SharePoint kliknite sigurno spremište.

 2. Kliknite strelicu pored nove ciljne aplikacije pa odaberite Postavljanje vjerodajnica.

 3. U dijaloški okvir Postavljanje vjerodajnica za ciljnu aplikaciju sigurnog spremišta (grupa) unesite korisničko ime i lozinku za račun. Račun mora imati pristup ciljnoj bazi podataka. Na sljedećoj je ilustraciji korisničko ime korisničko ime u sustavu Windows, dok je lozinka lozinka za Windows.

  Važno: Pohranite te podatke na sigurno. Kad postavite vjerodajnice, administrator ih više ne može dohvatiti.

  Snimka zaslona s prikazom dijaloga Polja vjerodajnice koji se koristi prilikom stvaranja ciljne aplikacije sigurnog spremišta. Prikazane su zadane vrijednosti – korisničko ime i lozinku sustava Windows.

Vrh stranice

Treći korak: stvaranje vrste vanjskog sadržaja

Vanjskog sadržaja vrsta (ECT) možete stvoriti pomoću programa Microsoft Visual Studio ili Microsoft SharePoint Designer 2010. Ovaj postupak opisuje kako stvoriti ECT u programu SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 nije dostupan kao besplatno preuzeti iz Microsoft Download Center.

Da biste mogli izvršiti taj zadatak, morate biti administrator sustava SharePoint Online ili globalni administrator.

Da biste stvorili ECT, slijedite korake u nastavku.

 1. Pokrenite Microsoft SharePoint Designer.

 2. Kliknite gumb Otvori web-mjesta da biste otvorili u sustavu SharePoint Online timskog web-mjesta na korijenskom zbirkom. URL za korijenske zbirke izgledat će otprilike ovaj primjer URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online može prikazati zatraži valjanih se vjerodajnica.

  Napomene: 

  • Ako SharePoint prikaže upit za dodavanje novog korisnika, svakako pazite da korisnički račun koji koristite ima odgovarajuće dozvole. Korisnički račun mora imati ovlasti za unošenje promjena u BCS i njihovo testiranje na web-mjestu sustava SharePoint Online. Te korake obično izvodi administrator sustava SharePoint Online ili globalni administrator.

  • Ako se želite prebaciti na drugog korisnika, kliknite Dodavanje novog korisnika, pa Osobno ili Tvrtka ili ustanova, a zatim se prijavite kao administrator sustava SharePoint Online ili globalni administrator te se prijavite.

 3. Kada se web-mjesto otvori, u stablu Objekti web-mjesta na lijevoj strani prozora aplikacije kliknite Vrste vanjskog sadržaja.

 4. Odaberite karticu Vrste vanjskog sadržaja pa na vrpci kliknite Vrsta vanjskog sadržaja da biste započeli postupak stvaranja.

 5. U odjeljku stranice naziva Podaci o vrsti vanjskog sadržaja promijenite Naziv i Zaslonski naziv. Provjerite je li naziv smislen. Zaslonski naziv neslužben je naziv ECT-a.

 6. Odaberite hipervezu kliknite ovdje da biste otkrili vanjske izvore podataka i definirali operacije da biste otvorili stranicu dizajner operacija. Snimka zaslona s pločom s informacijama vrste vanjskog sadržaja i veze Kliknite ovdje da biste otkrili vanjske izvore podataka i definirali operacije koja se koristi za povezivanje s BCS-om.

 7. Kliknite Dodavanje veze da biste otvorili dijaloški okvir Odabir vrste vanjskog izvora podataka.

 8. Odaberite SQL Server da biste pristupili bazi podataka SQL Azure.

  Snimka zaslona dijaloga Dodavanje veze putem kojega možete odabrati vrstu izvora podataka. U ovom je slučaju vrsta SQL Server i može se koristiti za povezivanje s bazom SQL Azure.

  Napomena: U sustavu SharePoint Online nije moguće koristiti lokalne izvore podataka kao što je vrsta .NET. Nije moguće koristiti ni vrstu podataka SQL Server koji je smješten lokalno sa sustavom SharePoint Online.

 9. Kad odaberete SQL Server, navedite sljedeće:

  • Naziv poslužitelja baze podataka

  • Naziv baze podataka

  • Naziv

   Važno: 

   • URL koji koristite za pristup bazi podataka sadrži potpuno kvalificirani naziv poslužitelja. Ako, na primjer, ako pristup bazi podataka putem https://aaapbj1mtc.database.windows.net potpuno kvalificirani naziv poslužitelja je aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Ako se prijavite na višoj razini, primjerice putem portala za upravljanje za Microsoft Azure, moći ćete saznati potpuni naziv poslužitelja. Na stranici portala u odjeljku Pretplatekliknite naziv svoje pretplate. Zatim u odjeljku Posve kvalificiran naziv poslužitelja proširite pretplatu i naziv poslužitelja. Nazivi baza podataka prikazuju se uz svaki naziv poslužitelja.

   snimka zaslona dijaloga za povezivanje sa sustavom sql server u koji upisujete naziv poslužitelja baze podataka sql azure i koristite poveži se s preuzetim prilagođenim id-jem da biste unijeli id aplikacije sigurnog spremišta.

   U dijaloškom okviru Povezivanje sa sustavom SQL Server odaberite Poveži se s preuzetim prilagođenim identitetom. Zatim u tekstni okvir ID aplikacije sigurnog spremišta unesite ID aplikacije sigurnog spremišta u kojemu su pohranjene vjerodajnice ciljne baze podataka pa kliknite U redu.

 10. Ako se od vas zatraže vjerodajnice za pristupanje vanjskom izvoru podataka, unesite odgovarajuće korisničko ime i lozinku da biste pristupili sustavu vanjskih podataka. Potom kliknite U redu da biste se povezali.

  Na kartici Preglednik izvora podataka pogledajte popis tablica dostupnih u bazi podataka sustava SQL Azure. Da biste vidjeli popis mogućih operacija za tu tablicu, otvorite izbornički prečac za tablicu.

  Možete odabrati određene mogućnosti za tablicu kao što su Nova operacija čitanja stavke i Nova operacija ažuriranja. Ili možete jednostavno odabrati Stvori sve operacije.

  Snimka zaslona koja prikazuje bazu podataka Tailspintoys u programu SharePoint Designer. Kad kliknete naziv tablice, prikazat će se izbornik u kojemu možete odabrati operacije koje ćete stvoriti.

 11. Kliknite Stvori sve operacije da biste otvorili čarobnjak, a zatim kliknite Sljedeće.

  Na stranici čarobnjaka Svojstva operacije u oknu Pogreške i upozorenja možete čitati o raznim problemima. Važno je riješiti primijećene probleme. Morat ćete, primjerice, odabrati polje koje će prikazati u kontroli birača vanjske stavke. Za tablicu kupaca mogli biste odabrati naziv kupca.

  Snimka zaslona s dijaloškim okvirom Sve operacije u kojemu se objašnjava da ste odabrali stvoriti sva svojstva koja su potrebna za prava Stvori, Čitaj stavku, Ažuriraj, Izbriši i Čitaj popis.

  Važno:  U čarobnjaku se može prikazati poruka upozorenja ako u ciljnoj tablici postoje jedinstvena obavezna polja, primjerice "ID kupca”. To vrijedi u slučaju obaveznih i jedinstvenih polja koja su navedena u tablici, npr. primarnog ključa.

  druga snimka zaslona dijaloškog okvira sve operacije u programu sharepoint designer. na toj se stranici prikazuju upozorenja kojima se objašnjavaju postavke ključnih svojstava na popisu.

  Napomena: Dodatne informacije o definiranju filtara u vrstama vanjskog sadržaja potražite u članku Kako: Definiranje filtara za kontrole za odabir vanjskih stavki .

 12. Odaberite Završi da biste prihvatili svojstva operacija koja ste konfigurirali. Operacije se u programu SharePoint Designer prikazuju kao popis ECT operacija.

Kad dovršite taj korak, spremni ste za stvaranje vanjskog popisa za korištenje podataka iz vanjskog izvora.

Četvrti korak: stvaranje vanjskog popisa

Vanjski popis možete stvoriti pomoću programa SharePoint Designer ili dodavanjem vanjskog popisa na timsko web-mjesto sustava SharePoint Online kao aplikacije. Ovdje se opisuje stvaranje vanjskog popisa na timskom web-mjestu sustava SharePoint Online.

Stvaranje vanjskog popisa pomoću sustava SharePoint Online

 1. Otvorite početnu stranicu timskog web-mjesta sustava SharePoint Online.

 2. Kliknite Postavke Gumb Postavke u sustavu Office 365 > Dodaj aplikaciju.

 3. Na stranici Vaše aplikacije u dijaloški okvir za pretraživanje unesite Vanjski popis i pokrenite pretraživanje.

 4. Dvaput kliknite pločicu Vanjski popis da biste otvorili dijaloški okvir Dodavanje vanjskog popisa.

 5. u okvir Naziv unesite naziv popisa.

 6. U okvir Vrsta vanjskog sadržaja unesite naziv koji želite koristiti. To može, primjerice, biti naziv ECT-a koji ste stvorili pomoću programa SharePoint Designer. Možete i kliknuti ikonu baze podataka da biste potražili naziv ECT-a.

 7. Kliknite Stvori.

Vrh stranice

Stvaranje vanjskog popisa pomoću programa SharePoint Designer 2010

 1. Na vrpci programa SharePoint Designer 2010 kliknite Stvaranje popisa i obrazaca.

  SharePoint Designer možda će prikazati sljedeću poruku: "Za stvaranje popisa i obrazaca potrebno je spremiti vrstu vanjskog sadržaja". Kliknite Da da biste spremili ECT.

  U na dijaloški okvir Stvaranje popisa i obrazaca za ImeBazePodataka kupci , upišite smisleni naziv vanjskog popisa u tekstni okvir Naziv popisa . Na primjer, ako ste stvorili ECT-om za tablicu "Kupci" baze podataka, možete koristiti "Tailspintoys korisnici" u naziv popisa.

 2. Na popisu operacija odaberite Operacija čitanja stavke.

 3. U tekstni okvir Instanca sustava unesite naziv baze podataka SQL Azure.

  Dijaloški okvir Stvaranje popisa i obrazaca s odabranim mogućnostima za stvaranje vanjskog popisa i popunjena sva četiri polja.

 4. Kliknite U redu pa Spremi da biste na web-mjestu sustava SharePoint Online stvorili vanjski popis.

Peti korak: dodjela dozvola za upravljanje ECT-om

Da biste dovršili postavljanje vanjskog popisa, morate dodijeliti dozvole osobama koje će koristiti popis. Da biste to učinili, slijedite korake u nastavku.

 1. U administracijskom centru sustava SharePoint kliknite bcs.

 2. Odaberite Upravljanje BDC modelima i vanjskim oblicima sadržaja.

 3. Potvrdite okvir uz naziv ECT-a koji ste upravo stvorili pa kliknite Postavi dozvole objekta.

  Važno:  Dozvole za upravljanje ECT-om potrebno je ručno dodijeliti administratoru sustava SharePoint Online ili globalnom administratoru pomoću naredbe Postavi dozvole objekta. Ako izričito ne dodijelite te dozvole, administratori neće imati dozvolu za upravljanje ECT-om.

  Snimka zaslona administracijskog centra sustava SharePoint Online s BCS-om. Na vrpci je prikazan gumb Postavi dozvole objekta.

 4. U dijalogu za postavljanje dozvola objekta potvrdite okvire svih dozvola (Uredi, Izvrši, Moguće odabrati u klijentskim programima i Postavi dozvole) potrebnih administratoru sustava SharePoint Online.

  Napomena:  Provjerite da barem jedan korisnik ili grupa ima pravo Postavi dozvole. Ako to pravo ne dodijelite nikome, stvorit ćete neupravljivu vezu s BCS-om.

  snimka zaslona s dijaloškim okvirom postavi dozvole objekta u sustavu sharepoint online. pomoću tog dijaloga postavljaju se dozvole za navedenu vrstu vanjskog sadržaja.

 5. Odaberite Dozvole se propagiraju na sve načine te vrste vanjskog sadržaja. Time ćete nadjačati sve postojeće dozvole.

  Napomena:  Želite li dodati grupu koja smije koristiti vanjske popise, morate joj dodijeliti i prava Izvrši. Time ćete korisnicima iz grupe omogućiti izvršavanje upita nad vanjskim izvorom te prikaz rezultata u sustavu SharePoint.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×