Izračun više rezultata korištenjem podatkovne tablice

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Podatkovna tablica raspon je ćelija u kojem za dio ćelija možete promijeniti vrijednost kako biste dobili drukčije odgovore na problem. Dobar je primjer korištenje funkcije PMT s različitim iznosima zajma i kamata kako biste izračunali zajam za automobil ili kuću koji si možete priuštiti. Eksperimentiranje s promjenjivim vrijednostima kako biste dobili različite rezultate dio je discipline poznate kao analiza podataka.

Podatkovne tablice dio su paketa naredbi koje se nazivaju alati za što-ako analizu.

Analiza što-ako jest postupak promjene vrijednosti u ćelijama da biste vidjeli kako će te ćelije utjecati na ishod formula na radnom listu. Pomoću podatkovne tablice možete, primjerice, varirati kamatnu stopu i duljinu otplate kredita da biste odredili moguće mjesečne iznose otplate.

Vrste analize što-ako    U programu Excel postoje tri vrste analize što-ako: scenariji, podatkovne tablice i traženje rješenja. Scenariji i podatkovne tablice pomoću skupova ulaznih vrijednosti određuju moguće rezultate. Traženje rješenja razlikuje se od scenarija i podatkovnih tablica jer kreće od rezultata te ga projicira unatrag i određuje moguće ulazne vrijednosti koje daju taj rezultat.

Poput scenarija, podatkovne vam tablice pomažu da istražite skup mogućih ishoda. No za razliku od scenarija, podatkovne tablice pokazuju sve ishode u jednoj tablici na jednom radnom listu. Korištenje podatkovnih tablica olakšava brz pregled raspona mogućnosti. Budući da se usredotočujete na jednu ili dvije varijable, rezultate je jednostavno pročitati i zajednički koristiti u tabličnom obliku.

U podatkovnoj tablici nije moguće koristiti više od dvije varijable. Ako želite analizirati više varijabli, trebali biste koristiti scenarije. Iako je ograničena na jednu ili dvije varijable (jednu za ulaznu ćeliju retka i jednu za ulaznu ćeliju stupca), podatkovna tablica može sadržavati proizvoljan broj različitih vrijednosti tih varijabli. Scenarij može imati najviše 32 različite vrijednosti, no možete stvoriti proizvoljan broj scenarija.

Informacije o analizu "što ako" potražite u članku Uvod u analizu "što ako".

Osnove podatkovnih tablica

Možete stvoriti podatkovne tablice s jednom ili dvije varijable, ovisno o broju varijabli i formula koje želite testirati.

Podatkovne tablice s jednom varijablom    Koristite tablicu podataka s jednom varijablom ako želite vidjeti kako različite vrijednosti s jednom varijablom u jednom ili više formula će se promijeniti rezultate tih formula. Na primjer, možete koristiti tablicu podataka s jednom varijablom da biste vidjeli kako različite kamatne stope utječu mjesečne otplate hipoteke pomoću funkcija PMT. Unesite vrijednostima varijable u jednom stupcu ili retku, a rezultati prikazuju se u susjednom stupcu ili retku.

U sljedećem primjeru ćelija D2 sadrži formulu za otplatu, =PMT(B3/12,B4,-B5), koja se odnosi na ulaznu ćeliju B3.

Podatkovna tablica s jednom varijablom

Podatkovne tablice s dvije varijable    Koristite podatkovnu tablicu s dvije varijable da biste vidjeli kako će različite vrijednosti dviju varijabli u jednoj formuli promijeniti rezultate te formule. Možete, primjerice, koristiti podatkovnu tablicu s dvije varijable da biste vidjeli kako će različite kombinacije kamatnih stopa i uvjeta kredita utjecati na mjesečnu ratu hipoteke.

U sljedećem primjeru ćelija C2 sadrži formulu za otplatu, =PMT(B3/12,B4,-B5), koja koristi dvije ulazne ćelije, B3 i B4.

Podatkovna tablica s dvije varijable

Podatkovne tablice izračuna    Podatkovne tablice ponovno izračunavaju prilikom ponovnog izračuna radnog lista, čak i ako se promijenile. Ubrzavanje izračuna na radnom listu koji sadrži podatkovnu tablicu, možete promijeniti mogućnosti izračuna za automatski ponovni izračun radnog lista, ali ne i podatkovne tablice. U odjeljku ubrzavanje izračuna na radnom listu koji sadrži podatkovne tablice.

Stvaranje podatkovne tablice s jednom varijablom

Podatkovna tablica s jednom varijablom sadrži ulazne vrijednosti popisane u stupcu (orijentirana na stupac) ili retku (orijentirana na redak). Formule koje se koriste u podatkovnoj tablici s jednom varijablom moraju se referirati na samo jednu ulazna ćelija.

 1. Upišite popis vrijednosti koje želite zamijeniti u ulaznoj ćeliji niz jedan stupac ili duž jednog retka. Ostavite nekoliko praznih redaka i stupaca sa svake strane popisa vrijednosti.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na stupac (vaš varijable su vrijednosti u stupcu), upišite formulu u ćeliju jednog retka iznad i jednu ćeliju desno od stupca s vrijednostima. Na slici tablicu podataka s jednom varijablom prikazan u odjeljku pregled orijentirana na stupac, a formula je sadržan u ćeliji D2.
   Ako želite da biste pregledali efekti različite vrijednosti na drugim formulama, upišite dodatne formule u ćelije s desne strane prve formule.

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na redak (vrijednosti vaše varijable nalaze se u retku), upišite formulu u ćeliju jedan stupac lijevo od prve vrijednosti i jednu ćeliju ispod retka s vrijednostima.
   Ako želite proučiti učinke različitih vrijednosti na ostale formule, upišite dodatne formule u ćelije ispod prve formule.

 3. Odaberite raspon ćelija koji sadrži formule i vrijednosti koje želite zamijeniti. Temeljem prve ilustracije u prethodnom odjeljku Pregled, taj je raspon C2:D5.

 4. Na kartici Podaci u grupi Alati podataka ili predviđanja grupi (u Excel 2016), kliknite Analiza "što ako", a zatim Podatkovna tablica.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na stupac, upišite adresa ćelije za ulaznu ćeliju u okvir Ulazna ćelija stupca. Na primjeru prikazanom u prvoj ilustraciji ulazna je ćelija B3.

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na redak, upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju u okvir Ulazna ćelija retka.

   Napomena: Nakon što stvorite podatkovnu tablicu, možda poželite promijeniti oblik rezultantnih ćelija. Na slici su rezultantne ćelije oblikovane kao valuta.

Dodavanje formule u podatkovnu tablicu s jednom varijablom

Formule koje se koriste u podatkovnoj tablici s jednom varijablom moraju se referirati na istu ulaznu ćeliju.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na stupac (vaše vrijednosti varijable nalaze se u stupcu), upišite novu formulu u praznu ćeliju s desne strane postojeće formule u gornjem retku podatkovne tablice.

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na redak (vaše vrijednosti varijable nalaze se u retku), upišite novu formulu u praznu ćeliju ispod postojeće formule u prvom stupcu podatkovne tablice.

 2. Odaberite raspon ćelija koji sadrži podatkovnu tablicu i novu formulu.

 3. Na kartici Podaci u grupi Alati podataka ili predviđanja grupi (u Excel 2016), kliknite Analiza "što ako", a zatim Podatkovna tablica.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na stupac, upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju u okvir Ulazna ćelija stupca.

  • Ako je podatkovna tablica orijentirana na redak, upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju u okvir Ulazna ćelija retka.

Stvaranje podatkovne tablice s dvije varijable

Podatkovna tablica s dvije varijable koristi formulu koja sadrži dva popisa ulaznih vrijednosti. Formula se mora referirati na dvije različite ulazne ćelije.

 1. U ćeliju radnog lista unesite formulu koja se odnosi na dvije ulazne ćelije.

  U sljedećem primjeru, u kojem su početne vrijednosti formule unesene u ćelije B3, B4 i B5, upišite formulu =PMT(B3/12,B4,-B5) u ćeliju C2.

 2. Upišite jedan popis ulaznih vrijednosti u isti stupac, ispod formule.

  U ovom slučaju upišite različite kamatne stope u ćelije C3, C4 i C5.

 3. Upišite drugi popis u isti redak u kojem se nalazi i formula, s njezine desne strane.

  Upišite uvjete kredita (u mjesecima) u ćelije D2 i E2.

 4. Odaberite raspon ćelija koje sadrže formulu (C2), redak i stupac vrijednosti (C3:C5 i D2:E2) te ćelije u koje želite unijeti izračunate vrijednosti (D3:E5).

  U ovom biste primjeru odabrali raspon C2:E5.

 5. Na kartici Podaci u grupi Alati podataka ili predviđanje grupi (u Excel 2016), kliknite Analiza "što ako", a zatim Podatkovna tablica.

 6. U okvir Ulazna ćelija retka unesite referencu na ulaznu ćeliju za ulazne vrijednosti u retku.
  Ćeliju B4 unesite u okvir Ulazna ćelija retka .

 7. U okvir Ulazna ćelija stupca unesite referencu na ulaznu ćeliju za ulazne vrijednosti u stupcu.
  Upišite B3 u okvir Ulazna ćelija stupca .

 8. Kliknite U redu.

Primjer    Podatkovna tablica s dvije varijable može pokazati kako će različite kombinacije kamatnih stopa i uvjeta kredita utjecati na mjesečnu ratu hipoteke. U sljedećoj ilustraciji ćelija C2 sadrži formulu za otplatu, =PMT(B3/12,B4,-B5), koja koristi dvije ulazne ćelije, B3 i B4.

Podatkovna tablica s dvije varijable

Ubrzavanje izračuna na radnom listu koji sadrži podatkovne tablice

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U Excel 2007, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba Office , kliknite Mogućnosti programa Excel, a zatim kategoriju formule .

  • U svim drugim verzijama, kliknite datoteka > Mogućnosti > formule.

 2. U odjeljku Mogućnosti izračuna u pododjeljku Izračunaj kliknite Automatski, osim za tablice s podacima.

  Savjet: Možete i na kartici Formule u grupi Izračun kliknuti strelicu na mogućnosti Mogućnosti izračuna te kliknuti Automatski osim tablica podataka.

Napomena: Kada odaberete tu mogućnost izračuna, podatkovne se tablice preskaču pri ponovnom izračunu ostatka radne knjige. Da biste ručno ponovo izračunali svoju podatkovnu tablicu, odaberite njezine formule, a potom pritisnite tipku F9.

Daljnji koraci

Ako imate određene ciljeve ili veći skup varijabilnih podataka, pomoću nekih drugih alata programa Excel možete provesti analizu "što-ako".

Traženje rješenja

Ako znate koji rezultat želite dobiti formulom, ali niste sigurni koju ulaznu vrijednost formulu nije potrebno, koristite značajku traženja rješenja. Potražite u članku Korištenje značajke traženja rješenja da biste pronašli željeni rezultat po prilagodbe ulazne vrijednosti.

Dodatak Rješavatelj programa Excel

Dodatak za dodatak Rješavatelj programa Excel možete koristiti da biste pronašli optimalnih vrijednost koja se temelji na broju varijabli. Alat za rješavanje funkcionira s grupe ćelija (naziva se odluka varijable ili jednostavno varijabilnih ćelija) koje se koriste u računanja formula u ćelijama cilj i ograničenja. Alat za rješavanje prilagođava vrijednosti u presudnim varijabilnim ćelijama zadovoljavaju ograničenja ćelijama ograničenja i daju željeni rezultat Ciljna ćelija. Potražite u članku Definiranje i rješavanje problema pomoću alata za rješavanje.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×