Izmjena, uređivanje ili promjena izvješća

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U ovoj se temi opisuju tehnike koje možete koristiti da biste izmijenili postojećeg izvješća. Microsoft Office Access 2007 nudi dva prikaza koje možete koristiti da biste promijenili izvješća: prikaz izgleda i prikaz dizajna. Na temelju odabira od prikaza ovisi o konkretnom zadatku pokušavate izvršiti. Možda kraju pomoću oba da bi se promjene.

Što vas zanima?

Upoznavanje s prikazom izgleda

Upoznavanje s prikazom dizajna

Prebacivanje između prikaza

Izmjena izvješća u prikazu izgleda

Izmjena izvješća u prikazu dizajna

Upoznavanje s prikazom izgleda

Prikaz izgleda najintuitivniji je prikaz za izmjene izvješća i može se koristiti za gotovo sve promjene izvješća u programu Office Access 2007. U prikazu izgleda, izvješće se doista izvodi te možete vidjeti kako će podaci izgledati nakon ispisa. Također, u ovom prikazu možete promijeniti i dizajn izvješća. Budući da tijekom izmjene izvješća možete vidjeti podatke, ovo je koristan prikaz za postavljanje širine stupaca, dodavanje razina grupiranja ili izvođenje bilo kojeg zadatka koji utječe na izgled i čitljivost izvješća. Na sljedećoj ilustraciji prikazano je izvješće Telefonskog imenika klijenata u prikazu izgleda.

Izvješće u prikazu izgleda

Izvješće u prikazu izgleda ne izgleda isto kao ispisano izvješće. Na primjer, u prikazu izgleda nema prijeloma stranice. Također, ako ste za oblikovanje izvješća stupcima koristili Postavljanje stranice, stupci se u prikazu izgleda ne prikazuju. Ipak, prikaz izgleda daje približan izgled ispisanog izvješća. Za prikaz izgleda ispisanog izvješća koristite Pregled ispisa.

Određene zadatke nije moguće izvesti u prikazu izgleda te je potrebno prijeći u prikaz dizajna. U određenim okolnostima, Access prikazuje poruku koja vas obavještava da je za izvođenje određene promjene potrebno prijeći u prikaz dizajna.

Vrh stranice

Upoznavanje s prikazom dizajna

Prikaz dizajna daje detaljniji prikaz strukture izvješća. Možete vidjeti područja zaglavlja i podnožja izvješća, stranice i grupa. Izvješće se u prikazu dizajna zapravo ne izvodi pa tijekom rada ne možete vidjeti ishodišne podatke; ipak, neke je zadatke jednostavnije izvesti u prikazu dizajna nego u prikazu izgleda. Možete:

 • Dodati različitije kontrole izvješću, kao što su natpisi, slike, crte i pravokutnici.

 • Urediti izvore kontrola tekstnih okvira u samim tekstnim okvirima, bez korištenja lista svojstava.

 • Promijeniti određena svojstva koja u prikazu izgleda nisu dostupna.

Na sljedećoj ilustraciji prikazano je izvješće Telefonskog imenika klijenata u prikazu dizajna.

Izvješće u prikazu dizajna

Vrh stranice

Kretanje između prikaza

Access omogućuje različite načine kretanja između prikaza. Ako je izvješće već otvoreno, u drugi prikaz možete prijeći na jedan od sljedećih načina:

 • Pritiskom desne tipke miša na izvješće u navigacijskom oknu te pritiskom na željeni prikaz u izborniku prečacu.

 • Pritiskom desne tipke miša na karticu dokumenta izvješća te pritiskom na željeni prikaz u izborniku prečacu.

 • Na kartici Polazno u grupi Prikaz kliknite gumb za Prikaz da biste se prebacivali između dostupnih prikaza. Umjesto toga, kliknite strelicu u odjeljku Prikaz, a zatim odaberite neku od dostupnih prikaza na izborniku. Pretpregled ispisa nije dostupna na izborniku.

  Dodaj aplikaciju

 • Desnom tipkom miša pritisnite prazno područje samog izvješća te pritisnite željeni prikaz. Ako je izvješće otvoreno u prikazu dizajna, potrebno je dvaput pritisnuti izvan rešetke dizajna.

 • Pritisnite jednu od malih ikona prikaza na traci stanja programa Access.

Ako izvješće nije otvoreno, za njegovo otvaranje u prikazu izvješća dvokliknite ga u navigacijskom oknu. Za otvaranje izvješća u drugom prikazu desnom tipkom miša pritisnite izvješće u navigacijskom oknu, a zatim u izborniku prečacu pritisnite željeni prikaz.

Napomena : Ako mijenjate izvješće u kojem ste za stvaranje višestrukih stupaca koristili Postavljanje stranice (na primjer, izvješće adresne naljepnice), stupce možete vidjeti samo u Pregledu ispisa. Prilikom prikazivanja izvješća u prikazu izvješća ili u prikazu izgleda, Access podatke prikazuje u jednom stupcu.

Vrh stranice

Izmjena izvješća u prikazu izgleda

Ova sekcija opisuje neke od uobičajenih izmjena izvješća koje možete izvesti u prikazu izgleda.

Promjena širine stupca ili polja

Promjena visine retka ili polja

Dodavanje polja

Upoznavanje s izgledima kontrola

Brisanje polja ili stupca

Promjena postavki stranice

Promjena oblikovanja polja

Povezivanje tekstnog okvira na neko drugo polje (Promjena izvora kontrole za kontrolu)

Promjena izvora zapisa izvješća

Prelamanje teksta u polju

Dodavanje crte rešetke

Dodavanje ili izmjena logotip ili neku drugu sliku

Dodajte ili uredite naslov izvješća

Dodavanje brojeva stranica, trenutnog datuma ili trenutnog vremena

Promjena širine stupca ili polja

 1. Pritisnite stavku u stupcu koju želite prilagoditi.

  Oko stavke se iscrtava obrub za označavanje polja.

 2. Povlačite desni ili lijevi rub sve dok stupac ne bude željene širine.

Vrh stranice

Promjena visine retka ili polja

 1. Pritisnite stavku u retku koju želite prilagoditi.

  Oko stavke se iscrtava obrub za označavanje polja.

 2. Povlačite gornji ili donji rub obruba sve dok redak ne bude željene visine.

Vrh stranice

Dodavanje polja

 • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite Dodaj postojeća polja. Slika gumba

  Prikazuje se popis dostupnih polja. Ako u drugim tablicama ima dostupnih polja, ona se prikazuju pod Polja dostupna u drugim tablicama:.

 • Povucite polje s Popisa polja na izvješće. Tijekom premještanja polja, istaknuto područje ukazuje na mjesto na kojem će se polje nalaziti nakon otpuštanja tipke miša.

  Napomena : Za dodavanje više polja istovremeno držite pritisnutom tipku CTRL i pritisnite željena polja na Popisu polja. Zatim otpustite tipku CTRL i povucite polja na izvješće. Polja će se smjestiti jedno do drugoga.

Vrh stranice

Upoznavanje s izgledima kontrola

Izgledi kontrole omogućuju poravnavanje kontrola vodoravno i okomito za jednolik izgled izvješća. Izgled kontrole možete shvatiti kao tablicu u kojoj svaka ćelija sadrži kontrolu. Sljedeći postupci objašnjavaju način dodavanja, uklanjanja ili preuređivanje kontrola u izgledima kontrole.

Postoje dvije vrste izgleda kontrola: tablični i složeni.

 • U tabličnim izgledima kontrola, kontrole se raspodjeljuju u retke i stupce kao proračunska tablica s natpisima preko vrha. Tablični izgledi kontrola uvijek obuhvaćaju dvije sekcije izvješća; bez obzira na to u kojoj se sekciji kontrole nalaze, natpisi su u sekciji iznad njih. Sljedeća ilustracija prikazuje osnovni tablični izgled kontrola.

  Osnovni tablični izgled kontrola

 • U složenim izgledima, kontrole se raspodjeljuju okomite kao što možete vidjeti na papirnatom obrascu, s natpisom s lijeve strane svake kontrole. Složeni izgledi uvijek se nalaze unutar jedne sekcije izvješća. Na sljedećoj ilustraciji prikazan je osnovni složeni izgled kontrola.

  osnovni izgled kontrola u obliku stoga

Na izvješću se može nalaziti više izgleda kontrole bilo koje vrste. Na primjer, za stvaranje retka podataka za svaki zapis možete koristiti tablični izgled, a ispod njega može se nalaziti jedan ili više složenih izgleda s podacima iz istog zapisa.

Stvaranje novog izgleda kontrola

U sljedećim slučajevima Access automatski stvara izglede stupčastih kontrola:

 • Stvorite novo izvješće tako da kliknete izvješće Slika gumba u grupi izvješća na kartici Stvaranje .

 • Stvaranje novog izvješća tako da kliknete Prazno izvješće Slika gumba u grupi izvješća na kartici Stvaranje , a zatim povlačenjem polja iz okna Popis polja u izvješće.

Na postojećem izvješću možete stvoriti novi izgled kontrole na sljedeći način:

 1. Odaberite kontrolu koju želite dodati izgledu.

 2. Ako istom izgledu želite dodati druge kontrole, držite pritisnutom tipku SHIFT i odaberite te kontrole.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici raspored u grupi Kontrolni izgled kliknite tablično Slika gumba ili složene Slika gumba .

  • Desnom tipkom miša kliknite odabrane naredbe ili kontrole, pokažite na raspored, a zatim kliknite tablično Slika gumba ili složene Slika gumba .

Access stvara izgled kontrola i dodaje mu odabrane kontrole.

Promjena izgleda kontrole iz tabličnog oblika u oblik stošca ili obrnuto

Za promjenu cijelog izgleda iz jedne vrste u drugu:

 • Odaberite izgled kontrole pritiskom narančastog birača izgleda u gornjem lijevom uglu izgleda.

  Označavaju se sve ćelije u izgledu.

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici raspored u grupi Kontrolni izgled kliknite vrstu izgleda (tablično Slika gumba ili složene Slika gumba ).

  • Desnom tipkom miša pritisnite izgled, pokažite na Izgled i zatim pritisnite željenu vrstu izgleda.

Access raspodjeljuje kontrole u odabranu vrstu izgleda.

Podjela jednog izgleda kontrola u dva izgleda

Izgled kontrole možete podijeliti u dva izgleda korištenjem sljedećeg postupka:

 1. Držite pritisnutom tipku SHIFT te pritisnite kontrole koje želite premjestiti u novi izgled kontrola.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici raspored u grupi Kontrolni izgled kliknite željenu vrstu novog izgleda (tablično Slika gumba ili složene Slika gumba ).

  • Desnom tipkom miša pritisnite odabrane kontrole, pokažite na Izgled, a zatim pritisnite željenu vrstu novog izgleda.

Access stvara novi izgled kontrola i dodaje mu odabrane kontrole.

Preuređivanje kontrola u izgledu kontrola

 • Kontrolu unutar izgleda kontrola možete premjestiti povlačenjem na željeno mjesto. Tijekom povlačenja polja, vodoravna ili okomita traka označava mjesto na kojem će se kontrola nalaziti nakon otpuštanja tipke miša.

 • Kontrolu možete premjestiti iz jednog izgleda kontrola u drugi iste vrste. Na primjer, kontrolu možete povući iz jednog složenog izgleda u drugi složeni izgled, ali ne i u tablični izgled.

Dodavanje kontrola izgledu kontrola

Da biste dodali novo polje iz okna Popis polja postojeći izgled kontrola   

 • Jednostavno povucite polje iz okna Popis polja u izgled. Vodoravna i okomita traka ukazuje na mjesto na kojem će se kontrola nalaziti nakon otpuštanja tipke miša.

Da biste dodali postojećih kontrola u postojeći izgled kontrola   

 1. Odaberite prvu kontrolu koju želite dodati izgledu kontrola.

 2. Ako istom izgledu želite dodati druge kontrole, držite pritisnutom tipku SHIFT i odaberite te kontrole. Kontrole možete odabirati i u drugim izgledima kontrola.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako je izvješće otvoreno u prikazu dizajna, povucite označena polja u izgled. Vodoravna ili okomita označava mjesto na kojem će se kontrola nalaziti nakon otpuštanja tipke miša.

  • Ako je izvješće otvoreno u prikazu izgleda:

   1. Na kartici Preuređivanje u grupi Izgled kontrola, pritisnite vrstu izgleda kojem dodajete. Dodajete li tabličnom izgledu, pritisnite Tablično. Dodajete li složenom izgledu, pritisnite Složeno.

    Access stvara novi izgled i dodaje mu odabrane kontrole.

   2. Povucite novi izgled do postojećeg izgleda. Vodoravna ili okomita traka označava mjesto na kojem će se polja nalaziti nakon otpuštanja tipke miša.

Uklanjanje kontrola iz izgleda kontrola

Uklanjanje kontrole iz izgleda kontrola omogućuje njezino smještanje bilo gdje na izvješću bez utjecaja na položaj drugih kontrola.

 • Odaberite kontrolu koju želite ukloniti iz izgleda. Za označavanje višestrukih kontrola držite pritisnutom tipku SHIFT i zatim pritisnite kontrole koje želite ukloniti. Za označavanje svih kontrola u izgledu pritisnite okvir birača izgleda u gornjem lijevom uglu izgleda.

 • Učinite nešto od sljedećeg:

  • Na kartici raspored u grupi Kontrolni izgled kliknite Ukloni Slika gumba .

  • Desnom tipkom miša pritisnite označene kontrole, pokažite na Izgled i zatim pritisnite Ukloni.

   Access uklanja označene kontrole iz izgleda.

Savjet : Da biste spriječili kontrole koja se umeće u izgled kontrola dok se pomičete, pritisnite i držite tipku CTRL, a zatim povucite kontrolu na željeno mjesto.

Vrh stranice

Brisanje polja ili stupca

 1. Pritisnite polje ili stupac za brisanje ili pritisnite njegov natpis ili naslov stupca.

  Access oko stavke iscrtava obrub za označavanje.

 2. Pritisnite DELETE.

Vrh stranice

Promjena postavki stranice

Za promjenu veličine, usmjerenja, margina i slično koristite grupu Izgled stranice na kartici Postavljanje stranice.

 1. Pritisnite karticu Postavljanje stranice.

 2. U grupi Izgled stranice kliknite Veličina Slika gumba da biste odabrali drugu veličinu papira.

 3. Kliknite Okomito Slika gumba ili Vodoravno Slika gumba da biste promijenili usmjerenje papira.

 4. Kliknite margine Slika gumba prilagodbe margina izvještaja.

Vrh stranice

Promjena oblikovanja polja

 1. Odaberite polje koje želite oblikovati.

 2. Na kartici Oblikovanje pomoću alata u grupi Font da biste primijenili oblikovanje koje želite primijeniti.

  Dodaj aplikaciju

Vrh stranice

Povezivanje tekstnog okvira s drugim poljem (promjena izvora kontrole)

 1. Pritisnite unutar stupca ili polja za koje želite promijeniti izvor kontrole.

  Oko stavke se iscrtava obrub za označavanje polja.

 2. Ako list svojstava trenutno nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 3. Na kartici Podaci lista svojstava, svojstvo ControlSource postavite na novo polje. Polje možete odabrati s padajućeg popisa ili možete upisati izraz u okvir. Više informacija o izrazima potražite korištenjem veza u sekciji ovog članka Također pogledajte.

Vrh stranice

Promjena izvora zapisa izvješća

 1. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 2. U padajućem popisu pri vrhu lista svojstava pritisnite Izvješće.

 3. Na listu svojstava pritisnite karticu Podaci.

 4. Na padajućem popisu Izvor zapisa odaberite tablicu ili upit koji želite koristiti za izvor zapisa ili kliknite Gumb sastavljača da bi se prikazao Sastavljača upita.

  Napomena : Ako je izvješće trenutno temeljeno na tablici, Access vas pita želite li upit temeljiti na tablici. Za prikazivanje Sastavljača upita i stvaranje upita pritisnite Da ili za otkazivanje operacije pritisnite Ne. Odlučite li se za stvaranje upita, novi upit postaje izvor zapisa izvješća. Umjesto kao odvojeni objekt upita, upit se stvara kao "uloženi" upit — to jest, upit spremljen u svojstvu izvješća RecordSource.

Vrh stranice

Omatanje teksta u polju

 1. Ako list svojstava nije prikazan, desnom tipkom miša pritisnite polje u kojem želite omotati tekst i pritisnite Svojstva. U suprotnom, za odabir polja samo ga pritisnite.

 2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava, postavite svojstvo CanGrow na Da.

Vrh stranice

Dodavanje crta rešetke

Ako se kontrole nalaze u izgledu kontrola, možete dodati crte rešetke omogućuju vizualno odjeljivanje kontrola. Dodatne informacije o izgledima kontrola potražite u odjeljku Rad s izgledima kontrola.

 1. Pritisnite bilo koje polje u izgledu kontrola.

  Oko polja se iscrtava obrub za označavanje.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi crte rešetke kliknite crte rešetke.

  Dodaj aplikaciju

 3. Pritisnite željeni stil crta rešetke.

Napomena : Crte rešetke možete dodati i pritiskom desne tipke miša unutar izgleda kontrole, pokazivanjem na Izgled, pokazivanjem na Crte rešetke te odabirom željene vrste crta rešetke.

Vrh stranice

Dodavanje ili izmjena logotipa ili druge slike

Sljedeći postupci objašnjavaju dodavanje logotipa izvješću korištenjem alata Logo te promjenu veličine kontrole slika ili slike unutar kontrole slike.

Dodavanje logotipa

 • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite logotip. Slika gumba

  Prikazuje se dijaloški okvir Umetanje slike.

 • Pronađite mapu u kojoj je logotip spremljen i dvostruko pritisnite datoteku.

  Access dodaje logotip gornjem lijevom uglu izvješća.

Promjena veličine kontrole koja sadrži logotip ili drugu sliku

 1. Pritisnite kontrolu koja sadrži sliku.

  Oko kontrole se iscrtava obrub za označavanje.

 2. Postavite pokazivač na obrub. Kad pokazivač postane dvostruka strelica, možete ga povući u smjerovima koje strelice pokazuju za povećanje ili smanjenje kontrole slike.

Obratite pažnju na to da je za svojstvo slike Način veličine zadana vrijednost Isječak što znači da slika ostaje iste veličine bez obzira na promjenu veličine kontrole slike. Želite li da veličina slike prati promjenu veličine kontrole, učinite sljedeće:

Promjena veličine logotipa ili slike unutar kontrole

 1. Odaberite sliku.

 2. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 3. Na kartici Oblikovanje lista svojstava, svojstvo Način veličine postavite na željenu mogućnost:

Postavka

Opis

Isječak

Slika ostaje iste veličine bez obzira na promjenu veličine kontrole slike. Učinite li kontrolu slike manjom od slike, slika se izrezuje.

Rastezanje

Slika se rasteže okomito i vodoravno za prilagodbu veličini kontrole slike. Izvorni omjer slike ne biva očuvan te ako precizno ne postavite visinu i širinu kontrole slike, ova postavka može dovesti do iskrivljene slike.

Zumiranje

Kako se veličina kontrole slike mijenja, slika se postavlja na što veću moguću veličinu bez utjecaja na izvorni omjer slike.

Vrh stranice

Dodavanje ili uređivanje naslova izvješća

Sljedeći postupci objašnjavaju način dodavanja ili uređivanje natpisa koji sadrži naslov izvješća.

Dodavanje naslova izvješću

 • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite Naslov. Slika gumba

  Novi natpis dodaje se zaglavlju izvješća, a naziv izvješća unosi kao njegov naslov.

 • Prilikom stvaranja natpisa, tekst u natpisu se odabire te po želji možete odmah početi upisivati željeni naslov.

 • Nakon dovršetka pritisnite ENTER.

Uređivanje naslova izvješća

 1. Dvostruko pritisnite natpis koji sadrži naslov izvješća za postavljanje pokazivača na natpis.

 2. Upišite tekst koji želite koristiti kao naslov i nakon dovršetka pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje brojeva stranica, trenutnog datuma ili vremena

Sljedeći postupci objašnjavaju način dodavanja brojeva stranica izvješću te način dodavanja trenutnog datuma ili vremena.

Dodavanje brojeva stranica

 • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite Brojeve stranica. Slika gumba

  Prikazuje se dijaloški okvir Brojevi stranica.

 • Odaberite željeno oblikovanje, položaj i poravnanje brojeva stranica.

 • Ako ne želite broj na prvoj stranici, očistite potvrdni okvir Prikaži broj na prvoj stranici.

 • Pritisnite U redu.

  Brojevi stranica dodaju se izvješću. Prijeđite u Pregled ispisa za prikaz izgleda brojeva nakon ispisa.

Dodavanje datuma ili vremena

 • Na kartici Oblikovanje u grupi kontrole kliknite Datum i vrijeme. Slika gumba

  Prikazuje se dijaloški okvir Datum i vrijeme.

 • Ako ne želite uključiti datum, očistite potvrdni okvir Uključi datum.

 • Želite li uključiti datum, pritisnite željeno oblikovanje datuma.

 • Ako ne želite uključiti vrijeme, očistite potvrdni okvir Uključi vrijeme.

 • Želite li uključiti vrijeme, pritisnite željeno oblikovanje vremena.

  Primjer datuma i vremena u odabranim oblikovanjima prikazuje se u području Primjer dijaloškog okvira.

 • Pritisnite U redu.

Vrh stranice

Izmjena izvješća u prikazu dizajna

U nekim slučajevima određene izmjene izvješća u prikazu izgleda ne mogu se izvesti te je umjesto toga potrebno koristiti prikaz dizajna.

Dodavanje brojeva redaka

 1. Na kartici Dizajn u grupi kontrole kliknite Tekstni okvir Slika gumba .

 2. Kliknite prazno područje u odjeljku mjesto na kojem želite da se brojevi redaka da se pojavi. U većini slučajeva, to će biti odjeljak s detaljima. Premjestite tekstni okvir na konačno mjesto kasnije.

  Kada kliknete izvješća, Access stvara novi, slobodan tekstni okvir.

 3. Pritisnite natpis (s lijeve strane novog tekstnog okvira) i pritisnite DELETE.

 4. Pritisnite jednom unutar novog tekstnog okvira za njegovo označavanje i zatim pritisnite ponovo za postavljanje pokazivača unutar tekstnog okvira.

 5. Upišite = 1 , a zatim pritisnite tipku ENTER.

 6. Ako list svojstava nije prikazan, za njegovo prikazivanje pritisnite F4.

 7. Na kartici Podaci lista svojstava, svojstvo Tekući zbroj postavite na Preko svih.

  Napomena : Ako je ovo grupirano izvješće, a želite da numeriranje za svaku grupu započinje od 1, postavite svojstvo na Preko grupe.

 8. Smanjite širinu tekstnog okvira postavljanjem pokazivača iznad ručice za promjenu veličine na desnom rubu tekstnog okvira te njezinim povlačenjem ulijevo. Ostavite dovoljno prostora za najveći broj retka koji očekujete da će se pojaviti na izvješću.

 9. Ako je potrebno, napravite prostora za tekstni okvir na krajnjem lijevom rubu sekcije Pojedinosti povlačenjem postojećih kontrola u toj sekciji udesno ili promjenom veličine krajnje lijeve kontrole u toj sekciji.

 10. Povucite novi tekstni okvir na željeno mjesto na koje želite u izvješću.

 11. Za prikazivanje brojeva redaka prijeđite u prikaz izvješća, pregled ispisa ili prikaz izgleda.

Prikaz zaglavlja grupe pri vrhu svake stranice

U grupama koje obuhvaćaju više stranica, zaglavlje grupe korisno je prikazivati pri vrhu svake stranice za jednostavno uočavanje grupe u kojoj se nalaze podaci. Zaglavlje grupe možete odabrati i u prikazu izgleda, ali je to jednostavnije učiniti u prikazu dizajna.

 1. Dvostruko pritisnite birač sekcije zaglavlja grupe (vodoravna traka iznad sekcije zaglavlja grupe).

 2. Na kartici Oblikovanje lista svojstava, svojstvo Ponavljanje sekcije postavite na Da.

Otvaranje podizvješća u njegovom vlastitom prozoru prikaza dizajna

Prilikom otvaranja izvješća u prikazu dizajna, sva njegova podizvješća otvaraju se i u prikazu dizajna. Međutim, sva podizvješća prikazuju se unutar njihove kontrole podizvješća, a ne kao odvojeni prozor. Budući da je kontrola podizvješća često premalena za jednostavan rad u njoj, podizvješće je često prikladnije otvoriti u njegovom vlastitom prozoru i zatim ga urediti. Za otvaranje podizvješća u novom prozoru učinite jedno od sljedećeg:

 • S izbornika odaberite, a zatim na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite podizvješća u novom prozoru Slika gumba .

 • Pritisnite jednom izvan kontrole podizvješća za poništavanje označavanja, a zatim desnom tipkom miša pritisnite unutar kontrole podizvješća i pritisnite Podizvješće u novom prozoru.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×