Instalirajte i pokrenite alat IdFix za Office 365

IdFix služi za identifikaciju pogrešaka kao što su duplikati i problemi s oblikovanjem u direktoriju prije sinkronizacije sa sustavom Office 365.

Da biste uspješno završili zadatak, morate znati raditi s objektima korisnika, grupa i kontakata u servisu Active Directory.

Ako ne možete dovršiti zadatak, možete isprobati druge metode. Te metode mogu biti jednostavnije, ali mogu i dulje trajati ili imati nedostatke. To su:

 • Pokretanje sinkronizacije direktorija bez pokretanja alata IdFix.    Direktorij možete sinkronizirati bez pokretanja alata IdFix, ali to ne preporučujemo. Ispravljanje pogrešaka prije sinkroniziranja traje kraće i često omogućuje jednostavniji prelazak u oblak.

 • Angažiranje savjetnika.    Traženje stručne pomoći vašim će korisnicima omogućiti brzo i jednostavno korištenje te sinkronizaciju direktorija.

Što vam je potrebno za pokretanje alata IdFix

Da biste na najjednostavniji način počeli koristiti IdFix, instalirajte ga na računalo pridruženo vašoj domeni. Možete ga pokrenuti na kontroleru domene ako želite, no to nije potrebno.

Hardverski preduvjeti za IdFix

Računalo na koje instalirate IdFix mora zadovoljavati sljedeće hardverske preduvjete:

 • 4 GB RAM-a (najmanje)

 • 2 GB prostora na tvrdom disku (najmanje)

Softverski preduvjeti za IdFix

Računalo na koje instalirate IdFix mora biti pridruženo u istu domenu servisa Active Directory iz koje želite sinkronizirati korisnike sa sustavom Office 365. Na računalo mora biti instaliran i .NET Framework 4.0.

Ako koristite Windows Server 2008 ili Windows Server 2012, .NET Framework je vjerojatno već instaliran. Ako nije, .NET 4.0 možete preuzeti iz centra za preuzimanja ili pomoću servisa Windows Update.

Dozvole za IdFix

Korisnički račun koji koristite za pokretanje alata IdFix mora imati dozvolu čitanja/pisanja u direktorij.

IdFix možete instalirati i pokrenuti i ako niste sigurni zadovoljava li vaš korisnički račun te preduvjete i niste sigurni kako to provjeriti. Ako vaš korisnički račun nema odgovarajuće dozvole, IdFix će prikazati pogrešku kada ga pokušate pokrenuti.

Instalacija alata IdFix

Da biste instalirali IdFix, preuzmite i raspakirajte IdFix.exe kao što je opisano u sljedećim koracima:

 1. Prijavite se na računalo na koje želite instalirati alat IdFix.

 2. Idite na Microsoftovo web-mjesto za preuzimanja i potražite alat za ispravljanje pogrešaka IdFix DirSync.

 3. Odaberite Preuzimanje.

 4. Kada se to zatraži, odaberite Pokreni.

 5. U dijaloškom okviru Program za samoizdvajanje WinZip u tekstnom okviru Raspakiravanje u mapu upišite ili potražite lokaciju gdje želite instalirali alat IdFix. IdFix će se po zadanom instalirati u C:\Alati za implementaciju\.

 6. Odaberite Raspakiraj.

Pokretanje alata IdFix

Kada instalirate alat IdFix, pokrenite alat da biste potražili probleme u direktoriju:

 1. Pomoću računa koji dozvolu za čitanje/pisanje prijavite se na računalo na koje ste instalirali IdFix.

 2. U eksploreru za datoteke potražite lokaciju gdje ste instalirali IdFix. Ako tijekom instalacije odaberete zadanu mapu, idite u C:\Alati za implementaciju\IdFix.

 3. Dvokliknite IdFix.exe.

  Odaberite datoteku IdFix.exe.
 4. IdFix po zadanom koristi pravilo više klijenata postavljeno radi testiranja unosa u direktorij. To je odgovarajući skup pravila za većinu korisnika sustava Office 365. No ako ste korisnik sustava Office 365 Namjenska ili korisnik na kojega se primjenjuju propisi o međunarodnoj trgovini oružjem (ITAR), IdFix možete konfigurirati za korištenje namjenskog skupa pravila. Ako niste sigurni kojoj vrsti korisnika pripadate, preskočite ovaj korak. Da biste skup pravila postavili na Namjenski, kliknite ikonu zupčanika na traci izbornika, a zatim odaberite Namjenski.

 5. Odaberite Upit.

  Odaberite upit u alatu IdFix.
 6. IdFix po zadanom traži pogreške u cijelom direktoriju.

  Trajanje izvršavanja upita ovisi o veličini direktorija. Tijek pretraživanja prikazan je pri dnu glavnog prozora alata. Ako kliknete Odustani, morat ćete ponovno krenuti od početka.

  Broj upita i pogrešaka u alatu IdFix.
 7. Kada IdFix dovrši upit te ako u direktoriju nema pogrešaka, možete krenuti dalje i sinkronizirati ga. Ako u direktoriju ima pogrešaka, ispravite ih prije sinkroniziranja. Ako su vam potrebne detaljnije informacije o vrstama pogrešaka i preporuke za najbolji način ispravljanja, pogledajte veze pri kraju ove teme.

  Iako ispravljanje pogrešaka prije sinkroniziranja nije obavezno, toplo preporučujemo da barem pregledate sve pogreške koje je IdFix prijavio.

  Svaka se pogreška prikazuje u zasebnom retku u glavnom prozoru alata.

 8. Ako se slažete s predloženom promjenom navedenom u stupcu AŽURIRANJE, u stupcu RADNJA odaberite što želite da IdFix učini radi implementacije promjene, a zatim kliknite Primjeni. Kada kliknete Primijeni, alat će izvršiti promjene u direktoriju.

  Ne trebate kliknuti Primijeni nakon svakog ažuriranja. Možete ispraviti nekoliko pogrešaka prije no što kliknete Primijeni, a IdFix će ih sve promijeniti istovremeno. Pogreške možete sortirati po vrsti pogreške tako da pri vrhu stupca u kojemu su navedene vrste pogrešaka kliknete POGREŠKA.

  Možete ispraviti sve pogreške iste vrste, na primjer najprije sve duplikate, a zatim ih primijeniti. Možete ispraviti pogreške oblikovanja znakova itd. Svaki put kada primijenite promjene, alat IdFix stvorit će zasebnu datoteku zapisnika koju možete koristiti radi poništavanja promjena ako pogriješite. Zapisnik transakcija pohranjuje se u mapu u koju ste instalirali IdFix. To je po zadanome C:\Deployment Tools\IdFix.

  Popravljanje pogrešaka u alatu IdFix.
 9. Kada primijenite sve promjene u direktoriju, ponovno pokrenite IdFix da biste provjerili nisu li ispravci generirali nove pogreške. Ove korake možete primijeniti koliko god je puta potrebno. Preporučuje se da to prije sinkroniziranja učinite nekoliko puta.

Želim suziti pretraživanje i detaljnije analizirati pogreške. Što još mogu učiniti pomoću alata IdFix?

Dodatne detaljnije informacije potražite u sljedećim temama:

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×