Gumb Ispis

Osim pravila za provjeru valjanosti i oblikovanje, u predloške obrazaca možete dodati i druga pravila radi obavljanja drugih akcija, primjerice, promjene prikaza, postavljanja vrijednosti polja ili pak slanja upita ili podataka putem podatkovne veze. Mogli biste, primjerice, stvoriti obrazac tako da se podaci koje korisnici unesu automatski spremaju na SharePoint, bez klika na Pošalji ili da se prelazi s jednog prikaza na drugi kada se klikne gumb.

Ta se pravila mogu aktivirati tako da promijenite polje obrasca, kliknete gumb, umetnete ponavljajuću sekciju ili redak u ponavljajuću tablicu ili pak tako da otvorite ili pošaljete obrazac. Ta pravila provjeravaju uvjete na temelju podataka u obrascu, korisničke uloge ili vrijednosti u polju. Mogu se i pokretati bez postavljenih uvjeta.

Za svako pravilo možete i dodati više akcija. Možete, primjerice, dodati pravilo na gumb koje šalje podatke koje ste unijeli, a zatim se prebacuje na prikaz s potvrdnom porukom da su podaci poslani.

Sadržaj članka

Vrste pravila akcije i primjeri

Prikaz poruke

Prikaz vrijednosti polja ili formule

Promjena prikaza

Postavljanje vrijednosti polja

Upit za podatke

Slanje podataka

Otvaranje novog obrasca za ispunjavanje

Zatvaranje obrasca

Slanje podataka u web-dio

Potpisivanje u retku za potpis

Podatkovne veze

Dodavanje pravila akcije

Korištenje gumba Dodaj pravilo

Korištenje okna zadataka Pravila

Postavljanje parametara za slanje upita ili podataka

Uzorci unosa podataka

Scenariji s naprednim uvjetima

Vrste pravila akcije i primjeri

Prikaz poruke

Možete dodati pravilo koje otvara dijaloški okvir ako se ispuni određeni uvjet u obrascu. Na primjer, ako u obrascu izvješća o troškovima korisnik unese vrijednost koja premašuje određeni iznos, može se prikazati poruka. Akcije prikaza poruka podržane su samo u obrascima programa InfoPath Filler.

Prikaz vrijednosti polja ili formule

Ta vam akcija omogućuje dodavanje pravila radi prikaza vrijednosti u polju ili izračuna na temelju vrijednosti drugih polja u obrascu. Korisniku se, primjerice, pomoću datuma koje je korisnik unio može savjetovati da datum dolaska u opisu troška hotela mora biti prije datuma odlaska. Akcije prikaza vrijednosti polja ili formule podržane su samo u obrascima programa InfoPath Filler.

Promijeniti prikaz

Prikaze je moguće promijeniti klikom na gumb. Time se korisnicima omogućuje kretanje kroz dva ili više prikaza klikom za naprijed ili natrag. Možete i dodati pravilo za promjenu prikaza kada je obrazac otvoren. Na primjer, prikazi se mogu mijenjati na temelju uloge koja je povezana s korisnikom koji je otvorio obrazac. Akcije promjene prikaza dostupne su samo na gumbima i mogućnosti Učitavanje obrasca.

Postavljanje vrijednosti polja

Pomoću pravila za postavljanje vrijednosti polja možete dinamički mijenjati vrijednosti u obrascu. Primjerice, u obrascu za praćenje troškova u koji korisnici unose stavke i iznose troškova, polje Ukupno može pratiti ukupni iznos unesenih troškova. Umjesto da korisnici ručno unose ukupni zbroj svih troškova, akcija postavljanja vrijednosti polja može automatski postaviti vrijednost polja Ukupno.

Upit za podatke

Akcija upita za podatke omogućuje vam da pošaljete upit za podatke vanjskom izvoru podataka. Možete, primjerice, dodati akciju upita za podatke koja pokreće upit u bazi podataka radi dohvaćanja informacija o zaposleniku kada korisnik unese svoj broj zaposlenika u obrazac.

Slanje podataka

Akcija slanja podataka šalje sve podatke u obrascu. Pomoću akcije slanja podataka možete, primjerice, u predložak obrasca dodati pravilo koje aplikaciji dozvoljava slanje podataka iz obrasca web-servisu ili bazi podataka kada korisnik pritisne gumb Pošalji na obrascu.

Otvoriti novi obrazac za ispunjavanje

Otvaranje novog obrasca za ispunjavanje omogućuje dodavanje pravila koje otvara novu kopiju obrasca koja se temelji na predlošku obrasca ili nekom drugom predlošku obrasca. To pravilo, primjerice, možete dodati u predložak obrasca da bi aplikacija mogla izvršavati sljedeće: Ako vrijednost u polju troškova premašuje određeni iznos, pravilo otvara novi obrazac koji zahtijeva unos stavki troškova. Akcije otvaranja novog obrasca za ispunjavanje podržane su samo u obrascima programa InfoPath Filler.

Zatvaranje obrasca

Akcija zatvaranja obrasca omogućuje dodavanje pravila koje zatvara obrazac prilikom određenog događaja u obrascu. Možete, primjerice, dodati pravilo koje zatvara obrazac kada korisnik pošalje obrazac, a vanjski izvor podataka potvrdi da je obrazac uspješno poslan. Akcije zatvaranja obrasca dostupne su samo na gumbima.

Slanje podataka u web-dio

Možete omogućiti da obrazac šalje podatke u web-dijelove sustava SharePoint tako da dodate slanje podataka u akciju web-dijela. Kada se obrazac web-preglednika programa InfoPath nalazi u web-dijelu obrasca programa InfoPath na stranici sustava SharePoint, a veza je konfigurirana pomoću drugog web-dijela, to pravilo pokreće slanje podataka u obrascu programa InfoPath u povezani web-dio. Da bi akcija pravila pravilno funkcionirala, poljima u obrascu mora se povećati razina kao parametrima veze web-dijela. U obrascima popisa sustava SharePoint svim se poljima automatski povećava razina kao parametrima veze.

Potpisivanje u retku za potpis

Akcija potpisivanja u retku za potpis omogućuje dodavanje pravila koje, kada je aktivirano, otvara odgovarajuću kontrolu retka potpisa da bi se korisnik potpisao. Na primjer, ako imate kontrolu retka potpisa na obrascu i dodate akciju potpisivanja u redak za potpis na gumb za slanje, tada će se od korisnika prilikom klika na gumb za slanje zatražiti da potpiše kontrolu u retku za potpis.

Podatkovne veze

Ako dodate pravilo akcije slanja upita za podatke, slanje podataka ili slanje podataka web-dijelu, preporučujemo da prije dodavanja pravila postavite podatkovnu vezu. Dodatne informacije o vezama s vanjskim podacima potražite u članku Pregled podatkovnih veza.

Dodavanje pravila akcije

Korištenje gumba Dodaj pravilo

Uvrštena, unaprijed definirana pravila moguće je dodati tako da kliknete Dodaj pravilo.

 1. Kliknite kontrolu u koju želite dodati akciju.

 2. Na kartici Polazno u grupi Pravila kliknite Dodaj pravilo.

Gumb Ispis

 1. U stupcu Ako kliknite vrstu uvjeta koju pravilo mora ispuniti, kao što je Je prazno.

 2. U stupcu Akcije kliknite akciju, kao što je Slanje podataka. Ovisno o odabranom stanju, možda će se zatražiti dodatne informacije.

 3. Ovisno o vrsti akcije koju dodajete iz prozora Detalji pravila učinite sljedeće:

Gumb Ispis

 • Prikaz poruke

  • U polje Poruka upišite tekst poruke, a zatim kliknite U redu.

 • Prikaz vrijednosti polja ili formule

  1. Unesite izraz u okvir Izraz ili kliknite Funkcija Gumb Ispis pokraj okvira Izraz da biste stvorili izraz, a zatim kliknite U redu.

   Dodatne informacije o formulama potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

 • Promijeniti prikaz

  • U dijaloškom okviru Detalji pravila kliknite prikaz na koji će se korisnik prebaciti kada se akcija pokrene iz okvira Prikaz.

 • Postavljanje vrijednosti polja

  1. Kliknite Polje Gumb Ispis pokraj okvira Polje.

  2. Da biste odabrali polje, kliknite ga.

  3. Kliknite U redu.

  4. U okvir Vrijednost upišite vrijednost ili kliknite Funkcija Gumb Ispis pokraj njega da biste unijeli formulu.

   Napomena:  Dodatne informacije o formulama potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

 • Upit za podatke

  • Kliknite podatkovnu vezu za primanje u polju Podatkovna veza ili kliknite Dodaj da biste dodali novu podatkovnu vezu.

   Dodatne informacije o podatkovnim vezama potražite u članku Pregled podatkovnih veza.

 • Slanje podataka

  • Kliknite podatkovnu vezu za slanje u polju Podatkovna veza ili kliknite Dodaj da biste dodali novu podatkovnu vezu.

   Dodatne informacije o podatkovnim vezama potražite u članku Pregled podatkovnih veza.

 • Otvoriti novi obrazac za ispunjavanje

  • Unesite ID predloška ili mjesto predloška obrasca u okvir ID predloška obrasca ili mjesto, a zatim kliknite U redu.

 • Zatvaranje obrasca

  • Kliknite U redu ako je to obrazac web-preglednika, a ako je to obrazac programa Filler, po želji potvrdite okvir Ako promjene nisu spremljene, zatraži od korisnika da ih spremi da biste od korisnika zatražili spremanje obrasca prije zatvaranja.

 • Slanje podataka u web-dio

  1. Kliknite Povećaj razinu svojstva da biste odabrali polja kojima će biti povećana razina kao parametrima veze web-dijela.

  2. Kliknite Dodaj pokraj popisa parametara veze web-dijela sustava SharePoint da bi se prikazao dijaloški okvir Odabir polja ili grupe.

  3. Kliknite polje.

  4. U okvir Naziv parametra unesite naziv parametra.

  5. Kliknite U redu.

  6. Ponovite korake od drugog do petog da bi se povećale razine dodatnih polja.

 • Potpisivanje u retku za potpis

  Važno:  Prije dodavanja pravila potpisivanja provjerite jeste li dodali kontrolu retka za potpis u obrazac tako da pravilo ima što potpisati.

  1. U odjeljku Potpis u prvom retku za potpis kada na popisu kliknite način koji označava koji će se redak za potpis u obrascu potpisati.

   Gumb Ispis

  2. U okvir jednako je unesite kriterije ili kliknite Funkcija Gumb Ispis da biste upotrijebili funkciju za kriterije.

  3. Navedite treba li se koristiti zadana slika potpisa ili ne te nalazi li se redak za potpis u glavnom dokumentu ili ne, a zatim kliknite U redu.

   Dodatne informacije o digitalnim potpisima potražite u odjeljku Digitalni potpisi u programu InfoPath 2010.

 • Kliknite potvrdni okvir Ne pokreći preostala pravila ako je uvjet ovog pravila ispunjen ako želite zaustaviti obradu dodatnih pravila.

Korištenje okna zadataka Pravila

Da biste dodali pravilo akcije iz okna zadatka Pravila, učinite sljedeće:

 1. Kliknite kontrolu u koju želite dodati pravilo akcije.

 2. Ako se ne prikazuje okno zadatka Pravila, na kartici Polazno u grupi Pravila kliknite Upravljanje pravilima.

Gumb Ispis

 1. Kliknite Novo.

Gumb Ispis

 1. Kliknite Akcija.

 2. U tekstni okvir Detalji za upišite naziv pravila.

Gumb Ispis

 1. U odjeljku Uvjet kliknite Nema.

 2. Odaberite odgovarajuće mogućnosti na sljedeći način:

  • Ako se uvjet za pravilo temelji na polju:

   1. Kliknite polje ili Odaberite polje ili grupu.

   2. Kliknite operator, primjerice jednako je.

   3. Unesite kriterije za operator.

  • Ako se uvjet za pravilo temelji na izrazu:

   1. Kliknite Izraz.

   2. Unesite izraz.

    Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

Gumb Ispis

 1. Kliknite I ako želite dodati još jedan uvjet te ponovite sedmi korak ili kliknite U redu kada završite dodavanje uvjeta.

Napomena: Nakon dodavanja drugog uvjeta gumb I zamjenjuje se okvirom. Neka okvir i ostane potvrđen ako je za primjenu provjere valjanosti potrebno da i prvo i svako sljedeće pravilo bude ispunjeno. Ako je pak za primjenu provjere valjanosti dovoljno ispunjavanje samo jednog uvjeta, kliknite ili.

 1. U oknu zadatka Pravila kliknite Dodaj, a zatim kliknite vrstu pravila akcije koje želite dodati.

 2. Ovisno o vrsti akcije koju dodajete, učinite sljedeće.

  • Prikaz poruke

   • U polje Poruka upišite tekst poruke, a zatim kliknite U redu.

  • Prikaz vrijednosti polja ili formule

   • Unesite željeni izraz u okvir Izraz ili kliknite Funkcija Gumb Ispis pokraj okvira Izraz da biste stvorili izraz, a zatim kliknite U redu.

    Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

  • Promijeniti prikaz

   • U dijaloškom okviru Detalji pravila kliknite prikaz na koji će se korisnik prebaciti kada se akcija pokrene iz okvira Prikaz.

  • Postavljanje vrijednosti polja

   1. Pokraj okvira Polje kliknite Polje Gumb Ispis .

   2. Da biste odabrali željeno polje, kliknite ga.

   3. Kliknite U redu.

   4. U okvir Vrijednost upišite željenu vrijednost ili kliknite Funkcija Gumb Ispis da biste unijeli formulu.

    Dodatne informacije o formulama potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

  • Upit za podatke

   • Kliknite odgovarajuću podatkovnu vezu za primanje u polju Podatkovna veza ili kliknite Dodaj da biste dodali novu podatkovnu vezu.

    Dodatne informacije o podatkovnim vezama potražite u članku Pregled podatkovnih veza.

  • Slanje podataka

   • Kliknite odgovarajuću podatkovnu vezu za slanje u polju Podatkovna veza ili kliknite Dodaj da biste dodali novu podatkovnu vezu.

    Dodatne informacije o podatkovnim vezama potražite u članku Pregled podatkovnih veza.

  • Otvoriti novi obrazac za ispunjavanje

   • Unesite ID predloška ili mjesto predloška obrasca u okvir ID predloška obrasca ili mjesto, a zatim kliknite U redu.

  • Zatvaranje obrasca

   • Kliknite U redu ako je to web-obrazac, a ako je to obrazac programa Filler, potvrdite okvir Ako promjene nisu spremljene, zatraži od korisnika da ih spremi da biste od korisnika zatražili spremanje obrasca prije zatvaranja.

  • Slanje podataka u web-dio

   1. Kliknite Povećaj razinu svojstva da biste odabrali polja kojima će biti povećana razina kao parametrima veze web-dijela.

   2. Kliknite Dodaj pokraj popisa parametara veze web-dijela sustava SharePoint da bi se prikazao dijaloški okvir Odabir polja ili grupe.

   3. Kliknite polje.

   4. U okvir Naziv parametra unesite naziv parametra.

   5. Kliknite U redu.

   6. Ponovite korake od drugog do petog da bi se povećale razine dodatnih polja.

  • Potpisivanje u retku za potpis

   Napomena:  Prije dodavanja pravila potpisivanja u redak za potpis provjerite jeste li dodali kontrolu retka za potpis u obrazac tako da pravilo ima nešto potpisati.

   1. U odjeljku Potpis u prvom retku za potpis kada na popisu kliknite način koji označava koji će se redak za potpis u obrascu potpisati.

   2. U okvir jednako je unesite kriterije ili kliknite Funkcija Gumb Ispis da biste upotrijebili funkciju za kriterije.

   3. Navedite treba li se koristiti zadana slika potpisa ili ne te nalazi li se redak za potpis u glavnom dokumentu ili ne, a zatim kliknite U redu.

    Dodatne informacije o digitalnim potpisima potražite u odjeljku Digitalni potpisi u programu InfoPath 2010.

 3. Kliknite potvrdni okvir Ne pokreći preostala pravila ako je uvjet ovog pravila ispunjen ako nakon obrade željenog pravila želite zaustaviti obradu dodatnih pravila.

Postavljanje parametara za slanje upita ili podataka

Akcije slanja podataka i upita za podatke aktiviraju podatkovnu vezu za slanje ili primanje podataka. U slučaju upita za podatke možete odrediti za koje se podatke šalje upit tako da dodate pravilo akcije za postavljanje vrijednosti polja radi postavljanja vrijednosti željenog polja upita.

Uzorci unosa podataka

Pravila akcija mogu se temeljiti na uzorku teksta koji korisnik unosi u tekstno polje. Ako, primjerice, prikupljate podatak o poštanskom broju, potrebno je osigurati da se u polje unosi ispravan oblik. Isto tako, ako želite da korisnik unese adresu e-pošte, tada možete njegov unos usporediti s uzorkom koji sadrži tekst, znak @, domenu i domenski nastavak, kao što je .com.

Da biste to učinili, pri izradi uvjeta na popisu Operator kliknite Odgovara uzorku, a zatim Odaberite uzorak. Prikazat će se dijaloški okvir Uzorak unosa podataka gdje možete birati nekoliko unaprijed definiranih, standardnih uzoraka. Ako nijedan od tih uzoraka ne ispunjava vaše potrebe, upotrijebite prilagođeni uzorak.

Scenariji s naprednim uvjetima

Slijede napredni scenariji koje možete koristiti prilikom postavljanja uvjeta za pravilo akcije.

 • Pravilo utemeljeno na izrazu

Izraz je skup vrijednosti, polja i grupa, funkcija i operatora. Izrazi se koriste za postavljanje vrijednosti polja u scenarijima kao što je automatsko uvrštavanje trenutnog datuma u obrazac ili dodavanje cijene stavke koja je unesena u izvješće o troškovima radi ukupnog izračuna.

 1. Kliknite Izraz.

 2. Unesite izraz u drugi okvir.

Dodatne informacije o funkcijama i formulama potražite u članku Dodavanje funkcija i formula.

 • Pravilo utemeljeno na skupu podataka koji se mogu potpisati

Ako obrazac zahtijeva digitalni potpis, možda želite onemogućiti gumb Pošalji ako obrazac nije potpisan. Ili možda, primjerice, želite aktivirati akciju slanja podataka kada korisnik doda digitalni potpis. Taj uvjet podržavaju samo obrasci programa InfoPath Filler.

 1. Kliknite Odabir skupa podataka koji se mogu potpisati.

 2. U dijaloškom okviru Odabir skupa podataka koji se mogu potpisati kliknite skup podataka koje je moguće potpisati, a zatim kliknite U redu.

 3. Kliknite željeni uvjet u drugom okviru, a zatim kliknite sve potrebne kriterije u trećem okviru.

Dodatne informacije o digitalnim potpisima potražite u odjeljku Digitalni potpisi u programu InfoPath 2010.

 • Pravilo utemeljeno na korisnikovoj ulozi

Ako obrazac sadrži više prikaza, kao što je prikaz administratora i prikaz samo za čitanje, možete stvoriti pravilo učitavanja obrasca koje se prebacuje na prikaz na temelju uloge trenutnog korisnika.

 1. Kliknite Trenutna uloga korisnika.

 2. Kliknite operator, primjerice jednako je.

 3. Kliknite ulogu ili mogućnost Upravljanje ulogama da biste upravljali ulogama korisnika.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×