Funkcije pretvorbe vrsta

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Svaku funkciju Prinudno određuje izraz za određene vrsta podatka.

Sintaksa

CBool ( izraz )

CByte ( izraz )

CCur ( izraz )

CDate ( izraz )

CDbl ( izraz )

CDec ( izraz )

CInt ( izraz )

CLng ( izraz )

CSng ( izraz )

CStr ( izraz )

CVar ( izraz )

Potreban izrazargument je bilo koja nizovni izraz ili numerički izraz.

Vrsta povrata

Naziv funkcije određuje vrsta povrata kao što je prikazano na sljedećim mjestima:

Funkcija

Vrsta povrata

Raspon izraz argument

CBool

Booleove vrijednosti

Bilo koji valjani niz ili numerička vrijednost.

CByte

Bajt

0 do 255.

CCur

Valuta

-922,337,203,685,477.5808 za 922,337,203,685,477.5807.

CDate

Datum

Bilo koji valjani izraz datuma.

CDbl

Dvostruko

-1, 79769313486231E308 do
-4, 94065645841247E-324 za negativne vrijednosti; 4, 94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 za pozitivne vrijednosti.

CDec

Decimal

+/-79,228.162.514.264.337.593.543.950.335 nula skalirana brojeva, odnosno brojeve bez decimalnih mjesta. Za brojeve s 28 decimalna mjesta raspon je
+/-7.9228162514264337593543950335. Najmanji broj mogućih od nule je 0.0000000000000000000000000001.

CInt

Cijeli broj

-32.768 za 32 767; Zaokruživanje razlomci.

CLng

Dugi

-2.147.483.648 da biste 2.147.483.647; Zaokruživanje razlomci.

CSng

Jedan

-3, 402823E38 do - 1, 401298E-45 za negativne vrijednosti; 1, 401298E-45 do 3.402823E38 za pozitivne vrijednosti.

CStr

Niz

Vraća za CStr ovise o argument izraz .

CVar

Variant

Isti raspon kao Dvostruko za numeričke vrijednosti. Isti raspon kao niz za koje nisu numeričke vrijednosti.


Napomene

Ako je izraz proslijediti funkciji je izvan raspona vrste podataka koje se pretvara, javlja se pogreška.

Općenito govoreći, možete dokumentirati kod pomoću funkcije pretvorbe vrsta podataka da biste prikazali da rezultat nekog postupka mogao prikazati kao određena vrsta podataka umjesto upišite zadane podatke. Da biste nametnuli valute aritmetički u slučajevima gdje jednostruke preciznosti, dvostruke preciznosti ili s cijelim brojem obično će se dogoditi ako, na primjer, pomoću CCur .

Koristite funkcije pretvorbe vrsta podataka umjesto Val pružanje Međunarodno umu pri pretvorbi iz jedne vrste podataka u drugu. Na primjer, kada koristite CCur, različiti decimalni razdjelnici, različiti razdjelnici tisućica i razne mogućnosti valute prepoznaju pravilno ovisno o regionalnim postavkama vašeg računala.

Kada je decimalni dio točno 0,5, CInt i CLng uvijek zaokružili ga na najbliži broj paran. Na primjer, 0.5 se zaokružuje na 0, a 1,5 zaokružuje 2. CInt i CLng se razlikovati od funkcije Fix i Int , koje skraćuju, umjesto zaokružiti broj, decimalni dio broja. Osim toga, Fix i Int uvijek vraćaju vrijednost iste vrste kao što je proslijeđen.

Funkcija IsDate koristite da biste odredili može li se Datum pretvoriti datum ili vrijeme. CDate prepoznaje literala datuma i vremena kao i neke brojeve koji ulaze unutar raspona prihvatljiva datuma. Pri pretvaranju broja u datum, cijeli dio broja se pretvara u datum. Bilo koji decimalni dio broja se pretvara u doba dana, počevši od ponoći.

CDate prepoznaje oblike datuma prema regionalne postavke postavku sustava. Točno određenim redoslijedom dana, mjeseci i godina možda ne može utvrditi ako su dani u obliku koji nije od postavki prepoznati datum. Osim toga, oblik dugog datuma se ne prepoznaje ako sadrži i niz dan-u-tjednu.

Funkcija CVDate također služi za kompatibilnost sa starijim verzijama programa Visual Basic. Sintaksa funkcije CVDate nije jednako funkciju CDate , međutim, vraća varijante čija podvrsta je rok umjesto stvarnih datumsku vrstu CVDate . Budući da se sada nalazi intrinzična vrsta datuma , nema potrebe za CVDate. Isti učinak se može postići pretvaranjem izraza u Datum , a potom je dodjelom varijante. U ovom tehnika je u skladu s pretvorbom sve ostale vrste intrinzična njihove jednaku vrijednost varijante podvrste.

Napomena: Funkcija CDec vratiti vrsta podataka samostalni; Umjesto toga, uvijek vraća varijante čija se vrijednost je pretvorena u decimalni podvrstu.

Primjeri

Napomena: Primjeri koji slijede prikazuju korištenje te funkcije u modulu jezika Visual Basic for Applications (VBA). Da biste pronašli dodatne informacije o radu s VBA-om, na padajućem popisu uz stavku Traži odaberite stavku Referenca za razvojne inženjere pa unesite jedan ili više izraza u okvir pretraživanja.

Funkcija CBool

Savjet: Sastavljač izraza s početka IntelliSense u programu Access 2010 da biste početak izrazima desno.

U ovom se primjeru koristi funkciju CBool da biste pretvorili Booleovihizraza. Ako se izraz procijeni kao vrijednost osim nule, CBool vraća True; u suprotnom vraća False.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

Funkcija CByte

U ovom se primjeru koristi funkciju CByte za pretvaranje izraza bajtova.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

Funkcija CCur

U ovom se primjeru koristi funkciju CCur za pretvaranje izraza valute.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

Funkcija CDate

U ovom se primjeru koristi funkciju CDate za pretvaranje niza u Datum. Općenito govoreći, kodiranje datuma i vremena kao nizova (kao što je prikazano u ovom primjeru) ne preporučuje se. Korištenje literala datuma i vremena, kao što je #2/12/1969 # i # 4:45:23 PM #, umjesto toga.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

Funkcija CDbl

U ovom se primjeru koristi funkciju CDbl pretvorili u izrazu dvaput.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

Funkcija CDec

U ovom se primjeru koristi funkciju CDec za pretvaranje numeričkih vrijednosti u decimalni.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

Funkcija CInt

U ovom se primjeru koristi funkciju CInt za pretvaranje vrijednosti cijeli broj.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

Funkcija CLng

U ovom se primjeru koristi funkciju CLng za pretvaranje vrijednosti u Dugi.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

Funkcija CSng

U ovom se primjeru koristi funkciju CSng za pretvaranje vrijednosti u jednu.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

Funkcija CStr

U ovom se primjeru koristi funkciju CStr za pretvaranje numeričku vrijednost niza.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

Funkcija CVar

U ovom se primjeru koristi funkciju CVar da biste pretvorili izraz Variant.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.
Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×