Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Važno    Sve te funkcije zamijenjene su novim funkcijama koje mogu pružiti poboljšanu točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu upotrebu. Te su funkcije još uvijek raspoložive radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel. Ako, međutim, povratna kompatibilnost nije obavezna, od sada biste trebali koristiti nove funkcije jer točnije opisuju ono čemu služe.

Dodatne informacije o novim funkcijama potražite u odjeljku Statističke funkcije (referenca).

Funkcija

Opis

Funkcija BETADIST

Vraća beta kumulativnu funkciju razdiobe

Funkcija BETAINV

Vraća inverziju kumulativne funkcije razdiobe za određenu beta razdiobu

Funkcija BINOMDIST

Vraća vjerojatnost binomne distribucije pojedinačnog uvjeta

Funkcija CHIDIST

Vraća jednokraku vjerojatnost razdiobe hi kvadrata

Funkcija CHIINV

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti razdiobe hi kvadrata

Funkcija CHITEST

Vraća test nezavisnosti

Funkcija CONFIDENCE

Vraća interval pouzdanosti za srednju vrijednost populacije

Funkcija COVAR

Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija

Funkcija CRITBINOM

Vraća najmanju vrijednost za koju kumulativna binomna razdioba nije veća od vrijednosti kriterija

Funkcija EXPONDIST

Vraća eksponencijalnu razdiobu

Funkcija FDIST

Vraća razdiobu F-vjerojatnosti

Funkcija FINV

Vraća inverziju razdiobe F-vjerojatnosti

Funkcija FTEST

Vraća rezultat F-testa

Funkcija GAMMADIST

Vraća gama razdiobu

Funkcija GAMMAINV

Vraća inverziju kumulativne gama razdiobe

Funkcija HYPGEOMDIST

Vraća hipergeometrijsku razdiobu

Funkcija LOGINV

Vraća inverziju funkcije normalne logaritamske kumulativne razdiobe

Funkcija LOGNORMDIST

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku raspodjelu

Funkcija MODE

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka

Funkcija NEGBINOMDIST

Vraća negativnu binomnu razdiobu

Funkcija NORMDIST

Vraća normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORMINV

Vraća inverziju normalne kumulativne razdiobe

Funkcija NORMSDIST

Vraća standardnu normalnu kumulativnu razdiobu

Funkcija NORMSINV

Vraća inverziju standardne normalne kumulativne razdiobe

Funkcija PERCENTILE

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu

Funkcija PERCENTRANK

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka

Funkcija POISSON

Vraća Poissonovu razdiobu

Funkcija QUARTILE

Vraća kvartil skupa podataka

Funkcija RANK

Vraća rang broja u popisu brojeva

Funkcija STDEV

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka

Funkcija STDEVP

Računa standardnu devijaciju na temelju cijele populacije

Funkcija TDIST

Vraća Studentovu t-razdiobu

Funkcija TINV

Vraća inverziju Studentove t-razdiobe

Funkcija TTEST

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom

Funkcija VAR

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka

Funkcija VARP

Računa varijancu na temelju cijele populacije

Funkcija WEIBULL

Vraća Weibullovu razdiobu

Funkcija ZTEST

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2010, Excel Starter, Excel OnlineJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik