Funkcije kompatibilnosti (referenca)

Da biste vidjeli detaljnu pomoć za funkciju, kliknite neku vezu na sljedećem popisu.

Važno    Sve te funkcije zamijenjene su novim funkcijama koje mogu pružiti poboljšanu točnost i čiji nazivi bolje odražavaju njihovu upotrebu. Te su funkcije još uvijek raspoložive radi kompatibilnosti sa starijim verzijama programa Excel. Ako, međutim, povratna kompatibilnost nije obavezna, od sada biste trebali koristiti nove funkcije jer točnije opisuju ono čemu služe.

Dodatne informacije o funkcijama koje zamjenjuju te funkcije kompatibilnosti potražite u odjeljku Statističke funkcije (referenca).

Funkcija

Opis

Funkcija BETADIST

Vraća funkciju kumulativne beta-distribucije.

Funkcija BETAINV

Vraća inverziju kumulativne funkcije distribucije za navedenu beta-distribuciju.

Funkcija BINOMDIST

Vraća pojedinačne binomne izraze distribucije vjerojatnosti.

Funkcija CHIDIST

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne distribucije.

Funkcija CHIINV

Vraća inverziju jednokrake vjerojatnosti distribucije hi-kvadrata.

Funkcija CHITEST

Vraća test nezavisnosti.

Funkcija CONFIDENCE

Vraća interval pouzdanosti za aritmetičku sredinu populacije.

Funkcija COVAR

Vraća kovarijancu, prosjek produkata uparenih devijacija.

Funkcija CRITBINOM

Vraća najmanju vrijednost za koju je kumulativna binomna distribucija manja od vrijednosti kriterija ili jednaka njemu.

Funkcija EXPONDIST

Vraća eksponencijalnu distribuciju.

Funkcija FDIST

Vraća distribuciju F-vjerojatnosti.

Funkcija FINV

Vraća inverziju distribucije F-vjerojatnosti.

Funkcija FTEST

Vraća rezultat F-testa.

Funkcija GAMMADIST

Vraća gama-distribuciju.

Funkcija GAMMAINV

Vraća inverznu kumulativnu gama-distribuciju.

Funkcija HYPGEOMDIST

Vraća hipergeometrijsku distribuciju.

Funkcija LOGINV

Vraća inverziju funkcije normalne logaritamske kumulativne distribucije.

Funkcija LOGNORMDIST

Vraća kumulativnu normalnu logaritamsku distribuciju.

Funkcija MODE

Vraća najčešću vrijednost u skupu podataka.

Funkcija NEGBINOMDIST

Vraća negativnu binomnu distribuciju.

Funkcija NORMDIST

Vraća normalnu kumulativnu distribuciju.

Funkcija NORMINV

Vraća inverznu normalnu kumulativnu distribuciju.

Funkcija NO1RMSDIST

Vraća standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

Funkcija NORMSINV

Vraća inverznu standardnu normalnu kumulativnu distribuciju.

Funkcija PERCENTILE

Vraća k-ti percentil vrijednosti u rasponu.

Funkcija PERCENTRANK

Vraća rang postotka vrijednosti u skupu podataka.

Funkcija POISSON

Vraća Poissonovu distribuciju.

Funkcija QUARTILE

Vraća kvartil skupa podataka.

Funkcija RANK

Vraća rang broja na popisu brojeva.

Funkcija STDEV

Procjenjuje standardnu devijaciju na temelju uzorka.

Funkcija STDEVP

Izračunava standardnu devijaciju na temelju cijele populacije.

Funkcija TDIST

Vraća Studentovu t-distribuciju.

Funkcija TINV

Vraća inverznu Studentovu t-distribuciju.

Funkcija TTEST

Vraća vjerojatnost povezanu sa Studentovim t-testom.

Funkcija VAR

Procjenjuje varijancu na temelju uzorka.

Funkcija VARP

Izračunava varijancu na temelju cijele populacije.

Funkcija WEIBULL

Vraća Weibullovu distribuciju.

Funkcija ZTEST

Vraća vrijednost jednokrake vjerojatnosti z-testa.

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Excel 2013, Excel OnlineJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi za podršku

Promijeni jezik