Filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Da biste se fokusirali na manji dio velike količine podataka u zaokretnoj tablici radi temeljitije analize, filtrirajte podatke. To se može učiniti na nekoliko načina. Započnite umetanjem jednog ili više rezača za brz i učinkovit način filtriranja podataka. Rezači imaju gumbe koje možete kliknuti da biste filtrirali podatke, a ostaju vidljivi uz podatke tako da uvijek znate koja se polja prikazuju ili skrivaju u filtriranoj zaokretnoj tablici.

Mogućnosti rezača s istaknutim gumbom za odabir više stavki

Savjet : Sada u Excel 2016možete višestrukog odabira rezači klikom na gumb na naljepnici kao što je prikazano gore.

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici da bi se na vrpci prikazali Alati zaokretne tablice.

  Vrpca alata zaokretne tablice s karticama Analiza i Dizajn

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013, kliknite Analiza > Umetni rezač.

  gumb umetni rezač na kartici analiza

  Ako koristite Excel 2010 i 2007, kliknite Mogućnosti > Umetni rezač > Umetni rezač.

  slika trake programa excel
 3. U dijaloškom okviru Umetanje rezača potvrdite okvire polja za koje želite stvoriti rezače.

 4. Kliknite U redu.

  Rezač se prikazuje za svako polje koje ste potvrdili u dijaloškom okviru Umetanje rezača.

 5. U svakom rezaču kliknite stavke koje želite pokazati u zaokretnoj tablici.

  Da biste odabrali više od jedne stavke, držite pritisnutom tipku Ctrl, a zatim odaberite stavke koje želite pokazati.

Savjet :  Da biste vidjeli izgled rezača, kliknite rezač da biste na vrpci pokazali alate za rezanje, a zatim primijenite stil rezača ili promijenite postavke na kartici Mogućnosti.

Drugi načini za filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Koristite neku od značajki filtriranja u nastavku umjesto korištenja rezača (ili uz korištenje rezača) da biste prikazali upravo podatke koje želite analizirati.

Ručno filtriranje podataka

Korištenje stavke za filtar da biste filtrirali izvješća

Prikaz samo određenog teksta, vrijednosti ili datuma

Prikaz prvih ili zadnji 10 stavki

Filtriranje prema odabiru da biste prikazali ili sakrili odabranih stavki

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ručno filtriranje podataka

 1. U zaokretnoj tablici kliknite strelicu strelica padajućeg izbornika filtara na Natpisi redaka ili Natpisi stupaca.

  filtar natpisa retka

 2. Na popisu natpisa redaka ili stupaca poništite potvrdni okvir (Odaberi sve) pri vrhu popisa, a zatim potvrdite okvire stavki koje želite da se prikazuju u zaokretnoj tablici.

  okvir odabir svih u galeriji filtriranje

  Da biste na popisu vidjeli više stavki, povucite ručicu koja se nalazi u donjem desnom kutu galerije filtara da biste je povećali.

 3. Kliknite U redu.

  Strelica filtriranja mijenja se u ovu ikonu ikona primijenjenog filtra da bi naznačila da se primjenjuje filtar. Kliknite je da biste promijenili ili očistili filtar tako da kliknete Očisti filtar iz <Naziv polja>

  Da biste uklonili sva filtriranja odjednom, pogledajte sljedeće:

  • U 2016 ili 2013: kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim kliknite Analiza > Očisti > Očisti filtre.

  • U 2010 i 2007: kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici, a zatim kliknite Mogućnosti > Očisti > Očisti filtre.

  gumb očisti na kartici analiza

Korištenje stavke za filtar da biste filtrirali izvješća

Napomena : Filtar izvješća je označena kao Filtri u oknu polja zaokretne tablice u Excel 2016 i Excel 2013. U odjeljku snimke zaslona koja se nalazi ispod:

Područje filtara u oknu polja zaokretne tablice
Okno polja zaokretne tablice u programu Excel 2016
Filtar izvješća u oknu Popis polja zaokretne tablice
Okno Popis polja zaokretne tablice u programu Excel 2010

Pomoću gumba možete brzo prikazati drukčiji skup vrijednosti u izvješću zaokretne tablice. Stavke koje odaberete u filtru prikazuju se u zaokretnoj tablici, a stavke koje su odabrane će biti skriven. Ako želite prikazati stranice filtra (skup vrijednosti koje odgovaraju Filtriraj stavke odabrano izvješće) na zasebnim radnim listovima, možete odrediti tu mogućnost.

Dodaj filtar izvještaja

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici.

  Pojavit će se okno Popis polja zaokretne tablice .

 2. Na Popisu polja zaokretne tablice, kliknite polje u područje i odaberite Premjesti u filtar izvješća.

  Premjesti u filtar izvješća

Ponovite ovaj korak da biste stvorili više filtar izvješća. Filtri izvješća prikazuju se iznad izvješće zaokretne tablice radi lakšeg pristupa.

 1. Da biste promijenili redoslijed polja u području Filtra izvješća , povucite polja do željenog mjesta. Redoslijed Filtri izvješća odrazit će se u izvješću zaokretne tablice.

Prikaz filtri izvješća u retke ili stupce

 1. Kliknite izvješće zaokretne tablice ili pridruženog izvješća zaokretne tablice u izvješću zaokretnog grafikona.

 2. Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice, a zatim kliknite Mogućnosti zaokretne tablice.

 3. Na kartici Izgled i oblikovanje navedite sljedeće mogućnosti:

 4. U odjeljku izgled, u okviru popisa Prikaži polja u području filtra izvještaja učinite nešto od sljedećeg:

  • Da bi se prikazao Filtri izvješća u stupcima slijeva nadesno, odaberite prijeko, pa dolje.

  • Da bi se prikazao Filtri izvješća u recima od vrha do dna, odaberite dolje, pa prijeko.

 5. U okvir Filtar izvještaja polja po stupcu ili Filtar izvještaja polja po retku upišite ili odaberite broj polja za prikaz prije prelaska na drugi stupac ili redak na temelju postavke prikazala polja u području filtra izvješća.

Odaberite stavke u filtar izvješća

 1. U izvješću zaokretne tablice, kliknite padajuću strelicu pored filtar izvješća.

  Kliknite padajuću strelicu pored (sve)
 2. Da biste prikazali potvrdni okvir za sve stavke tako da možete očistiti ili odaberite ih po potrebi, odaberite potvrdni okvir za Odabir više stavki .

  Odabir više stavki
 3. Sada možete odabrati potvrdne okvire pokraj stavke koje želite prikazati u izvješću. Da biste odabrali sve stavke, potvrdite okvir pokraj (sve).

 4. Kliknite u redu. Najmanje jedan potvrdni okvir mora biti označena za taj gumb da biste biti omogućene.

  Filtar izvješća sada prikazuje filtrirane stavke.

  Filtrirane stavke koje se temelji na filtar vrijednosti u filtar izvješća

Napomena : Ako koristite izvora podataka OLAP Microsoft SQL Server Analysis Services (verzija 2005 i noviji), možete odabrati samo izračunati član ako je jednu stavku, ne možete odabrati više stavki ako je jedan ili više tih stavki izračunati članovi.

Prikaz stranica filtar izvješća u zasebnim radnim listovima

 1. Kliknite bilo gdje u izvješću zaokretne tablice (ili pridruženog izvješća zaokretne tablice u izvješću zaokretnog grafikona) koja sadrži jedan ili više filtara izvješća.

 2. Ako koristite Excel 2016 ili 2013, kliknite karticu Analiziraj u grupi Zaokretna tablica , kliknite strelicu pokraj Mogućnosti, a zatim Prikaži stranice filtra izvještaja.

  Pokaži mogućnost stranice Filtar izvještaja

  Ako koristite Excel 2010 i 2007, kliknite karticu Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica , kliknite strelicu pokraj Mogućnosti, a zatim Prikaži stranice filtra izvještaja.

  Grupa Zaokretne tablice na kartici Mogućnosti u odjeljku Alati za zaokretne tablice

 3. U dijaloškom okviru Prikaži stranice filtra izvještaja odaberite polje filtra, a zatim kliknite u redu.

Prikaz samo određenog teksta, vrijednosti ili datuma

 1. U zaokretnoj tablici desnom tipkom miša kliknite tekst, vrijednost ili natpis polja datuma, a zatim kliknite Filtri natpisa, Filtri vrijednosti ili Filtri datuma.

 2. Kliknite naredbu operatora usporedbe koju želite koristiti.

  Da biste, na primjer, filtrirali tekst koji počinje određenim znakom, odaberite Počinje sa, a da biste filtrirali tekst koji ima određene znakove bilo gdje u u tekstu, odaberite Sadrži.

  Napomena : Mogućnost Filtri natpisa nije dostupna ako polja natpisa retka ili natpisa stupca nemaju natpise u tekstnom obliku.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • U dijaloškom okviru Filtar natpisa <Naziv polja > upišite tekst koji želite filtrirati.

   Da biste, na primjer, filtrirali prema tekstu koji počinje slovom "J", unesite J, a da biste filtrirali prema tekstu koji sadrži slova "zbo" bilo gdje u tekstu, unesite zbo.

   Ako se zaokretna tablica temelji na izvoru podataka koji nije OLAP, možete koristiti sljedeće zamjenske znakove da biste pronašli podatke koji sadrže određene znakove.

Namjena

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdicu ili tildu.
Na primjer, "fg06~?" pronalazi "fg06?".

 • U dijaloški okvir Filtar vrijednosti <Naziv polja > upišite vrijednosti koje želite filtrirati.

 • U dijaloški okvir Filtar datuma <Naziv polja > upišite datume koje želite filtrirati.

  Ako se zaokretna tablica temelji na OLAP izvoru podataka, filtri datuma zahtijevaju hijerarhijsku vrstu podataka vremena polja kocke OLAP. Ako se unese datum u obliku teksta u tekstno polje, filtar datuma neće biti dostupan.

Savjet : Da biste uklonili filtar natpisa, datuma ili vrijednosti, kliknite strelicu ikona primijenjenog filtra u natpisu retka ili stupca, zatim Filtar natpisa, Filtar datuma ili Filtar vrijednosti, a potom kliknite Očisti filtar.

Prikaz prvih ili zadnji 10 stavki

Filtre možete primijeniti da biste prikazali prvih ili zadnjih 10 vrijednosti ili podatke koji zadovoljavaju određene uvjete.

 1. U izvješću zaokretne tablice kliknite strelicu strelica padajućeg izbornika filtara na Natpisi redaka ili Natpisi stupaca, zatim Filtri vrijednosti, a potom kliknite Prvih 10.

 2. U dijaloškom okviru Filtar prvih 10 <Naziv polja> učinite sljedeće.

  1. U prvom okviru kliknite Vrh ili Dno.

  2. U drugi okvir unesite broj.

  3. U trećem okviru odaberite mogućnost po kojoj želite filtrirati.

   • Da biste filtrirali prema broju stavki, odaberite Stavke.

   • Da biste filtrirali prema postotku, odaberite Postotak.

   • Da biste filtrirali prema zbroju, odaberite Zbroj.

  4. U četvrtom okviru odaberite željeno polje.

Filtriranje prema odabiru da biste prikazali ili sakrili odabranih stavki

 1. U zaokretnoj tablici, odaberite jednu ili više stavki u polju koje želite filtrirati prema odabiru.

  Diskontinuiranih odabira možete učiniti tako da držite pritisnutu tipku CTRL kad odaberete stavke.

 2. Desnom tipkom miša kliknite stavku u odabir, a zatim kliknite Filtar.

 3. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Da biste prikazali odabrane stavke, kliknite Zadrži samo odabrane stavke.

  • Da biste sakrili odabrane stavke, kliknite Sakrij odabrane stavke.

   Savjet : Skrivenih stavki možete prikazati i ponovno tako da uklonite filtar. Desnom tipkom miša kliknite neku drugu stavku u istom polju, kliknite Filtar, a zatim kliknite Očisti filtar.

Uključivanje i isključivanje mogućnosti filtriranja

Ako želite na polje primijeniti više filtara ili ne želite da se prikazuju gumbi Filtar u zaokretnoj tablici, slijedi način na koji možete te i druge mogućnosti filtriranja uključiti ili isključiti:

 1. Kliknite bilo gdje u zaokretnoj tablici da bi se na vrpci prikazali Alati zaokretne tablice.

  Vrpca alata zaokretne tablice s karticama Analiza i Dizajn

 2. Na kartici Mogućnosti u grupi Zaokretna tablica kliknite Mogućnosti.

  Gumb mogućnosti na kartici Analiza

 3. U dijaloškom okviru Mogućnosti zaokretne tablice kliknite karticu Ukupni zbrojevi i filtri.

 4. U odjeljku Filtri učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste koristili ili ne koristili više filtara po polju, potvrdite ili poništite okvir Dopusti višestruke filtre po polju.

  • Da biste obuhvatili filtrirane stavke u ukupnim zbrojevima ili ih izostavili iz njih, potvrdite ili poništite okvir Uključi filtrirane stavke u ukupne zbrojeve, a zatim potvrdite ili poništite okvir Obilježi ukupne zbrojeve s *. Ako ga potvrdite, indikator zvjezdice (*) će se prikazati u ukupnim zbrojevima izvan polja koja imaju isključenu mogućnost vizualnih ukupnih zbrojeva. Ta je mogućnost dostupna samo u zaokretnim tablicama koje su povezane s OLAP izvorom podataka koji podržava MDX jezik i utječe na sva polja u zaokretnoj tablici.

  • Da biste obuhvatili ili izostavili filtrirane stavke u ukupnim zbrojevima za imenovane skupove, potvrdite ili poništite okvir Uvrsti filtrirane stavke u ukupne rezultate skupova. Ta je mogućnost dostupna samo u zaokretnim tablicama koje su povezane s OLAP izvorom podataka.

  • Da biste obuhvatili ili izostavili filtrirane stavke u podzbrojevima, odaberite ili poništite okvir Filtrirane stavke stranice podzbroja.

 5. Da bi se prikazali ili sakrili opisi polja i padajući filtri, kliknite karticu Prikaz, a zatim potvrdite ili poništite okvir Prikaži opise polja i filtriraj padajuće izbornike.

U web-aplikaciji Excel Online možete prikazivati zaokretne tablice i njima upravljati, a to uključuje ručno filtriranje podataka i filtriranje podataka pomoću rezača stvorenih u programu Excel za stolna računala. U web-aplikaciji Excel Online nećete moći stvoriti nove rezače.

Da biste filtrirali podatke zaokretne tablice, učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste primijenili ručno filtriranje, kliknite strelicu u odjeljku Oznake retka ili Oznake stupca, a zatim odaberite željene mogućnosti filtriranja.

mogućnosti filtriranja za podatke zaokretne tablice

 • Ako vaša zaokretna tablica sadrži rezače, kliknite stavke koje želite prikazati u pojedinom rezaču.

rezač s odabranim stavkama

Ako imate aplikaciju Excel za stolna računala, pomoću gumba Otvori u programu Excel možete otvoriti radnu knjigu i primijeniti dodatne filtre ili stvoriti nove rezače za podatke zaokretne tablice. Evo kako:

Kliknite Otvori u programu Excel pa filtrirajte podatke u zaokretnoj tablici.

gumb otvori u programu excel

Novosti o najnovijim ažuriranjima web-aplikacije Excel Online potražite u blogu posvećenom programu Microsoft Excel.

Da biste koristili cijeli paket aplikacija i servisa sustava Office, isprobajte ga ili kupite na web-mjestu Office.com.

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Dodatni sadržaji

Videozapis: filtriranje stavki u izvješću zaokretne tablice

Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u radnoj knjizi

Stvaranje zaokretne tablice radi analize vanjskih podataka

Stvaranje zaokretne tablice radi analize podataka u većem broju tablica

Sortiranje podataka u zaokretnoj tablici

Grupiranje i razgrupiranje podataka u izvješću zaokretne tablice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×