Dostupne vrste grafikona u sustavu Office

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Prilikom stvaranja grafikona na radnom listu programa Excel, u dokumentu programa Word ili u prezentaciji programa PowerPoint dostupne su vam brojne mogućnosti. Bez obzira na to koristite li grafikon preporučen za podatke ili neki koji ste sami odabrali s popisa grafikona, informacije o svim vrstama grafikona mogu vam biti korisne.

Kliknite ovdje da biste počeli sa stvaranjem grafikona.

Za opis svake vrste grafikona odaberite mogućnost sa sljedećeg padajućeg popisa.

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na stupčastom grafikonu. Na stupčastom se grafikonu kategorije najčešće prikazuju na vodoravnoj osi (osi kategorije), a vrijednosti na okomitoj osi (osi vrijednosti), kao što je prikazano na ovom grafikonu:

Grupirani stupčasti grafikon

Vrste stupčastih grafikona

 • Grupirani stupčasti i 3D grupirani stupčasti   

  grupirani stupčasti i 3d grupirani stupčasti

  Vrijednosti na grupiranom stupčastom grafikonu prikazuju se putem dvodimenzionalnih stupaca. Na 3D grupiranom stupčastom grafikonu stupci se prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se pritom ne koristi treća os vrijednosti (os dubine). Taj grafikon koristite kad želite prikazati kategorije koje predstavljaju sljedeće:

  • raspone vrijednosti (npr. brojeve artikala)

  • specifične rasporede vrijednosti na skali (npr. Likertovoj skali s vrijednostima kao što su potpuno slaganje, slaganje, neutralan stav, neslaganje i potpuno neslaganje)

  • nazive koji nisu navedeni određenim redoslijedom (npr. nazive artikala, zemljopisne nazive ili imena osoba)

 • Složeni stupčasti i 3D složeni stupčasti     Vrijednosti na složenom stupčastom grafikonu prikazuju se putem dvodimenzionalnih složenih stupaca. Na 3D složenom stupčastom grafikonu složeni se stupci prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se pritom ne koristi os dubine. Taj grafikon koristite kad imate više niz podataka te želite naglasiti zbroj.

  Složeni stupčasti i 3D složeni stupčasti grafikoni

 • Stopostotni složeni stupčasti i 3D stopostotni složeni stupčasti    Na stopostotnom složenom stupčastom grafikonu vrijednosti se prikazuju u dvodimenzionalnim stupcima koji su složeni tako da predstavljaju 100%. Na 3D stopostotnom stupčastom grafikonu stupci se prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se pritom ne koristi os dubine. Taj grafikon koristite kad imate dva ili više nizova podataka te želite predstaviti sudjelovanje u ukupnom zbroju, pogotovo ako je zbroj jednak za sve kategorije.

  Stopostotni složeni stupčasti i 3D stopostotni složeni stupčasti grafikoni

 • 3D stupčasti    Na 3D stupčastim grafikonima koriste se tri osi koje možete mijenjati (vodoravna os, okomita os i os dubine), a uspoređuju se točke podataka na vodoravnoj osi i osi dubine. Taj grafikon koristite kada želite usporediti podatke prema kategorijama i nizovima podataka.

  3d stupčasti grafikon

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na linijskom grafikonu. Podaci o kategorijama na linijskom su grafikonu raspoređeni ravnomjerno na vodoravnoj osi, a podaci o vrijednostima ravnomjerno na okomitoj osi. Linijski grafikoni mogu prikazivati kontinuirane podatke u vremenu na ravnomjerno podijeljenoj osi pa su zato idealni za prikaz trendova podataka u jednakim intervalima, kao što su mjeseci, tromjesečja ili fiskalne godine.

linijski grafikon s oznakama

Vrste linijskih grafikona

 • Linijski i linijski s prikazom oznaka    Linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trendova tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama, osobito kada postoje brojne točke podataka, a važan je i redoslijed kojim su predstavljene. Ako postoji velik broj kategorija ili su vrijednosti približne, koristite linijski grafikon bez oznaka.

  Linijski grafikoni i linijski grafikoni s prikazom oznaka

 • Složeni linijski i složeni linijski s prikazom oznaka    Složeni linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trenda sudjelovanja svake vrijednosti tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama.

  složeni linijski grafikoni i složeni linijski grafikoni s prikazom oznaka

 • Stopostotni složeni linijski i stopostotni složeni linijski s prikazom oznaka    Stopostotni složeni linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trenda postotka sudjelovanja svake vrijednosti tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama. Ako postoji velik broj kategorija ili su vrijednosti približne, koristite stopostotni složeni linijski grafikon bez oznaka.

  stopostotni složeni linijski grafikoni i stopostotni složeni linijski grafikoni s prikazom oznaka

 • 3D linijski    3D linijski grafikoni prikazuju svaki redak ili stupac podataka kao trodimenzionalnu vrpcu. 3D linijski grafikon ima vodoravnu, okomitu i os dubine koje možete mijenjati.

  3d linijski grafikon

  Napomene: 

  • Linijski grafikoni najbolje funkcioniraju kad je na njima prisutno više nizova podataka – ako imate samo jedan niz podataka, preporučuje se korištenje raspršenog grafikona.

  • Složeni linijski grafikoni zbrojiti podatke, što može biti rezultat koji želite. Možda neće biti lakše vidjeti da su reci složeni, pa preporučujemo korištenje crte različite vrste grafikona ili površinski grafikon umjesto toga.

Podaci koji su na radnom listu organizirani u jednom stupcu ili retku mogu se iscrtati na tortnom grafikonu. Na tortnim grafikonima prikazuju se veličine stavki u jednom niz podataka, proporcionalno zbroju stavki. točke podataka na tortnom grafikonu prikazuju se kao postotak cijelog tortnog grafikona.

tortni grafikon

Tortni grafikon koristite u sljedećim slučajevima:

 • imate samo jedan niz podataka

 • nijedna vrijednost u podacima nije negativna

 • gotovo nijedna vrijednost u podacima nije vrijednost nula

 • imate najviše sedam kategorija, a sve su kategorije dio cijelog tortnog grafikona

Vrste tortnih grafikona

 • Tortni i 3D tortni    U tortnim grafikonima prikazuju se doprinos svake vrijednosti ukupnom zbroju u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom obliku. Isječke tortnog grafikona možete ručno izdvojiti da biste ih naglasili.

  Tortni i 3D tortni grafikoni

 • Tortni dio tortnog grafikona i trakasti dio tortnog grafikona    Na tortnom dijelu ili trakastom dijelu tortnog grafikona manje su vrijednosti izvučene u drugi tortni ili složeni trakasti grafikon da bi se jednostavnije razlučile.

  Tortni dio tortnog grafikona i trakasti dio tortnog grafikona

Podaci koji su na radnom listu organizirani samo u stupce ili retke mogu se iscrtati na prstenastom grafikonu. Kao i na tortnom grafikonu, na prstenastom grafikonu prikazuje se odnos dijelova i cjeline, ali može sadržavati više niz podataka.

prstenasti grafikon

Vrste prstenastih grafikona

 • Prstenasti grafikon    Na prstenastim grafikonima podaci se prikazuju u prstenovima, pri čemu svaki prsten predstavlja niz podataka. Ako se u natpisima nad podacima prikazuju postoci, svaki prsten ukupno čini 100%.

  prstenasti grafikon

  Napomena: Prstenasti grafikoni nisu lako čitati. Želite koristiti složeni stupčasti grafikoni i složeni trakasti grafikon umjesto toga.

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na trakastom grafikonu. Na trakastim grafikonima prikazuju se usporedbe pojedinačnih stavki. Kategorije su na trakastom grafikonu obično poredane po okomitoj osi, a vrijednosti po vodoravnoj osi.

trakasti grafikon

Trakasti grafikon možete koristiti u sljedećim slučajevima:

 • Natpisi na osi su dugi.

 • Prikazane vrijednosti predstavljaju trajanje.

Vrste trakastih grafikona

 • Grupirani trakasti i 3D grupirani trakasti    Trake se na grupiranom trakastom grafikonu prikazuju u dvodimenzionalnom obliku. Na 3D grupiranom trakastom grafikonu trake se prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se ne koristi os dubine.

  grupirani trakasti i 3d grupirani trakasti grafikoni

 • Složeni trakasti i 3D složeni trakasti    Na složenim trakastim grafikonima prikazuje se odnos pojedinačnih stavki i cjeline putem dvodimenzionalnih traka. Na 3D složenom trakastom grafikonu trake se prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se ne koristi os dubine.

  Složeni trakasti i 3D složeni trakasti grafikoni

 • Stopostotni složeni trakasti i 3D stopostotni složeni trakasti    Na stopostotnom složenom trakastom grafikonu prikazuju se dvodimenzionalne trake kojima se uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti cjelini prema po više kategorija. Na 3D stopostotnom složenom trakastom grafikonu trake se prikazuju u trodimenzionalnom obliku, ali se ne koristi os dubine.

  stopostotni složeni trakasti i 3d stopostotni složeni trakasti grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na površinskom grafikonu. Površinski grafikoni mogu se koristiti za prikaz promjene tijekom vremena te privlačenje pozornosti na ukupnu vrijednost u trendu. Prikazom zbroja iscrtanih vrijednosti na površinskom se grafikonu prikazuje i odnos dijelova prema cjelini.

površinski grafikon

Vrste površinskih grafikona

 • Površinski i 3D površinski    Bilo da su u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom obliku, na površinskim grafikonima prikazuje se trend vrijednosti tijekom vremena ili druge podatke iz kategorija. Na 3D površinskim grafikonima koriste se tri osi (vodoravna, okomita i os dubine) koje možete promijeniti. U pravilu, umjesto površinskog grafikona koji nije složen preporučuje se korištenje linijskog grafikona jer podaci iz jednog niza mogu biti zaklonjeni podacima iz drugog niza.

  površinski i 3d površinski grafikoni

 • Složeni površinski i 3D složeni površinski    Na složenim površinskim grafikonima u dvodimenzionalnom se obliku prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili po nekoj drugoj kategoriji podataka. 3D složeni površinski grafikon služi istoj svrsi, ali se površine prikazuju u trodimenzionalnom obliku bez osi dubine.

  složeni površinski i 3d složeni površinski grafikoni

 • Stopostotni složeni površinski i 3D stopostotni složeni površinski    Na stopostotnim složenim površinskim grafikonima prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili po nekoj drugoj kategoriji podataka. 3D stopostotni složeni površinski grafikon služi istoj svrsi, ali se površine prikazuju u trodimenzionalnom obliku bez osi dubine.

  stopostotni složeni površinski i 3d stopostotni složeni površinski grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce i retke moguće je iscrtati na xy (raspršenom) grafikonu. Vrijednosti x smjestite u jedan redak ili stupac, a zatim u susjedne retke ili stupce unesite odgovarajuće vrijednosti y.

Raspršeni grafikon ima dvije osi vrijednosti: vodoravnu (x) i okomitu (y) os vrijednosti. Na njemu se vrijednosti x i y objedinjuju u jedinstvene točke podataka te se prikazuju u nepravilnim intervalima ili klasterima. Raspršeni grafikoni najčešće se koriste za prikaz i usporedbu numeričkih vrijednosti, ako što su znanstveni, statistički i tehnički podaci.

raspršeni grafikon

Raspršeni grafikon koristite u sljedećim slučajevima:

 • Želite promijeniti mjerilo na vodoravnoj osi.

 • Želite da ta os bude logaritamsko mjerilo.

 • Vrijednosti vodoravne osi nisu ravnomjerno raspoređene.

 • Na vodoravnoj osi nalazi se velik broj točaka podataka.

 • Želite prilagoditi nezavisne skale osi raspršenog grafikona da biste otkrili dodatne informacije o podacima koji obuhvaćaju parove ili grupirane skupove vrijednosti.

 • Želite prikazati sličnosti između velikih skupova podataka umjesto razlika između točaka podataka.

 • Želite usporediti više točaka podataka bez obzira na vrijeme – što više podataka obuhvatite raspršenim grafikonom, dobit ćete bolju usporedbu.

Vrste raspršenih grafikona

 • Raspršeni    Na tom se grafikonu radi usporedbe parova vrijednosti prikazuju točke podataka koje nisu povezane crtama.

  raspršeni grafikon

 • Raspršeni s izglađenim crtama i oznakama te raspršeni s izglađenim crtama    Na tom se grafikonu prikazuje glatka krivulja koja povezuje točke podataka. Izglađene crte mogu se prikazivati s oznakama ili bez njih. Kada imate mnogo točaka podataka, koristite izglađenu crtu bez oznaka.

  Raspršeni grafikoni s izglađenim crtama i oznakama te raspršeni grafikoni s izglađenim crtama

 • Raspršeni grafikoni s ravnim crtama i oznakama te raspršeni grafikoni s ravnim crtama    Ovaj grafikon prikazuje ravnih crta koje povezuju između točaka podataka. Može se prikazati ravnim crtama s oznakama ili bez njih.

  raspršeni grafikoni s ravnim crtama i oznakama te raspršeni grafikoni s ravnim crtama

Na mjehuričastom se grafikonu, baš kao i na raspršenom, dodaje treći stupac kojim se određuje veličina prikazanih mjehurića koji predstavljaju točke podataka u nizu podataka.

Mjehuričasti grafikon

Vrsta mjehuričastih grafikona

 • Mjehuričasti ili mjehuričasti s trodimenzionalnim efektom    Na obje vrste mjehuričastih grafikona uspoređuju se skupovi tri, a ne dvije vrijednosti te se mjehurići prikazuju u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom obliku (bez osi dubine). Treća vrijednost određuje veličinu mjehuričaste oznake.

  Mjehuričasti grafikoni i mjehuričasti grafikoni s 3D efektom

Podaci koji su na radnom listu organizirani određenim redoslijedom u stupce ili retke mogu se iscrtati na burzovnom grafikonu. Kao što se može zaključiti iz naziva, pomoću burzovnih grafikona mogu se prikazati promjene cijena dionica. No taj grafikon može služiti i za prikaz promjena drugih podataka, npr. dnevnih padalina ili godišnjih temperatura. Prilikom stvaranja burzovnog grafikona važno je podatke organizirati odgovarajućim redoslijedom.

Da biste, primjerice, stvorili jednostavan burzovni grafikon vrste najviša-najniža-završna, podatke organizirajte tako da kao naslove stupaca unesete Najviša, Najniža i Završna tim redoslijedom.

Burzovni grafikon

Vrste burzovnih grafikona

 • Najviša-najniža-završna    Na tom se burzovnom grafikonu koriste tri skupa vrijednosti navedena sljedećim redoslijedom: najviša, najniža, a zatim završna.

  burzovni grafikon vrste najviša-najniža-završna

 • Početna-najviša-najniža-završna    Na tom se burzovnom grafikonu koriste četiri skupa vrijednosti navedena sljedećim redoslijedom: početna, najviša, najniža, a zatim završna.

  burzovni grafikon vrste početna-najviša-najniža-završna

 • Opseg-najviša-najniža-završna    Na tom se burzovnom grafikonu koriste četiri skupa vrijednosti navedena sljedećim redoslijedom: opseg, najviša, najniža, a zatim završna. Opseg se na grafikonu mjeri pomoću dvije osi vrijednosti: jedne za stupce koja mjeri opseg, a druge za cijene dionica.

  Burzovni grafikon vrste opseg-najviša-najniža-završna

 • Opseg-početna-najviša-najniža-završna    Na tom se burzovnom grafikonu koristi pet skupova vrijednosti navedenih sljedećim redoslijedom: opseg, početna, najviša, najniža, a zatim završna.

  Burzovni grafikon vrste opseg-početna-najviša-najniža-završna

Podaci koji su na radnom listu organizirani u stupce ili retke mogu se iscrtati na plošnom grafikonu. Taj je grafikon koristan kada želite pronaći najbolju kombinaciju dva skupa podataka. Kao na topografskoj karti, boje i uzorci naznačuju područja koja se nalaze u istom rasponu vrijednosti. Plošni grafikon možete stvoriti kad su i kategorije i nizovi podataka numeričke vrijednosti.

plošni grafikon

Vrste plošnih grafikona

 • 3D plošni    Na tom grafikonu prikazuje se trodimenzionalni prikaz podataka koji je moguće zamisliti kao gumeni list rastegnut preko 3D stupčastog grafikona. Obično se koristi za prikaz odnosa između velikih količina podataka koje bi inače bilo teško uočiti. Trake u bojama na plošnom grafikonu ne predstavljaju nizove podataka, već razliku između vrijednosti.

  3D plošni grafikon

 • 3D plošni sa žičanim modelom    Ako se prikazuje bez boje na površini, 3D plošni grafikon naziva se 3D plošnim grafikonom sa žičanim modelom. Na takvom grafikonu prikazuju se samo crte. Podaci na 3D plošnom grafikonu sa žičanim modelom nisu lako čitljivi, ali se na tom grafikonu mnogo brže mogu iscrtati veliki skupovi podataka nego na 3D plošnom grafikonu.

  3d plošni grafikon sa žičanim modelom

 • konturni    Konturni grafikoni su plošni grafikoni gledani odozgo, slično 2D topografskim kartama. Na konturnom grafikonu pojasi u boji predstavljaju određene raspone vrijednosti. Crte na konturnom grafikonu spajaju interpolirane točke iste vrijednosti.

  konturni grafikon

 • Konturni sa žičanim modelom    Konturni grafikoni sa žičanim modelom također su plošni grafikoni gledani odozgo. Budući da nema trake boja na površini, na grafikonu sa žičanim modelom prikazuju se samo crte. Konturne grafikone sa žičanim modelom nije jednostavno čitati. Umjesto njih preporučujemo korištenje 3D plošnog grafikona.

  Konturni grafikon sa žičanim modelom

Podaci koji su na radnom listu organizirani u stupce ili retke mogu se iscrtati na polarnom grafikonu. Na polarnim grafikonima uspoređuju se skupne vrijednosti nekoliko niz podataka.

polarni grafikon

Vrsta polarnih grafikona

 • Polarni i polarni s prikazanim oznakama    Na polarnim grafikonima, koji mogu, ali i ne moraju imati oznake pojedinačnih točaka podataka, prikazuju se promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku.

  polarni grafikoni i polarni grafikoni s prikazanim oznakama

 • Ispunjeni polarni    Na ispunjenom polarnom grafikonu područje prekriveno skupovima podataka ispunjeno je bojom.

  ispunjeni polarni grafikon

Grafikon karte pruža hijerarhijski prikaz podataka i jednostavan način da biste usporedili različite razine Kategorizacija. Grafikona prikazuje kategorije po boji i Blizina i možete jednostavno prikazati veliku količinu podataka koji će biti teško s drugim vrstama grafikona. Grafikon karte mogu se prikazati kada unutar hijerarhijske strukture nalaze prazne ćelije (prazno) i grafikoni karte su dobar za usporedbu proporcije unutar hijerarhije.

Primjer grafikona karte u obliku stabla u sustavu Office 2016 za Windows

Napomena: Hijerarhijski ugniježđeni grafikoni nemaju podvrste.

Prstenasti grafikon idealna je za prikaz hijerarhijskih podataka, a mogu se prikazati kada postoje prazne ćelije (prazno) unutar hijerarhijske strukture. Svaku razinu hijerarhije predstavlja jednu Nazovi ili kruga s unutarnje krug kao vrh hijerarhije. Prstenasti grafikon bez hijerarhijske podatke (jednu razinu kategorija), izgleda slično prstenasti grafikon. Međutim, prstenasti grafikon s više razina kategorije prikazuje kako vanjski zazvoni odnose se na unutarnji zazvoni. Prstenasti grafikon je učinkovitijeg pri prikazuje kako jedan Nazovi dolazi do oštećenja u njegov prateći komada.

Slika zrakastog grafikona u sustavu Office 2016 za Windows

Napomena: Koncentrični grafikoni nemaju podvrste.

Podaci iscrtani u grafikonu histograma prikazuju učestalosti unutar distribucije. Svaki stupac grafikona naziva se interval, koji možete upotrijebiti za daljnju analizu podataka.

Primjer histograma

Vrsta grafikona histograma

 • Histogram    Grafikon histograma prikazuje distribuciju podataka grupiranih u intervale učestalosti.

  Grafikon histograma na podvrsti grafikona histograma
 • Paretov grafikon    Paretov grafikon sortirani je histogram, sa stupcima sortiranima silaznim redoslijedom i linijom koja predstavlja kumulativni ukupni postotak.

  Podvrsta Paretovog grafikona na popisu raspoloživih grafikona histograma

Pravokutni grafikon prikazuje distribuciju podataka u Kvartili, isticanje srednje vrijednosti i outliers. Okvire možda retke proširivanje okomito pod nazivom "brkovi". Ti reci ukazuju raznolikosti izvan Kvartili gornje i donje, a bilo kojem mjestu izvan onih redaka ili brkovi smatra se ekstremne. Kada postoje višestruke skupove podataka koji se međusobno odnose na mobitel, koristiti ovu vrstu grafikona.

Ogledni grafikon s okvirima i poveznicama

Napomena: Grafikoni s okvirima i poveznicama nemaju podvrste.

Grafikon u obliku vodopada prikazuje tekući zbroj financijskih podataka kao što su vrijednosti dodane ili oduzete. To je korisno za objašnjenje kako početnu vrijednost utječe niza pozitivne i negativne vrijednosti. Stupci su kodirana tako da možete brzo znati pozitivan iz negativni brojevi bojom.

Primjer grafikona u obliku vodopada

Napomena: Pozitivno-negativni grafikoni nemaju podvrste.

Ljevkasti grafikoni prikazuju vrijednosti iz više faza procesa.

Ljevkasti grafikon prikazuje prodajni kanal; faze su navedene u prvom stupcu, a vrijednosti u drugom

Vrijednosti se obično postupno smanjuju, zbog čega stupci nalikuju lijevku. Ovdje dodatno proučite ljevkaste grafikone.

Podaci koji su raspoređeni u stupce i retke mogu se iscrtati na kombiniranom grafikonu. Kombinirani grafikon kombinacija je dvije ili više vrsti grafikona kojom se pojednostavnjuje razumijevanje podataka, osobito ako se radi o vrlo različitim podacima. Kad se na grafikonu prikazuje i sekundarna os, vrlo ga je lako čitati. U ovom smo primjeru koristili stupčasti grafikon za prikaz kuća prodanih od siječnja do lipnja, a zatim smo na linijskom grafikonu čitateljima pojednostavnili prepoznavanje prosječnih prodajnih cijena po mjesecima.

kombinirani grafikon sa sekundarnom osi

Vrsta kombiniranih grafikona

 • Grupirani stupčasti – linijski i grupirani stupčasti – linijski na sekundarnoj osi    Grafikon može, a i ne mora imati sekundarnu osu, no bez obzira na to sastoji se od kombinacije grupiranog stupčastog i linijskog grafikona tako da se neki nizovi podataka prikazuju kao stupci, a drugi kao linije na istom grafikonu.

  grupirani stupčasti grafikoni

 • Složeni površinski – grupirani stupčasti    Taj je grafikon kombinacije složenog površinskog i grupiranog stupčastog grafikona te se neki nizovi podataka na njemu prikazuju kao složena područja, a drugi kao stupci na istom grafikonu.

  Složeni površinski – grupirani stupčasti grafikon

 • Prilagođeni kombinirani    Taj grafikon možete stvoriti od kombinacije grafikona prema vlastitom izboru koji se prikazuju na istom grafikonu.

  prilagođeni kombinirani grafikon

Grafikon karte možete koristiti za usporedbu vrijednosti i prikaz kategorija svim zemljopisnim regijama. Koristite kad imate zemljopisnim područjima u vašim podacima, kao što je država/regija, država, counties ili poštanske brojeve.

Primjerice, na grafikonu Države po stanovništvu koriste se vrijednosti. Vrijednosti predstavljaju ukupno stanovništvo svake države, a svaka je prikazana pomoću dvobojnog gradijenta. Boja za svaku regiju određena je mjestom u spektru na kojem se nalazi njezina vrijednost u odnosu na druge.

Grafikon s kartom programa Excel s podacima vrijednosti

U sljedećem primjeru grafikona Države po kategoriji kategorije se prikazuju pomoću standardne legende da bi se prikazale grupe i sklonosti. Svaka je podatkovna točka prikazana potpuno drukčijom bojom.

Grafikon s kartom programa Excel po kategorijama

Promjena vrste grafikona

Ako već imate grafikon, ali samo želite promijeniti vrstu:

 1. Odaberite grafikon, kliknite karticu Dizajn, a zatim kliknite Promijeni vrstu grafikona.

  Promjena vrste grafikona

 2. Odaberite novu vrstu grafikona u dijaloškom okviru Promjena vrste grafikona.

Dodatni sadržaji

Stvaranje grafikona karte

Stvaranje Ljevkasti grafikon

Prikaz podataka u Ganttova dijagrama

Stvaranje histograma

Stvaranje Paretova grafikona

Stvaranje koncentričnog grafikona

Stvaranje grafikona karte

Stvaranje grafikona u obliku vodopada

Okvir Stvori kopiju i okvirnog grafikona

Dodavanje tortnog grafikona

Stvaranje grafikona pomoću preporučenih grafikona

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×