Dohvaćanje podataka iz servisa Analysis Services

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Analysis Services nudi dimenzionalne podatke prikladne za proučavanje u zaokretnim tablicama i izvješćima dodatka Power View. Podatke komponente Analysis Services možete dohvatiti iz:

 • OLAP kocki na višedimenzionalnom poslužitelju komponente Analysis Services

 • tabličnih modela na tabličnom poslužitelju komponente Analysis Services

 • Ako radna knjiga sadrži podatkovni model programa Excel radnih knjiga u sustavu SharePoint 2010 ili noviji.

Podatke iz vanjskog izvora podataka komponente Analysis Services možete analizirati pomoću internetske veze. Prilikom zakretanja, rezanja i filtriranja izvješća Excel komponenti Analysis Services šalje upit o podacima koje ste zatražili. Za analizu podataka na taj način potrebna je internetska veza s izvorom podataka.

Drugi je pristup izvanmrežni način rada. Izvanmrežni način rada možete koristiti tako da podatke uvezete u radnu knjigu da bi vizualizacije podataka i izvješća bile samostalne i potpuno prenosive u jednoj datoteci. Napominjemo da uvozom podataka uvodite nove zahtjeve, uključujući dodatak Power Pivot, određeno poznavanje MDX-a i dovoljno prostora na disku za pohranu većih radnih knjiga. U ovom se članku objašnjava kako uvesti podatke iz različitih izvora podataka komponente Analysis Services.

Radne knjige programa Excel koje spremite u SharePoint ili Office 365 podliježe Maksimalna veličina datoteke. Pomoću čarobnjaka za uvoz tablica u dodatku Power Pivot selektivno možete uvesti tablica, stupaca i redaka radi smanjivanja cjelokupne veličine datoteke. Ako radnu knjigu je prevelika da bi se prikazali u Excel Online, možete ga otvorite u Excel umjesto toga.

Office 365 zabranjuje osvježavanje podataka putem vanjskih izvora podataka, uključujući rješenja komponente Analysis Services koja se izvode na poslužiteljima u mreži. Ako vaši zahtjevi uključuju podatke koji se osvježavaju, umjesto toga odaberite SharePoint ili koristite zajednički mrežni resurs za datoteke.

Sadržaj članka

Preduvjeti

Povezivanje s kockom, tabličnim modelom ili podatkovnim modelom dodatka Power Pivot

Uvoz podataka iz kocke

Uvoz podataka iz tabličnog modela

Uvoz podataka iz podatkovnog modela radne knjige u sustavu SharePoint

Osvježavanje podataka iz vanjske baze podataka komponente Analysis Services

Preduvjeti

Kocke servisa Analysis Services moraju biti verzije SQL Server 2005 ili noviji.

Baze podataka tabličnog modela Analysis Services su samo u sustavu SQL Server 2012 ili noviji.

Morate znati kako se povezati s bazom podataka komponente Analysis Services. Obratite se administratoru baze podataka komponente Analysis Services da biste saznali koje nazive poslužitelja i baze podataka te vjerodajnice morate koristiti.

Da biste podatke uvezli u podatkovni model, morate imati dodatak Power Pivot dostupan u sklopu sustava Office Professional Plus. Možda ćete morati i znati napisati MDX upit koji dohvaća podatke koje želite koristiti. Alternative pisanju MDX upita obuhvaćaju korištenje sastavljača upita za odabir mjera, atributa dimenzija i hijerarhija koje želite analizirati.

Za interaktivno povezivanje sa zaokretnom tablicom ili zaokretnim grafikonom pomoću programa Excel nije potrebno poznavanje MDX-a. Excel se povezuje s cijelom OLAP kockom ili tabličnim modelom.

Veličine datoteka bit će veće od onih na koje ste navikli. Za usporedbu, radna knjiga koja koristi podatkovnu vezu lako može imati manje od 100 kilobajta, dok ista radna knjiga s uvezenim podacima može biti deset puta veća. Ako nemate dovoljno prostora na disku, morat ćete osloboditi prostor za veće datoteke.

Power Pivot radnih knjiga koje koristite kao izvora podataka možete objaviti na SharePoint 2010 ili noviju verziju. Web-mjesta sustava SharePoint mora biti pokrenut na drugom računalu od one koju koristite za stvaranje izvješća. Morate imati dozvole za prikaz na web-mjestu sustava SharePoint da biste izvješća na temelju radnih knjiga u sustavu SharePoint.

Povezivanje s kockom, tabličnim modelom ili podatkovnim modelom dodatka Power Pivot

Najjednostavniji način analize podataka u kocki ili modelu komponente Analysis Services jest postavljanje veze s vanjskom bazom podataka. Zaokretna tablica ili izvješće imat će aktivnu vezu s izvornom podataka. Svaki put kada polje povučete u područje Vrijednosti, Reci, Stupci ili Filtar popisa polja Excel sastavlja upit i šalje ga komponenti Analysis Services.

Aktivna veza s podacima koje analizirate ima prednosti. Možete izvoditi proizvoljnu analizu. Dodajte bilo koje polje u zaokretnu tablicu ili izvješće i komponenta Analysis Services vratit će podatke koje ste zatražili. Na popisu polja povezanim s komponentom Analysis Services nalaze se svi objekti u kocki ili modelu pa ne morate pisati MDX da biste dohvatili željene podatke.

Nedostaci uključuju ovisnost o vezi s poslužiteljem. Ako poslužitelj server nije dostupan ili želite koristiti izvanmrežni način rada, interakcija s podacima u potpunosti se prekida.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz kocke

Sve podatke koje sadrži baza podataka komponente SQL Server Analysis Services moguće je kopirati u podatkovni model u programu Excel. Iz kocke možete izdvojiti cijelu dimenziju ili dio nje ili dohvatiti isječke i funkcije zbrajanja, primjerice zbroj prodaje svakog mjeseca tekuće godine.

Sljedeći postupak pokazuje kako pomoću dodatka i MDX-a dohvatiti podskup podataka iz klasične kocke u instanci komponente Analysis Service. MDX se uvijek koristi prilikom sastavljanja upita pomoću dodatka Power Pivot.

U postupku se koristi ogledna baza podataka Adventure Works DW Multidimensional 2012 radi pojašnjenja načina uvoza podskupa kocke. Ako imate pristup poslužitelju komponente Analysis Services na kojem se nalazi ogledna baza podataka Adventure Works DW Multidimensional 2012, slijedite ove korake da biste saznali kako uvesti podatke iz komponente Analysis Services.

 1. U prozoru dodatka Power Pivot kliknite Dohvati vanjske podatke > Iz baze podataka > Iz komponente Analysis Services ili iz dodatka Power Pivot.

 2. Na stranici Povezivanje s komponentom Microsoft SQL Server Analysis Services u odjeljku Naziv poslužitelja ili datoteke upišite naziv računala na kojem se izvodi komponenta Analysis Services.

 3. Kliknite strelicu dolje desno od popisa Naziv baze podataka i s popisa odaberite bazu podataka komponente Analysis Services. Ako, primjerice, imate pristup oglednoj bazi podataka Adventure Works DW Multidimensional 2012, odaberite Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Kliknite Testiraj vezu da biste provjerili je li poslužitelj servisa Analysis Services dostupan.

 5. Kliknite Dalje.

 6. Na stranici Određivanje MDX upita kliknite Dizajn da biste otvorili sastavljač MDX upita.

  U ovom koraku u veliko područje za dizajn upita povucite sve mjere, atribute dimenzija, hijerarhije i izračunate članove koje želite uvesti.

  Odaberite najmanje jednu mjeru i jednu ili više dimenzija.

  Ako imate postojeću MDX naredbu koju želite koristiti, zalijepite je u tekstni okvir i kliknite Provjeri valjanost da biste provjerili hoće li naredba funkcionirati. Dodatne informacije o načinu korištenja alata za dizajniranje potražite u članku Dizajner MDX upita za Analysis Services (Power Pivot).

  U ovom postupku uz oglednu kocku Adventure Works kao primjer učinite sljedeće:

  1. U oknu Metapodaci proširite Mjere, a zatim Sažetak prodaje.

  2. Prosječni iznos prodaje povucite u veliko okno za dizajniranje.

  3. U oknu Metapodaci proširite dimenziju Proizvod.

  4. Povucite Kategorije proizvoda s lijeve strane parametra Prosječni iznos prodaje u veliko područje za dizajniranje.

  5. U oknu metapodaci proširite dimenziju Datum , a zatim proširite kalendar.

  6. Povucite Datum.kalendarska godina lijevo od stavke kategorija u veliko područje za dizajniranje.

  7. Po želji dodajte filtar da biste uvezli podskup podataka. U gornjem u oknu s desne strane dizajner za dimenzijeodvučete datum polja dimenzije. U hijerarhiji, odaberite Datum.kalendarska godinaOperatorodaberite Nejednakosti; Izraz filtra, kliknite strelicu prema dolje i odaberite CY 2009 i CY 2010.

   Time se stvara filtar na kocki, odnosno vrijednosti za 2009. se izdvajaju.

 7. Kliknite U redu i pregledajte MDX upit stvoren pomoću dizajnera upita.

 8. Upišite neslužbeni naziv za skup podataka. Taj će se naziv koristiti kao naziv tablice u podatkovnom modelu. Ako ne dodijelite novi naziv, rezultati upita po zadanom se spremaju u novu tablicu pod nazivom Upit.

 9. Kliknite Završi.

 10. Po završetku učitavanja podataka kliknite Zatvori.

Svi podaci koje uvezete iz baze podataka kocke pretvaraju se u plošni oblik. U modelu se podaci prikazuju kao jedna tablica koja sadrži sve stupce koje ste naveli u upitu. Ako ste definirali upit koji dohvaća mjere iz više dimenzija, podaci biti uvezeni tako da se svaka dimenzija nalazi u zasebnom stupcu.

Kada podatke uvezete u podatkovni model, provjerite vrstu podatka stupaca koji sadrže brojčane ili financijske podatke. Ako Power Pivot u stupcu pronađe prazne vrijednosti, on će vrstu podataka promijeniti u Tekst. Vrstu podataka možete provjeriti i promijeniti tako da odaberete stupac i pogledate mogućnost Vrsta podataka u grupi Oblikovanje na vrpci. Pomoću mogućnosti Vrsta podataka možete popraviti vrstu podataka ako su brojčani ili financijski podaci dodijeljeni pogrešnoj vrsti.

Da biste podatke koristili u zaokretnoj tablici, vratite se u Excel:

 1. Kliknite Umetanje > Tablica > Zaokretna tablica.

 2. Kliknite Korištenje vanjskog izvora podataka, a zatim Odaberite veze.

 3. Kliknite Tablice.

 4. U odjeljku Podatkovni model ove radne knjige odaberite tablicu koju ste upravo uvezli.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz tabličnog modela

Sljedeći postupak opisuje uvoz podataka uz tabličnu oglednu bazu podataka kao primjer. Da biste slijedili upute, koristite oglednu bazu podataka, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, koja se izvodi na tabličnom poslužitelju komponente Analysis Services.

 1. Provjerite sadrži li tablična baza podataka najmanje jednu mjeru. Ako u bazi podatka nema mjera, uvoz neće uspjeti. Ako koristite ogledno rješenje, ono sadrži mjere.

 2. U prozoru dodatka Power Pivot kliknite Dohvati vanjske podatke > Iz baze podataka > Iz komponente Analysis Services ili iz dodatka Power Pivot.

 3. Na stranici Povezivanje s komponentom Microsoft SQL Server Analysis Services u odjeljku Naziv poslužitelja ili datoteke upišite naziv računala na kojem se izvodi komponenta Analysis Services.

 4. Desno od popisa Naziv datoteke kliknite strelicu prema dolje, a zatim s popisa odaberite bazu podataka komponente Analysis Services. Ako, primjerice, imate pristup oglednoj bazi podataka tabličnog modela internetske prodaje tvrtke Adventure Works, odaberite Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Kliknite Testiraj vezu da biste provjerili je li poslužitelj servisa Analysis Services dostupan.

 6. Kliknite Dalje.

 7. Na stranici Određivanje MDX upita kliknite Dizajn da biste otvorili sastavljač MDX upita.

  U ovom koraku u veliko područje za dizajniranje upita povucite sve mjere, stupce i hijerarhije koje želite uvesti.

  Ako imate postojeću MDX naredbu koju želite koristiti, zalijepite je u tekstni okvir i kliknite Provjeri valjanost da biste povjerili hoće li naredba funkcionirati. Dodatne informacije o alatu za dizajniranje potražite u članku Dizajner MDX upita komponente Analysis Services (Power Pivot).

  U ovom postupku uz ogledni model kao primjer učinite sljedeće:

  1. U oknu Metapodaci proširite Mjere, a zatim stavku Internetska prodaja.

  2. Stavku Ukupna internetska prodaja povucite u veliko okno za dizajniranje.

  3. Proširite tablicu Proizvod.

  4. Pomaknite se prema dolje na popisu, a zatim povucite kategorije s lijeve strane Ukupna internetska Prodaja u veliko područje za dizajniranje. To je hijerarhije, pa će se sva polja vratiti u hijerarhiji.

  5. Proširite tablicu Datum.

  6. Povucite kalendarsku godinu s lijeve strane parametra kategorija u veliko područje za dizajniranje.

  7. Proširite tablicu Prodajno područje.

  8. Stavku Regija prodajnog područja povucite u područje filtra pri vrhu alata za dizajniranje. U izrazu filtra odaberite Australija.

   MDX upit za oglednu tablični bazu podataka

 8. Kliknite U redu i pregledajte MDX upit stvoren pomoću dizajnera upita.

 9. Upišite neslužbeni naziv za skup podataka. Taj će se naziv koristiti kao naziv tablice u podatkovnom modelu. Ako ne dodijelite novi naziv, rezultati upita po zadanom se spremaju u novu tablicu pod nazivom Upit.

 10. Kliknite Završi.

 11. Po završetku učitavanja podataka kliknite Zatvori.

Kada podatke uvezete u podatkovni model, provjerite vrstu podatka stupaca koji sadrže brojčane ili financijske podatke. Ako Power Pivot u stupcu pronađe prazne vrijednosti, on će vrstu podataka promijeniti u Tekst. Vrstu podataka možete provjeriti i promijeniti tako da odaberete stupac i pogledate mogućnost Vrsta podataka u grupi Oblikovanje na vrpci. Pomoću mogućnosti Vrsta podataka možete popraviti vrstu podataka ako su brojčani ili financijski podaci dodijeljeni pogrešnoj vrsti.

Da biste podatke koristili u zaokretnoj tablici, vratite se u Excel:

 1. Kliknite Umetanje > Tablica > Zaokretna tablica.

 2. Kliknite Korištenje vanjskog izvora podataka, a zatim Odaberite veze.

 3. Kliknite Tablice.

 4. U odjeljku Podatkovni model ove radne knjige odaberite tablicu koju ste upravo uvezli.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz podatkovnog modela radne knjige u sustavu SharePoint

SharePoint možda će biti potrebno dodatnim softverom da biste učitali podatke. Ako koristite SharePoint 2010, morate imati Power Pivot za sustav SharePoint 2010. Nasuprot tome, sustava SharePoint 2013 ili noviji sadrži ugrađeni mogućnost za učitavanje i postavljanje upita u podatkovni model. Ako koristite SharePoint, zatražite od administratora sustava SharePoint li Excel Services omogućena i konfiguriran za radnih opterećenja BI.

 1. U prozoru dodatka Power Pivot kliknite Dohvati vanjske podatke > Iz baze podataka > Iz komponente Analysis Services ili iz dodatka Power Pivot.

 2. Na stranici Povezivanje sa servisom Microsoft SQL Server Analysis Services u odjeljku Neslužbeni naziv veze upišite opisni naziv podatkovne veze. Opisni vam nazivi veze olakšavaju da se prisjetite kako se veza koristi.

 3. U odjeljku Naziv poslužitelja ili datoteke upišite URL objavljene .xlsx datoteke. Primjerice http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Napomena : Lokalnu radnu knjigu programa Excel ne možete koristiti kao izvor podataka; radnu knjigu morate objaviti na web-mjestu sustava SharePoint.

 4. Kliknite Testiraj vezu da biste provjerili je li radna knjiga dostupna u sustavu SharePoint.

 5. Kliknite Dalje.

 6. Kliknite Dizajn.

 7. Sastavite upit tako da mjere, atribute dimenzije ili hijerarhije povučete u veliko područje za dizajn. Ili koristite okno filtra u gornjem desnom kutu za odabir podskupa podataka za uvoz.

 8. Kliknite U redu.

 9. Kliknite Provjeri valjanost.

 10. Kliknite Završi.

Podaci dodatka Power Pivot kopiraju se u podatkovni model i pohranjuju u komprimiranom obliku. Veza s radnom knjigom zatvara se nakon uvoza podataka. da biste ponovno poslali upit za izvorne podatke, osvježite radnu knjigu u programu Excel.

Vrh stranice

Osvježavanje podataka iz vanjske baze podataka komponente Analysis Services

U programu Excel kliknite Podaci > Veze > Osvježi sve da biste se ponovno povezali s bazom podataka komponente Analysis Services i osvježili podatke u radnoj knjizi.

Osvježavanjem će se ažurirati pojedinačne ćelije i dodati reci uneseni u vanjski bazu podataka nakon zadnjeg uvoza. Osvježavaju se samo reci i postojeći stupci. Ako u model želite dodati novi stupac, morate ga uvesti slijedeći korake koji su prethodno navedeni u ovom članku.

Osvježavanjem se ponovno pokreće upit koji se koristio za uvoz podataka. Ako se izvor podataka više ne nalazi na istom mjestu ili ako tablice ili stupce uklonite ili im promijenite naziv, osvježavanje neće uspjeti, ali prethodno će se uvezeni podaci zadržati. Da biste pogledali upit koji se koristio tijekom osvježavanja podataka, kliknite Power Pivot > Upravljanje da biste otvorili prozor dodatka Power Pivot. Da biste pogledali upit, kliknite Dizajn > Svojstva tablice.

Komponenta Analysis Services za čitanje podataka iz svojih baza podataka koristi račun sustava Windows. Da biste mogli uvesti podatke, administrator vam mora vašem računu sustava Windows dodijeliti dozvole za čitanje za bazu podataka. Te se dozvole koriste i za osvježavanje podataka. Ako drugi korisnici želite osvježiti podatke, i oni moraju imati dozvole za čitanje za bazu podataka.

Imajte na umu da kako zajednički koristiti radnu knjigu se određuje hoće li se može dogoditi osvježavanja podataka. U sustavu Office 365 ne možete osvježiti podatke u radnoj knjizi koja je spremljena u Office 365. SharePoint Server 2013 ili noviju verziju, možete zakazivanje osvježavanja nenadziranog podataka na poslužitelju, ali time zahtijeva Power Pivot za SharePoint instaliran i konfiguriran u okruženju sustava SharePoint. Obratite se administratoru sustava SharePoint da biste saznali jesu li je zakazano osvježavanje podataka dostupna.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×