Dodavanje, promjena, traženje i brisanje uvjetnih oblikovanja

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U programu Excel 2010, uvjetno oblikovanje poboljšano je.
Isprobajte Office 365!

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova.

Što vas zanima?

Više o uvjetnom oblikovanju

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Oblikovanje svih ćelija pomoću trobojne skale

Oblikovanje svih ćelija korištenjem traka podataka

Oblikovanje svih ćelija korištenjem skupa ikona

Oblikovanje samo ćelija koje sadrže tekstualne, brojčane i vrijednosti datuma ili vremena

Oblikovanje samo najviše ili najniže rangiranih vrijednosti

Oblikovanje samo onih vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dvostrukih vrijednosti

Za određivanje ćelija za oblikovanje koristite formulu.

Traženje ćelija s uvjetnim oblikovanjem

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja

Više o uvjetnom oblikovanju

Uvjetno oblikovanje pomaže odgovorite odgovore na pitanja o vašim podacima. Možete primijeniti uvjetno oblikovanje na raspon ćelija, tablice programa Excel ili izvješću zaokretne tablice. Postoje razlike važno da biste razumjeli kada koristite uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice.

Prednosti uvjetnog oblikovanja

Prilikom analize podataka često si postavljate pitanja kao što su:

 • Gdje su izuzeci u prikazima profita tijekom proteklih pet godina?

 • Koji su trendovi u marketinškim ispitivanjima javnoga mnijenja tijekom proteklih pet godina?

 • Tko je ovog mjeseca prodao proizvoda u vrijednosti većoj od 50.000 kuna?

 • Kakva je pretežna distribucija dobi zaposlenika?

 • Za koje je proizvode godišnje povećanje prihoda veće od 10%?

 • Tko su najbolji i najlošiji studenti u klasi brucoša?

Uvjetno oblikovanje pomaže u odgovaranju na ova pitanja olakšavanjem isticanja zanimljivih ćelija ili raspona ćelija, isticanja neobičnih vrijednosti te vizualizacije podataka korištenjem traka podataka, skala boja te skupa ikona. Uvjetno oblikovanje mijenja izgled raspona ćelija ovisno o uvjetu (ili kriterijima). Ako je uvjet zadovoljen, raspon ćelija oblikuje se prema tom uvjetu; ako uvjet nije zadovoljen, raspon ćelija se ne oblikuje prema tom uvjetu.

Napomena : Kada stvorite uvjetno oblikovanje, samo možete pozvati druge ćelije na istom radnom listu; ne možete referencama na ćelije u drugim radnim listovima u istoj radnoj knjizi ili pomoću vanjskih referenci u drugu radnu knjigu.

Uvjetno oblikovanje za izvješće zaokretne tablice

Uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice razlikuje se od raspon ćelija ili tablici programa Excel na nekoliko načina:

 • Ako promijenite izgled izvješća zaokretne tablice tako da filtrirate, sakrijete razine, razine sažimanja i širi ili premještanje polja, uvjetno oblikovanje se održava, pod uvjetom da polja u podatke u podlozi se uklanjaju.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena : Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Zadani način scoping polja u području vrijednosti je prema odabiru. Pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravila oblikovanja za , dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja ili dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja možete promijeniti metodu scoping u odgovarajuće polje ili polje vrijednosti. Tri načina za određivanje opsega omogućuju veću fleksibilnost ovisno o vašim potrebama:

Određivanje opsega prema odabiru    Ovu metodu koristite ako želite odabrati sljedeće:

 • skup susjednih polja u području Vrijednosti, kao što su svi ukupni zbrojevi proizvoda za određenu regiju

 • skup nesusjednih polja u području Vrijednosti, kao što su ukupni zbrojevi proizvoda za različite regije na različitim razinama hijerarhije podataka

Određivanje opsega prema vrijednosti polja    Ovu metodu koristite ako želite učiniti sljedeće:

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za sve razine hijerarhije podataka

 • obuhvatiti podzbrojeve i ukupne zbrojeve

Određivanje opsega prema odgovarajućem polju    Ovu metodu koristite ako želite učiniti sljedeće:

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za jednu razinu hijerarhije podataka

 • izostaviti podzbrojeve

Kada uvjetno oblikujete polja u području Vrijednosti za najveće, najmanje, iznadprosječne i ispodprosječne vrijednosti, pravilo se po zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

 • stupca i polja nadređenog retka

 • retka i polja nadređenog stupca

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Dvobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću dvobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće i manje vrijednosti. Tako u zeleno-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima sadrže više zelene boje, a ćelije s manjim vrijednostima više crvene boje.

Problem: ne prikazuje se moje uvjetno oblikovanje za bilo koju ćeliju u rasponu.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Skale boja.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite dvobojnu skalu.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli dvobojnu skalu. Gornja boja predstavlja veće vrijednosti, a donja manje.

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Dvobojna skala.

 7. Odaberite Vrstu za Minimum i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti     Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite minimalnu i maksimalnuvrijednost.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka     Odaberite Postotak i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila     Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100. Percentile ne možete koristiti ako raspon ćelija sadrži više od 8.191 točke podataka.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Formula mora vratiti broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati u formule radnog lista da biste bili sigurni da formulu neće vraćati vrijednost pogreške.

   Vrijednosti Minimum i Maksimum su vrijednosti minimuma i maksimuma za raspon ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

   Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Na primjer, možete odabrati broj za Minimum i postotak za Maksimum.

 8. Za odabir skale boja Minimuma i Maksimuma za svaki od njih pritisnite Boja.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Više boja.

  Skala boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija pomoću trobojne skale

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Trobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žuto-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Problem: ne prikazuje se moje uvjetno oblikovanje za bilo koju ćeliju u rasponu.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Skale boja.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite trobojnu skalu. Gornja boja predstavlja više vrijednosti, srednja boja predstavlja srednje vrijednosti, a donja boja predstavlja niže vrijednosti.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli trobojnu skalu.

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Trobojna skala.

 7. Odaberite Vrstu za Minimum, Središnju točku i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti     Odaberite Središnju točku.

   U ovom slučaju ne unosite najnižu i najvišuvrijednost.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Broj i zatim unesite Vrijednost za Minimum, Središnju točku i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka     Odaberite Postotak i zatim unesite Vrijednost za Minimum, Središnju točku i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila     Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum, Središnju točku i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100. Percentile ne možete koristiti ako raspon ćelija sadrži više od 8.191 točke podataka.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula i zatim unesite Vrijednost za Minimum, Središnju točku i Maksimum.

   Formula mora vratiti broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati u formule radnog lista da biste bili sigurni da formulu neće vraćati vrijednost pogreške.

   Minimalna, Srednja vrijednost bojei maksimalne vrijednosti su postavke minimum, srednja vrijednost boje i maksimalne vrijednosti u rasponu ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Srednja vrijednost boje , koja pak manja od vrijednosti Maksimum .

   Možete odabrati različite vrste za Minimum, Središnju točku i Maksimum. Na primjer, možete odabrati broj za Minimum, percentil za Središnju točku i postotak za Maksimum.

   U mnogim slučajevima, zadana vrijednost Središnje točke od 50 posto funkcionira najbolje, ali ovo možete prilagoditi kako bi odgovaralo specifičnim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za postavke Minimum, Središnja točka i Maksimuma, za svaki od njih kliknite Boja, a zatim odaberite boju.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Više boja.

  Skala boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija korištenjem traka podataka

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

Problem: ne prikazuje se moje uvjetnog oblikovanja za bilo koju ćeliju u rasponu.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazna u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, kliknite Trake podataka, a zatim odaberite ikonu trake podataka.

  slika trake programa excel

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Traka podataka.

 7. Odaberite VrstuNajkraće trake i Najdulje trake. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti     Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite vrijednostnajkraće trake i najdulje trake.

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Broj i zatim unesite Vrijednost za Najkraću traku i Najdulju traku.

  • Oblikovanje postotka     Odaberite Postotak i zatim unesite Vrijednost za Najkraću traku i Najdulju traku.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila     Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Najkraću traku i Najdulju traku.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100. Percentile ne možete koristiti ako raspon ćelija sadrži više od 8.191 točke podataka.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula i zatim unesite Vrijednost za Najkraću traku i Najdulju traku.

   Formula mora vratiti broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati u formule radnog lista da biste bili sigurni da formulu neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene : 

   1. Provjerite je li vrijednost Najkraće trake manja od vrijednosti Najdulje trake.

   2. Možete odabrati drugu Vrijednost i Najduže trakeVrsta. Na primjer, možete odabrati Vrijednostbroj i Najduže trakeposto.

 8. Za odabir skale boja za Najkraću traku i Najdulju traku pritisnite Boja trake.

  Želite li izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, pritisnite Više boja.

  Skala boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

 9. Za prikaz samo trake podataka, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Prikaži samo traku

Vrh stranice

Oblikovanje svih ćelija korištenjem skupa ikona

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Problem: ne prikazuje se moje uvjetnog oblikovanja za bilo koju ćeliju u rasponu.

Ako jedna ili više ćelija unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na cjelokupni raspon. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na cjelokupni raspon, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, kliknite Skup ikona, a zatim odaberite skup ikona.

  slika trake programa excel

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Skup ikona.

  1. Odaberite skup ikona. Zadano je 3 svjetla na semaforu (bez obruba). Broj ikona i zadani operatori usporedbe i vrijednosti praga za svaku ikonu mogu se razlikovati za svaki skup ikona.

  2. Prema želji, možete prilagoditi operatore usporedbe i vrijednosti praga. Zadani rasponi vrijednosti za svaku ikonu su jednake veličine, ali ih možete prilagoditi kako bi odgovarali vašim potrebama. Provjerite jesu li pragovi od vrha prema dnu logično poredani od najvišeg prema najnižem.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Broj.

   • Oblikovanje postotka     Odaberite Postotak.

    Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

    Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

   • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil.

    Valjani su percentili od 0 (nula) do 100. Percentile ne možete koristiti ako raspon ćelija sadrži više od 8.191 točke podataka.

    Percentile koristite kada želite vizualizacija određenog postotka vrijednosti (kao što su na dno ili gornji 20th 20th) te je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

   • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula i zatim unesite formulu u svaki okvir Vrijednost.

    Formula mora vratiti broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati formulu na radnom listu da biste bili sigurni da ne formula vraća vrijednost pogreške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrijednosti, a posljednja veće, odaberite Preokreni redoslijed ikona.

  5. Za prikaz samo ikone, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo ikonu.

   Napomene : 

   1. Širinu stupca možda je potrebno prilagoditi kako bi odgovarao ikoni.

   2. Postoje tri veličine ikona. Prikazana veličina ikone ovisi o veličini fonta koji se koristi u toj ćeliji.

Vrh stranice

Oblikovanje samo ćelija koje sadrže tekstualne, brojčane i vrijednosti datuma ili vremena

Za jednostavnije pronalaženje određenih ćelija unutar raspona ćelija, određene ćelije možete oblikovati ovisno o operatoru usporedbe. Na primjer, u radnom listu sortiranom prema kategorijama, žutom bojom možete istaknuti proizvode kojih je na zalihi manje od 10 komada. Ili, u radnom listu izvatka maloprodajne trgovine možete identificirati sve trgovine s profitom većim od 10%, prodajom manjom od 100.000 kn koje se nalaze u regiji "Jugoistočno".

Napomena : Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema tekstu ili datumu, već samo prema broju.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila isticanja ćelija.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite željenu naredbu, poput Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Datum pojavljivanja.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj samo ćelije s učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje broja, datuma ili vremena     Odaberite Vrijednost ćelije, odaberite operator usporedbe i zatim unesite broj, datum ili vrijeme.

   Na primjer, odaberite Između i zatim unesite 100 i 200, ili odaberite Jednako i zatim unesite 1/1/2006.

   Možete unijeti i formulu koja vraća broja, datuma ili vremena. Ako ste unijeli formulu, započnite je znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati u formule radnog lista da biste bili sigurni da formulu neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema tekstu     Odaberite Određeni tekst, odaberite operator usporedbe i zatim unesite tekst.

   Na primjer, odaberite Sadrži i zatim unesite Srebrno ili odaberite Započinje s i zatim unesite Tri.

   Pojam za pretraživanje obuhvaća navodnike, a možete koristiti i zamjenske znakove. Maksimalna duljina niza je 255 znakova.

   Možete unijeti i formulu koja vraća tekst. Ako ste unijeli formulu, započnite je znakom jednakosti (=). Formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Je poželjno testirati formulu na radnom listu da biste bili sigurni da ne formula vraća vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema datumu     Odaberite Datum pojavljivanja i zatim odaberite usporedbu datuma.

   Na primjer, odaberite Jučer ili Sljedeći tjedan.

  • Oblikovanje ćelija sa ili bez praznina     Odaberite Praznine ili Bez praznina.

   Napomena : Prazna vrijednost jest ćelija koja ne sadrži podatke i razlikuje se od ćelija koja sadrži jedan ili više razmaka (koji su tekst).

  • Oblikovanje ćelija sa ili bez vrijednosti pogreške     Odaberite Pogreške ili Bez pogrešaka.

   Vrijednosti pogrešaka uključuju: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje.

  Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 8. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koji želite primijeniti na ćelije koje ispunjavaju uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo najviše ili najniže rangiranih vrijednosti

Možete pronaći najviše i najniže vrijednosti u rasponu ćelija temeljem granične vrijednosti koju odredite. Na primjer, u regionalnom izvještaju možete pronaći 5 najbolje prodavanih proizvoda, 15% najlošije rangiranih proizvoda u ispitivanju klijenata ili 25 najviših plaća u analizi osoblja odjela.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Po želji promijenite raspon ćelija klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru odnosi se na da biste privremeno sakrili dijaloški okvir odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • Vrijednosti polja kliknite sve ćelije < vrijednosti polja >.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti rangirane kao prve ili zadnje.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikovanje vrijednosti koje se rangiraju odaberite Vrh ili Dno.

 7. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za određenje najvišeg ili najnižeg broja unesite broj i zatim očistite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane vrijednosti su od 1 do 1000.

  • Za određenje najvišeg ili najmanjeg postotka unesite broj i zatim odaberite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane vrijednosti su od 1 do 100.

 8. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 9. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje.

  Prikazat će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 10. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koji želite primijeniti na ćelije koje ispunjavaju uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo onih vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Određivanje opsega za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na željeni način možete promijeniti.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj ćelije koje su učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od prosjeka svih ćelija unutar raspona, odaberite Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od jedne, dvije ili tri standardne devijacije za sve ćelije unutar raspona, odaberite standardnu devijaciju.

 7. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 8. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 9. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Oblikovanje samo jedinstvenih ili dvostrukih vrijednosti

Napomena : Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema jedinstvenim ili dvostrukim vrijednostima.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila isticanja ćelija.

  slika trake programa excel

 3. Odaberite Dvostruke vrijednosti.

 4. Unesite željene vrijednosti, i zatim odaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite je li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabran odgovarajući radni list ili tablica.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su jedinstvene ili koje su duplicirane.

 5. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj sve odaberite jedinstveno ili dvostruko.

 6. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 7. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Vrh stranice

Za određivanje ćelija za oblikovanje koristite formulu.

Ako vam je potrebno složenije uvjetno oblikovanje, možete koristiti logičku formulu za određivanje kriterija oblikovanja. Na primjer, možda želite usporediti vrijednosti s rezultatom koji je vratila funkcija ili procijeniti podatke u ćelijama izvan odabranog raspona.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  slika trake programa excel

  Prikazat će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo.

   Prikazat će se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće da biste privremeno sakrili dijaloški okvir, zatim odabirom novog raspona ćelija na radnom listu te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo.

    Prikazat će se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 3. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Samo te ćelije;

  • odgovarajućem polju, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima;

  • polju vrijednosti, kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Upotrijebi formulu za određivanje ćelija koje će se oblikovati.

  1. Pod Uređivanje opisa pravila, unesite formulu u okvir popisa Oblikuj vrijednosti za koje je istinita ova formula.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a formula mora vratiti logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0).

   Primjer 1: korištenje jednog uvjetnog oblikovanja s višestrukim kriterijima i referencama ćelija izvan raspona ćelija

   U ovoj formuli jedno uvjetno oblikovanje s višestrukim kriterijima primijenjeno na raspon A1:A5 oblikuje ćelije u zeleno ako je prosjek za sve ćelije u rasponu veći od vrijednosti u ćeliji F1, a vrijednost minimuma u bilo kojoj ćeliji u rasponu veća je ili jednaka vrijednosti u ćeliji G1. Ćelije F1 i G1 izvan su raspona ćelija na koji se primjenjuje uvjetno oblikovanje. Funkcija AND kombinira višestruke kriterije, a funkcije AVERAGE iMIN izračunavaju vrijednosti.

Formula

Oblikovanje

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelena boja ćelije

Primjer 2: sjenčanje svakog drugog retka pomoću funkcija MOD i ROW

Ova formula svaki drugi redak u rasponu ćelija sjenča u plavu boju. Funkcija MOD vraća ostatak nakon dijeljenja broja (prvi argument) s djeliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vraća broj trenutnog retka. Kad broj trenutnog retka podijelite s 2, uvijek dobivate ostatak 0 za parni broj i ostatak 1 za neparni broj. Budući da je 0 FALSE, a 1 TRUE, oblikuje se svaki neparni redak.

Formula

Oblikovanje

=MOD(ROW(),2)=1

Plava boja ćelije

 1. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 2. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati više oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

  Napomena : Reference ćelija u formuli možete unijeti odabirom ćelije izravno na radnom listu. Odabir ćelije na radnom listu umeće apsolutne reference ćelija. Ako želite da se Microsoft Office Excel Prilagodi reference za svaku ćeliju u odabranom rasponu, koristite relativne reference ćelija.

Vrh stranice

Traženje ćelija s uvjetnim oblikovanjem

Ako radni list sadrži jednu ili više ćelija s uvjetnim oblikovanjem, te ćelije možete brzo pronaći da biste kopirali, promijenili ili izbrisali uvjetna oblikovanja. Naredbu Idi na posebno možete koristiti za traženje ćelija s određenim uvjetnim oblikovanjem ili svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem.

Traženje svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem

 1. Pritisnite bilo koju ćeliju bez uvjetnog oblikovanja.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Uvjetno oblikovanje.

  slika trake programa excel

Traženje samo ćelija s istim uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite ćeliju s uvjetnim oblikovanjem koje želite pronaći.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Idi na posebno.

  slika trake programa excel

 3. Kliknite Uvjetna oblikovanja.

 4. U odjeljku Provjera valjanosti podataka kliknite Isto.

Vrh stranice

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja

Učinite nešto od sljedećeg:

Radni list   

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Očisti pravila.

  slika trake programa excel

 2. Kliknite Cijeli list.

Raspon ćelija, tablice ili zaokretne tablice   

 1. Odaberite raspon ćelija, tablicu ili zaokretnu tablicu za koje želite očistiti uvjetno oblikovanje.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Očisti pravila.

 3. Ovisno o tome što ste odabrati, kliknite Odabrane ćelije, Ova tablica ili Ova zaokretna tablica.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×