Dodavanje, promjena, traženje i brisanje uvjetnih oblika

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih problema te utvrđivanju obrazaca i trendova.

Uvjetno olakšava isticanje zanimljivih ćelija ili raspona ćelija, isticanja neobičnih vrijednosti te vizualizacije podataka pomoću traka podataka, skala boja te skupa ikona. Uvjetno oblikovanje mijenja izgled raspona ćelija ovisno o uvjetima (ili kriterijima). Ako je uvjet ispunjen, raspon ćelija oblikuje se prema tom uvjetu; ako uvjet nije ispunjen, raspon ćelija ne oblikuje se prema tom uvjetu.

Možete sortirati i filtrirati prema oblikovanju, uključujući boju pozadine ćelije i fonta, bez obzira na to jesu li ćelije oblikovane ručno ili uvjetno. U sljedećem je primjeru prikazano uvjetno oblikovanje u kojem se koriste boja pozadine ćelije, skup od tri ikone strelice i trake podataka.

Pozadine ćelija, skupovi ikona i trake podataka kao uvjetno oblikovanje

Uvjetno oblikovanje možete primijeniti na raspon ćelija, tablicu programa Excel ili izvješće zaokretne tablice. Prilikom korištenja uvjetnog oblikovanja u izvješću zaokretne tablice potrebno je znati neke važne razlike.

Napomena: Uvjetna oblikovanja koja stvorite mogu se odnositi samo na druge ćelije na istom radnom listu ili, u određenim slučajevima, na ćelije na radnim listovima u istoj, trenutno otvorenoj radnoj knjizi. Ne možete koristiti uvjetna oblikovanja na vanjskim referencama na drugu radnu knjigu.

Uvjetno oblikovanje za izvješće zaokretne tablice

Uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice na nekoliko se načina razlikuje od uvjetnog oblikovanja u rasponu ćelija ili tablici programa Excel:

 • Ako promijenite raspored izvješća zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz podataka u podlozi.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena: Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Zadana metoda određivanja opsega polja u području Vrijednosti jest prema odabiru. Metodu određivanja opsega možete promijeniti prema odgovarajućem polju ili prema polju vrijednosti pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na, dijaloškog okvira Novo pravilo oblikovanja ili dijaloškog okvira Uređivanje pravila oblikovanja.

Metoda

Ovu metodu koristite ako želite odabrati

Određivanje opsega prema odabiru

 • skup susjednih polja u području Vrijednosti, kao što su svi ukupni zbrojevi proizvoda za određenu regiju

 • skup nesusjednih polja u području Vrijednosti, kao što su ukupni zbrojevi proizvoda za različite regije na različitim razinama hijerarhije podataka

Određivanje opsega prema vrijednosti polja

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za sve razine hijerarhije podataka

 • obuhvatiti podzbrojeve i ukupne zbrojeve

Određivanje opsega prema odgovarajućem polju

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za jednu razinu hijerarhije podataka

 • izostaviti podzbrojeve

Kada uvjetno oblikujete polja u području Vrijednosti za najveće, najmanje, iznadprosječne i ispodprosječne vrijednosti, pravilo se po zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

 • stupca i polja nadređenog retka

 • retka i polja nadređenog stupca

Napomena: Brza analiza nije dostupna u verziji Excel 2010 i starijim verzijama.

Gumbom za brzu analizu Gumb Brza analiza koristite se za primjenu odabranog uvjetnog oblikovanja na odabrane podatke. Gumb za brzu analizu automatski se prikazuje kada odaberete podatke u proračunskoj tablici.

 1. Odaberite podatke u proračunskoj tablici. U donjem desnom kutu odabira prikazuje se gumb Brza analiza.

  Odabrani podaci i gumb Brza analiza

 2. Kliknite gumb Brza analiza Gumb Brza analiza ili pritisnite Ctrl + Q.

 3. Potom na kartici Oblikovanje prijeđite mišem preko raznih mogućnosti da biste pogledali pretpregled podataka uživo, a potom kliknite oblikovanje koje vam se najviše sviđa.

  Kartica Oblikovanje u galeriji Brza analiza

  Napomene: 

  • Mogućnosti oblikovanja koje se prikazuju na kartici Oblikovanje ovisit će o podacima koje ste odabrali. Ako ste odabrali samo tekst, na raspolaganju će vam biti mogućnosti Tekst, Duplikat, Jedinstveno, Jednako i Čisto. Ako odaberete samo brojke ili tekst i brojke, mogućnosti će biti Trake podataka, Boje, Skupovi ikona, Veće, Gornjih 10 % i Čisto.

  • Aktivni će se pretpregled renderirati samo za one mogućnosti oblikovanja koje se mogu koristiti na vašim podacima. Ako ste, primjerice, odabrali ćelije koje ne sadrže odgovarajuće podatke pa potom odabrali mogućnost Duplikat, aktivni pretpregled neće funkcionirati.

 4. Ako vam se prikaže dijaloški okvir Tekst koji sadrži, unesite mogućnost oblikovanja koju želite primijeniti pa kliknite U redu.

Ako vam je potrebno složenije uvjetno oblikovanje, kriterij oblikovanja možete odrediti pomoću logičke formule. Na primjer, možda želite usporediti vrijednosti s rezultatom koji je vratila funkcija ili procijeniti podatke u ćelijama izvan odabranog raspona, koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Uvjetno oblikovanje

  Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 3. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite na Odabrane ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite na Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <polje vrijednosti>.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite na Sve ćelije koje prikazuju <polje vrijednosti> za <redak>.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Upotrijebi formulu za određivanje ćelija koje će se oblikovati.

  1. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okvir s popisom Oblikuj vrijednosti za koje je istinita ova formula unesite formulu.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a kao rezultat formula mora vratiti logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0).

  2. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  3. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

   Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

   Primjer 1: Primjena dva uvjetna oblikovanja s kriterijima koji koriste testove AND i OR    

   U ovdje prikazanom primjeru prvo pravilo oblikuje dvije ćelije zelenom bojom ako su oba uvjeta ispunjena. Ako rezultat testa nije vrijednost True, drugo pravilo oblikuje dvije ćelije crveno ako je za bilo koji od uvjeta rezultat testa False.

   Ćelije B4 i B5 ispunjavaju uvjete pa su oblikovane zelenom bojom

   Kupac kuće predvidio je iznos od 75 000 USD kao polog i iznos od 1500 USD mjesečno kao ratu kredita. Ako i polog i rata odgovaraju tim uvjetima, ćelije B4 i B5 bit će oblikovane zelenom bojom.

   Ako kupčevim planovima odgovara samo polog ili samo rata, ćelije B4 i B5 bit će oblikovane crvenom bojom. Promijenite neke od vrijednosti, primjerice kamatu, trajanje kredita, iznos pologa ili kupoprodajnu cijenu da biste vidjeli što će se dogoditi s uvjetno oblikovanim ćelijama.

   Formula za prvo pravilo (primjenjuje zelenu boju)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formula za drugo pravilo (primjenjuje crvenu boju)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Primjer 2: sjenčanje svakog drugog retka pomoću funkcija MOD i ROW    

   Uvjetno oblikovanje primijenjeno na sve ćelije na ovom radnom listu sjenča svaki drugi redak u rasponu ćelija plavom bojom ćelije. Sve ćelije na radnom listu možete odabrati tako da kliknete kvadratić iznad retka 1 i lijevo od stupca A. Funkcija MOD vraća ostatak nakon dijeljenja broja (prvi argument) djeliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vraća broj trenutnog retka. Kada broj trenutnog retka podijelite s 2, uvijek dobivate ostatak 0 za parni broj i ostatak 1 za neparni broj. Budući da je 0 FALSE, a 1 TRUE, oblikuje se svaki neparni redak. U pravilu se koristi ova formula: =MOD(ROW();2)=1.

   Svaki drugi redak osjenčan je plavom bojom

   Napomena: Reference na ćelije možete unijeti u formulu ako ćelije odaberete izravno na radnom listu ili drugim radnim listovima. Ako odaberete ćelije na radnom listu, umetnut će se apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju unutar odabranog raspona, koristite relativne reference ćelija.

Dodatne informacije o korištenju formula u uvjetnom oblikovanju potražite u odjeljku Korištenje formula u primjeni uvjetnog oblikovanja.

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Dvobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću dvobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žutoj skali, kakva je prikazana u nastavku, možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima sadrže više zelene boje, a ćelije s manjim vrijednostima više žute boje.

Oblikovanje ćelija dvobojnom skalom

Savjet: Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite dvobojnu skalu.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli dvobojnu skalu. Gornja boja predstavlja veće vrijednosti, a donja manje.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Odabrane ćelije;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti>;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, ne uključujući podzbrojeve i sveukupni zbroj, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti> za <oznaka stupca>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj sve ćelije na osnovu njihovih vrijednosti (zadano).

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Dvobojni spektar.

 7. Da biste odabrali vrstu u okviru Vrsta za Minimum i Maksimum, učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite najnižu vrijednost i najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite minimalnu i maksimalnuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

    Napomene: 

    • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

    • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, za svaki od njih kliknite Boja.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Trobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žuto-crvenoj skali možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Savjet: Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR za vraćanje vrijednosti koju ste naveli (primjerice kao 0 ili „N/A“) umjesto vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite trobojnu skalu. Gornja boja predstavlja više vrijednosti, srednja boja predstavlja srednje vrijednosti, a donja boja predstavlja niže vrijednosti.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli trobojnu skalu.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Trobojni spektar.

 7. Odaberite vrstu za vrijednost Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Srednja vrijednost boje.

   U ovom slučaju ne unosite najnižu i najvišuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum. Valjane su vrijednosti od 0 (nule) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene: 

   • Možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrijednost za raspon ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Srednja vrijednost boje, a ona pak manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za vrijednosti Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Tako možete odabrati broj za vrijednost Minimum, percentil za vrijednost Srednja vrijednost boje, a postotak za vrijednost Maksimum.

   • U mnogim slučajevima, zadana vrijednost Srednja vrijednost boje od 50 posto funkcionira najbolje, ali ovo možete prilagoditi kako bi odgovaralo specifičnim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimuma, za svaki od njih kliknite Boja, a zatim odaberite boju.

  • Da biste odabrali dodatne boje ili stvorili prilagođenu boju, kliknite Još boja.

  • Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

U sljedećem primjeru trakama podatak ističu se izražene pozitivne i negativne vrijednosti. Te trake podataka možete oblikovati da bi traka podataka započinjala u sredini ćelije te se protezala ulijevo za negativne vrijednosti.

Trake podataka kojima se ističu pozitivne i negativne vrijednosti

Savjet: Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR za vraćanje vrijednosti koju ste naveli (primjerice 0 ili „N/A“) umjesto vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazna u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, kliknite Trake podataka, a zatim odaberite ikonu trake podataka.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Traka podataka.

 7. Odaberite postavku Vrsta za Minimum i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  Napomene: 

  • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

  • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, kliknite Boja trake.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

 9. Za prikaz samo trake podataka, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo traku

 10. Da biste primijenili puni obrub na trake podataka, u okviru popisa Obrub odaberite Puni obrub i odaberite boju obruba.

 11. Da biste odabrali jednoliko obojenu traku ili nijansiranu traku, u okviru popisaIspuna odaberite Puna ispuna iliIspuna s prijelazom.

 12. Da biste oblikovali negativnu traku, kliknite Negativna vrijednost i os, a zatim u dijaloškom okviru Postavke negativne vrijednosti i osi odaberite boju ispune i obruba negativne trake. Možete odabrali postavke položaja i boju osi. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 13. Smjer traka možete promijeniti tako da odaberete postavku u okviru popisa Smjer trake. Postavka je po zadanom postavljena na Kontekst, no možete birati između smjera slijeva nadesno i zdesna nalijevo, ovisno o tome na koji način želite predstaviti svoje podatke.

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Ovdje prikazani primjer može se koristiti s više primjera skupova ikona za uvjetno oblikovanje.

Različiti skupovi ikona za iste podatke

Možete odabrati prikazivanje ikona samo za one ćelije koje ispunjavaju neki uvjet, na primjer prikazivanje ikone upozorenja za ćelije čije su vrijednosti manje od kritične vrijednosti i neprikazivanje ikona za ćelije čije vrijednosti premašuju kritične. Da biste to učinili, sakrijte ikone tako da prilikom postavljanja uvjeta s padajućeg popisa ikona koji se nalazi uz ikonu odaberete Ćelija nema ikonu. Možete stvoriti i vlastitu kombinaciju skupa ikona, na primjer oznaku zelenog "simbola", žutog "semafora" i crvene "zastavice".

Savjet: Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR za vraćanje vrijednosti koju ste naveli (primjerice 0 ili „N/A“) umjesto vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, kliknite Skup ikona, a zatim odaberite skup ikona.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Skup ikona.

  1. Odaberite skup ikona. Zadano je 3 svjetla na semaforu (bez obruba). Broj ikona i zadani operatori usporedbe i vrijednosti praga za svaku ikonu mogu se razlikovati za svaki skup ikona.

  2. Operatore usporedbe i vrijednosti praga možete prilagoditi. Zadani rasponi vrijednosti za svaku ikonu jednake su veličine, ali ih možete prilagoditi kako bi odgovarali vašim jedinstvenim potrebama. Provjerite jesu li pragovi od vrha prema dnu logično poredani od najvišeg prema najnižem.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj.

   • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak.

    Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

    Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

   • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

    Percentile koristite kada želite vizualizirati grupe velikih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najveće vrijednosti) pomoću određene ikone i malih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najmanje vrijednosti) pomoću druge ikone jer oni predstavljaju krajnje vrijednosti koje bi mogle iskriviti vizualizaciju podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula i zatim unesite formulu u svaki okvir Vrijednost.

    • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

    • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

    • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

    • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrijednosti, a posljednja veće, odaberite Preokreni redoslijed ikona.

  5. Za prikaz samo ikone, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo ikonu.

   Napomene: 

   1. Širinu stupca možda je potrebno prilagoditi kako bi odgovarao ikoni.

   2. Prikazana veličina ikone ovisi o veličini fonta koji se koristi u toj ćeliji. Povećavanjem veličine fonta proporcionalno se povećava i veličina ikone.

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar raspona ćelija, možete ih oblikovati na temelju operatora usporedbe. Tako na radnom listu zaliha sortiranom prema kategorijama žutom bojom možete istaknuti proizvode kojih na zalihama ima manje od deset. Isto tako, na radnom listu sa sažetkom prometa maloprodajne trgovine možete pronaći sve trgovine s profitom većim od 10% i prodajom manjom od 100 000 kn koje se nalaze u regiji "Jugoistočno".

Ovdje prikazani primjeri mogu se koristiti za rad na primjerima ugrađenih kriterija uvjetnog oblikovanja, kao što su "veće od" i određeni postotak najvećih vrijednosti. U ovom se primjeru na gradove koji imaju više od dva milijuna stanovnika primjenjuje zelena pozadina, na na trideset posto najviših prosječnih temperatura narančasta.

Oblikovanjem se ističu gradovi koji imaju više od dva milijuna stanovnika te trideset posto najvećih prosječnih temperatura

Napomena: Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema tekstu ili datumu, već samo prema broju.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Određeni datum pojavljivanja.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj samo ćelije učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje prema broju, datumu ili vremenu    Odaberite Vrijednost ćelije pa operator usporedbe, a zatim unesite broj, datum ili vrijeme.

   Odaberite Između, a zatim unesite 100 i 200 ili odaberite Jednako, a zatim unesite 1/1/2009.

   Možete unijeti i formulu koja vraća vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema tekstu:    Odaberite S određenim tekstom i operator usporedbe, a potom unesite tekst.

   Na primjer, odaberite Sadrži i zatim unesite Srebrno ili odaberite Započinje s i zatim unesite Tri.

   Pojam za pretraživanje obuhvaća navodnike, a možete koristiti i zamjenske znakove. Maksimalna duljina niza je 255 znakova.

   Možete unijeti i formulu koja vraća tekst.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema datumu:    Odaberite S određenim datumima pojavljivanja i zatim odaberite usporedbu datuma.

   Na primjer, odaberite Jučer ili Sljedeći tjedan.

  • Oblikovanje ćelija s prazninama ili bez njih:    Odaberite Praznine ili Bez praznina.

   Prazna vrijednost jest ćelija koja ne sadrži podatke, što nije isto što i ćelija koja sadrži jedan razmak ili više njih (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija s vrijednostima pogreške ili bez njih:    Odaberite Pogreške ili Bez pogrešaka.

   Vrijednosti pogrešaka uključuju: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 8. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija na temelju granične vrijednosti koju odredite. Tako, na primjer, možete pronaći pet najbolje prodavanih proizvoda u regionalnom izvješću, petnaest posto najlošije rangiranih proizvoda prema anketi za klijente ili dvadeset i pet najvećih plaća u odjelu.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti rangirane kao prve ili zadnje.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru s popisom Oblikuj vrijednosti rangirane unutar: odaberite Vrh ili Dno.

 7. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste naveli najveći ili najmanji broj, unesite broj pa poništite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 1000.

  • Da biste naveli najveći ili najmanji postotak, unesite broj pa potvrdite okvir% odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 100.

 8. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 9. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 10. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj vrijednosti koje su učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od prosjeka svih ćelija unutar raspona, odaberite Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od jedne, dvije ili tri standardne devijacije za sve ćelije unutar raspona, odaberite standardnu devijaciju.

 7. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 8. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 9. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Napomena: Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema jedinstvenim ili dvostrukim vrijednostima.

U ovdje prikazanom primjeru u stupcu Predavač koristi se uvjetno oblikovanje radi pronalaženja predavača koji podučavaju više predmeta (duplicirana imena predavača istaknuta su ružičastom bojom). Vrijednosti ocjena koje se u stupcu Ocjena pojavljuju samo jedanput (jedinstvene vrijednosti) istaknute su zelenom bojom.

Vrijednosti u stupcu C koje nisu jedinstvene obojene su ružičastom bojom, a jedinstvene vrijednosti u stupcu D zelenom

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite Duplicirane vrijednosti.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite je li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabran odgovarajući radni list ili tablica.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir Slika gumba u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir Slika gumba .

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su jedinstvene ili koje su duplicirane.

 5. U odjeljkuUređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj sve odaberite jedinstveno ili duplikat.

 6. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 7. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Ako postojeće oblikovanje želite primijeniti i na nove ili neke druge podatke na radnom listu, pomoću prenositelja oblikovanja kopirajte ga na njih.

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži uvjetno oblikovanje koje želite kopirati.

 2. Kliknite Polazno > Prenositelj oblikovanja.

  Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno

  Pokazivač se mijenja u kist.

  Savjet:  Ako pomoću kista uvjetno oblikovanje želite zalijepiti na dodatne ćelije, dvokliknite prenositelj oblikovanja.

 3. Da biste zalijepili uvjetno oblikovanje, odvucite kist po ćelijama ili rasponima ćelija koje želite oblikovati.

 4. Da biste prestali koristiti kist, pritisnite tipku Esc.

Napomena: Ako ste u pravilu za primjenu uvjetnog oblikovanja koristili formulu, možda ćete nakon lijepljenja uvjetnog oblikovanja u formuli morati prilagoditi relativne i apsolutne reference. Dodatne informacije potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

Ako radni list sadrži jednu ili više ćelija s uvjetnim oblikovanjem, te ćelije možete brzo pronaći da biste kopirali, promijenili ili izbrisali uvjetna oblikovanja. Naredbu Idi na posebno možete koristiti za traženje ćelija s određenim uvjetnim oblikovanjem ili svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem.

Traženje svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite bilo koju ćeliju koja nema uvjetno oblikovanje.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Uvjetno oblikovanje.

Traženje samo ćelija s istim uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite bilo koju ćeliju s uvjetnim oblikovanjem koje želite pronaći.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj gumba Pronađi i odaberi, a zatim Idi na posebno.

 3. Kliknite Uvjetna oblikovanja.

 4. U odjeljku Provjera valjanosti podataka kliknite Jednako.

Uklanjanje uvjetnog oblikovanja s radnog lista    

 • Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz cijelog lista.

Uklanjanje uvjetnog oblikovanja iz raspona, tablice ili zaokretne tablice    

 1. Odaberite raspon ćelija, tablicu ili zaokretnu tablicu za koje želite očistiti uvjetno oblikovanje.

 2. Na kartiic Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila.

 3. Ovisno o tome što ste odabrati, kliknite Odabrane ćelije, Ova tablica ili Ova zaokretna tablica.

Ljestvice boja vizualne su smjernice koje vam omogućuju bolje razumijevanje distribucije i varijacije podataka. Postoje dvije vrste ljestvica boja – dvobojne i trobojne ljestvice boja.

Dvobojna ljestvica olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću gradacije dviju boja. Nijanse boje predstavljaju veće ili manje vrijednosti. Tako na zeleno-žutoj ljestvici možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, a ćelije s manjim vrijednostima žute boje.

Trobojna ljestvica olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako na zeleno-žuto-crvenoj ljestvici možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Kliknite Polazno > Tablice > Uvjetno oblikovanje > Ljestvice boja pa odaberite ljestvicu boja.

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Kliknite Polazno > Tablice > Uvjetno oblikovanje > Trake podataka pa odaberite traku podataka.

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Kliknite Polazno > Tablice > Uvjetno oblikovanje > Skup ikona pa odaberite skup ikona.

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar raspona ćelija, možete ih oblikovati na temelju operatora usporedbe. Tako na radnom listu zaliha sortiranom prema kategorijama žutom bojom možete istaknuti proizvode kojih na zalihama ima manje od deset. Isto tako, na radnom listu sa sažetkom prometa maloprodajne trgovine možete pronaći sve trgovine s profitom većim od 10% i prodajom manjom od 100 000 kn koje se nalaze u regiji "Jugoistočno".

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Na kartici Polazno u grupi Tablice kliknite Označi pravila ćelije.

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Određeni datum pojavljivanja.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, odaberite oblik (boja ispune, teksta ili obruba) pa kliknite U redu.

Najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija možete pronaći na temelju granične vrijednosti koju odredite. Tako, na primjer, možete pronaći 5 najbolje prodavanih proizvoda u regionalnom izvješću, 15 % najlošije rangiranih proizvoda prema anketi za klijente ili 25 najvećih plaća u odjelu.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Na kartici Polazno u grupi Tablice kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što jePrvih 10 stavki ili Posljednjih 10 %.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, odaberite oblik (boja ispune, teksta ili obruba) pa kliknite U redu.

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Na kartici Polazno u grupi Tablice kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, odaberite oblik (boja ispune, teksta ili obruba) pa kliknite U redu.

U rasponu ćelija možete pronaći jedinstvene ili duplicirane vrijednosti.

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili zaokretnoj tablici.

 2. Na kartici Polazno u grupi Tablice kliknite Označi pravila ćelije pa odaberite Duplicirane vrijednosti.

 3. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, odaberite oblik (boja ispune, teksta ili obruba) pa kliknite U redu.

Uvjetno oblikovanje kopirati i zalijepiti možete na dva načina:

 • Upotrebom prenositelja oblikovanja radi kopiranja uvjetnog oblikovanja na druge podatke.

 • Kopiranjem oblikovanja iz uvjetno oblikovanih ćelija i njegovim lijepljenjem u druge ćelije. To možete učiniti na sljedeći način:

  1. Odaberite ćelije s uvjetnim oblikovanjem koje želite kopirati u druge ćelije.

  2. Desnom tipkom miša kliknite odabir > Kopiraj ili pritisnite Ctrl + C.

  3. Odaberite prvu ćeliju u odredišnom području u koje želite zalijepiti uvjetno oblikovanje.

   Napomena: Budući da želite zalijepiti samo oblikovanje, nemojte kliknuti desnom tipkom miša > Zalijepi ni pritisnuti Ctrl + V. Osim toga, ako ste kopirali podatke različitog oblika broja od podataka u odredišnom području, nakon lijepljenja oblikovanja prilagodite oblik broja u odredišnom području.

Uvjetno oblikovanje ukloniti možete u odabranim ćelijama ili na cijelom radnom listu.

 • Da biste uklonili uvjetno oblikovanje u odabranim ćelijama:

  1. Odaberite ćelije na radnom listu.

  2. Kliknite karticu Polazno > Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz odabranih ćelija.

 • Da biste uvjetno oblikovanje uklonili s cijelog radnog lista, kliknite karticu Polazno > Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz cijelog lista.

Imate pitanje o određenoj funkciji?

Objavite pitanje na forumu zajednice korisnika programa Excel

Treba li vam dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Dodatne informacije

Primjena uvjetnog oblikovanja pomoću formule

Upravljanje redoslijedom pravila uvjetnog oblikovanja

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×