Dodavanje, promjena i uklanjanje crte trenda na grafikonu

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

crta trenda ili pokretni prosjek možete dodati sve niz podataka u jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) ili mjehuričasti grafikon. Crta trenda uvijek je pridružen niz podataka, ali crte trenda predstavili podatke o toj skupa podataka. Umjesto toga crte trenda se koristi da biste prikazali trendova u postojeće podatke ili predviđanja podataka.

Napomena : Crtu trenda ne možete dodati u nizove podataka na složenim, trodimenzionalnim, polarnim, tortnim, plošnim ni prstenastim grafikonima.

Što vas zanima?

Dodatne informacije o predviđanje i prikaz trendova u grafikonima

Dodavanje crte trenda

Promjena oblika crte trenda

Navedite broj razdoblja koja će se uvrstiti u predviđanja

Određivanje točki gdje crta trenda Siječe os okomitoj osi (vrijednost)

Prikaži jednadžbu crte trenda na grafikon

Prikaz R-kvadratna vrijednost crte trenda

Uklanjanje crte trenda

Više o predviđanju i prikazivanju trendova na grafikonima

Crte trenda se koriste za grafički prikaz trendova u podacima i radi analize problema predviđanja. Takva analiza i pod nazivom regresijska analiza. Pomoću regresijsku analizu možete proširiti crte trenda na grafikonu izvan stvarnih podataka za predviđanje budućih vrijednosti. Ako, na primjer, sljedeći grafikon koristi jednostavne Linearna crta trenda koji je predviđanje dva tromjesečja unaprijed jasan Prikaz trenda povećanje prihoda.

Grafikon s crtom trenda

Savjeti

 • Možete stvoriti i pokretni prosjek koji izglađuje fluktuacije u podacima i jasnije prikazuje uzorak ili trend.

 • Ako promijenite u grafikon ili niz podataka tako da se više ne može podržati pridruženu crtu trenda – na primjer, tako da promijenite vrstu grafikona na 3D grafikonu ili promjenom prikaza izvješće zaokretnog grafikona ili pridruženo izvješće zaokretne tablice – crtu trenda više se ne prikazuje na grafikonu.

 • Ako radite s linearnim podacima bez grafikona, možete upotrijebiti samoispunu ili neku od statističkih funkcija, npr. GROWTH() ili TREND(), i stvoriti podatke za najprikladnije linearne ili eksponencijalne crte trenda.

Odabir odgovarajuće vrste crte trenda za podatke

Kada crtu grafikona želite dodati na grafikon programa Microsoft Office Excel, možete odabrati jednu od sljedećih šest različitih vrsta trenda ili regresije: linearne crte trenda, logaritamske crte trenda, polinomne crte trenda, crte trenda potencija, eksponencijalne crte trenda ili crte trenda pokretnog prosjeka. Odabir crte trenda ovisi o vrsti vaših podataka.

Crta trenda je najčešće točne kada je R-kvadratna vrijednost ili blizu 1. Kada crte trenda odgovara vašim podacima, Excel automatski izračunava R-kvadratna vrijednost. Ako želite, tu vrijednost možete prikazati na grafikonu.

Linearne crte trenda

Linearna crta trenda je najpogodnija ravna crta koja se koristi s jednostavnim linearnim skupovima podataka. Vaši podaci su linearni ako uzorak točaka podataka sačinjava pravac. Linearna crta trenda obično prikazuje da se nešto jednoliko povećava ili smanjuje.

U sljedećem primjeru linearna crta trenda pokazuje da se prodaja hladnjaka konstantno povećavala tijekom razdoblja od trinaest godina. Uočite da R-kvadratna vrijednost iznosi 0,979, što se podudara s pravcem koji ocrtava podatke.

Grafikon s Linearna crta trenda

Logaritamske crte trenda

Logaritamska crta trenda najpogodnija je krivulja koja se koristi kada se stopa promjene u podacima najprije jako povećava ili smanjuje, a zatim ustaljuje. U logaritamskoj crti trenda mogu se koristiti i negativne i pozitivne vrijednosti.

U sljedećem primjeru logaritamska crta trenda se koristi za prikazivanje predviđenog rasta populacije životinja na određenom području, gdje se populacija ustalila sa smanjenjem prostora za životinje. Imajte na umu da R-kvadratna vrijednost iznosi 0,933, što se relativno dobro preklapa s pravcem koji ocrtava podatke.

Primjer rotiranja tijekom obrezivanja

Polinomne crte trenda

Polinomna crta trenda zakrivljena je linija koja se koristi kada podaci fluktuiraju. Pogodna je, na primjer, za analizu dobitaka i gubitaka u velikom skupu podataka. Red polinoma može biti određen brojem fluktuacija podataka ili brojem zavijanja (brijeg ili udubljenje) koji se pojavljuje na krivulji. Polinomna crta trenda drugog reda u načelu ima samo jedan brijeg ili udubljenje. Polinomna crta trenda trećeg reda obično ima jedan ili dva brijega ili udubljenja. Polinomna crta trenda četvrtoga reda obično ima do tri brijega ili udubljenja.

U sljedećem primjeru prikazana je polinomna crta trenda drugog reda (jedan brijeg) koja prikazuje odnos između brzine vožnje i potrošnje goriva. Uočite da R-kvadratna vrijednost iznosi 0,979, što se podudara s pravcem koji ocrtava podatke.

Naredba Kopiraj u mapu na izborniku Premještanje

Crte trenda potencija

Crta trenda potencije je krivulja koja se koristi sa skupovima podataka kojima se uspoređuju koja se povećavaju određenom brzinom – na primjer, ubrzanje automobila trkaći intervalima 1 druge. Ne možete stvoriti konačno ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

U sljedećem primjeru podaci o ubrzanju prikazani su ucrtavanjem udaljenosti u metrima po sekundama. Crta trenda potencija jasno prikazuje porast u ubrzanju. Uočite da R-kvadratna vrijednost iznosi 0,986, što se gotovo savršeno podudara s pravcem podataka.

.

Eksponencijalne crte trenda

Eksponencijalna crta trenda krivulja je koja se koristi kada se vrijednosti podataka povećavaju ili smanjuju u stopama koje se neprestano povećavaju. Eksponencijalnu crtu trenda ne možete stvoriti ako podaci sadrže nulu ili negativnu vrijednost.

U sljedećem primjeru eksponencijalna crta trenda koristi se za prikaz opadajuće količine ugljika 14 u nekom elementu tijekom vremena. Uočite da R-kvadratna vrijednost iznosi 0,990, što znači da se krivulja gotovo savršeno podudara s podacima.

Redak za potpis je umetnut, ali na njega nije stavljen potpis.

Crte trenda pokretnog prosjeka

Crta trenda pokretnog prosjeka izglađuje fluktuacije u podacima kako bi se uzorak ili trend jasnije vidio. Pokretni prosjek koristi određeni broj točaka podataka (koji se postavlja putem mogućnosti Razdoblje), pronalazi njihov prosjek, a zatim prosječnu vrijednost koristi kao točku na crti. Ako je Razdoblje, primjerice, postavljeno na 2, prosjek prvih dvaju točaka podataka koristi se kao prva točka u crti trenda pokretnog prosjeka. Prosjek druge i treće točke predstavlja drugu točku na crti trenda i tako dalje.

U sljedećem primjeru crta trenda pokretnog prosjeka prikazuje uzorak u broju kuća prodanih tijekom 26 tjedana.

Grafikon s crtom trenda pomičnog prosjeka

Vrh stranice

Dodavanje crte trenda

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite niz podataka u koju želite dodati crtu trenda ili pomičnog prosjeka ili učinite sljedeće da biste odabrali niz podataka s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Napomena : Ako odaberete grafikon koji ima više nizova podataka, a niste odabrali nizove podataka, Excel prikazuje dijaloški okvir Dodavanje crte trenda. U okviru popisa kliknite željene nizove podataka, a zatim U redu.

 3. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Kliknite mogućnost unaprijed definirane crte grafikona koju želite koristiti.

   Napomena : Time se primjenjuje crta trenda, ali vam se ne omogućuje odabir određenih mogućnosti.

  2. Kliknite Dodatne mogućnosti crte trenda, a zatim u kategoriji Mogućnosti crte trenda u odjeljku Vrsta trenda/regresije kliknite vrstu trenda koju želite koristiti.

Koristite ovu vrstu

Da biste stvorili

Linearna

Linearna crta trenda koja koristi sljedeću jednadžbu za izračun najmanjeg kvadrata pravca:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje je m nagib a b sjecište.

Logaritamska

Logaritamska crta trenda koja koristi sljedeću jednadžbu za izračun najmanjeg kvadrata koji prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje su c i b konstante, a ln je funkcija prirodnog logaritma.

Polinomna

Polinomna ili zakrivljena crta trenda koja koristi sljedeću jednadžbu za izračun najmanjeg kvadrata koji prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje b i Varijabla konstante.

Potencija

Crta trenda potencije koja koristi sljedeću jednadžbu za izračun najmanjeg kvadrata koji prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje su c i b konstante.

Napomena : Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Eksponencijalna

Eksponencijalna crta trenda koja koristi sljedeću jednadžbu za izračun najmanjeg kvadrata koji prolazi kroz točke:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

gdje su c i b konstante, a e je baza prirodnog logaritma.

Napomena : Ta mogućnost nije dostupna ako podaci sadrže nulu ili negativne vrijednosti.

Pokretni prosjek

Crta pomičnog prosjeka pomoću sljedeće jednadžbe: Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

Napomena : Broj točaka u crte trenda pokretni prosjek jednako ukupan broj točke u nizu manje broj koji ste naveli za razdoblje.

R-kvadratna vrijednost

Crta trenda koji prikazuje R-kvadratna vrijednost na grafikonu pomoću sljedeće jednadžbe:

Jednadžba koja se koristi za funkciju DEVSQ

Ta mogućnost crte trenda dostupna je na kartici Mogućnosti u dijaloškom okviru Dodavanje crte trenda ili Oblikovanje crte trenda.

Napomena : R-kvadratna vrijednost koju možete prikazati crtom trenda nije prilagođena R-kvadratna vrijednost. Za logaritamske crte trenda, crte trenda potencija i eksponencijalne crte trenda Excel koristi transformirani model regresije.

 1. Ako odaberete Polinomna, najveću potenciju za nezavisnu varijablu unesite u okvir Redoslijed.

 2. Ako odaberete Pokretni prosjek, broj razdoblja koji će se koristiti za izračun pokretnog prosjeka upišite u okvir Razdoblje.

 3. Ako pokretni prosjek dodajete na xy (raspršeni) grafikon, pokretni prosjek temelji se na redoslijedu vrijednosti x iscrtanih na grafikonu. Da biste postigli željeni učinak, prije dodavanja pokretnog prosjeka možda ćete morati sortirati vrijednosti x.

 4. Ako crtu trenda dodate na linijski, stupčasti, plošni ili trakasti grafikon, crta trenda izračunava se na temelju pretpostavke da su vrijednosti x 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje. Ta pretpostavka vrijedi bez obzira na to jesu li vrijednosti x numeričke ili tekstne. Da biste crtu trenda temeljili na numeričkim vrijednostima x, koristite xy (raspršeni) grafikon.

 5. Excel automatski dodjeljuje naziv crti trenda, ali taj naziv možete promijeniti. U dijaloškom okviru Oblikovanje crte trenda u kategoriji Mogućnosti crte trenda u pododjeljku Naziv crte trenda kliknite Prilagođeno, a zatim upišite naziv u okvir Prilagođeno.

Vrh stranice

Promjena oblika crte trenda

 1. Na nesloženim, dvodimenzionalnim, plošnim, trakastim, stupčastim, linijskim, burzovnim, xy (raspršenim) ili mjehuričastim grafikonima kliknite crtu trenda koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste je odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Dodatne mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste promijenili mogućnosti boje, stila ili sjene crte trenda, kliknite kategoriju Boja crte, Stil crte ili Sjena, a zatim odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Određivanje broja razdoblja koja će biti obuhvaćena predviđanjem

 1. Na nesloženim, dvodimenzionalnim, plošnim, trakastim, stupčastim, linijskim, burzovnim, xy (raspršenim) ili mjehuričastim grafikonima kliknite crtu trenda koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste je odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Dodatne mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste odredili broj razdoblja koja želite uvrstiti u predviđanje, u odjeljku Predviđanje kliknite broj u okviru Sljedeća razdoblja ili Prethodna razdoblja.

Vrh stranice

Određivanje točke u kojoj crta trenda siječe okomitu os (os vrijednosti)

 1. Na nesloženim, dvodimenzionalnim, plošnim, trakastim, stupčastim, linijskim, burzovnim, xy (raspršenim) ili mjehuričastim grafikonima kliknite crtu trenda koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste je odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Dodatne mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Potvrdite okvir Postavi sjecište =, a zatim u okvir Postavi sjecište = upišite vrijednost da biste odredili točku na okomitoj osi (osi vrijednosti) u kojoj crta trenda siječe os.

  Napomena : To možete učiniti samo ako koristite eksponencijalnu, linearnu ili polinomnu crtu trenda.

Vrh stranice

Prikaz jednadžbe crte trenda na grafikonu

 1. Na nesloženim, dvodimenzionalnim, plošnim, trakastim, stupčastim, linijskim, burzovnim, xy (raspršenim) ili mjehuričastim grafikonima kliknite crtu trenda koju želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste je odabrali s popisa elemenata grafikona.

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Dodatne mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Da biste jednadžbu crte trenda prikazali na grafikonu, potvrdite okvir Prikaži jednadžbu na grafikonu.

  Napomena : Ne možete prikazati jednadžbe crte trenda za pokretni prosjek.

Savjet : Jednadžba crte trenda zaokružena je da bi bila čitljivija. Ipak, možete promijeniti broj znamenki za odabranu oznaku crte grafikona u okviru Decimalna mjesta na kartici Broj u dijaloškom okviru Oblikovanje natpisa crte trenda (kartica Oblikovanje, grupa Trenutni odabir, gumb Oblikovanje odabranog).

Vrh stranice

Prikaz R-kvadratne vrijednosti za crtu trenda

 1. Na jednoslojnim, 2-D područje, trakasti, stupac, redak, burzovni, xy (raspršeni) i mjehuričasti grafikon, kliknite crta trenda za koju želite prikazati R-kvadratna vrijednostili učinite sljedeće da biste odabrali crtu trenda s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Dodatne mogućnosti crte trenda.

  Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

 3. Na kartici Mogućnosti crte trenda odaberite Prikaži R-kvadratnu vrijednost na grafikonu.

Napomena : Ne možete prikazati R-kvadratnu vrijednost za pokretni prosjek.

Vrh stranice

Uklanjanje crte trenda

 1. Na nesloženim, dvodimenzionalnim, plošnim, trakastim, stupčastim, linijskim, burzovnim, xy (raspršenim) ili mjehuričastim grafikonima kliknite crtu trenda koju želite ukloniti ili učinite sljedeće da biste je odabrali s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.

   Prikazat će se Alati grafikona s dodanim karticama Dizajn, Izgled i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim kliknite željeni element grafikona.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Na kartici Raspored u grupi Analiza kliknite Crta trenda, a zatim Bez.

   Grupa Analiza na kartici Raspored (Alati grafikona)

  2. Pritisnite DELETE.

Savjet : Crte trenda možete ukloniti i odmah nakon dodavanja grafikonu klikom na Poništi Slika gumba na alatnoj traci za brzi pristup ili tako da pritisnete CTRL + Z.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×