Dodavanje prilagođenog teksta pomoći u predložak obrasca

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Kao pomoć korisnicima da shvate svrhu vašeg obrasca i da ga uspješno ispune u predložak obrasca možete dodati tekst uputa.

Ovaj članak objašnjava kako utvrditi najbolju vrstu teksta pomoći za vaš predložak obrasca, imajući u vidu čimbenike kao što je vrsta predloška obrasca koji stvarate, publika, koliko će široko predložak obrasca biti raspoređen i hoće li korisnici ispunjavati obrasce koji se temelje na predlošku obrasca korištenjem web-preglednika.

U ovom članku

Napomene o kompatibilnosti

Vrste pomoći

Stvaranje prikaza za datoteku pomoći

Stvaranje prilagođenog okna zadataka za prikazivanje datoteke pomoći

Korištenje uvjetnog oblikovanja za prikazivanje kontekstualne pomoći

Stvaranje hiperveze do vanjske datoteke pomoći ili web-mjesta

Dodavanje uputa za korisnike za prikaz sustava pomoći programa InfoPath

Napomene o kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u Microsoft Office InfoPath 2007, možete odabrati da biste dizajnirali predložak obrasca kompatibilan s preglednikom. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog s preglednikom, neke značajke nisu dostupne. Na primjer, prilagođenim oknima zadataka, koji se često koriste za prikazivanje prilagođenog teksta pomoći, nisu podržana u predloške obrazaca kompatibilne s preglednikom. Da biste dodali pomoći u predložak obrasca kompatibilan s preglednikom, razmislite o drugi način dodavanja pomoći, kao što su korištenje uvjetno oblikovanje da biste prikazali kontekstna pomoć.

Vrh stranice

Vrste pomoći

Ovisno o složenosti predloška obrasca i potreba vaših korisnika, možete dodati različite vrste teksta pomoći, koristeći različite postupke. Ovisno o predlošku obrasca, možda ćete koristiti više od jedne vrste teksta pomoći u predlošku obrasca. Slijedi popis najčešćih načina prikaza teksta pomoći u predlošku obrasca:

 • Prikaz pomoći    Za prikaz teksta pomoći kada korisnicima želite pružiti iscrpne upute stvorite odvojeni pogled. Možete stvoriti prikaz pomoći koji sadrži samo tekst pomoći ili možete udvostručiti kontrole koje ste dodali u zadani prikaz predloška obrasca i uključiti popratni tekst pomoći. Dodavanjem kontrola s tekstom pomoći omogućujete zamjenski način ispunjavanja obrasca — koji sadrži kontekstualnu pomoć za svaku sekciju ili kontrolu. To je koristan pristup ako se publika sastoji i od novih korisnika, kojima je potrebna dodatna pomoć i od iskusnih korisnika koji već znaju ispunjavati obrasce.

  Savjet : S obzirom da predložak obrasca kompatibilan s preglednikom ne podržava okna prilagođenih zadataka, korištenje prikaza pomoći za prikaz teksta pomoći je dobra zamjena za okna prilagođenih zadataka.

 • Okno prilagođenog zadatka    Okno prilagođenog zadatka je HTML datoteka čiji se sadržaj prikazuje u oknu zadataka programa InfoPath kad korisnik ispunjava obrazac. Za predložak obrasca možete odrediti samo jednu HTML datoteku za otvaranje u zadanom prilagođenom oknu zadatka, ali možete dodati dodatne HTML datoteke za predložak obrasca kao datoteke resursa te zatim stvoriti hiperveze između njih. U oknima prilagođenih zadataka mogu se prikazivati samo HTML datoteke. Okna prilagođenih zadataka mogu omogućiti naredbe specifične za obrazac i sadržaj pomoći. HTML datoteku možete unijeti izravno u predložak obrasca, tako da korisnici mogu prikazati pomoć prilagođenog okna zadatka čak i tijekom izvanmrežnog ispunjavanja. Također možete prilagođeno okno zadatka povezati s HTML datotekom spremljenom na drugoj lokaciji. Na primjer, ako namjeravate često ažurirati sadržaj pomoći, ali ne želite objavljivati predložak obrasca prilikom svakog ažuriranja HTML datoteke pomoći, najbolje je da HTML datoteku spremite na drugo mjesto i povežete je s prilagođenim oknom zadatka. Zapamtite da predložak obrasca kompatibilan s preglednikom ne podržava okna prilagođenih zadataka, tako da prilagođeno okno zadatka morate stvoriti samo za obrasce koji su ispunjavani u programu InfoPath.

 • Uvjetno oblikovanje     Uvjetno oblikovanje možete koristiti da biste odredili razne mogućnosti oblikovanja za kontrolu koja se temelje na uvjetima koji se pojavljuju u obrascu. Ako su navedeni uvjeti zadovoljeni kada korisnik ispuni obrazac, primjenjuje se uvjetno oblikovanje. Kada dodate teksta pomoći u sekciju u predlošku obrasca i dodali uvjetno oblikovanje u odjeljku može korisnika za prikaz ili sakrivanje kontekstualni tekst pomoći za sekcije ili upravljati prema potrebi bez prebacivanje prikaza. To je koristan način za pružanje umetnute pomoći za određene sekcije ili kontrole za korisnike koji žele pomoći.

 • Vanjska pomoć     Vezu možete dodati u vanjsku datoteku, kao što je HTML datoteka na web-mjestu. Na primjer, ako web-mjesto tehničke podrške za vašu organizaciju sadrži web-stranicu za započinjanje sesije razgovora uživo s inženjerom tehničke podrške, u svoj predložak obrasca možete dodati vezu koja korisnicima omogućuje otvaranje stranice u njihovim web-preglednicima. Ovaj pristup je koristan prilikom dizajniranja predloška obrasca za drugi odjel u organizaciji, a taj odjel je bolje kvalificiran za pružanje pomoći i tehničke podrške korisnicima.

 • Sustav pomoći programa InfoPath za korisnike koji ispunjavaju obrasce     InfoPath sadrži određen sustav pomoći za korisnike koji ispunjavaju obrasce. Uputite korisnike da pritisnu F1 prilikom ispunjavanja obrasca; time ćete im omogućiti pristup temama pomoći o standardnoj funkcionalnosti programa InfoPath. Ovaj pristup koristite samo za obrasce koje korisnici ispunjavaju u programu InfoPath.

Vrh stranice

Stvaranje prikaza za datoteku pomoći

Za stvaranje odvojenog prikaza u predlošku obrasca kako bi korisnici vidjeli prikaz pomoći o ispunjavanju obrasca, prvo morate stvoriti prikaz pomoći za predložak obrasca, a zatim dodati gumb u zadani prikaz obrasca na koji korisnici mogu pritisnuti za pristup prikazu pomoći.

Stvaranje prikaza pomoći

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Upravljanje prikazima.

 2. Pod Akcije u oknu zadataka Prikazi pritisnite Dodavanje novog prikaza....

 3. U okviru Naziv novog prikaza upišite naziv za prikaz pomoći, a zatim pritisnite U redu.

  Na primjer, upišite Pomoć.

 4. Na predlošku obrasca pritisnite prikaz koji ste upravo dodali i upišite ili zalijepite tekst pomoći koji želite.

 5. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 6. U oknu zadataka Kontrole pritisnite Gumb.

 7. Pritisnite desnom tipkom miša gumb koji ste dodali, a zatim pritisnite Svojstva gumba u izborniku prečaca.

 8. Pritisnite karticu Općenito.

 9. U okvir natpis upišite natpis za gumb. Na primjer, upišite vratili obrazac.

 10. Pritisnite Pravila.

 11. U dijaloškom okviru Pravila pritisnite Dodaj.

 12. Pritisnite Dodaj akciju.

 13. U okviru Akcija pritisnite Promjena prikaza.

 14. U okviru Prikaz pritisnite naziv zadanog prikaza.

 15. Pritisnite U redu četiri puta za povratak na predložak obrasca.

Nakon stvaranja prikaza pomoći za predložak obrasca, potrebno je dodati gumb u zadani prikaz, tako da korisnici lako mogu pristupiti prikazu pomoći prilikom ispunjavanja obrasca.

Dodavanje gumba u zadani prikaz

 1. Na izborniku Prikaz kliknite Upravljanje prikazima.

 2. U oknu zadatka Prikazi pritisnite naziv zadanog prikaza.

 3. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 4. U oknu zadataka Kontrole pritisnite Gumb.

 5. Pritisnite desnom tipkom miša gumb koji ste dodali, a zatim pritisnite Svojstva gumba u izborniku prečaca.

 6. Pritisnite karticu Općenito.

 7. U okviru Natpis upišite natpis za gumb. Na primjer, upišite Pomoć.

 8. Pritisnite Pravila.

 9. U dijaloškom okviru Pravila pritisnite Dodaj.

 10. Pritisnite Dodaj akciju.

 11. U okviru Akcija pritisnite Promjena prikaza.

 12. U okviru Prikaz pritisnite naziv prikaza pomoći koji ste dodali u prethodnom postupku.

 13. Pritisnite U redu četiri puta za povratak na predložak obrasca.

Savjet : Ako želite, prikazu pomoći možete dodati iste kontrole kao one koje se nalaze u zadanom prikazu. Time korisnici mogu birati između ispunjavanja obrasca u zadanom prikazu, ako im nije potrebna pomoć, ili korištenja prikaza pomoći za ispunjavanje obrasca uz uvid u upute teksta pomoći.

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenog okna zadataka za prikazivanje datoteke pomoći

Napomene : Prije stvaranja okna prilagođenog zadatka za prikaz pomoći u predlošku obrasca, razmotrite sljedeće:

 • Predlošci obrazaca kompatibilni s preglednikom ne podržavaju okna prilagođenih zadataka.

 • Prije omogućavanja okna prilagođenog zadatka, prvo morate stvoriti HTML datoteku za okno prilagođenog zadatka korištenjem HTML uređivača kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Za stvaranje i omogućavanje okna prilagođenog zadatka učinite sljedeće:

 1. U izborniku Alati pritisnite Mogućnosti obrasca.

 2. Pod Kategorija pritisnite Programiranje.

 3. Odaberite potvrdni okvir Omogući prilagođeno okno zadatka.

 4. U okvir Naziv okna zadatka upišite naziv koji želite da se pojavi na vrhu prilagođenog okna zadatka. Na primjer, upišite Pomoć.

 5. Za dodavanje datoteke u predložak obrasca pritisnite Datoteke resursa.

  Napomena : Za povezivanje datoteke na predložak obrasca u okvir Mjesto okna zadatka upišite apsolutni put za lokaciju HTML datoteke, a zatim pritisnite U redu.

  Napomena o sigurnosti : Preporučljivo je da povezujete na HTML datoteku koja je smještena na istoj domeni kao predložak obrasca. U suprotnom će korisnici koji otvore obrazac koji se temelji na predlošku obrasca vidjeti upozorenje.

 6. U dijaloškom okviru Datoteke resursa pritisnite Dodaj.

 7. U dijaloškom okviru Dodaj datoteku pregledajte i odaberite HTML datoteku koju želite, a zatim pritisnite U redu.

 8. Ako u HTML datoteka koju ste dodali poziva dodatne datoteke, kao što su kaskadni listovi stilova, dodajte te datoteke.

  Savjet : Za otvaranje u zadanom oknu prilagođenog zadatka za predložak obrasca možete odrediti samo jednu HTML datoteku, ali možete dodati dodatne HTML datoteke u predložak obrasca kao datoteke resursa, a zatim između njih stvoriti hiperveze.

 9. U dijaloškom okviru Mogućnosti obrasca pritisnite naziv HTML datoteke koju ste upravo dodali u okvir Mjesto okna zadatka.

 10. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B. Prilagođeno okno zadatka koji ste upravo stvorili prikazivati prema zadanim postavkama kada pregledavate predložak obrasca.

Vrh stranice

Korištenje uvjetnog oblikovanja za prikazivanje kontekstualne pomoći

Sljedeći postupak opisuje kako se koristi uvjetno oblikovanje za prikaz ili skrivanje kontekstualne pomoći.

 1. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 2. U oknu zadatakaKontrole pritisnite Potvrdni okvir, a zatim pritisnite Sekcija.

 3. Pritisnite unutar sekcije koju ste upravo dodali u predložak obrasca, i upišite neki tekst pomoći.

 4. Izbrišite zadani natpisni tekst za potvrdni okvir, a zatim upišite Pritisnite za prikaz ili skrivanje pomoći.

 5. Pritisnite karticu za sekciju na predlošku obrasca, a zatim u izborniku Oblikovanje pritisnite Uvjetno oblikovanje.

 6. Pritisnite Dodaj.

 7. Pod Ako je ovaj uvjet istinit u prvom okviru pritisnite Odabir polja ili grupe.

 8. U dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe odaberite polje koje odgovara kontroli potvrdnog okvira koju ste dodali u koraku 2, a zatim pritisnite U redu.

 9. U drugom okviru, u dijaloškom okviru Uvjetno oblikovanje pritisnite jednako je.

 10. U trećem okviru pritisnite NEISTINITO.

 11. Pod Primijeni ovo oblikovanje odaberite potvrdni okvir Sakrij ovu kontrolu.

  Napomena : Uvjet je postavljen tako da će se u slučaju odabira potvrdnog okviraa prikazati sekcija.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Stvaranje hiperveze do vanjske datoteke pomoći ili web-mjesta

Sljedeći postupak opisuje kako dodati hipervezu s predloška obrasca do vanjske datoteke pomoći, kao što je HTML datoteka ili kompilirana datoteka pomoći (.chm) ili do web-mjesta, kao što je web-mjesto s tehničkom podrškom.

Napomene : 

 • Provjerite je li vanjske datoteke pomoći ili Web-mjesto koje ste stvorili vezu pristupačni za korisnike. Ako želite dodati vezu do HTML datoteke u predložak obrasca kompatibilan s programom InfoPath samo (drugim riječima, korisnici moraju koristiti InfoPath za ispunjavanje obrazaca koji se temelje na tom predlošku obrasca), možete dodati HTML datoteke u predložak obrasca tako da ih dodate kao datoteke resursa koje otvorite u prilagođenom oknu zadatka. Za predložak obrasca kompatibilan s preglednikom objavite HTML datoteke na web-mjesto na kojemu se može pristupiti svojim korisnicima, dajući prednost istom Web-mjestu gdje se nalazi, predlošku obrasca i stvoriti statičnu hipervezu u predlošku obrasca koja upućuje na vanjsku HTML datoteku.

 • Ako za datoteku pomoći odlučite koristiti drugi oblik, kao što je.chm datoteka, ne zaboravite provjeriti je li oblik datoteke koji ste izabrali podržan na operacijskim sustavima korisničkih računala.

Stvaranje statičke hiperveze do vanjske datoteke

 1. Na predlošku obrasca pritisnite mjesto na koje želite umetnuti hipervezu ili odaberite tekst ili sliku koje želite uključiti u hipervezu.

 2. Na alatnoj traci Standardno kliknite Umetni hipervezu  Slika gumba .

 3. Pritisnite karticu Općenito.

 4. U okviruAdresa upišite URL do kojeg želite vezu.

 5. Za izmjenu teksta koji će se pojaviti u predlošku obrasca upišite željeni tekst u okvir Tekst.

  Napomena : Ako ste odabrali sliku u koraku 1, ova mogućnost nije dostupna.

 6. Za priključivanje zaslonskog opisa koji će se pojavljivati kad korisnik bude pomicao pokazivač preko hiperveze, pritisnite karticu Napredno, a zatim u okviru Zaslonski opis upišite tekst koji želite prikazati.

 7. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje uputa za korisnike za prikaz sustava pomoći programa InfoPath

InfoPath uključuje poseban sustav pomoći koji ljudi mogu koristiti prilikom ispunjavanja obrazaca. Taj sustav pomoći sadrži informacije o uobičajenim zadacima, kao što je uključivanje ili isključivanje značajke Samodovršetak i provjere pravopisa teksta u obrascu. Kao dizajner obrasca, datoteku pomoći programa InfoPath možete otvoriti za korisnike obrasca pritiskom na F1 prilikom pregleda obrasca u prozoru pregleda.

Pomoć za korisnike obrasca je ograničena na zadatke koji se primjenjuju na sve obrasce, tako da je dobra ideja omogućiti prilagođenu datoteku pomoći za predloške obrazaca koje dizajnirate. Ako želite korisnicima pomoći pri prikazivanju sustava pomoći programa InfoPath prilikom ispunjavanja obrasca, u predložak obrasca dodajte upute koje objašnjavaju kako pristupiti sustavu pomoći programa InfoPath. Na primjer, u predložak obrasca možete unijeti jedan od sljedećih primjera:

 • Za otvaranje pomoći u programu InfoPath pritisnite F1.

 • Za otvaranje pomoći u programu InfoPath pritisnite Pomoć za program Microsoft Office InfoPath u izborniku Pomoć.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×