Dodavanje podatkovne veze u Microsoft SQL Server bazu podataka

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

U predložak obrasca možete dodati sekundarnu podatkovnu vezu koja šalje upit u Microsoft SQL Server bazu podataka. Sekundarnu podatkovnu vezu ne možete dodati u predložak obrasca koji šalje podatke obrasca u bazu podataka. Ako želite koristiti sekundarnu podatkovnu vezu za slanje podataka iz obrasca u bazu podataka, koristite sekundarnu podatkovnu vezu s web-uslugom koja radi s tom bazom podataka. Za dodatne informacije o dodavanju sekundarne podatkovne veze u web-uslugu pogledajte sekciju Vidi također.

Za dodavanje sekundarne podatkovne veze u bazu podataka učinite sljedeće:

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze u predložak obrasca    Ovaj korak stvara sekundarni izvor podataka s odgovarajućim poljima i grupama koje se temelje na načinu na koji su podaci spremljeni u bazi podataka. Također možete konfigurirati predložak obrasca kako bi obrasci mogli koristiti ovu podatkovnu vezu prilikom prvog otvaranja obrasca.

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za korištenje podatkovne veze    Ako želite da korisnici koriste podatkovnu vezu nakon otvaranja obrasca, predlošku obrasca možete dodati pravilo ili gumb kako bi korisnici mogli dobivati podatke iz podatkovne veze.

U ovom članku

Pregled

Prije početka

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za korištenje podatkovne veze

Pregled

Prilikom stvaranja predloška obrasca koji se temelji na vanjskom izvoru podataka, Microsoft Office InfoPath stvara glavnu podatkovna veza za taj vanjski izvor podataka. InfoPath zatim stvara vanjski izvor podataka za predložak obrasca koji se temelji na načinu na koji su podaci spremljeni u vanjski izvor podataka. Međutim, vanjski izvor podataka koji se koristi u glavnoj podatkovnoj vezi možda nema vrijednosti koje želite staviti u kontrole u predlošku obrasca. Te vrijednosti mogu postojati u drugom vanjskom izvoru podataka, kao što je druga baza podataka SQL poslužitelja. Za dobivanje vrijednosti iz drugog vanjskog izvora podataka svojem predlošku obrasca možete dodati sekundarnu podatkovnu vezu.

Sekundarna podatkovna veza je podatkovna veza koju dodajete u predložak obrasca. Ta podatkovna veza može biti podatkovna veza za upit ili podatkovna veza za slanje. Podatkovnu vezu za upit možete dodati u predložak obrasca samo kao sekundarnu podatkovnu vezu s bazom podataka SQL poslužitelja. Podatkovnu vezu dodajte samo ako su vam potrebni podaci iz vanjskog izvora podataka koji su drugačiji od onih iz glavne podatkovne veze. Podatkovnu vezu za slanje ne možete dodati u bazu podataka SQL poslužitelja kao sekundarnu podatkovnu vezu.

Kada dodate podatkovnu vezu za upit s bazom podataka, InfoPath stvara sekundarni izvor podataka s poljima podataka i grupama koje odgovaraju načinu na koji su podaci spremljeni u bazi podataka. Budući da struktura podataka u sekundarni izvor podataka mora podudarati načinom na koji su podaci spremljeni u tablicama baze podataka, ne možete mijenjati poljima i grupama u sekundarni izvor podataka. Možete konfigurirati svaku podatkovnu vezu za upit za spremanje rezultata tako da korisnici imaju pristup podacima dok obrazac niste povezani s mrežom. Ovisno o prirode podatke, trebali biste rezultate upita prikazati samo kada korisnici su povezani s mrežom.

Napomena o sigurnosti: Ako koristite sekundarne podatkovne veze za dohvaćanje povjerljive podatke iz vanjskog izvora podataka, preporučujemo vam da biste onemogućili tu značajku da biste zaštitili podatke iz neovlaštenu upotrebu u slučaju gubitka ili krađe računala. Ako onemogućiti tu značajku, podaci će biti dostupna samo ako je korisnik povezan s mrežom.

Kada u predložak obrasca dodate podatkovnu vezu za slanje upita, obrasci utemeljeni na tom predlošku po zadanom koriste tu podatkovnu vezu kada ih korisnik otvori. Predložak obrasca za korištenje podatkovne veze za slanje upita možete konfigurirati i na jedan od sljedećih načina:

 • Dodavanje pravila    Možete konfigurirati pravilo da biste koristili podatkovnu vezu za upit svaki put kada se pojavi uvjet u pravilo.

 • Dodavanje gumba    Gumb možete dodati u predložak obrasca koji korisnici mogu pritisnuti za dohvaćanje podataka pomoću podatkovne veze za upit.

 • Korištenje prilagođenog koda    Ako ne možete dodati pravila ili gumba, možete koristiti prilagođeni kod za dohvaćanje podataka pomoću podatkovne veze za upit. Korištenje prilagođenog koda potreban je razvojni inženjer da biste stvorili prilagođeni kod.

Vrh stranice

Prije nego što započnete

S obzirom da ste dodali sekundarnu podatkovnu vezu u bazu podataka SQL poslužitelja za vaš predložak obrasca, bit će vam potrebni sljedeći podaci od vašeg administratora baze podataka:

 • Naziv poslužitelja s bazom podataka koju ćete koristiti s ovim predloškom obrasca.

 • Naziv baze podataka koju ćete koristiti s ovim predloškom obrasca.

 • Provjera autentičnosti koju zahtijeva baza podataka. Za određivanje načina pristupanja korisnika bazi podataka, ona može koristiti provjeru autentičnosti sustava Microsoft Windows ili SQL Server provjeru autentičnosti.

 • Naziv tablice koji sadrži podatke koje želite poslati u obrazac. To je primarna tablica. Ako namjeravate koristiti više od jedne tablice u bazi podataka, potrebni su vam nazivi podređenih tablica. Također su vam potrebni nazivi polja u podređenim tablicama koja imaju odnos s poljima u primarnoj tablici.

 • Možete li spremiti rezultate upita u obrazac za izvanmrežno korištenje.

Vrh stranice

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Stvori novu vezu s funkcijom, pritisnite Primi podatke i pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite Baza podataka (samo Microsoft SQL Server ili Microsoft Office Access) i zatim pritisnite Dalje.

 5. Na sljedećoj stranici čarobnjaka pritisnite Odabir baze podataka.

 6. U dijaloškom okviru Odabir izvora podataka pritisnite Novi izvor.

 7. Na popisu S kojim se izvorom podataka želite povezati pritisnite Microsoft SQL Server, a zatim pritisnite Dalje.

 8. U okviru Naziv poslužitelja upišite naziv poslužitelja s bazom podataka.

 9. Pod Vjerodajnice za prijavu učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako baza podataka omogućuje pristup na osnovi vjerodajnica korištenih u mreži sustava Microsoft Windows, pritisnite Koristi Windows provjeru autentičnosti.

  • Ako baza podataka omogućuje pristup na osnovi određenog korisničkog imena i lozinke koju dobijete od administratora baze podataka, pritisnite Koristi ovo korisničko ime i lozinku i zatim upišite korisničko ime i lozinku u okvire Korisničko ime i Lozinka.

 10. Pritisnite Dalje.

 11. Na sljedećoj stranici čarobnjaka na popisu Odaberite bazu podataka koja sadrži željene podatke, pritisnite bazu podataka koju želite koristiti, odaberite potvrdni okvir Povezivanje s određenom tablicom, pritisnite naziv primarne tablice, a zatim pritisnite Dalje.

 12. Na sljedećoj stranici čarobnjaka u okviru Naziv datoteke upišite naziv za datoteku u kojoj su spremljene informacije podatkovne veze.

 13. Za spremanje postavki pritisnite Završi.

 14. U podatkovnu vezu za upit dodajte bilo koju drugu tablicu koju želite koristiti.

  Kako?

  1. Pritisnite Dodavanje tablice.

  2. U dijaloškom okviru Dodavanje tablice ili upita kliknite naziv podređene tablice, a zatim kliknite Dalje. InfoPath pokušava odredio odnosa koji se podudaraju naziva polja u obje tablice. Ako ne želite koristiti predloženi odnos, odaberite odnos, a zatim kliknite Ukloni odnos. Da biste dodali odnosa, kliknite Dodaj odnos. U dijaloškom okviru Dodavanje odnosa kliknite naziv svaki povezano polje u odgovarajući stupac, a zatim u redu.

  3. Pritisnite Završi.

  4. Za dodavanje dodatnih podređenih tablica ponovite ove korake.

 15. Pritisnite Dalje.

 16. Ako želite da rezultati podatkovne veze za upit budu dostupni kad obrazac nije povezan s mrežom, odaberite potvrdni okvir Spremi kopiju podataka u predložak obrasca.

  Napomena o sigurnosti: Biranjem ovog potvrdnog okvira spremaju se podaci na računalu korisnika ako obrazac koristi ovu podatkovnu vezu. Ako obrazac prima osjetljive podatke iz podatkovne veze, možda želite onemogućiti ovu značajku kao pomoć pri zaštiti podataka u slučaju da se računalo izgubi ili da bude ukradeno.

 17. Pritisnite Dalje.

 18. Na sljedećoj stranici čarobnjaka upišite opisni naziv za ovu sekundarnu podatkovnu vezu. Ako želite da obrazac automatski prima podatke prilikom otvaranja, uključite potvrdni okvir Automatski učitaj podatke prilikom otvaranja obrasca.

Vrh stranice

Korak 2: Konfiguriranje predloška obrasca za korištenje podatkovne veze

Ako želite da obrasci koji se temelje na ovom predlošku obrasca koriste ovu podatkovnu vezu kad korisnik otvori obrazac, u predložak obrasca koji koristi podatkovnu vezu možete dodati pravilo pod određenim uvjetima ili možete dodati predložak obrasca koji korisnici mogu pritisnuti za korištenje podatkovne veze.

Dodavanje pravila

Predlošku obrasca možete dodati pravilo za dohvat podataka iz podatkovne veze za upit kad god je zadovoljen uvjet pravila. Sljedeći postupak podrazumijeva da ste za predložak obrasca stvorili podatkovnu vezu za upit te da ste konfigurirali kontrolu na predlošku obrasca za prikazivanje podataka iz te podatkovne veze.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Dvaput pritisnite kontrolu kojoj želite dodati pravilo.

 3. Pritisnite karticu Podaci.

 4. Pod Provjera valjanosti i pravila pritisnite Pravila.

 5. U dijaloškom okviru Pravila pritisnite Dodaj.

 6. U okviru Naziv unesite naziv pravila.

 7. Da biste odredili uvjet kada izvoditi pravilo, kliknite Postavljanje uvjetapa unesite uvjet. Pravilo će se pokrenuti kada se pojavi uvjet. Ako ste postavili uvjeta, pravilo će se pokrenuti svaki put kada korisnik mijenja vrijednost u kontroli i prelazi svoj pokazivač izvan te kontrole.

 8. Pritisnite Dodaj akciju.

 9. U popisu Akcija pritisnite Upit putem podatkovne veze.

 10. U popisu Podatkovna veza pritisnite podatkovnu vezu za upit koju želite koristiti, a zatim pritisnite U redu za zatvaranje svih otvorenih dijaloških okvira.

 11. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Dodavanje gumba

U predložak obrasca možete dodati kontrolu gumba koji korisnici mogu pritisnuti za dobivanje podataka iz podatkovne veze za upit.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Povucite kontrolu gumba na predložak obrasca.

 4. Dvaput pritisnite kontrolu gumba koju ste dodali u predložak obrasca.

 5. Pritisnite karticu Općenito.

 6. U popisu Akcija pritisnite Osvježi.

 7. U okviru Natpis upišite naziv koji želite da se pojavljuje na gumbu u predlošku obrasca.

 8. Pritisnite Postavke.

 9. U dijaloškom okviru Osvježi pritisnite Jedan sekundarni izvor podataka.

 10. U popisu Odaberite sekundarni izvor podataka pritisnite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podatkovnoj vezi za upit.

 11. Pritisnite U redu za zatvaranje svih otvorenih dijaloških okvira.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×