Dodavanje podatkovne veze korištenjem postavki u biblioteci veza

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Pregled

Prije nego što započnete

Dodavanje podatkovne veze za upit

Dodavanje podatkovne veze za slanje

Pregled

Ako dizajnirate nekoliko predložaka obrazaca koji koristi slične podatkovne veze, preporučujemo da koristite datoteku podatkovne veze umjesto stvaranja podatkovnu vezu s vanjskim izvorom podataka za svaki predložak. Na taj način, morate ažurirati samo jedan podatkovna veza promjenama informacije podatkovne veze za čitav niz predložaka u povezanom obrascu. Na primjer, kada premještate predloške obrasca s mreže test radnog mrežu, morate da biste ažurirali podatke postavke veze samo jednom u biblioteci veza umjesto ažuriranja podatkovnu vezu u svaki predložak obrasca. Kada obrazac koji se temelji na predlošku obrasca koja koristi datoteku podatkovne veze koristi podatkovnu vezu, podatkovne veze automatski ažurira nove postavke.

Podatkovna veza je XML datoteku s nastavkom datoteke .xml ili .udcx koja sadrži podatke o vezi za jedan vanjski izvor podataka. Datoteka je pohranjena u biblioteci podatkovne veze na poslužitelju na kojem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Podatkovna veza se stvara razvojni inženjer ili pretvaranjem podatkovnu vezu u postojećeg predloška obrasca u datoteku podatkovne veze tako da kliknete gumb Pretvori u dijaloškom okviru Podatkovnih veza(Alati) .

Prednosti korištenja datoteke podatkovne veze obuhvaćaju sljedeće:

 • Više obrazaca može koristiti istu datoteku podatkovne veze, pa nema potrebe za stvaranje iste podatkovne veze ispočetka za svaki predložak.

 • Ako se promijene mjesto ili postavke veze za vanjski izvor podatka, morate ažurirati samo datoteku podatkovne veze, a ne svaki predložak obrasca.

 • Podatkovna veza može sadržavati zamjenski podatke za provjeru autentičnosti koje je moguće koristiti poslužitelj kada korisnik ispuni obrazac pomoću web-preglednika.

 • Obrasce koji se temelje na predlošku obrasca kompatibilnog s preglednikom koji su ispunjeni u pregledniku možete povezati s poslužiteljima u drugu domenu samo s podatkovne veze koje koriste datoteke podatkovne veze.

Napomena: Microsoft Office InfoPath koristi datoteke podatkovne veze koje pratite univerzalni podatkovne veze baze podataka verzije 2.0 formatu. Ova verzija je nadskup za verzije 1.0 oblik datoteke koristi Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. InfoPath ne može koristiti datotekama podatkovne veze u obliku verzije 1.0 datoteke.

Prilikom dodavanja podatkovne veze u predložak obrasca korištenjem postavki u biblioteci podatkovnih veza, stvarate sekundarnu podatkovnu vezu u tom predlošku obrasca. Ova podatkovna veza je drugačija od glavne podatkovne veze koja je stvorena prilikom dizajniranja predloška obrasca na osnovi baze podataka, web-usluge ili postavki u biblioteci podatkovnih veza. Sekundarnu podatkovnu vezu dodajte samo ako ne možete dobiti ili slati podatke putem glavne podatkovne veze.

Vrh stranice

Prije nego što započnete

Za dodavanje podatkovne veze u predložak obrasca korištenjem postavki koje su spremljene u biblioteci podatkovnih veza bit će vam potrebne sljedeće informacije od administratora web-mjesta:

 • Lokacija poslužitelja koji izvodi Microsoft Office SharePoint Server 2007, koji sadrži web-mjesto koje uključuje biblioteku podatkovne veze

 • Naziv datoteke podatkovne veze u biblioteci podatkovnih veza koje želite koristiti

 • Sadrži li datoteka podatkovne veze postavke za podatkovnu vezu za upit ili podatkovnu vezu za slanje

 • Možete li konfigurirati predložak obrasca za sigurno spremanje rezultata upita u obrascu za izvanmrežno korištenje ako su postavke za podatkovnu vezu za upit

Vrh stranice

Dodavanje podatkovne veze za upit

Za dodavanje podatkovne veze u predložak obrasca korištenjem postavki u biblioteci veza morate provesti sljedeći postupak:

 1. Dodajte sekundarnu podatkovnu vezu u predložak obrasca.

 2. Povežite kontrole do upita i polja podataka u sekundarnom izvoru podataka.

 3. Konfigurirajte predložak obrasca za korištenje podatkovne veze korištenjem pravila ili gumba.

Korak 1: Dodavanje sekundarne podatkovne veze

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Traži veze na Microsoft Office SharePoint Server, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u popisu Web-mjesto, pritisnite naziv web-mjesta na poslužitelju koji pokreće Office SharePoint Server 2007 s bibliotekom veza.

  Moje web-mjesto nije na popisu

  Za dodavanje web-mjesta na popis učinite sljedeće:

  1. Kliknite Upravljanje web-mjestima.

  2. U dijaloškom okviru Upravljanje web-mjestima , kliknite Dodaj.

  3. U okvir URL unesite mjesto biblioteke podatkovnih veza.

  4. U okvir zaslonski naziv upišite naziv biblioteke podatkovnih veza. Ovaj naziv pojavit će se na popisu web-mjesta u čarobnjaku za povezivanje s podacima.

  5. Pritisnite U redu.

  6. Pritisnite Zatvori.

 5. Pritisnite naziv biblioteke podatkovnih veza kako biste vidjeli popis datoteka podatkovnih veza, pritisnite naziv datoteke podatkovne veze koju želite koristiti za ovu podatkovnu vezu, a zatim pritisnite Dalje.

 6. Ovisno o postavkama veze u datoteci podatkovne veze, sljedeća stranica čarobnjaka može od vas zatražiti da odredite ogledne vrijednosti za svaki parametar.

  Kako odrediti ogledne vrijednosti?

  1. Odaberite parametra u tablici parametara , a zatim Postavi vrijednost uzorka.

  2. U okvir vrijednost uzorka upišite vrijednost da korisnički može koristiti za to polje, a zatim kliknite u redu.

  3. Ponovite te korake za svaki parametar u tablici parametara , a zatim kliknite Dalje.

  Tehnička napomena

  Kada konfigurirate podatkovnu vezu s web-servisa u čarobnjaku za povezivanje s podacima, Microsoft Office InfoPath povezuje s web-servisa i zahtjeve datoteka Web servisa Description Language (WSDL). WSDL datoteka sadrži sheme koje koriste web-servisa. Web-servisa odgovori na zahtjev za slanjem ove datoteke programa InfoPath. InfoPath koristi podatke u tu datoteku da biste dodali odgovarajućim poljima i grupama u sekundarni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe vrstu nepoznat element u WSDL datoteci, InfoPath koristi ogledne podatke da bi odredio definiciju vrste nepoznat element, a zatim dodaje odgovarajućim poljima i grupama sekundarni izvor podataka.

 7. Želite li da rezultati upita budu dostupni kad obrazac nije priključen na mrežu, uključite potvrdni okvir Spremi kopiju podataka u predložak obrasca.

  Napomena o sigurnosti: Potvrđivanjem tog okvira rezultati upita spremaju se u predlošku obrasca. Podaci spremljeni u predlošku obrasca, pa je dostupne u obrascima koje korisnici ispunjavaju, čak i ako svojim računalima niste povezani s mrežom. Ako dobivate osjetljive podatke iz podatkovne veze, preporučujemo vam da biste onemogućili tu značajku da biste zaštitili podatke u slučaju gubitka ili krađe računala.

 8. Pritisnite Dalje.

  Sljedeća stranica čarobnjaka će prikazati sažetak postavki za ovu podatkovnu vezu.

 9. Upišite opisni naziv podatkovne veze. Ovaj naziv pojavljuje se na popisu Izvor podataka u oknu zadatka Izvor podataka.

 10. Za omogućavanje obrazaca koji se temelje na predlošku obrasca da koriste ovu podatkovnu vezu dok su otvoreni odaberite potvrdni okvir Automatski učitaj podatke prilikom otvaranja obrasca.

Vrh stranice

Korak 2: Dodajte kontrolu za prikaz podataka korisnicima

 1. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 2. Kontrolu dovucite u predložak obrasca.

 3. U dijaloškom okviru Povezivanje kontrola odaberite polje na koje želite povezati kontrolu, a zatim pritisnite U redu.

Korak 3: Konfigurirajte predložak obrasca za korištenje podatkovne veze

Ako želite da korisnici učitavaju podatke iz podatkovne veze nakon otvaranja obrasca, u predložak obrasca možete dodati pravilo koje podatkovnu vezu koristi pod određenim okolnostima ili u predložak obrasca možete dodati gumb koji korisnici mogu pritisnuti za korištenje podatkovne veze.

Dodavanje pravila

U predložak obrasca možete dodati pravilo koje izvodi podatkovnu vezu za upit, kad je uvjet za pravilo ispunjen. Sljedeći postupak podrazumijeva da ste stvorili podatkovnu vezu za upit za predložak obrasca i da ste u predlošku obrasca konfigurirali kontrolu za prikazivanje podataka iz podatkovne veze.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Dvaput pritisnite kontrolu kojoj želite dodati pravilo.

 3. Pritisnite karticu Podaci.

 4. Pod Provjera valjanosti i pravila pritisnite Pravila.

 5. U dijaloškom okviru Pravila pritisnite Dodaj.

 6. U okviru Naziv unesite naziv pravila.

 7. Da biste odredili uvjet kada izvoditi pravilo, kliknite Postavljanje uvjetapa unesite uvjet. Pravilo će se pokrenuti kada se pojavi uvjet. Ako ste postavili uvjeta, pravilo će se pokrenuti svaki put kada korisnik mijenja vrijednost u kontroli i prelazi svoj pokazivač izvan te kontrole.

 8. Pritisnite Dodaj akciju.

 9. U popisu Akcija pritisnite Upit putem podatkovne veze.

 10. U popisu Podatkovna veza pritisnite podatkovnu vezu za upit koju želite koristiti, a zatim pritisnite U redu za zatvaranje svih dijaloških okvira.

 11. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Dodavanje gumba za korištenje podatkovne veze za upit

U predložak obrasca možete dodati kontrolu gumba koji korisnici mogu pritisnuti prilikom ispunjavanja obrasca koji se temelji na predlošku obrasca. Prilikom pritiska gumb može dohvatiti podatke iz podatkovne veze za upit.

 1. Ako predložak obrasca ima više prikaza, kliknite naziv prikaza u izborniku Prikaz da biste prešli u prikaz s kontrolom na mjesto na koje želite prikazati podatke iz sekundarni izvor podataka.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. Povucite kontrolu gumba u predložak obrasca.

 4. Dvaput pritisnite kontrolu gumba koji ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Pritisnite karticu Općenito.

 6. U popisu Akcija pritisnite Osvježi.

 7. U okviru Natpis upišite naziv koji želite da se pojavljuje na gumbu u predlošku obrasca.

 8. Pritisnite Postavke.

 9. U dijaloškom okviru Osvježi pritisnite Jedan sekundarni izvor podataka.

 10. U popisu Odaberite sekundarni izvor podataka pritisnite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podatkovnoj vezi za upit.

 11. Pritisnite U redu za zatvaranje svih otvorenih dijaloških okvira.

 12. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

Vrh stranice

Dodavanje podatkovne veze za slanje

Ako datoteka podatkovne veze sadrži postavke za podatkovnu vezu za slanje, predložak obrasca možete konfigurirati kako biste korisnicima dopustili slanje podataka iz obrasca putem podatkovne veze. Prilikom konfiguriranja predloška obrasca za dopuštanje korisnicima da šalju svoje podatke obrasca, InfoPath dodaje gumb Pošalji na alatnu traku Standardno i naredbu Pošalji u izbornik Datoteka. Mogućnosti slanja za predložak obrasca možete konfigurirati u dijaloškom okviru Mogućnosti slanja (izbornik Alati). Mogućnosti slanja su konfigurirane na isti način na koji ste dodali sekundarnu podatkovnu vezu, koja je podatkovna veza za slanje. Za dodatne informacije o dodavanju podatkovne veze za slanje u predložak obrasca pogledajte sekciju Vidi također.

 1. U izborniku Alati pritisnite Podatkovne veze.

 2. U dijaloškom okviru Podatkovne veze , kliknite Dodaj.

 3. U čarobnjaku za povezivanje s podacima pritisnite Traži veze na Microsoft Office SharePoint Server, a zatim pritisnite Dalje.

 4. Na sljedećoj stranici čarobnjaka u popisu Web-mjesto pritisnite naziv web-mjesta s bibliotekom veza.

  Moje web-mjesto nije na popisu

  Za dodavanje web-mjesta na popis učinite sljedeće:

  1. Kliknite Upravljanje web-mjestima.

  2. U dijaloškom okviru Upravljanje web-mjestima , kliknite Dodaj.

  3. U okvir URL unesite mjesto biblioteke podatkovnih veza.

  4. U okvir zaslonski naziv upišite naziv biblioteke podatkovnih veza. Ovaj naziv pojavit će se na popisu web-mjesta u čarobnjaku za povezivanje s podacima.

  5. Pritisnite U redu.

  6. Pritisnite Zatvori.

 5. Pritisnite naziv biblioteke podatkovnih veza kako biste vidjeli popis datoteka podatkovnih veza, pritisnite naziv datoteke podatkovne veze koju želite koristiti za podatkovnu vezu za slanje, a zatim pritisnite Dalje.

 6. Ako su postavke za podatkovnu vezu za slanje u web-uslugu, InfoPath može otkriti koji parametri u web-usluzi mogu primati podatke. Podatkovnu vezu za slanje možete konfigurirati za slanje svih podataka ili dijelova podataka u predložak obrasca.

  Kako?

  1. U popisu Parametri pritisnite parametar koji će primati podatke iz obrasca.

  2. Za slanje svih podataka u obrazac za ovaj parametar, uključujući korijenski element i sve upute o postupku, učinite sljedeće:

   1. Pritisnite Cijeli obrazac (XML dokument, uključujući upute za obradu).

   2. Za slanje podataka kao niza odaberite potvrdni okvir Pošalji podatke kao niz znakova. Uobičajeno ovaj potvrdni okvir odabirete za slanje digitalno potpisanih podataka. U ostalim slučajevima, ovaj potvrdni okvir očistite.

  3. Za određivanje polja ili grupe za ovaj parametar učinite sljedeće:

   1. Pod Mogućnosti parametra pritisnite Polje ili grupa.

   2. Kliknite Izmjena slika gumba .

   3. U dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe pritisnite polje ili grupu čije podatke želite poslati, a zatim pritisnite U redu.

   4. U popisu Uključi pritisnite Samo tekst i podređeni elementi za slanje samo sadržaja polja ili grupa ili pritisnite XML podstablo, uključujući odabrani element, za slanje oba sadržaja i odabrane grupe ili polja.

  4. Ponovite korake za svaki parametar.

 7. Pritisnite Dalje.

 8. Na sljedećoj stranici čarobnjaka, u okvir Unesite naziv podatkovne veze upišite opisni naziv za to podatkovne veze za slanje.

Vrh stranice

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×