Dodavanje jezika uređivanja ili postavljanje jezičnih postavki u sustavu Office

Pretplata na Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Pomoću mogućnosti jezika u sustavu Office možete dodati jezik ili odabrati jezik na kojem se prikazuju pomoć i zaslonski opisi.

Jezične mogućnosti nalaze se u dijaloškom okviru Postavite preference jezika kojemu pristupate putem izbornika Datoteka > Mogućnosti > Jezik. Jezik prikaza i pomoći možete postaviti zasebno. Možete, primjerice, sve uskladiti s jezikom operacijskog sustava ili pak koristiti kombinaciju različitih jezika za operacijski sustav, uređivanje, prikaz i pomoć.

Jezične postavke u programu Word 2013

Dostupnost jezika ovisi o jezičnoj verziji sustava Microsoft Office te o dodatnim jezičnim paketima, paketu jezičnog sučelja ili jezicima zaslonskih opisa instaliranih na računalu. Ako željeni jezik alata za jezičnu provjeru, prikaza ili pomoći nije dostupan, trebali biste nabaviti i instalirati jezični paket ili paket jezičnog sučelja. Dodatne informacije potražite u članku Odabir između jezičnog paketa i paketa jezičnog sučelja.

Jezik u programe sustava Office možete dodati tako da dodate jezik uređivanja. Jezik uređivanja sastoji se od rasporeda tipkovnice i alata za jezičnu provjeru za taj jezik. Alati za jezičnu provjeru sadrže značajke specifične za taj jezik, npr. rječnike za provjeru pravopisa i gramatike ili gumbe za smjer odlomka. (Zadani jezik uređivanja prikazuje se na vrhu popisa i podebljanim fontom. Ako je potrebno, možete ga promijeniti tako da odaberete željeni jezik i kliknete Postavi kao zadano.)

 1. Otvorite program iz sustava Office, npr. Word.

 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika za uređivanje na popisu Dodavanje dodatnog jezika za uređivanje odaberite jezik koji želite dodati, a zatim kliknite Dodaj.

  Dodani jezik pojavit će se na popisu jezika uređivanja.

Ako se u stupcu Raspored tipkovnice prikazuje natpis Nije omogućeno, učinite sljedeće:

 1. Kliknite vezu Nije omogućeno.

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje jezika kliknite Dodaj jezik, odaberite jezik na popisu i kliknite Dodaj.

 3. Zatvorite dijaloški okvir Dodavanje jezika. Jezik bi se trebao prikazati kao Omogućeno u odjeljku Raspored tipkovnice u odjeljku Odabir jezika za uređivanje.

Ako se u stupcu Jezična provjera prikazuje Nije instalirano, možda ćete morati nabaviti jezični paket ili paket jezičnog sučelja da biste mogli koristiti alate za jezičnu provjeru za taj jezik.

 • Da biste putem interneta nabavili potreban jezični paket, kliknite vezu Nije instalirano.

Jezici za prikaz i pomoć jezici su koji se u sustavu Office koriste za prikaz elemenata, kao što su stavke izbornika, naredbe i kartice, te prikaz datoteke pomoći.

Zadani jezik prikazuje se na vrhu popisa podebljanim fontom. Redoslijed jezika na popisima jezika za prikaz i pomoć onaj je kojim sustav Office koristi jezike. Ako je, primjerice, vaš redoslijed jezika prikaza španjolski <zadano>, njemački pa japanski, a jezični alati za španjolski uklone se s računala, njemački postaje zadani jezik za prikaz.

Postavljanje zadanog jezika:

 1. Otvorite program iz sustava Office, npr. Word.

 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika prikaza i pomoći odaberite jezik koji želite koristiti, a zatim kliknite Postavi kao zadano.

Jezici prikaza koji se koriste u programima sustava Office

Ako koristite više jezika i prilagodili ste Office da radi onako kako želite, možete pregledati sve programe sustava Office i vidjeti koji je zadani jezik prikaza tih programa.

 • U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika prikaza i pomoći kliknite Prikaz jezika prikaza instaliranih za svaki program iz sustava Microsoft Office.

Napomena: Ta je značajka dostupna samo u sljedećim programima sustava Office: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Nije dostupna za sve programe sustava Office 2016.

Zaslonski su opisi mali skočni prozori koji prikazuju kratku kontekstnu pomoć kada postavite pokazivač miša na element prikaza kao što je gumb, kartica, kontrola dijaloškog okvira ili izbornik. Postavljanjem jezika zaslonskih opisa u jednom programu iz sustava Office taj se jezik postavlja za sve programe sustava Office koje ste instalirali.

 1. Otvorite program iz sustava Office, npr. Word.

 2. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 3. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office u odjeljku Odabir jezika zaslonskih opisa kliknite strelicu da biste odabrali jezik zaslonskih opisa.

  Napomene: 

  • Ta značajka nije dostupna u sustavu Office 2016.

  • Ako jezik koji želite koristiti nije na popisu, morat ćete dodati nove jezične servise. Kliknite Kako dobaviti dodatne jezike zaslonskih opisa s web-mjesta Office.com?, a zatim slijedite upute za preuzimanje i instalaciju.

  • Nakon što instalirate novi jezik zaslonskog opisa, on postaje zadani jezik zaslonskog opisa.

Dodatne informacije o zaslonskim opisima potražite u članku Prikaz i skrivanje zaslonskih opisa.

Jezične postavke sustava Microsoft Office 2007 uključite mogućnosti za određeni jezik, kao što su mogućnosti koje su za neke jezike dostupne na vrpci i u dijaloškim okvirima. Kada, primjerice, uključite jezične mogućnosti za japanski, uključujuću se i mogućnosti Fonetski vodič i Obuhvati znakove.

Ako instalirate jezični paket za Microsoft Office 2007, jezik vrpce, izbornika, dijaloških okvira i pomoći možete promijeniti na jezik jezičnog paketa. Uz to, možete koristiti i alate za jezičnu provjeru, kao što su alati za provjeru pravopisa ili gramatike na drugom jeziku. Dodatne informacije o značajkama jezičnog paketa potražite u članku Dodatni jezični paket za Office.

U sustavu Office 2007 jezične se mogućnosti nalaze u dijaloškom okviru Jezične postavke paketa Microsoft Office 2007.

Jezične postavke u sustavu Office 2007

Da biste dodali jezik u programe sustava Office 2007, najprije provjerite je li jezik koji želite koristiti instaliran na vaše računalo. Potom morate omogućiti jezik koji želite koristiti. Mogućnosti za određeni jezik koje su uključene ovise o omogućenim jezicima i programima koje koristite.

 1. Kliknite Start >Svi programi >Microsoft Office > Alati sustava Microsoft Office > Jezične postavke za Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite karticu Jezici za uređivanje.

 3. Na popisu Dostupni jezici za uređivanje odaberite jezik koji želite omogućiti, a zatim kliknite Dodaj.

  Jezik se dodaje na popis Omogućeni jezici za uređivanje i sve mogućnosti za određeni jezik koje su dostupne u programima sustava Izdanje 2007 Office se uključuju.

Zadani jezik za uređivanje prikazuje se pri dnu kartice Jezici za uređivanje. Ako je potrebno, možete ga promijeniti odabirom željenog jezika na popisu Primarni jezici za uređivanje.

Kada promijenite primarni jezik za uređivanje, automatski se mijenja predložak Normal.dotm u programu Word. Preporučujemo da, prije no što promijenite primarni jezik za uređivanje, spremite kopiju predloška Normal.dotm i u naziv mu stavite oznaku svog jezika, na primjer Normal_hrvatski.dotm. Predložak Normal.dotm obično se sprema u C:\Users\korisničko_ime\AppData\Roaming\Microsoft\Predlošci. Korisničko_ime predstavlja ime osobe koja je prijavljena na računalo.

Napomena: Jezik s popisa Omogućeni jezici za uređivanje nije moguće ukloniti ako je taj jezik postavljen kao primarni jezik za uređivanje. Da biste ga uklonili s popisa Omogućeni jezici za uređivanje, najprije morate na popisu Primarni jezik za uređivanje odabrati neki drugi jezik, a zatim taj jezik ukloniti s popisa Omogućeni jezici za uređivanje.

 1. Kliknite Start >Svi programi >Microsoft Office > Alati sustava Microsoft Office > Jezične postavke za Microsoft Office 2007.

 2. Kliknite karticu Prikaz jezika.

  Napomena: Kartica Zaslonski jezik prikazuje se tek nakon što instalirate jezični paket.

 3. Na popisu Prikaži Microsoft Office izbornike i dijaloške okvire u: odaberite jezik koji želite koristiti za vrpcu, izbornike i dijaloške okvire.

 4. Na popisu Prikaži pomoć u: odaberite jezik koji želite koristiti za pomoć.

 5. Ako ste instalirali tri ili više jezika, prikazat će se popis Prikaži redoslijed prioriteta jezika. Da biste promijenili prioritet jezika, odaberite jezik na popisu, a zatim kliknite Gore ili Dolje.

Ako vam se prikazuje stavka (ograničena podrška) uz jezik na popisu Omogućeni jezici za uređivanje, to znači da su jezične mogućnosti za taj jezik uključene, ali raspored tipkovnice za taj jezik nije instaliran u operacijski sustav Windows.

Jezici za uređivanje s ograničenom podrškom

Ako želite koristiti isti raspored tipkovnice za sve omogućene jezike, možete slobodno zanemariti poruku o (ograničenoj podršci) za svoje jezike. Ako želite koristiti raspored tipkovnice za jezik koji ima ograničenu podršku, morate dodati jezik za uređivanje ili postaviti jezične postavke u sustavu Office za taj jezik.

Ako želite upisivati na jeziku koji ne koristi latinično pismo, kao što su arapski ili kineski, ili ako pak želite koristiti nativni raspored tipkovnice jezika za svaki pojedini latinični jezik, morate omogućiti raspored tipkovnice za taj jezik, a zatim možete prelaziti s jednog jezika na drugi pomoću jezične trake.

Omogućivanje rasporeda tipkovnica sustava Office 2007 u sustavu Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8

 1. Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + X, a zatim kliknite Upravljačka ploča.

  mogućnosti i popis naredbi prikazuju se pritiskom na kombinaciju tipke s logotipom sustava windows i tipke x

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni način unosa.

 3. Za jezik koji želite dodati kliknite Mogućnosti.

  Dodavanje načina unosa na upravljačkoj ploči sustava Windows 8

 4. U odjeljku Način unosa kliknite Dodavanje načina unosa. Možete kliknuti i Pretpregled da biste vidjeli kako izgleda uređaj za unos.

  Dodavanje načina unosa u sustavu Windows 8

 5. Kliknite željeni način unosa, a zatim Dodaj.

  Dodavanje načina unosa u sustavu Windows 8

Omogućivanje rasporeda tipkovnica sustava Office 2007 u sustavima Windows 7 i Windows Vista

 1. Kliknite Start > Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija u odjeljku Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

  Napomena: U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične mogućnosti, a zatim kliknite karticu Tipkovnice i jezici.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu Gumb Promijeni tipkovnice .

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik.

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti i kliknite U redu. Jezik će biti dodan na popis Zadani ulazni jezik.

U sustavu Windows XP (za Office 2010 i 2007)

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, a potom kliknite Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, a zatim Regionalne i jezične odrednice.

  Napomena: U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite karticu Jezici, a zatim u odjeljku Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodavanje.

 5. U dijaloškom okviru Dodavanje ulaznog jezika na popisu Ulazni jezik kliknite željeni jezik, a zatim kliknite U redu.

Vidi također

Omogućivanje ili promjena jezika rasporeda tipkovnice

Provjera pravopisa i gramatike na nekom drugom jeziku

Uključivanje automatskog prepoznavanja jezika

Automatsko prebacivanje tipkovnice na jezik okolnog teksta

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×