Dodavanje ili brisanje ispune ili efekta za SmartArt grafiku

Izgled svoje SmartArt grafike možete promijeniti mijenjanjem ispune njenih oblika ili teksta, ili dodavanjem trodimenzionalnih (3D) efekata kao što su sjene, odrazi, sjajevi, meki rubovi, kosine i zakretanja.

Sadržaj članka

Pregled ispuna, stupnjevanja i 3D efekata

Dodavanje ispune obliku u SmartArt grafici

Dodavanje ispune tekstu u SmartArt grafici

Primjena efekta na oblik u SmartArt grafici

Primjena efekta na tekst u SmartArt grafici

Brisanje ispune iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

Brisanje efekta iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

Pregled ispuna, stupnjevanja i 3D efekata

Ispuna je unutrašnjost oblika. Možete mijenjati boju ispune oblika ili možete teksturu, sliku ili stupnjevanje upotrebljavati kao ispunu. Stupnjevanje je postupno mijenjanje boja ili nijansa, obično iz jedne boje u drugu ili iz jedne nijanse u drugu nijansu iste boje.

SmartArt grafika s neprozirnom ispunom i oblici s ispunom s prijelazom

Možete imati oblike koji se prikazuju s rubovima i dubinom i koji rotiraju u 3-D prostoru.

Ako je čitava SmartArt grafika trodimenzionalna (naziva se koherentnost 3-D scene), možete uređivati tekst i oblikovanje svakog zasebnog oblika, ali oblik biste trebali ponovo postaviti i promijeniti mu veličinu samo u dvodimenzionalnom prostoru.

Za prebacivanje između 2D i 3D, pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Oblici pritisnite Uredi u 2D. Gumb Uredi u 2D privremeno otključava vašu SmartArt grafiku za uređivanje tako da možete pomicati oblike i mijenjati im veličinu — ali 3D efekt je još uvijek primijenjen na vašu SmartArt grafiku i ponovo se pojavljuje kad ponovo pritisnete Uredi u 2D.

Vrh stranice

Dodavanje ispune obliku u SmartArt grafici

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za dodavanje ispune jednom obliku pritisnite oblik.

  • Za dodavanje iste ispune višestrukim oblicima pritisnite prvi oblik i zatim pritisnite i držite CTRL dok označavate ostale oblike kojima želite dodati ispunu.

  • Za dodavanje ispune svim oblicima u SmartArt grafici pritisnite SmartArt grafiku, a zatim pritisnite CTRL+A kako biste odabrali sve oblike.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika pritisnite strelicu pored Ispuna oblika i zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za dodavanje ili promjenu boje ispune pritisnite boju koju želite. Ako ne želite odabrati boju, pritisnite Bez ispune.

   Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Više boja ispune, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Za dodavanje ili promjenu slike ispune pritisnite Slika, pronađite mapu u kojoj se nalazi slika koju želite koristiti, pritisnite datoteku slike, a zatim pritisnite Umetni.

  • Za dodavanje ili promjenu stupnjevite ispune ispune postavite pokazivač miša na Stupnjevanje, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Za prilagođavanje stupnjevite ispune pritisnite Više stupnjevanja, a zatim odaberite značajke koje želite.

  • Za dodavanje ili promjenu teksture ispune, postavite pokazivač miša na Tekstura, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Za prilagođavanje teksture pritisnite Više tekstura, a zatim odaberite značajke koje želite.

Dodavanje ispune pozadine za cjelokupnu SmartArt grafiku radi se na sljedeći način:

 1. Desnom tipkom miša pritisnite rub SmartArt grafike, a zatim pritisnite Oblikuj objekt na izborniku prečaca.

 2. Pritisnite Ispuna, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

Vrh stranice

Dodavanje ispune tekstu u SmartArt grafici

 1. Odaberite tekst u obliku SmartArt grafike kojem želite dodati ispunu.

  Za dodavanje jednake ispune tekstu u više oblika, odaberite tekst u prvom obliku, a zatim pritisnite i držite CTRL dok odabirete tekst u ostalim oblicima.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi WordArt stilovi pritisnite strelicu pored Tekstualna ispuna, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za dodavanje ili promjenu boje ispune pritisnite boju koju želite. Ako ne želite odabrati boju, pritisnite Bez ispune.

   Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Više boja ispune, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta.

  • Za dodavanje ili promjenu slike ispune pritisnite Slika, pronađite mapu u kojoj se nalazi slika koju želite koristiti, pritisnite datoteku slike, a zatim pritisnite Umetni.

   Kad diskontinuirano odabirete više dijelova teksta i primjenjujete slikovnu ispunu, svaka pojedinačna selekcija bit će ispunjena cijelom slikom. Slika se neće prostirati po označenom tekstu.

  • Za dodavanje ili promjenu stupnjevite ispune postavite pokazivač miša na Stupnjevanje, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Za prilagođavanje stupnja pritisnite Više stupnjevanja, a zatim odaberite značajke koje želite.

  • Za dodavanje ili promjenu teksture ispune postavite pokazivač miša na Tekstura, a zatim pritisnite varijantu koju želite.

   Za prilagođavanje teksture pritisnite Više tekstura, a zatim odaberite značajke koje želite.

Vrh stranice

Primjena efekta na oblik u SmartArt grafici

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajnirane kombinacije efekata vašoj SmartArt grafici je primjena brzog stila. Brzi stilovi za SmartArt grafike (ili SmartArt stilovi) uključuju rubove, sjene, vrste crta, stupnjevanja i 3D perspektive i mogu se primijeniti na cjelokupnu SmartArt grafiku ili na pojedinačne oblike slijedeći korake u nastavku teksta. Brzi stilovi za pojedinačne oblike nazivaju se Stilovi oblika, a brzi stilovi za cjelokupnu SmartArt grafiku nazivaju se SmartArt stilovi. I SmartArt stilovi i Stilovi oblika prikazuju se u minijaturama u galerijama brzih stilova. Kad postavite svoj pokazivač preko minijature, možete vidjeti kako se brzi stil odražava na vašu SmartArt grafiku ili oblik.

 1. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za primjenu efekta na jedan oblik pritisnite oblik kojem želite dodati efekt.

  • Za dodavanje istog efekta višestrukim oblicima pritisnite prvi oblik i zatim pritisnite i držite CTRL dok označavate ostale oblike kojima želite dodati ispunu.

  • Za dodavanje efekta svim oblicima u SmartArt grafici pritisnite SmartArt grafiku, a zatim pritisnite CTRL+A kako biste odabrali sve oblike.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika pritisnite Efekti oblika, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za dodavanje ili promjenu ugrađenih kombinacija efekata postavite pokazivač na Unaprijed postavljeno, a zatim pritisnite efekt koji želite.

   Za prilagođavanje ugrađenih efekata pritisnite 3D mogućnosti, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

  • Za dodavanje ili promjenu sjene postavite pokazivač miša na Sjena, a zatim pritisnite sjenu koju želite.

   Za prilagođavanje sjene pritisnite Mogućnosti sjenčanja, a zatim odaberite značajke koje želite.

  • Za dodavanje ili promjenu odraza postavite pokazivač miša na Odraz, a zatim pritisnite varijantu odraza koju želite.

  • Za dodavanje ili promjenu sjaja postavite pokazivač miša na Sjaj, a zatim pritisnite varijantu sjaja koju želite.

   Za prilagođavanje boja sjaja pritisnite Više žarkih boja, a zatim pritisnite boju koju želite. Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Još boja, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta

  • Za dodavanje ili promjenu mekog ruba postavite pokazivač na Meki rubovi, a zatim pritisnite veličinu koju želite.

  • Za dodavanje ili promjenu ruba postavite pokazivač na Kosina, a zatim pritisnite rub koji želite.

   Za prilagođavanje ruba pritisnite 3D mogućnosti, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

  • Za dodavanje ili promjene 3D zakretanja postavite pokazivač na 3D zakretanje, a zatim pritisnite zakretanje koje želite.

   Za prilagođavanje zakretanja pritisnite Mogućnosti 3D zakretanja, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

   Napomene : 

   • Za stvaranje prilagođenog efekta dodavanjem više pojedinačnih efekata, ponovite korak 2. Istom obliku ne možete dodavati više efekata, ali možete dodati ispunu i druge efekte kao što su Meki rub ili Kosina.

   • Ako želite primijeniti efekt na oblike koji su dijelovi većeg oblika, poput onih u izgledu Zaobilaženje popisa za isticanje slike u vrsti Popis, odaberite sve združene oblike prije nego dodate efekt.

    U donjem primjeru odabrani su svi združeni oblici u velikom obliku. Ako želite dodati efekt na jedan od združenih oblika, poput kružnog oblika (rezervirano mjesto za sliku sa suncem i planinama), uvjerite se da ste odabrali samo taj oblik. Ako želite dodati efekt cjelokupnom većem obliku, odaberite sve združene oblike kao što je dolje prikazano. Imajte na umu da je efekt primijenjen na svaki oblik pojedinačno, ne na grupu oblika.

    SmartArt grafika popisa zaobilaženja 1 koja prikazuje odabrane povezane oblike

   • Dodavanje efekta pozadini cjelokupne SmartArt grafike radi se na sljedeći način:

    1. Desnom tipkom miša pritisnite rub SmartArt grafike, a zatim pritisnite Oblikuj objekt na izborniku prečaca.

    2. Pritisnite Sjena, 3D oblik ili 3D zakretanje, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

Vrh stranice

Primjena efekta na tekst u SmartArt grafici

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajniranih kombinacija efekata tekstu ili cjelokupnoj SmartArt grafici je primjena brzog stila. Brzi stilovi za tekst zovu se WordArt stilovi. WordArt stilovi prikazuju se u minijaturama u galeriji brzih stilova. Kad ostavite pokazivač na minijaturi, možete vidjeti kako se WordArt stil odražava na vašu SmartArt grafiku.

 1. Odaberite tekst u obliku SmartArt grafike kojem želite dodati efekt.

  Za dodavanje jednakog efekta tekstu na više mjesta odaberite tekst na prvom mjestu, a zatim pritisnite i držite CTRL dok odabirete tekst na ostalim mjestima.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje, u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualni efekti, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za dodavanje ili promjenu sjene postavite pokazivač miša na Sjena, a zatim pritisnite sjenu koju želite.

   Za prilagođavanje sjene pritisnite Mogućnosti sjenčanja, a zatim odaberite značajke koje želite.

  • Za dodavanje ili promjenu odraza postavite pokazivač miša na Odraz, a zatim pritisnite varijantu odraza koju želite.

  • Za dodavanje ili promjenu sjaja postavite pokazivač miša na Sjaj, a zatim pritisnite varijantu sjaja koju želite.

   Za prilagođavanje boja sjaja pritisnite Više žarkih boja, a zatim pritisnite boju koju želite. Za prebacivanje na boju koja se ne nalazi u tema boja pritisnite Još boja, a zatim pritisnite boju koju želite na kartici Standardno ili izradite svoju boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno se ne ažuriraju ako kasnije promijenite tema dokumenta

  • Kako biste dodali svom tekstu izgled dubine dodavanjem ili promjenom ruba, postavite pokazivač na Kosina, a zatim pritisnite rub koji želite.

   Za prilagođavanje kosine pritisnite 3D mogućnosti, a zatim odaberite mogućnosti koje želite.

  • Za dodavanje ili promjene 3D zakretanja postavite pokazivač na 3D zakretanje, a zatim pritisnite 3D zakretanje koje želite.

   Kako biste prilagodili 3D zakretanje, pritisnite Mogućnosti 3D zakretanja i zatim odaberite mogućnosti koje želite.

  • Kako biste dodali ili promijenili izvijanje ili put teksta, postavite pokazivač na Pretvorba, a zatim pritisnite izvijanje ili put koji želite.

Vrh stranice

Brisanje ispune iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

 1. Pritisnite oblik ili tekst iz kojeg želite izbrisati ispunu.

  Za brisanje iste ispune iz više oblika ili više dijelova teksta pritisnite prvi oblik ili dio teksta, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete ostale oblike ili dijelove teksta.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za brisanje ispune iz oblika u grupi Stilovi oblika pritisnite Ispuna oblika, a zatim pritisnite Bez ispune. Za brisanje stupnjevite ispune, postavite pokazivač na Stupnjevanje, a zatim pritisnite Bez stupnjevanja.

  • Za brisanje ispune iz teksta u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualna ispuna, a zatim pritisnite Bez ispune. Za brisanje stupnjevite ispune postavite pokazivač na Stupnjevanje, a zatim pritisnite Bez stupnjevanja.

Vrh stranice

Brisanje efekta iz oblika ili teksta u SmartArt grafici

 1. Pritisnite oblik ili tekst s kojeg želite izbrisati efekt.

  Za brisanje istog efekta s više oblika ili više dijelova teksta pritisnite prvi oblik ili dio teksta, a zatim pritisnite i držite CTRL dok pritišćete ostale oblike ili dijelove teksta.

 2. Pod SmartArt alati, na kartici Oblikovanje učinite nešto od sljedećeg:

  Slika kartice Oblik SmartArt alata

  • Za brisanje efekta iz oblika u grupi Stilovi oblika pritisnite Efekti oblika.

  • Za brisanje efekta iz teksta u grupi WordArt stilovi pritisnite Tekstualni efekti.

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Za brisanje ugrađene kombinacije efekata iz oblika postavite pokazivač na Unaprijed postavljeno, a zatim pritisnite Bez unaprijed postavljenog.

  • Za brisanje sjene postavite pokazivač na Sjena, a zatim pritisnite Bez sjene.

  • Za brisanje odraza postavite pokazivač na Odraz, a zatim pritisnite Bez odraza.

  • Za brisanje sjaja postavite pokazivač na Sjaj, a zatim pritisnite Bez sjaja.

  • Za brisanje mekih rubova s oblika postavite pokazivač na Meki rubovi, a zatim pritisnite Bez mekih rubova.

  • Za brisanje ruba postavite pokazivač na Kosina, a zatim pritisnite Bez kosine.

  • Za brisanje 3D zakretanja postavite pokazivač na 3D zakretanje, a zatim pritisnite Bez zakretanja.

  • Za brisanje puta ili izvijanja s teksta, postavite pokazivač na Pretvorba, a zatim pritisnite Bez pretvorbe.

Savjet : Za brzo brisanje svog prilagođavanja iz oblika desnom tipkom miša pritisnite oblik, a zatim pritisnite Ponovo postavi oblik na izborniku prečaca.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×