Dodavanje i reprodukcija zvukova u prezentaciji

Za poboljšavanje vaše prezentacije možete dodati zvuk za isticanje ili efekt.

Sadržaj članka

O zvukovima

Dodavanje zvuka

Pregled zvuka

Odabir između automatskog pokretanja i pokretanja na pritisak miša

Neprekidna reprodukcija zvuka

Skrivanje ikone za zvuk

Postavljanje mogućnosti pokretanja i zaustavljanja zvuka

O zvukovima

Kada u slajd umetnete zvuk, pojavljuje se ikona Slika ikone koja predstavlja datoteku zvuka. Za reprodukciju zvuka tijekom izlaganja prezentacije možete postaviti zvuk s automatskim početkom kada se slajd prikaže, pokrenuti ga na pritisak mišem, s automatskim početkom, ali uz odgodu ili reproducirati zvuk kao dio animacijskog slijeda. Također možete reproducirati glazbu s CD medija ili dodati pripovijedanje u prezentaciju.

Možete dodati zvukove iz datoteka na računalu, s mreže ili iz programa Microsoft Clip Organizer. Također možete snimiti vlastite zvukove za dodavanje u prezentaciju ili za to možete koristiti zvukove s CD medija.

Možete izvršiti pregled zvuka i ikonu za zvuk učiniti nevidljivom tijekom dijaprojekcije skrivanjem ili pomicanjem izvan slajda u sivo područje.

Kod korištenja zvučnog efekta za isticanje, potrebno je jedanput reproducirati zvuk, što je unaprijed zadani postupak za zvukove u programu Microsoft Office PowerPoint. Kako biste nastavili reprodukciju zvuka sve do zaustavljanja ili tijekom trajanja cijele prezentacije, potrebno je odabrati mogućnosti zaustavljanja u oknu zadatka Prilagođena animacija ili postaviti neprekidnu reprodukciju zvuka. Ne odaberete li trenutak zaustavljanja zvuka, on će se zaustaviti kad sljedeći put pritisnete slajd.

Samo se WAV (waveform audio data) zvučne datoteke mogu uložiti — sve druge vrste medijskih datoteka su povezane. Po unaprijed zadanom, .wav zvučne datoteke koje su veće od 100 kilobajta (KB) automatski se s prezentacijom povezani objekt, a ne uloženi objekt u nju. Možete povećati maksimum za uložene .wav datoteke do najviše 50.000 KB, ali povećanje ovog maksimuma također utječe na ukupnu veličinu prezentacije.

Kada umetnete povezanu zvučnu datoteku, program PowerPoint stvara vezu do trenutnog mjesta zvučne datoteke. Premjestite li kasnije zvučnu datoteku na drugo mjesto, PowerPoint je ne može pronaći kada želite izvođenje datoteke. Dobra je praksa kopirati zvukove u istu mapu u kojoj se nalazi i prezentacija prije umetanja zvukova. PowerPoint stvara vezu do zvučne datoteke i može je pronaći tako dugo dok je držite u mapi prezentacije, čak i kada mapu premjestite ili kopirate na drugo računalo. Drugi način kojim možete osigurati da se povezane datoteke nalaze u istoj mapi kao i prezentacija je upotreba značajke Pakiranje za CD. Korištenjem te značajke sve datoteke kopiraju se na isto mjesto (CD ili mapa) s prezentacijom i automatski se ažuriraju sve veze zvučnih datoteka. Kada se u prezentaciji nalaze povezane datoteke, potrebno je kopirati povezane datoteke i prezentaciju ako tu prezentaciju namjeravate izlagati s drugog računala ili je poslati e-poštom.

Želite li .wav zvučnu datoteku u prezentaciji, možete povećati veličinu uložene datoteke do maksimalnih 50.000 KB (50 megabajta). Međutim, povećanjem gornje granice povećava se i ukupna veličina prezentacije, što može usporiti njezino izvođenje.

Vrh stranice

Dodavanje zvuka

Kako biste spriječili moguće probleme s vezama, dobro je kopirati zvukove u istu mapu u kojoj se nalazi prezentacija prije dodavanja zvukova u prezentaciju.

 1. U oknu koji sadrži kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi.

 2. Pritisnite slajd kojem želite dodati zvuk.

 3. Na kartici Umetanje u grupi Multimedijski isječci kliknite strelicu ispod Zvuk.

  Slika kartice Umetanje

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Pritisnite Zvuk iz datoteke, pronađite mapu koja sadrži tu datoteku, a zatim dvostruko pritisnite datoteku koju želite dodati.

  • Pritisnite Zvuk iz organizatora isječaka, klizačem pronađite željeni isječak u oknu zadatka Isječak crteža, a zatim ga pritisnite kako biste ga dodali u slajd.

   Savjet : Prije dodavanja u prezentaciju možete pregledati isječak. U oknu zadatka Isječak crteža, u okviru Rezultati koji prikazuje dostupne isječke prijeđite pokazivačem miša preko minijature isječka. Pritisnite strelicu koja će se pojaviti, a zatim pritisnite Pretpregled/Svojstva.

Vrh stranice

Pregled zvuka

 1. Na slajdu pritisnite ikonu za zvuk Slika ikone.

 2. Pod Alati za zvuk, na kartici Mogućnosti u grupi Reprodukcija pritisnite Pregled. Također, možete dvostruko pritisnuti ikonu zvuka.

Vrh stranice

Odabir između automatskog pokretanja i pokretanja na pritisak miša

Prilikom umetanja zvuka pojavljuje se poruka s pitanjem o načinu pokretanja zvuka: automatski (Automatski) ili na pritisak miša (Kada se klikne).

 • Za automatsko pokretanje zvuka kada prikažete slajd pritisnite Automatski.

Zvuk se reproducira automatski kada prikažete slajd osim ako se na slajdu ne nalaze i drugi medijski efekti. Postoje li i drugi efekti, poput animacije, zvuk se reproducira nakon tog efekta.

 • Za ručno pokretanje zvuka kada pritisnite na slajd pritisnite Kada se klikne.

Prilikom umetanja zvuka dodaje se efekt okidača reprodukcije. Ta je postavka poznata pod nazivom okidač jer je za reprodukciju zvuka potrebno pritisnuti na određeni objekt, a ne samo na slajd.

Napomena : Veći broj zvukova dodaju se jedan na drugi i reproduciraju redoslijedom dodavanja. Želite li da svaki zvuk započne kada ga pritisnete, nakon umetanje odvucite ikone za zvuk jednu od druge.

Vrh stranice

Neprekidna reprodukcija zvuka

Zvuk je moguće reproducirati neprekidno u jednom slajdu ili u većem broju slajdova.

Neprekidna reprodukcija zvuka u jednom slajdu

 1. Pritisnite ikonu za zvuk Slika ikone.

 2. Pod Alati za zvuk, na kartici Mogućnosti u grupi Mogućnosti zvuka odaberite potvrdni okvir Ponavljaj do zaustavljanja.

  Slika kartice Mogućnosti alata za zvuk

Napomena : Prilikom ponavljanja zvuka, zvuk se neprekidno reproducira sve do prelaska na sljedeći slajd.

Reprodukcija zvuka u većem broju slajdova

 1. Na kartici Animacije u grupi Animacije pritisnite Prilagođena animacija.

  slika kartice animacije

 2. U oknu zadatka Prilagođena animacija pritisnite strelicu s desne strane odabranog zvuka u popisu Prilagođena animacija, a zatim pritisnite Mogućnosti efekta.

 3. Na kartici Efekt pod Zaustavi reprodukciju pritisnite Nakon, a zatim odaberite ukupan broj slajdova u kojima će se datoteka izvoditi.

  Napomena : Zvučna datoteka treba biti iste duljine kao i navedena vremena prikazivanja slajdova. Duljinu zvučne datoteke možete vidjeti na kartici Postavke zvuka pod Informacije.

Vrh stranice

Skrivanje ikone za zvuk

Važno     Koristite ovu mogućnost samo ako ste postavili automatsku reprodukciju zvuka ili ako ste za reprodukciju zvuka stvorili neku drugu kontrolu, poput okidača. (Okidač je neki objekt na prezentaciji, poput slike, oblika, gumba, odlomka teksta ili tekstualnog okvira, koji na pritisak pokreće određenu akciju.) Ikona za zvuk je uvijek vidljiva u običnom prikazu osim ako je ne odvučete izvan slajda.

 1. Pritisnite ikonu za zvuk Slika ikone.

 2. Pod Alati za zvuk, na kartici Mogućnosti u grupi Mogućnosti zvuka odaberite potvrdni okvir Sakrij za vrijeme projekcije.

  Slika kartice Mogućnosti alata za zvuk

Vrh stranice

Postavljanje mogućnosti pokretanja i zaustavljanja zvuka

 1. Za prilagodbu postavki reprodukcije ili zaustavljanja zvučne datoteke, pritisnite ikonu za zvuk Slika ikone.

 2. Na kartici Animacije u grupi Animacije pritisnite Prilagođena animacija.

  slika kartice animacije

 3. U oknu zadatka Prilagođena animacija pritisnite strelicu s desne strane odabranog zvuka u popisu Prilagođena animacija, a zatim pritisnite Mogućnosti efekta.

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  Odaberite kada će započeti reprodukcija zvuka

  Na kartici Efekt pod Započni reprodukciju učinite jedno od sljedećeg:

  • Za trenutni početak izvođenja zvučne datoteke pritisnite Od početka.

  • Za početak izvođenja zvučne datoteke iz posljednjeg reproduciranog zapisa na CD mediju pritisnite Od posljednjeg mjesta.

  • Za početak izvođenja zvučne datoteke nakon vremenske odgode, pritisnite Od vremena, a zatim unesite ukupno trajanje odgode u sekundama.

  Odaberite kada prestaje reprodukcija zvuka

  Na kartici Efekt pod Zaustavi reprodukciju učinite jedno od sljedećeg:

  • Za zaustavljanje zvučne datoteke pritiskom miša na ovaj slajd pritisnite Prilikom pritiska (zadano).

  • Za zaustavljanje zvučne datoteke nakon ovog slajda pritisnite Nakon trenutnog slajda.

  • Za reprodukciju zvučne datoteke u nekoliko slajdova pritisnite Nakon, a zatim unesite ukupan broj slajdova u kojima će se ta datoteka izvoditi.

   Napomena : Kod posljednje dvije mogućnosti trajanje zvuka treba biti jednako trajanju navedenih vremena prikazivanja slajdova. Duljinu zvučne datoteke možete vidjeti na kartici Postavke zvuka pod Informacije.

Vrh stranice

Napomene : 

Vrh stranice

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Kako ga možemo poboljšati?

Kako ga možemo poboljšati?

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!