Dodavanje brojeva stranica u dokument programa Word 2010

Brojeve stranica možete dodati na gornju marginu (zaglavlje), donju marginu (podnožje), pa čak i na bočne margine dokumenta sustava Word 2010. Položaj i izgled brojeva stranica odredite slijedeći upute u ovom članku.

Savjet : Upute za dodavanje drugih podataka, npr. datuma i vremena, imena autora, naslova dokumenta, puta do dokumenta, riječi kao što su "Povjerljivi podaci tvrtke" i drugih stavki u zaglavlje ili podnožje potražite u članku Dodavanje i uklanjanje zaglavlja i podnožja u programu Word 2010. Možete i dodati naziv datoteke.

Dodavanje brojeva stranica

Da biste numerirali sve stranice ili izuzeli naslovnu (prvu) stranicu, koristite ovaj postupak.

 1. Na kartici Umetanje kliknite Broj stranice

  插入頁碼

 2. Odaberite mjesto u dokumentu na kojem želite da se broj stranice nalazi, npr. Vrh stranice (zaglavlje), Dno stranice (podnožje), Margine stranice (bočne strane) ili Trenutni položaj.

  Savjet : Ako odaberete Trenutni položaj, broj stranice bit će umetnut na mjesto u dokumentu na kojem se trenutno nalazi kursor.

  選擇頁碼位置

 3. Na padajućem popisu odaberite oblik broja stranice.

 4. Da biste se vratili u tijelo dokumenta, pritisnite Esc ili kliknite Zatvori zaglavlje i podnožje na kartici Dizajn.

  按一下 [設計] 索引標籤上的 [關閉頁首及頁尾]

  Savjet : Da biste iz numeriranja stranica izuzeli naslovnu stranicu, u odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn provjerite je li potvrđen okvir Različita prva stranica.

  核取 [首頁不同] 方塊

Dodavanje brojeva stranica u obliku X od Y (npr. Stranica 1 od 25)

Uz broj trenutne stranice možete prikazati i ukupan broj stranica u dokumentu.

 1. Na kartici Umetanje kliknite Broj stranice

  插入頁碼

 2. Odaberite mjesto u dokumentu na kojem želite da se broj stranice nalazi, npr. Vrh stranice (zaglavlje), Dno stranice (podnožje) ili Trenutni položaj.

  Savjet : Ako odaberete Trenutni položaj, broj stranice bit će umetnut na mjesto u dokumentu na kojem se trenutno nalazi kursor.

  選擇頁碼位置

 3. Na padajućem popisu u odjeljku X od Y odaberite Podebljani broj 1, Podebljani broj 2 ili Podebljani broj 3.

  選擇 [頁 X / Y] 格式

 4. Da biste promijenili stil numeriranja, u odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Broj stranice pa Oblikuj brojeve stranica.

  頁碼格式

 5. Na popisu Oblik broja odaberite željeni stil pa kliknite U redu.

Dodavanje brojeva neparnih i parnih stranica

Da biste brojeve neparnih stranica smjestili u desno podnožje stranice, a brojeve parnih stranca u lijevo podnožje stranice.

 1. Kliknite neku neparnu stranicu, npr. prvu stranicu dokumenta na koju želite dodati broj stranice.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Podnožje.

 3. Na popisu ugrađenih oblikovanja odaberite Jednostavno (neparna stranica).

  選擇 [簡約 (奇數頁)]

 4. U odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn potvrdite okvir Različite neparne i parne stranice.

  核取 [奇偶頁不同]

  Napomena : Da biste iz numeriranja stranica izuzeli naslovnu stranicu, u odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn provjerite je li potvrđen okvir Različita prva stranica.

  核取 [首頁不同] 方塊

 5. U odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Sljedeće da biste kursor prebacili u podnožje za parne stranice.

  按 [下一步]

 6. U odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Podnožje.

 7. Na popisu ugrađenih oblikovanja odaberite Jednostavno (parna stranica).

Dodavanje brojeva stranica u različite sekcije dokumenta

U velikim je dokumentima katkad potrebno koristiti različite oblike brojeva u različitim sekcijama. Na naslovnoj (prvoj) stranici nije potreban broj stranice, na stranicama sadržaja možete koristiti rimske brojeve (i., ii., iii.), a u glavnom dokumentu možete koristiti arapske brojeve (1, 2, 3). Da biste postavili različite oblike numeriranja stranica u dokumentu, koristite ovaj postupak – ili pogledajte ovaj videozapis.

 1. Da biste prikazali sve simbole sakrivenih znakova u dokumentu, na kartici Polazno kliknite simbol sakrivenih znakova. 隱藏字元符號 .

  在 [常用] 索引標籤上,按一下隱藏字元符號。

  Savjet : Tako ćete moći vidjeti prijelome sekcija koje ćete dodavati.

 2. Pomaknite se na dno naslovne ili prve stranice.

 3. Na kartici Izgled stranice kliknite Prekidi pa u odjeljku Prijelomi odjeljka kliknite Sljedeća stranica.

  按一下 [下一頁]

 4. Savjet : Naslovna je stranica sekcija 1, a ostatak dokumenta sekcija 2.

 5. Pomaknite se na dno prve stranice sekcije 2 (sadržaja) pa dvokliknite da biste otvorili podnožje. Prikazivat će vam se veza Isto kao prethodno koju morate prekinuti.

  在頁尾中:[同前]

 6. Uz aktivan kursor u podnožju u odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Poveži s prethodnim.

  Napomena : Time ćete prekinuti vezu između sekcije 1 (naslovne stranice) i sekcije 2 (sadržaja).

 7. Pomaknite se na dno posljednje stranice sekcije 2 (sadržaja).

 8. Na kartici Izgled stranice kliknite Prekidi pa u odjeljku Prijelomi odjeljka kliknite Sljedeća stranica.

  按一下 [下一頁]

 9. Uz aktivan kursor u podnožju u odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Poveži s prethodnim.

  Napomena : Time ćete prekinuti vezu između sekcije 2 (sadržaja) i sekcije 3 (ostatka dokumenta).

 10. Kliknite bilo gdje u tablici sadržaja pa na kartici Umetanje kliknite Broj stranice, Dno stranice, a potom na padajućem popisu odaberite Jednostavan broj 2.

 11. U odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Broj stranice pa Oblikuj brojeve stranica.

  頁碼格式

 12. Na popisu Oblik broja odaberite oblik rimskih brojeva pa kliknite U redu.

  選擇羅馬數字格式

 13. Pomaknite se do podnožja prve stranice sekcije 3 (ostatka dokumenta).

 14. Na kartici Umetanje kliknite Broj stranice, Dno stranice pa na padajućem popisu odaberite Jednostavan broj 2.

  Napomene : Ako se prikazuje neki drugi broj stranice, a ne "1", učinite sljedeće da biste ga promijenili:

  • U odjeljku Alati za zaglavlja i podnožja na kartici Dizajn kliknite Broj stranice pa Oblikuj brojeve stranica.

  • U odjeljku Numeriranje stranica u okvir Počni od unesite broj 1 pa kliknite U redu.

  設定起始頁碼

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×