Dodatne mogućnosti

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Mogućnosti uređivanja

Nakon pritiska na tipku Enter Premjesti odabrano     Čini susjednoj ćeliji sljedeća aktivna ćelija nakon pritiskanja tipke ENTER u trenutno aktivnoj ćeliji. U okviru smjer označiti susjedne ćelije postaje aktivna.

Smjer     Čini susjednoj ćeliji sljedeća aktivna ćelija nakon pritiskanja tipke ENTER u trenutno aktivnoj ćeliji. U okviru smjer označiti susjedne ćelije postaje aktivna.

Automatski Umetni decimalni zarez     Potvrdite ovaj okvir da biste prikazali broj s decimalnim prema zadanim postavkama.

 • Mjesta     U okviru mjesta da biste naznačili mjesto na koje Microsoft Office Excel automatski smješta decimalnog zareza brojeva koji se unose kao konstante na radnom listu, unesite broj decimalnih mjesta. Pozitivan broj decimalni zarez pomiče se ulijevo; negativni broj decimalni zarez pomiče udesno. Ako okvir mjesta prazna ili je postavljeno na 0 (nula), morate ručno unijeti decimalnog zareza. Da biste nadjačali tu mogućnost, upišite decimalni zarez u ćeliju unesete broj.

Omogući ručicu za ispunu te povlačenje i ispuštanje ćelija     Potvrdite ovaj okvir za premještanje i kopiranje ćelija i podataka povlačenjem. Kada je odabrana ta mogućnost, možete povući i ručice za ispunu za kopiranje podataka i ispunjavanje susjednih ćelija nizom podataka.

 • Upozorenje prije pisanja preko ćelija     Prikazuje poruku ispustite li ćelije iznad drugih ćelija koje sadrže podatke.

Dopusti uređivanje izravno u ćelijama     Potvrdite ovaj okvir da biste omogućili uređivanje u ćeliji tako da dvokliknete ćelije umjesto uređivanja sadržaja ćelije u traci formule.

Proširi oblike opsega podataka i formule     Odaberite da biste automatski oblikovati nove stavke dodane na kraj popisa u skladu oblik ostatak popis. Formule koje se ponavljaju u svakom retku također se kopiraju. Da biste proširili, oblici i formule moraju se pojaviti u barem tri na pet redaka koji prethode novi redak.

Omogući automatski unos postotka     Odaberite kako biste pomnožili sa 100 sve brojeve koji su manji od 1 koje ste unijeli u ćelije koje su oblikovane kao postotak oblik. Poništite taj potvrdni okvir da biste pomnožili sa 100 sve brojeve koje ste unijeli u ćelije koje su oblikovane kao postotak oblikovanje, uključujući brojeve jednaka ili veća od 1.

Omogući automatsko dovršavanje za vrijednosti ćelija     Dovršava unose teksta koji počnete upisivati u stupac s podacima. Ako prvih nekoliko slova koje unesete odgovara postojećem unosu u tom stupcu, Excel ispunjava ostatak teksta umjesto vas.

Zumiranje kotačićem IntelliMouse na     Ako imate pokazivačkog uređaja Microsoft IntelliMouse, postavlja kotačić da biste povećali umjesto pomaknite se na radni list ili grafikon listu.

Korisnik upozorava na kada dođe do operacije na dulje vrijeme     Odaberite želite li biti obaviješteni kad postupak utječe na velik broj ćelija i traje dugo traje.

 • Kada utječe na ovaj broj ćelija (u tisućama)     Omogućuje određivanje maksimalni broj ćelija na koje utječe postupak bez upozorenja korisniku. Ako se više ćelija od maksimalnog broja ćelija, primit ćete obavijest.

 • Koristi razdjelnike sustava     Odaberite da biste koristili zadani decimalni i razdjelnikom tisućica. Poništite okvir za unos zamjenskih razdjelnika.

  • Decimalnog razdjelnika     Da biste promijenili zadani decimalni razdjelnik, očistite koristi razdjelnike sustavaodaberite zadani razdjelnik u okviru decimalnog razdjelnika , a zatim unesite razdjelnik koji želite koristiti.

  • Razdjelnikom tisućica     Za promjenu zadanog razdjelnika tisućica, očistite koristi razdjelnike sustava, odaberite zadani razdjelnik u na razdjelnikom tisućica okvir, a zatim unesite razdjelnik koji želite koristiti.

Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje

Prikaži gumbe mogućnosti lijepljenja     Potvrdite da bi Excel automatski prikazao dijaloški okvir s posebnim mogućnostima prilikom lijepljenja, kao što su Samo oblikovanje i Poveži ćelije.

Pokaži gumbe mogućnosti umetanja     Potvrdite da bi Excel automatski prikazao dijaloški okvir s posebnim mogućnostima prilikom umetanja ćelija, redaka ili stupaca, kao što su Oblikovanje isto kao i iznad i Očisti oblikovanje.

Izreži, Kopiraj i sortiranje umetnutim objektima s njihovim nadređenim ćelijama     Zadržava grafičkih objekata, gumbi, tekstni okviri, nacrtanih objekata i slika s njihovim povezane ćelije prilikom izrezivanja, kopiranja, filtriranja ili sortiranja na radnom listu.

Prikaz

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata     Prikazuje popis nedavno korištenih radnih knjiga u odjeljku Nedavno korišteni dokumenti kada kliknete gumb Microsoft Office slika gumba tako da možete brzo otvoriti te radne knjige. Unesite broj radnih knjiga koje želite prikazati u okviru Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata . Unesite ili odaberite pozitivan broj između 0 i 50.

Jedinice ravnala     Omogućuje odabir jedinica koje želite prikazati na ravnalu prikaza izgled.

Prikaz svih prozora na programskoj traci      Odaberite za prikaz više radnih knjiga na programskoj traci sustava Windows.

Prikaži traku formula     Prikazuje traku formule. Pojavit će se na traci formule pri vrhu radnog lista.

Prikaži funkciju Zaslonski opisi     Prikazuje kratak opis funkcije koju ste odabrali na popisu funkcija koji se prikazuje kada je uključena značajka samodovršetka formule.

Prikaži elemente grafikona pri držanju     Prikazuje naziv elementa grafikona kada postavite pokazivač iznad nje.

Prikaz vrijednosti točke podataka pri držanju     Kada postavite pokazivač iznad nje, prikazuje se vrijednost točku podataka.

Za ćelije s komentarima Prikaži     Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za određivanje načina prikaza komentara na radnom listu.

 • Bez komentara i pokazatelja     Skriva komentare i pokazatelje komentara u ćelijama koje imaju pridružene komentare.

 • Pokazatelji, a komentari pri držanju     Prikazuje mali trokut u gornjem desnom kutu ćelije kad je komentare pridružene ćelijama. Komentari se prikazuju samo kada pokazivač miša zadržite pokazivač na ćeliju koja sadrži komentar.

 • Komentari i pokazatelji     Prikazuje komentar i pokazatelj komentara, mali trokut u gornjem desnom kutu ćelije, kada postoji komentare pridružene ćelijama.

Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu

Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu     Odaberite radnu knjigu u okviru popisa na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Prikaz vodoravnog klizača     Prikazuje vodoravni klizač na dnu radnog lista.

Prikaz okomitog klizača     Prikazuje okomiti klizač na desnoj strani radnog lista (kada koristite način slijeva nadesno language) ili s lijeve strane (kada koristite način language zdesna nalijevo).

Prikaz kartica listova     Da bi mogli kretanje po i odaberite pojedinačnih radnih listova, prikazuje se kartica radnih listova. Kartice lista pojavljuju se pri dnu prozora radnog lista.

Grupni datumi u izborniku automatskog filtra     Mijenja hijerarhijsko grupiranje datuma u nehijerarhijski popis datuma na popisu datuma pri dnu izbornika automatskog filtra u filtru datuma. Na primjer, možete filtrirati samo dvije znamenke godine odabirom ručno dvije znamenke iz nehijerarhijskog popisa.

Za objekte Prikaži     Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti da biste prikazali ili sakrili grafički objekti u radnoj knjizi.

 • Sve     Prikazuje sve grafičke objekte, gumbi, tekstni okviri, nacrtanih objekata i slika.

 • Ništa (Sakrij objekte)     Skriva sve grafičke objekte, gumbi, tekstni okviri, nacrtanih objekata i slika. Skrivene objekte se ne ispisuju.

Prikaz mogućnosti za ovaj radni list

Prikaz mogućnosti za ovaj radni list    Odaberite radni list u okviru popisa na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Prikaz zaglavlja redaka i stupaca     Prikazat će prikazati brojeve retka s lijeve strane (kada koristite način slijeva nadesno language) ili na desnoj strani (kada koristite način zdesna nalijevo language) slova radnog lista i stupaca na vrhu radnog lista.

Prikaz formula u ćelijama umjesto rezultata njihovih izračuna     Prikazuje formule u ćelijama umjesto vrijednosti koje formule vraćaju.

Prikaz prijeloma stranice     Prikazuje prijelome stranice koje je postavio automatski programa Excel.

Prikaz nule u ćelijama koje imaju nultu vrijednost     Prikazuje 0 (nula) u rasponu ćelija koje sadrže vrijednosti nula.

Prikaz simbola strukture ako je struktura primijenjena     Prikazuje simbole strukture. Simboli strukture ne prikazuju se samo ako radni list sadrži strukture.

Prikaz crta rešetke     Prikazuje crte rešetke ćelije. Da biste ispisali crte rešetke, provjerite je li uključen li je potvrdni okvir Ispis u rubrici crte rešetke u grupi Mogućnosti lista na kartici Izgled stranice .

 • Boja crte rešetke     Postavlja boju crta rešetke. Ako kliknete Automatsko, boja crte rešetke temelji se na boji teksta definiranoj na upravljačkoj ploči sustava Windows.

Formule

Omogući usporedni izračun     Odabrano po zadanom, ta mogućnost omogućuje brzo izračuna pomoću više procesora. Napominjemo da Excel podržava samo do 64 jezgri procesora.

Broj usporednih izračuna     Omogućuje određivanje broja procesora koji se koriste za izračun.

 • Korištenje svih procesora na ovom računalu     Odabrano po zadanom, ta mogućnost koristi svih procesora koji su dostupni na vašem računalu.

 • Ručno     Omogućuje određivanje broja procesora koji želite koristiti. U okvir za ručno unesite pozitivan broj između 1 i 1024.

Pri izračunu u ovoj radnoj knjizi

Pri izračunu u ovoj radnoj knjizi    Odaberite radnu knjigu u okviru popisa na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Ažuriranje veze s drugim dokumentima     Izračunava i ažurira formule koje sadrže reference na druge aplikacije.

Postavi točnost kako je prikazano     Trajno mijenja spremljene vrijednosti u ćelijama iz pune točnosti (15 znamenaka) u bilo koji prikazani oblik, uključujući decimalna mjesta.

Koristi datumski sustav 1904     Početni datum iz kojeg se svi datumi izračunavaju od siječnja 1 1900, mijenja se u siječnju 2, 1904.

Spremi vrijednosti vanjskih veza     Sprema kopije vrijednosti koji se nalazi u vanjskom dokumentu povezana s radnog lista programa Excel. Ako radni list s vezama na velike raspone na vanjskom dokumentu zahtijeva neuobičajeno veliku količinu prostora na disku ili vrlo dugo traje da biste otvorili, poništite potvrdni okvir Spremi vrijednosti vanjskih veza možete smanjiti prostor na disku i vrijeme koje je potrebno da biste otvorili posla list.

Općenito

Pošaljite povratne informacije sa zvukom     Reproducira dostupne zvukove koje su vezane uz Microsoft Office Programski događaji, kao što su otvaranje, spremanje i ispis datoteka i prikaz poruka o pogrešci. Zvukovi pridruženi različitim događajima mogu se promijeniti na upravljačkoj ploči. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start , a zatim Upravljačka ploča. U sustavu Windows Vista kliknite hardver i zvuk, a zatim kliknite zvuk. Kliknite karticu Zvukovi . Da biste promijenili zvuk koji je pridružen događaju, kliknite programski događaj na popisu, a zatim odaberite zvuk koji želite primijeniti. U sustavu Windows XP kliknite Zvukovi, prepoznavanje govora i audiouređaji. Kliknite Promijeni zvučnu shemu , a zatim kliknite karticu Zvukovi . Ako potvrdite ili poništite potvrdni okvir Zvučna povratna u jednom programu sustava Office, to je i uključiti ili isključiti za sve druge programe sustava Office. Računalo mora imati zvučnu karticu da biste reproducirali većinu zvukova.

Osiguraj povratnu informaciju sa animacije     Prikazuje Pomicanje radnog lista i promjene prilikom umetanje i brisanje ćelija, redaka ili stupaca. Animacija može usporiti performanse videozapisa u nekim sustavima.

Zanemari druge aplikacije koje koriste Dynamic Data Exchange (DDE)     Sprječava razmjenu podataka s drugim aplikacijama koje koriste dinamičku razmjenu podataka (DDE).

Pitaj za automatsko obnavljanje veza     Prikazat će se poruka koja se treba potvrditi ažuriranje povezanih stavki.

Prikaži pogreške dodatak korisničkog sučelja     Prikazuje pogreške u korisničkom sučelju dodaci koje ste instalirali i koristite.

Promjena veličine sadržaja za A4 ili veličine papira 8,5 x 11"     Za neke država ili regija standardna veličina papira je pismo; za druge korisnike, standardna veličina je A4. Potvrdite ovaj okvir ako želite da Excel automatski prilagodi dokumente oblikovane za standardnu veličinu papira druge države ili regije (na primjer, A4) da bi se ispravno ispisivali na standardnoj veličini papira za vašu državu ili regiju (na primjer Letter). Ova mogućnost utječe samo na ispis. Ne utječe na oblikovanje u dokumentu.

Prilikom pokretanja Otvori sve datoteke u     Prilikom pokretanja programa Excel automatski otvara datoteke iz mape koje upisujete u taj tekstni okvir. Upišite cijeli put do mape u tekstni okvir da biste naznačili mjesto datoteke.

Web-mogućnosti      Postavlja mogućnosti izgleda i odgovori prilikom gledanja u web-pregledniku podataka programa Excel.

Mogućnosti usluge     Omogućuje određivanje kupca povratne informacije i mogućnosti upravljanja dokumentima.

Kompatibilnosti s programom Lotus

Tipka za izbornik Microsoft Office Excel     Postavlja tipku koje možete koristiti za pristup naredbama na vrpci, što je komponenta Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

Tipke za navigaciju prijelaza     Aktivira zamjenski skup tipke za navigaciju radnom knjigom, unos formule, unos oznake i druge akcije.

Postavke kompatibilnosti programa Lotus

Postavke kompatibilnosti programa Lotus     Odaberite radni list u okviru popisa na koji utječu sljedeće mogućnosti.

Izračun prijelazne formule     Otvorit će se i procjenjuje datoteka za Lotus 1-2-3 bez gubitka ili promjenu podataka o. Kada je odabrana ta mogućnost, Excel nizove teksta procjenjuje kao 0 (nula), Booleovih izraza kao 0 ili 1, a kriterije baze podataka prema pravilima koji se koriste u Lotus 1-2-3.

Unos formule prijelaza     Pretvara formule koje se unose u Lotus 1-2-3 verzije 2.2 u sintaksu sintaksu programa Excel, a nazive koji su definirani u Excelu ponašaju kao nazivi koji su definirani u Lotus 1-2-3.

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×