Dodatne informacije o SmartArt grafikama

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Pregled SmartArt grafika

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

O tekstnom oknu

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

Animacija za SmartArt grafiku

Stvaranje SmartArt grafika

Pregled SmartArt grafika

SmartArt grafika vizualna je reprezentacija informacija i ideja. Izborom nekoga od mnogo različitih izgleda, možete stvoriti SmartArt grafiku da biste brzo, jednostavno i učinkovito prenijeli svoju poruku.

Većina ljudi stvara sadržaj koji sadrži samo tekst, iako ilustracije i grafika pomoći ciljne skupine razumijevanje i opoziv informacije bolje nego tekst. Stvaranje kvalitetnih ilustracija može biti izazov, osobito ako niste profesionalni dizajner ili Nipošto ne smijete profesionalnog dizajnera. Ako koristite starije verzije sustava Microsoft Office, možete potrošiti mnogo vremena na izradi oblika iste veličine i ih je pravilno poravnati, izgleda teksta i ručno oblikovanje oblika u skladu dokumenta cjelokupno, umjesto usredotočite se na sadržaj. Uz SmartArt grafiku i ostalim novim značajkama kao što su teme, možete stvoriti ilustracije dizajnerske kvalitete uz samo nekoliko klikova mišem.

SmartArt grafiku možete stvarati u programima Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ili u poruci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007. Iako SmartArt grafiku ne možete stvarati u ostalim programima iz sustava 2007 Microsoft Office, u njih je možete kopirati i zalijepiti u obliku slika.

Budući da Office PowerPoint 2007 prezentacije često sadrže slajdove s popisima s grafičkim oznakama, možete brzo pretvoriti tekst slajda u SmartArt grafiku. Osim toga, možete dodati animaciju u SmartArt grafiku u Office PowerPoint 2007 prezentacijama.

Prilikom stvaranja SmartArt grafike trebate odabrati vrstu kao što je Postupak, Hijerarhija, Ciklički ili Odnos. Vrsta je slična kategoriji SmartArt grafike, a svaka vrsta sadrži nekoliko različitih izgleda.

Pročitajte više o stvaranju SmartArt grafike.

Vrh stranice

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

Prilikom odabira rasporeda SmartArt grafike, zapitajte se ono što želite da biste prenijeli i želite li da se prikazuju na određen način informacije. Budući da možete brzo i jednostavno izglede, isprobajte različite izglede (kroz vrste) dok ne pronaći onu te najbolje ilustrira vašu poruku. Eksperimentirajte s različitim vrstama i izgledima koristeći tablicu u nastavku teksta kao početnu točku.

Kada mijenjate izglede, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenose u novi izgled.

Napomena : Tablica u nastavku teksta namijenjena je kao pomoć pri prvim koracima i nije iscrpan popis.

Radnja

Koristite ovu vrstu

Prikaz nedosljednih informacija.

Popis

Prikaz koraka u postupku ili vremenskoj skali.

Postupak

Prikaz neprekinutog postupka.

Ciklus

Stvaranje organizacijskog grafikona

Hijerarhija

Prikaz stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustracija veza.

Odnos

Prikaz kako su dijelovi povezani s cjelinom.

Matrica

Prikaz proporcionalnog odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Trebali biste razmisliti i o količini teksta jer količina teksta i potreban broj oblika često određuju najbolji izgled. Jesu li detalji važniji od sažetka ili obrnuto? Općenito, SmartArt grafika najučinkovitija je kada se broj oblika i količina teksta ograniče na ključne točke. Veće količine teksta mogu ugroziti vizualnu privlačnost SmartArt grafike i otežati vizualni prijenos poruke. No neki izgledi, npr. Trapezoidni popis u vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Neki izgledi za SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, izgled Strelica ravnoteže u vrsti odnos osmišljene da bi se prikazala dviju suprotnih ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a izgled se ne možete promijeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored s ograničen broj oblika, pojavljuje se crveni X u tekstnom oknu uz sadržaj koji će se pojaviti u SmartArt grafici.

Izgled strelica ravnoteže

Ako je potrebno prenijeti više od dvije ideje, prijeđite na drugi raspored koji sadrži više od dva oblika za tekst, kao što je izgled Osnovna piramida u vrsti piramida . Imajte na umu da promjena izgleda ili vrste može promijeniti smisao vaših podataka. Ako, na primjer, izgled sa strelicama koje pokazuju nadesno, kao što su Osnovni postupak u vrsti postupka ima različito značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što su Neprekinuti ciklus u vrsti ciklus . Strelice obično impliciraju tijek ili napredak u određenom smjeru, dok sličan izgled sa crte umjesto strelica podrazumijeva veze, ali ne nužno i tijek.

Ako ne možete pronaći točan izgled koji želite, možete dodavati i uklanjati oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukture raspored. Ako, na primjer, s tri oblika, pojavit će se izgled Osnovni postupak u vrsti postupak , ali postupak može zahtijevati samo dva oblika ili trebati pet oblika. Kako dodati ili ukloniti oblika i uređivanja teksta, raspored oblika i količina teksta unutar oblika automatski se ažurira – održavanje originalni dizajn i obrub izgleda SmartArt grafike.

Kad odaberete izgled, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (kao što je [Tekst]). Tekst rezerviranog mjesta se ne ispisuje i ne pojavljuje za vrijeme prezentacije u programu Office PowerPoint 2007. Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Napominjemo da se oblici koji sadrže tekst rezerviranog mjesta uvijek prikazuju i ispisuju sve dok ih ne obrišete.

Savjet : Ako mislite da SmartArt grafika ne izgleda privlačno, prebacite se na drugi izgled koji sadrži podoblike ili primijenite drugi SmartArt stil ili varijaciju boja.

Vrh stranice

O tekstnom oknu

Tekstno okno jest okno koje možete koristiti za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Tekstno okno pojavljuje se lijevo od SmartArt grafike. SmartArt grafika automatski se ažurira s dodavanjem i uređivanjem sadržaja u tekstnom oknu – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Kada stvarate SmartArt grafiku, SmartArt grafika i njezino tekstno okno popunjavaju se zamjenskim tekstom koji možete zamijeniti svojim informacijama. Na vrhu tekstnog okna možete uređivati tekst koji će se pojaviti u SmartArt grafici. Na dnu tekstnog okna možete vidjeti dodatne informacije o SmartArt grafici.

slika tekstnog okna s tekstom razine 1 i 2

SmartArt grafike koje sadrže fiksnim brojem oblika, samo dio teksta u tekstnom oknu će se pojaviti u SmartArt grafici. Tekst, slike ili drugi sadržaj koji nije prikazan je označena u tekstnom oknu s crvenim X. sadržaj koji se prikazuje je i dalje dostupno samo ako se prebacite na drugi izgled, osim ako zadržali i zatvorite taj isti izgled, informacije nije spremljena, radi zaštite vaše privatnosti.

Tekstno okno s crvenim znakovima X

Tekstualno okno radi kao struktura ili popis s grafičkim oznakama koji mapira informacije izravno na SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definira svoje vlastito mapiranje između grafičkih oznaka u tekstualnom oknu i skupa oblika u SmartArt grafici.

Da biste stvorili novi redak teksta s grafičkim oznakama u tekstnom oknu, pritisnite tipku ENTER. Da biste uvukli redak u tekstnom oknu, odaberite redak koji želite uvući, a zatim u odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Smanji razinu. Da biste izvukli redak, kliknite Povećaj razinu. Uvlačenje i izvlačenje unutar tekstnog okvira moguće je i pritiskom na tipku TAB odnosno kombinaciju tipki SHIFT+TAB. Svakom od tih radnji ažurira se preslikavanje između grafičkih oznaka u tekstnom oknu i oblika u izgledu SmartArt grafike. Ne možete smanjiti razinu teksta za više od jedne razine od teksta u prethodnom retku, niti smanjiti razinu oblika na najvišoj razini.

Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

Napomena : Ovisno o odabranom izgledu, svaka grafička oznaka u tekstnom oknu prikazuje se u SmartArt grafici kao novi oblik ili grafička oznaka unutar oblika. Na primjer, obratite pažnju kako se isti tekst različito preslikava u dvije SmartArt grafike u nastavku teksta. U prvom su primjeru podređene grafičke oznake prikazane kao odvojeni oblici. U drugom primjeru podređene grafičke oznake prikazane su kao grafičke oznake unutar oblika.

smartart grafika u obliku hijerarhijskog popisa s prikazom grafičkih oznaka u tekstnom oknu, ali ne i u oblicima

smartart grafika osnovnog procesa s grafičkim oznakama u tekstnom oknu koje su prikazane kao grafičke oznake u obliku.

Ako koristite izgled organizacijskog dijagrama s nekim pomoćnim oblikom, grafička oznaka s pridruženim retkom označava taj pomoćni oblik.

Tekstno okno prikazuje grafičke oznake za glavne, podređene i pomoćne oblike.

Savjet : Ako ne želite sav tekst u zasebne oblike, prijeđite na drugi raspored koji prikazuje sav tekst kao grafičke oznake.

Iako se oblikovanje znaka, kao što je vrsta fonta, veličina fonta, podebljavanje, kurziv i podcrtavanje, može primijeniti na tekst u tekstualnom oknu, oblikovanje znaka nije prikazano unutar tekstualnog okna. Međutim, sve promjene oblikovanja prikazuju se u SmartArt grafici.

Kada se veličina fonta u jednom obliku smanji jer ste u oblik dodali još teksta, tekst u ostalim oblicima SmartArt grafike također će se smanjiti na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgledala dosljedno i profesionalno. Nakon što odaberete izgled, možete staviti pokazivač miša iznad bilo kojeg izgleda prikazanog na vrpci, koja je dio korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, da biste vidjeli izgled sadržaja kada se primijeni taj izgled.

Vrh stranice

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn postoje dvije galerije koje služe za brzo mijenjanje izgleda SmartArt grafike – SmartArt stilovi i Promijeni boje. Kada postavite pokazivač iznad sličice u nekoj od tih galerija, možete bez njihove stvarne primjene vidjeti kako SmartArt stil ili promjena boje utječu na SmartArt grafiku.

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajniranih kombinacija efekata u SmartArt grafiku jest Primjena SmartArt stila. SmartArt stilovi obuhvaćaju ispune oblika, rubove, sjene, stilove crte, nijanse i trodimenzionalni (3D) perspektive, a su primijenjena na cijelu SmartArt grafiku. Možete primijeniti stil pojedinog oblika na jedan ili više oblika u SmartArt grafici.

Druga galerija, Promijeni boje, pruža širok raspon različitih boja za SmartArt grafiku, od kojih svaka na različit način primjenjuje jednu ili više tema boja na oblike u SmartArt grafici.

SmartArt stilovi i kombinacije boja dizajnirani su da bi istaknuli sadržaj.

Ako, primjerice, koristite 3D SmartArt stil s perspektivom, moći ćete vidjeti sve na istoj razini.

organizacijski grafikon - izgled s bijelom konturom

3D SmartArt stil s perspektivom možete koristiti da biste istaknuli vremensku crtu koja se proteže u budućnost.

osnovna vremenska crta iz ptičje perspektive

Savjet : 3-D SmartArt stilovi, a posebno koherentnost 3-D scene, mogu omesti poruku koju želite poslati, pa ih morate koristiti umjereno. 3-D SmartArt stilovi obično dobro funkcioniraju na prvoj stranici dokumenta ili prvoj stranici prezentacije. Jednostavniji 3-D efekti, poput istaka, nisu toliko upadljivi, ali se svejedno trebaju koristiti umjereno.

Da bi se naglasili različiti koraci u SmartArt grafici vrste Postupak, možete koristiti bilo koje kombinacije u značajki Obojano.

izgled osnovni proces s rasponom isticanja boja od 5 do 6

Ako imate SmartArt grafiku vrste Ciklički, možete koristiti bilo koju od mogućnosti Raspon prijelaza – isticanje n boja da biste istaknuli kružno kretanje. Te se boje kreću stupnjevito do srednjeg oblika, a zatim natrag do prvog oblika.

izgled neprekinuti ciklus s rasponom prijelaza - isticanje 3

Prilikom odabira boja morate razmisliti želite li da publika ispisuje SmartArt grafiku ili je gleda u mreži. Na primjer, boje koje sadrži Primarna tema namijenjene su crno-bijelom ispisu.

Savjet : Kombinacije boja koje u nazivu sadrže riječ Prozirno najbolje su ako imate pozadinski slajd sa slikom ili drugim upadljivim efektom da biste imali profinjeniji dizajn u dokumentu.

Kada umetnete SmartArt grafiku u dokument, ona će se prilagoditi ostatku sadržaja dokumenta. Ako promijenite tema dokumenta, izgled SmartArt grafike automatski će se ažurirati.

Ako vam ugrađene galerije ne mogu pružiti željeni izgled, gotovo svi dijelovi SmartArt grafike mogu se prilagoditi. Ako galerija SmartArt stilova nema odgovarajuće kombinacije ispuna, linija i efekata, možete primijeniti individualni stil oblika ili sami potpuno prilagoditi oblik. Ako veličina i položaj oblika nisu zadovoljavajući, premjestite oblik ili mu promijenite veličinu. Većinu mogućnosti prilagodbe pronaći ćete u značajki SmartArt alati na kartici Oblikovanje.

Čak i nakon što prilagodite SmartArt grafiku, možete promijeniti izgled, a većina prilagodbi bit će zadržana. Možete i kliknuti gumb Ponovno postavi grafiku na kartici Dizajn da biste uklonili sve promjene oblikovanja i započeli iznova.

.

Izgled SmartArt grafike možete promijeniti tako da mijenjanjem ispune njezinog oblika ili teksta; tako da mu dodate efekte, kao što su sjena, odraz, sjaj ili meki rubovi; ili pak dodavanjem trodimenzionalni (3D) efekata, kao što su kosina ili zakretanja.

Vrh stranice

Animacija za SmartArt grafiku

Napomena : Animacija je dostupna samo za SmartArt grafiku stvorenu u programu Office PowerPoint 2007.

Da biste dodatno istakli ili prikazali informacije u fazama, možete u SmartArt grafiku ili u pojedinačni oblik SmartArt grafike dodati animaciju. Možete, primjerice, postići da oblik brzo ulijeće s jedne strane ekrana ili da se postupno materijalizira.

Dostupne animacije ovise o odabranom izgledu za SmartArt grafiku, ali uvijek možete animirati sve oblike odjednom ili jedan po jedan oblik.

Za dodatne informacije o dodavanju animacije u SmartArt grafiku u sklopu prezentacije programa Office PowerPoint 2007 pogledajte Animiranje SmartArt grafike.

Vrh stranice

Stvaranje SmartArt grafika

Dodatne informacije o stvaranju SmartArt grafika potražite u sljedećim člancima.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×