Dodatne informacije o SmartArt grafikama

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Pregled SmartArt grafike

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

O tekstnom oknu

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

Animacija za SmartArt grafiku

Stvaranje SmartArt grafike

Pregled SmartArt grafika

SmartArt grafika vizualna je reprezentacija informacija i ideja. Izborom nekoga od mnogo različitih izgleda, možete stvoriti SmartArt grafiku da biste brzo, jednostavno i učinkovito prenijeli svoju poruku.

Većina ljudi stvara sadržaj koji sadrži samo tekst, iako ilustracije i grafika pomoći ciljne skupine razumijevanje i opoziv informacije bolje nego tekst. Stvaranje kvalitetnih ilustracija može biti izazov, osobito ako niste profesionalni dizajner ili Nipošto ne smijete profesionalnog dizajnera. Ako koristite verzije sustava Microsoft Office starije od sustava Office 2007, možete potrošiti dosta vremena izradi oblika iste veličine i ih je pravilno poravnati, izgleda teksta i ručno oblikovanje oblika u skladu dokumenta cjelokupno, umjesto usredotočite se na sadržaj. Uz SmartArt grafiku i druge značajke kao što su teme, možete stvoriti ilustracije dizajnerske kvalitete uz samo nekoliko klikova mišem.

SmartArt grafiku možete stvarati u programima Excel, PowerPoint, Word ili u poruci e-pošte u programu Outlook. Iako SmartArt grafiku ne možete stvarati u ostalim programima iz paketa Office, u njih ih možete kopirati i lijepiti u obliku slika.

Budući da se prezentacija programa PowerPoint često sadrže slajdove s popisima s grafičkim oznakama, kada radite u programu PowerPoint, možete pretvoriti tekst slajda u SmartArt grafiku. Možete brzo pretvoriti slike na slajd programa PowerPoint u SmartArt grafiku, koristite neku od na novu, fotografije usmjereni na raspored SmartArt grafike. Osim toga, možete dodati animaciju u SmartArt grafiku u prezentacijama programa PowerPoint.

Prilikom stvaranja SmartArt grafike od vas se traži da odaberete neku vrstu, npr. Postupak, Hijerarhija ili Odnos. Vrsta je slična kategoriji SmartArt grafike, a svaka vrsta sadrži nekoliko različitih izgleda.

Dodatne informacije o stvaranju SmartArt grafike.

Vrh stranice

O čemu voditi računa prilikom odabira izgleda

Prilikom odabira rasporeda SmartArt grafike, zapitajte se ono što želite da biste prenijeli i želite li da se prikazuju na određen način informacije. Budući da možete brzo i jednostavno promijenite izgled, isprobajte različite izglede (kroz vrste) dok ne pronađite onaj koji najbolje ilustrira poruku. Eksperimentirajte s različitim vrstama i izgledima koristeći tablicu u nastavku teksta kao početne točke.

Kada promijenite izgled, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenose u novi izgled.

Napomena : Tablica u nastavku teksta namijenjena je kao pomoć pri prvim koracima i nije iscrpan popis.

Namjena

Koristite ovu vrstu

Prikaz informacija bez specifičnog redoslijeda.

Popis

Prikaz koraka procesa ili vremenske crte.

Postupak

Prikaz neprekidnog procesa.

Ciklički

Stvaranje organizacijskog grafikona.

Hijerarhija

Prikaz stabla odlučivanja.

Hijerarhija

Ilustriranje veza.

Odnos

Prikaz odnosa dijelova i cjeline.

Matrica

Prenošenje značenja ili naglašavanje sadržaja putem slika.

Slika

Prikaz proporcionalnog odnosa s najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Trebali biste razmisliti i o količini teksta jer količina teksta i potreban broj oblika često određuju najbolji izgled. Jesu li detalji važniji od sažetka ili obrnuto? Općenito, SmartArt grafika najučinkovitija je kada se broj oblika i količina teksta ograniče na ključne točke. Veće količine teksta mogu ugroziti vizualnu privlačnost SmartArt grafike i otežati vizualni prijenos poruke. No neki izgledi, npr. Trapezoidni popis u vrsti Popis, dobro funkcioniraju s većim količinama teksta.

Neki izgledi za SmartArt grafike sadrže ograničen broj oblika. Na primjer, izgled Strelica ravnoteže u vrsti odnos osmišljene da bi se prikazala dviju suprotnih ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu sadržavati tekst, a izgled se ne možete promijeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored s ograničen broj oblika, pojavljuje se crveni X u tekstnom oknu uz sadržaj koji će se pojaviti u SmartArt grafici.

Izgled strelica ravnoteže

Ako trebate prenijeti više od dvije ideje, prebacite se na neki drugi izgled s više oblika za tekst kao što je Osnovna piramida u vrsti Piramida. Imajte na umu da je promjenom izgleda ili vrste moguće promijeniti smisao informacija. Na primjer, neki izgled sa strelicama koje pokazuju udesno, kao što je Osnovni postupak u vrsti Postupak ima različito značenje od neke SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je Neprekinuti ciklus u vrstu Ciklički. Strelice naznačuju tijek ili napredak u određenom smjeru, dok sličan izgled s poveznim crtama umjesto strelica naznačuje veze, ali ne nužno i tijek.

Ako ne možete pronaći željeni izgled, dodavanjem i uklanjanjem oblika u SmartArt grafici možete prilagoditi strukturu izgleda. Izgled Osnovni postupaku vrsti Postupak, primjerice, pojavljuje se s tri oblika, a za proces bi mogla biti potrebna samo dva ili čak pet oblika. Kako dodajete ili uklanjate ili oblikujete i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta unutar njih automatski se ažuriraju,  čime se održava izvorni dizajn i obrub izgleda SmartArt grafike.

Kada odaberete izgled, pojavljuje se tekst rezerviranog mjesta (npr. [Tekst]). Tekst rezerviranog mjesta ne ispisuje se i ne pojavljuje tijekom prezentacije u programu PowerPoint. Tekst rezerviranog mjesta možete zamijeniti vlastitim sadržajem. Napominjemo da se oblici koji sadrže tekst rezerviranog mjesta uvijek prikazuju i ispisuju sve dok ih ne obrišete.

Savjet : Ako mislite da SmartArt grafika ne izgleda privlačno, prebacite se na drugi izgled koji sadrži podoblike ili primijenite drugi SmartArt stil ili varijaciju boja.

Vrh stranice

O tekstnom oknu

Tekstno okno jest okno koje možete koristiti za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Tekstno okno pojavljuje se lijevo od SmartArt grafike. SmartArt grafika automatski se ažurira s dodavanjem i uređivanjem sadržaja u tekstnom oknu – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Kada stvarate SmartArt grafiku, SmartArt grafika i njezino tekstno okno popunjavaju se zamjenskim tekstom koji možete zamijeniti svojim informacijama. Na vrhu tekstnog okna možete uređivati tekst koji će se pojaviti u SmartArt grafici. Na dnu tekstnog okna možete vidjeti dodatne informacije o SmartArt grafici.

slika tekstnog okna s tekstom razine 1 i 2

U SmartArt grafici koja sadrži nepromjenjiv broj oblika samo se dio teksta iz tekstnog okna pojavljuje u SmartArt grafici. Tekst, slike ili ostali sadržaj koji nije prikazan označeni su crvenim znakom X u tekstnom oknu. Sadržaj koji nije prikazan i dalje će biti dostupan ako se prebacite na drugi izgled, ali ako zadržite i zatvorite isti izgled, informacije se neće spremiti radi zaštite vaše privatnosti.

Tekstno okno s crvenim znakovima X

Tekstno okno funkcionira kao prikaz strukture ili popis s grafičkim oznakama koji preslikava informacije izravno na SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definira vlastito preslikavanje između grafičkih oznaka u tekstnom oknu i skupa oblika u SmartArt grafici.

Da biste stvorili novi redak teksta s grafičkim oznakama u tekstnom oknu, pritisnite tipku ENTER. Da biste uvukli redak u tekstnom oknu, odaberite redak koji želite uvući, a zatim u odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Smanji razinu. Da biste izvukli redak, kliknite Povećaj razinu. Uvlačenje i izvlačenje unutar tekstnog okvira moguće je i pritiskom na tipku TAB odnosno kombinaciju tipki SHIFT+TAB. Svakom od tih radnji ažurira se preslikavanje između grafičkih oznaka u tekstnom oknu i oblika u izgledu SmartArt grafike. Ne možete smanjiti razinu teksta za više od jedne razine od teksta u prethodnom retku, niti smanjiti razinu oblika na najvišoj razini.

Ako kartice SmartArt Alati ili Dizajn nisu prikazane, dvokliknite SmartArt grafiku.

Napomena : Ovisno o odabranom izgledu, svaka grafička oznaka u tekstnom oknu prikazuje se u SmartArt grafici kao novi oblik ili grafička oznaka unutar oblika. Na primjer, obratite pažnju kako se isti tekst različito preslikava u dvije SmartArt grafike u nastavku teksta. U prvom su primjeru podređene grafičke oznake prikazane kao odvojeni oblici. U drugom primjeru podređene grafičke oznake prikazane su kao grafičke oznake unutar oblika.

smartart grafika u obliku hijerarhijskog popisa s prikazom grafičkih oznaka u tekstnom oknu, ali ne i u oblicima

smartart grafika osnovnog procesa s grafičkim oznakama u tekstnom oknu koje su prikazane kao grafičke oznake u obliku.

Ako koristite izgled organizacijskog dijagrama s nekim pomoćnim oblikom, grafička oznaka s pridruženim retkom označava taj pomoćni oblik.

Tekstno okno prikazuje grafičke oznake za glavne, podređene i pomoćne oblike.

Savjet : Ako ne želite smjestiti sav tekst u zasebne oblike, prijeđite na drugi izgled u kojem se sav tekst prikazuje s grafičkim oznakama.

Iako oblikovanja znakova, poput font, veličinu fonta, podebljavanje, kurziv i podcrtano, koje se mogu primijeniti na tekst u tekstnom oknu znak Oblikovanje se neće prikazati tekstualnog okna. Međutim, sve promjene oblikovanja odražavaju se u SmartArt grafici.

Kada se veličina fonta u jednom obliku smanji jer ste u oblik dodali još teksta, tekst u ostalim oblicima također će se smanjiti na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgledala dosljedno i profesionalno. Kada odaberete izgled, pokazivačem miša možete prijeći preko bilo kojeg izgleda prikazanog na vrpci i koristiti pretpregled uživo da biste vidjeli kako će sadržaj izgledati kada se primijeni taj izgled.

Vrh stranice

Stil, boja i efekti za SmartArt grafiku

U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn postoje dvije galerije koje služe za brzo mijenjanje izgleda SmartArt grafike – SmartArt stilovi i Promijeni boje. Kada postavite pokazivač iznad sličice u nekoj od tih galerija, možete bez njihove stvarne primjene vidjeti kako SmartArt stil ili promjena boje utječu na SmartArt grafiku.

Brz i jednostavan način za dodavanje profesionalno dizajniranih kombinacija efekata u SmartArt grafiku jest Primjena SmartArt stila. SmartArt stilovi ispune oblika, rubove, sjene, stilove crte, stupnjevite ispune i trodimenzionalni (3D) perspektive i primjenjuju se na cijelu SmartArt grafiku. Možete primijeniti i stil pojedinog oblika na jedan ili više oblika u SmartArt grafici.

Druga galerija, Promijeni boje, pruža širok raspon različitih boja za SmartArt grafiku, od kojih svaka na različit način primjenjuje jednu ili više tema boja na oblike u SmartArt grafici.

SmartArt stilovi i kombinacije boja dizajnirani su da bi istaknuli sadržaj.

Ako, primjerice, koristite 3D SmartArt stil s perspektivom, moći ćete vidjeti sve na istoj razini.

organizacijski grafikon - izgled s bijelom konturom

3D SmartArt stil s perspektivom možete koristiti da biste istaknuli vremensku crtu koja se proteže u budućnost.

osnovna vremenska crta iz ptičje perspektive

Savjet : 3-D SmartArt stilovi, a posebno koherentnost 3-D scene, mogu omesti poruku koju želite poslati, pa ih morate koristiti umjereno. 3-D SmartArt stilovi obično dobro funkcioniraju na prvoj stranici dokumenta ili prvoj stranici prezentacije. Jednostavniji 3-D efekti, poput istaka, nisu toliko upadljivi, ali se svejedno trebaju koristiti umjereno.

Da bi se naglasili različiti koraci u SmartArt grafici vrste Postupak, možete koristiti bilo koje kombinacije u značajki Obojano.

izgled osnovni proces s rasponom isticanja boja od 5 do 6

Ako imate SmartArt grafiku vrste Ciklički, možete koristiti bilo koju od mogućnosti Raspon prijelaza – isticanje n boja da biste istaknuli kružno kretanje. Te se boje kreću stupnjevito do srednjeg oblika, a zatim natrag do prvog oblika.

izgled neprekinuti ciklus s rasponom prijelaza - isticanje 3

Prilikom odabira boja morate razmisliti želite li da publika ispisuje SmartArt grafiku ili je gleda u mreži. Na primjer, boje koje sadrži Primarna tema namijenjene su crno-bijelom ispisu.

Savjet : Kombinacije boja koje u nazivu sadrže riječ Prozirno najbolje su ako imate pozadinski slajd sa slikom ili drugim upadljivim efektom da biste imali profinjeniji dizajn u dokumentu.

Kada umetnete u SmartArt grafiku u dokumentu, će odgovarati ostatka sadržaja u dokumentu. Ako ste Promijenite tema dokumenta, izgled SmartArt grafika automatski ažurira.

Ako vam ugrađene galerije ne mogu ponuditi željeni izgled, gotovo svi dijelovi SmartArt grafike mogu se prilagoditi. Ako galerija SmartArt stilova nema odgovarajuće kombinacije ispuna, crta i efekata, možete primijeniti individualni stil oblika ili sami potpuno prilagoditi oblik. Ako veličina i položaj oblika nisu zadovoljavajući, premjestite oblik ili mu promijenite veličinu. Većinu mogućnosti prilagodbe pronaći ćete u značajki SmartArt alati na kartici Oblikovanje.

Čak i kada prilagodite SmartArt grafiku, možete promijeniti izgled, a većina će prilagodbi zadržati. Možete i kliknuti gumb Ponovno postavi grafiku na kartici Dizajn u grupi Ponovno postavljanje da biste uklonili sve promjene oblikovanja i započeli iznova.

.

Izgled SmartArt grafike možete promijeniti mijenjanjem ispune njezina oblika ili teksta, dodavanjem efekata, kao što su sjene, odrazi, sjaj ili meki rubovi, ili dodavanjem trodimenzionalnih (3D) efekata, poput kosina ili zakretanja.

Vrh stranice

Animacija za SmartArt grafiku

Napomena : Animacija je dostupna samo za SmartArt grafiku stvorenu u programu PowerPoint.

Da biste dodatno istakli ili prikazali informacije u fazama, možete u SmartArt grafiku ili u pojedinačni oblik SmartArt grafike dodati animaciju. Možete, primjerice, postići da oblik brzo ulijeće s jedne strane ekrana ili da se postupno materijalizira.

Dostupne animacije ovise o odabranom izgledu za SmartArt grafiku, ali uvijek možete animirati sve oblike odjednom ili jedan po jedan oblik.

Dodatne informacije o dodavanju animacije u SmartArt grafiku u prezentaciji potražite u članku Animiraj SmartArt grafiku.

Vrh stranice

Stvaranje SmartArt grafika

Dodatne informacije o stvaranju SmartArt grafika potražite u sljedećim člancima.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×